Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Children prostitutionKas tai yra vaikų prostitucija. Kodėl vaikai įklimpsta į prostituciją. Vaikų seksualinis išnaudojimas. Bendravimo šeimoje bei išsimokslinimo svarba, norint išgelbėti vaikus nuo prostitucijos. What is the Prostitution of Children? Dangers to Children. What Are Some of the Causes of this Crime? Long-Term Psychological Effects to Children. What Are the Trends in Prostitution in the United States? Preventing Prostitution of Children. The Importance of Family Communication. The Importance of Community Awareness and Involvement. The Importance of Education. Some facts about children sexual exploitation. Skaityti daugiau
Children’s rights and its protectionReferatas anglų kalba. Vaikų teisės. Vaikų teisių apsauga. Introduction. UNICEF. The Convention on the Rights of the Child. What kind of Rights does a Child have? Skaityti daugiau
Cilindriniai sujungimaiCilindriniai sujungimai. Techninė dokumentacija, komplektavimas. Holografija. Įvadas. Išvados. Lentelės. Skaityti daugiau
Cilindrinių detalių elektromechaninio apdirbimo įtaka dilimui ir cikliniam nuovargiuiĮvadas. Paviršiaus ir paviršinio sluoksnio savybės. Atsparumas dilimui. Įvairių rūšių plienų dilimo tyrimas po elektromechaninio apdirbimo. Įvairiai apdirbtų plienų dilimo tyrimas po elektromechaninio apdirbimo. Elektromechaniškai sukietintų bandinių mažaciklio nuovargio tyrimas. Elektromechninio apdirbimo (EMA) režimai ir jų įtaka mažacikliam nuovargiui. Standus mažaciklis apkrovimas. Minkštas mažaciklis apkrovimas. Elektromechaniškai sukietintų bandinių mažaciklio nuovargio tyrimo išvados. Išvados. Skaityti daugiau
CinkasCinkas (trumpa apžvalga). Cinko fizikinės ir cheminės savybės. Cinkas gamtoje. Cinko gavimas. Cinko naudojimas. Svarbesnieji cinko junginiai. Cinkavimas. Skaityti daugiau
ChiromantijaĮvadas. Trumpai apie chiromantiją. Chiromantija praeityje. Iš kurios rankos "skaityti"? Plaštakos forma. Nagai ir pirštai. Nagų forma. Nagų spalva. Pirštų forma. Būrimas iš delno. Pabaiga. Skaityti daugiau
Cisco Works 2000 valdymo platformaĮvadas. Cisco Works2000 tinklo valdymo platforma. Cisco Works privalumai. CiscoWorks2000. Cisco Works2000 komponentai. Cisco Works2000 LAN Management Solution. Cisco Works2000 Small Network Management Solution. CiscoWorks2000 Routed WAN Management Solution. Cisco Works2000 VPN/Security Management Solution. Cisco Works2000 IP Telephony Enviroment Monitor. Pagrindinės galimybės. Bendrosios galimybės. Resource Manager Essentials galimybės. LAN Management Solution galimybės. Routed WAN Management Solution galimybės. Cisco Works for Windows. Cisco Secure User Registration Tool (URT). Pagrindinės galimybės. Cisco ConfigMaker. Cisco QoS Policy Manager. Cisco Network Registrar. Cisco QoS Device Manager (QDM). Cisco Works Wireless LAN Solution Engine. Cisco Works Hosting Solution Engine. Cisco Element Management Framework. Išvados. Skaityti daugiau
Citavimas ir perfrazavimasĮvadas. Citavimas. Citavimo technika. Citavimo metodai. Citavimo stiliai. Perfrazavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Citrininė katžolė (Nepeta cataria L.)Įvadas. Citrininės katžolės (Nepeta cataria L.). Morfologinis aprašymas. Paplitimas ir kilmė. Auginimas. Žaliavos rinkimas ir ruošimas. Veikliosios medžiagos. Gydomosios savybės. Vartojimas. Skaityti daugiau
Citrusiniai vaisiaiMaisto chemijos savarankiškas darbas. Įvadas. Apelsinas. Citrina. Granatas. Greipfrutas. Mandarinas. Oranžinės spalvos citrusiniai vaisiai (apelsinai) genda greičiau už geltonos spalvos citrusinius vaisius? Produkto svarba. Vitaminas C. Funkcijos. Poreikis. Stoka (trūkumas). Perteklius. Mineralai. Natris. Kalis. Kalcis. Magnis. Geležis. Cinkas. Selenas. Jodas. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (10)Teisės dalyko kontrolinis darbas II variantas. Įvadas. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės (CA) specifiniai bruožai. Civilinės atsakomybės (CA) funkcijos. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva tvarka. Įrodinėjimo pareigos paskirstymas. Svarbių priežasčių, dėl kurių darbo sutartis gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, aiškinimas. Darbdavys nutraukė su darbuotoju darbo sutartį pasibaigus laikinam nedarbingumui. Ar darbdavys pasielgė teisėtai? Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (4)Teisinės atsakomybės ir civilinės atsakomybės samprata. Civilinės teisės pažeidimo sudėtis. Sutartinės ir deliktinės civilinės atsakomybės sąvokos ir atsiradimo pagrindai. Sutartinė civilinė atsakomybė. Deliktinė atskomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (5)Civilinės atsakomybės samprata, paskirtis, rūšys ir formos. Civilinė atsakomybė, kai teisinės atsakomybės rūšis, jos bruožai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Pagrindinė funkcija – kompensacinė. Prevencinė civilinė atsakomybės funkcija. Informacinė ir stimuliavimo funkcijos. Teisės aktai, reguliuojantys deliktinę civilinę atsakomybę. Civilinės atsakomybės skirtumas nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės rūšys. Skirstymas pagal žalos atlyginimo apimtį. Skirstymas pagal žalos atlyginimo paskirstymo keliems žalą padariusiems asmenims tvarką. Skirstymas pagal prievolės vykdymo tvarką. Skirstymas pagal atsakomybės eiliškumą. Civilinės atsakomybės sąlygų ypatumai pagal tarptautinės teisės aktus. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Civilinės atsakomybės netaikymas. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė (6)Civilinė atsakomybė kaip teisinės atsakomybės rūšis, jos samprata. Civilinių teisinių sankcijų taikymas kaip civilinės atsakomybės realizavimo forma. Pareiga atlyginti žalą. Pareiga atlyginti nuostolius. Pareiga sumokėti neteisybes. Civilinės atsakomybės bendrosios sąlygos. Žalos arba nuostolių padarymas. Priešingas teisei skolininko elgesys. Mišri (abipusė) kaltė. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė, jų atsiradimo sąlygos. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas garbės ir orumo gynimo bylose. Civilinė atsakomybė ir civilinių teisinių sankcijų taikymas bylose dėl žalos, padarytos pakenkus asmens sveikatai arba atėmus gyvybę. Darbe naudotasi literatūra iki 2000 metų. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė ir jos rūšysĮvadas. Civilinės atsakomybės samprata. Atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės reikšmė. Civilinės atsakomybės skirtumai nuo kitų atsakomybės rūšių. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidari civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiari civilinė atsakomybė. Visiška, ribota ir padidinta civilinė atsakomybė. Tiesioginė ir regresinė civilinė atsakomybė. Sutartinės atsakomybės formos. Nuostolių atlyginimas. Netesybų išieškojimas. Deliktinės atsakomybės rūšys. Pareiga atlyginti žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Valstybės ir savivaldybės atsakomybė už jų institucijų ir pareigūnų neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki 14 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės, veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo. Atsakomybė už žalą, padarytą dėl netinkamos kokybės produkcijos (paslaugų). Atsakomybė už žalą, padarytą klaidinančia reklama. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė už žalą atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmųĮžanga. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žalos atlyginimas. Atsakomybė už žalą padarytą ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teismo veiksmais. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė atsakomybė. Jos rūšysCivilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinė atsakomybė. Deliktinė atsakomybė, deliktinės atsakomybės rūšys. Ikisutartinė civilinė atsakomybė. CA funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir bažnytinė santuokaCivilinės santuokos sąvoka, raida ir principai. Bažnytinės santuokos sąvoka ir raida Lietuvoje. Civilinės santuokos sudarymas, teisinės pasekmės. Bažnytinės santuokos sudarymas, nutraukimas, teisinės pasekmės. Bažnytinės ir pasaulietinės teisės santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo saugaCivilinės ir darbo saugos projektas: UAB "Apdirba". Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai, darbuotojo atstovas ir darbdavio atstovas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Dažytojo saugos ir sveikatos instrukcija. Pravestas instruktažas ir pasirašyta žurnale. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Direktoriaus įsakymas dėl dvišalės komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo aktas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Civilinė ir darbo sauga įmonėjeTrumpa įmonės charakteristika. Įmonės struktūra. Darbo tvarkos bendrieji reikalavimai. Objekto vidinės ir išorinės zonos tvarkos reikalavimai. Pavojaus šaltiniai įmonėje susidaryti ekstremaliai situacijai. Suskystintų dujų degalinės paskirtis. Degalinės sudėtis. Degalinės montavimas ir paleidimas. Degalinės eksploatavimo instrukcija. Degalinės kontrolė ir aptarnavimas. Saugumo reikalavimai. Degalinę aptarnaujančio personalo pareigos. Operatoriui pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Kasininkės profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės. Priešgaisrinė instrukcija. Avarijų ir sutrikimų lokalizavimas bei likvidavimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas bendrovėje. Skaityti daugiau
......