Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Civilinė ir darbo sauga: UAB "KYMDD Pica"Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Gamybinių patalpų valytojas (pareiginiai nuostatai). Bendrieji reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo pareigos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Gamybinių patalpų valytojo teisės. Gamybinių patalpų valytojo atsakomybė. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbų saugaĮvadas. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Gaisrų gesinimo būdai ir medžiagos. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijos ir jų struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (14)Įvadas. Specialusis švarinimas. Deaktyvacija. Dezinfekcija. Žmonių veiksmai kai kuriais atvejais. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (15)Įvadas. Slėptuvių naudojimas. Dezinsekcija ir deratizacija. Mus saugantys produktai. Meteorologiniai matavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (17)Dažniau pasitaikančios kenksmingos medžiagos. Degazacija. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (18)Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Kitos kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės. Individualių apsaugos priemonių priežiūra ir laikymas. Kolektyvinės apsaugos priemonės (apsauginiai statiniai, slėptuvės). Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (2)Gyventojų apsaugos būdai ekstremalių situacijų metu. Ergonominiai reikalavimai dirbant su kompiuteriais. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Darbdavio įsipareigojimai. Darbuotojo įsipareigojimai. Darbuotojai ir apsauginės priemonės. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (4)Kitos galimos ekstremalios situacijos. Dirbtiniai jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Slėptuvių naudojimas. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (6)Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso parengimas ir jo pildymas. Aplinkos taršos šaltiniai. Gaisrų gesinimo priemonės ir būdai. Jonizuojanti spinduliuotė ir jos poveikis žmogaus organizmui. Skaityti daugiau
Civilinė sauga (8)Įvadas. Gyventojų perspėjimo sistema. Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos: "Dėmesio - visiems". "Radiacinis pavojus". "Cheminis pavojus". "Katastrofinis užtvindymas". "Potvynio pavojus". "Uragano pavojus". "Oro pavojus". "Oro pavojaus atšaukimas". Kaip reikia elgtis kilus gaisrui. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (14)Įvadas. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės paskirtis. Civilinės teisės tikslai. Civilinės teisės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (15)Civilinės teisės sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Skaityti daugiau
Civilinė teisė (26)Įvadas. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindas. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Civilinė teisė (9)Įvadas. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šakaĮvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės bendrieji bruožai. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė teisė. Komercinė teisė. Darbo teisė. Civilinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakųĮvadas. Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (2)Įžanga. Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinė teisė teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (3)Įvadas. Viešoji ir privatinė teisė. Privatinės ir civilinės teisės sąveika. Civilinės teisės taikymo ribos ir specifika. Asmenų teisę. Šeimos teisė. Sutuoktinių nuosavybės teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolinė teisė. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės atribojimas nuo viešosios teisės. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų privatinės teisės šakų. Civilinės teisės taikymo sferos ribų nustatymo praktinė pusė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė teisė kaip privatinės teisės šaka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų (4)Įvadas. Analitinė dalis. Civilinės teisės reglamentavimo srities nustatymo reikšmė. Viešoji ir privatinė teisė. Viešosios ir privatinės teisės sąveika. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės sistemos. Kontinentinės ir bendrosios teisės suartėjimo tendencija. Lietuvos civilinės teisė raidos apžvalga. Civilinės teisės paskirtis, tikslai ir funkcijos. Civilinės teisės sąvoka. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės draudimas. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys "Lietuvos draudime"Įvadas. Civilinės atsakomybės draudimas Lietuvoje. Civilinės atsakomybės teisė. Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės skirstymas. Civilinės atsakomybės apimtys. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Kitos civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės draudimas. AB "Lietuvos draudimas". "Lietuvos draudimo" istorija. Civilinės atsakomybės draudimo rūšys "Lietuvos draudime". Gyventojų turto civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Civilinės atsakomybės draudimas kelionėms į užsienį. Įmonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Įmonės civilinės atsakomybės draudimas kelionėms ir komandiruotėms. Įmonės veiklos draudimas. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Laivų ir laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Išvados. Priedai (grafikai). Skaityti daugiau
......