Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Civilinės atsakomybės rūšys. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarkaĮvadas. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji civilinė atsakomybė. Pilnutinė ir ribota civilinė atsakomybė. Regresinė civilinė atsakomybė. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės samprata ir rūšysCivilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinė atsakomybė, kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Civilinės atsakomybės rūšys. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmėĮvadas. Atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės taikymo sąlygosAtsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybės. Subsidarioji, solidarioji atsakomybės. Ribota ir visiška atsakomybės. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė. Kaltės formos. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Negautos pajamos. Pažeidėjo gauta nauda. Neturtinė žala. Neturtinės žalos atlyginimo atvejai. Žalos atlyginimas. Turtinės žalos procesiniai ypatumai. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (2)Įvadas. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Objektyviosios civilinės atsakomybės teorija. Žala. Žalos rūšys. Turtinė žala. Žalos atlyginimo būdai. Neturtinė žala. Priežastinis ryšys. Netesybų išieškojimas. Aplinkybės, kurioms esant civilinė atsakomybė gali būti netaikoma arba nuo jos atleidžiama. Civilinės atsakomybės taikymas už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo. Civilinės atsakomybės taikymas samdančiam darbuotojus asmeniui, už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos (3)Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti ir išanalizuoti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų esmę ir reikšmę visuomenėje, išskiriant ją iš daugelio kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Kaltės formos. Žalos dydžio nustatymas. Žala ir nuostoliai. Žalos atlyginimo būdai. Priežastinis ryšys. Civilinės atsakomybės netaikymo ir atleidimo nuo civilinės atsakomybės aplinkybės. Nenugalima jėga. Valstybės veiksmai. Trečiojo asmens veiksmai. Nukentėjusiojo asmens veiksmai. Būtinasis reikalingumas. Savigyna. Netesybos. Atsakomybės taikymo atvejai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės ir darbo saugos projektas: kavinė-picerija UAB "KYMDD pica"Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūraEsmė. Ekstremalių situacijų priežasčių nustatymas bei padarinių šalinimas. Civilinės saugos ir gelbėjimo vientisos sistemos uždaviniai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos struktūra. Veiksmai kilus panikai. Veiksmai gavus informaciją telefonu apie teroro akto paruošimą, užminavimą. Civilinės saugos valdymo struktūra. Civilinės saugos valdymo ekstremalių situacijų atveju struktūra. Skaityti daugiau
Civilinės saugos pagrindaiDirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Pirmoji pagalba žaizdų atveju. Skaityti daugiau
Civilinės saugos signalaiĮvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. "Dėmesio visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip elgtis kilus gaisrui? Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų – amoniakas, chloras ir gyvsidabris. Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juosĮvadas. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos. Kaip elgtis kilus gaisrui? Pirmoji pagalba. Ką daryti sudaužius termometrą? Ką daryti išsiliejus gyvsidabriui? Jei gavote įtartiną, neatplėštą laišką ar paketą. Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvėsĮvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Individualiosios apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvės (2)Įvadas. Bendrieji slėptuvių naudojimo reikalavimai. Speciali slėptuvių ir jų inžinerinių įrengimų priežiūra. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvės (3)Įvadas. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Slėptuvių naudojimas. Individualios apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvės (4)Įvadas. Sąvokos. Slėptuvės tipai, talpumas, vieta. Žmonių apsaugos lygis slėptuvėje. Žmonių buvimo slėptuvėje sąlygos. Žmonių apsaugos trukmė. Slėptuvės planas. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvės (5)Įvadas. Evakuacija. Civilinės saugos slėptuvių rūšys. Civilinės saugos slėptuvių patalpos. Geriausiai tinkami slėptuvėms žmonių veiklos pastatai ar jų patalpos. Katastrofinio užtvindymo slėptuvės. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos slėptuvės (6)Įvadas. Civilinės saugos slėptuvės. Slėptuvių naudojimas. Žmonių talpinimo, paskirstymo slėptuvėse ir buvimo jose taisykles. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Apsaugos priemonės. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės saugos veiksmų ir priemonių planavimas ekstremalių situacijų atvejuĮvadas. Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje. Gyventojų perspėjimas ir informavimas. Civilinės saugos signalai ekstremalių atvejų. Gyventojų apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Evakuacijos tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniaiĮvadas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės teisės objektas ir principaiĮvadas. Civilinės teisės apibrėžimas ir šaltiniai. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės objektas ir principai. Išvados. Skaityti daugiau
......