Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Centrinis bankas (CB) (4)Įvadas. Centrinis bankas (CB). Banko balansas. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Monetarinės politikos instrumentai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankininkystės sistemų stabilumas. Išvados. Temų palyginimas. Pinigų struktūra. Pinigų pasiūlos augimas. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (5)Įvadas. Centrinių bankų kilmė, funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio Banko (CB) funkcijos ir veiklos organizavimas. Centriniai Bankai (CB) įvairiose šalyse. Argumentai už nepriklausomybę. Argumentai prieš nepriklausomybę. Galimi kompromisai. Europos Centrinių bankų sistema. Pinigų pasiūlos reguliavimas: atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Reikalavimai rezervams. Skatinančioji monetarinė politika. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Kas garantuoja mūsų pinigus? Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (6)Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Centrinio banko (CB) funkcijos. Pinigų pasiūla ir pinigų politika. Pinigų politikos priemonės. Diskonto politika. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) (7)Įvadas. Centrinis bankas (CB), jo funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinio banko nepriklausomybės problemos. Lietuvos centrinis bankas – Lietuvos bankas. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Lietuvos Banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Centrinis Bankas (CB) įvairiose šalyse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinis Bankas (CB) – Federalinė rezervų sistema (FRS). Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Didžioje Britanijoje – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pasiruošimas integracijai į Europos Sąjungą (ES). Bendradarbiavimas su Europos centriniu banku. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos (2)Įvadas. Centrinis Bankas (CB). Lietuvos Banko pinigų politika. Atvirosios rinkos operacijos. Diskonto paskolos. Privalomųjų atsargų politika. Su centriniu banku (CB) susijusių straipsnių analizė. Straipsnio "Bankininkystės sektoriaus poveikis ekonomikos augimui. Teoriniai ir praktiniai aspektai" analizė. Straipsnio "Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo įtaka ekonomikaiĮvadas. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bakas. Lietuvos banko trumpa raidos istorija. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko tikslas ir funkcijos. Centriniai bankai (CB) kitose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) centrinis bankas – Federalinė rezervų sistema (FRS). Didžiosios Britanijos centrinis bankas – Anglijos bankas. Vengrijos nacionalinis bankas. Prancūzijos centrinis bankas. Japonijos centrinis bankas. Naujosios Zelandijos centrinis bankas – Naujosios Zelandijos rezervų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikojeLietuvos centrinio banko veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Bendra informacija. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Departamentai. Savarankiški skyriai. Lietuvos banko struktūra (schema). Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų politika. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Dalyvavimas sistemoje TARPBANK. Sistemos TARPBANK veikimo tvarka. Rizikos valdymas. Sistemos TARPBANK rodikliai. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas. Istorija. Lietuvos banko atkūrimas 1990 m. ir veikla iki šių dienų. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Užsienio centrinių bankų veiklos principai ir vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko (CB) vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos istorija. Federalinės rezervų sistemos (FRS) sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos (FRS) struktūra. Federalinės rezervų sistemos (FRS) tikslai ir politika. Federalinės rezervų sistemos (FRS) veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos (FRS) valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos bankai. Bankai - federalinės sistemos nariai. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir pinigų pasiūlaĮvadas. Banko atsiradimo istorija. Bankai ir jų rūšys Lietuvoje. Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Pinigų pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) ir pinigų politikaĮvadas. Bankų istorijos apžvalga. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Centrinio banko (CB) nepriklausomumo laipsnis. Lietuvos centrinis bankas. Lietuvos Banko (LB) trumpa raidos istorija. Lietuvos Banko valdymas ir struktūra. Lietuvos Banko tikslai ir funkcijos. Centriniai bankai kitose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) centrinis bankas-Federalinė rezervų sistema (FRS). Didžiosios Britanijos centrinis bankas-Anglijos Bankas. Vengrijos Nacionalinis bankas. Prancūzijos centrinis bankas. Japonijos centrinis bankas. Naujosios Zelandijos centrinis bankas. Centrinės Amerikos ekonominės integracijos bankas (CABEI). Europos centrinis bankas (ECB). Pinigų politika. Pinigų istorinė raida. Dabartiniai pinigai. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų politikos tikslai. Tarpinių tikslų pasirinkimas. Pinigų kiekio tikslas. Valiutos kurso tikslas. Kiti pinigų politikos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB) LietuvojeĮvadas. Centrinio banko (CB) istorija. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Lietuvos bankas 1922-1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Centrinio banko tikslas. Lietuvos banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Lito kurso politika, pinigų politika. Grynųjų pinigų išleidimas į apyvartą. Užsienio atsargų valdymas. Kredito įstaigų valdymas. Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir jų priežiūra. Tarptautiniai ryšiai. Valiutos keitimo operacijos. Paskolos ir palūkanų norma. Veiklos skaidrumas. Lietuvos banko muziejus. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Centrinis bankas (CB), jo funkcijosCentrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos. Monetarinės politikos vidinio ir išorinio stabilumo kontrolė. Valstybės bankas. Bankų priežiūra. Bankų bankas. Valiutos emisija. Užsienio valiutų rezervo tvarkymas. Pinigų pasiūlos kontrolė. Bankų bankrotų kontrolė. Centrinio banko (CB) veiklos aspektai. Lietuvos banko struktūra (schema). Lietuvos banko valdybos funkcijos. Lietuvos banko kapitalas, pajamos ir išlaidos. Centrinio banko (CB) vaidmuo ekonomikoje. Centrinio banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Centrinio banko (CB) poveikio ekonomikai politikos įgyvendinimo būdas (schema). Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigai ir jų funkcijosĮvadas. Centrinio banko vaidmuo ir jo funkcijos. Centriniai bankai atsirado keliais būdais. Centrinis bankas įgyvendina 2 pagrindinius uždavinius. Pagrindinės centrinio banko funkcijos. Monetarinę politiką sudaro. Europos centrinis bankas. Visų pirmą Europos centrinis bankas (ECB) yra atsakingas. Pinigai ir ir jų funkcijos. Pinigų sąvoką būtų galima apibūdinti. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Popieriniai pinigai turi turėti šias savybes. Išskiriami šie pagrindiniai šiuolaikinių popierinių pinigų bruožai. Aptarsime plačiau pinigų atliekamas funkcijas. Pinigų rinka. Pinigų rinką apibūdina paklausa ir pasiūla. Išvados. Skaityti daugiau
Centrinis bankas ir jo vaidmuo Lietuvos ekonomikojeĮvadas. Šiuolaikiniai bankai. Centrinis bankas. Lietuvos centrinis bankas, jo vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Pagrindinių Lietuvos bankų veiklų apibūdinimas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos centrinio banko vaidmuo Lietuvai įsivedus eurą. Išvados. Testas. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Centrinių bankų (CB) atsiradimas ir vaidmuoĮvadas. Anglijos banko įkūrimas: pirmosios centrinių bankų steigimo bangos postūmis ir jo atgarsiai XX amžiuje. Tikrųjų pinigų teorijos ir Bankininkystės teorijos ginčas. R. Peel aktas. R. Peel akto įtaka Jungtinės Karalystės ir visos Europos pinigų sistemos raidai. Žvilgsnis į infliacijos istoriją. Pinigų sistemos raida devintąjį XX dešimtmetį ir panašumai su antrosios XIX amžiaus pusės pokyčiais. Centrinių bankų įkūrimas Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Prancūzijos banko įkūrimas. Vokietijos centrinio banko įkūrimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Federalinės atsargų sistemos įkūrimas. Išnašos. Skaityti daugiau
Centrinių ir komercinių bankų funkcionavimo sistemos ir monetarinė politika užsienio šalyseĮvadas. Išvystytos bankų sistemos. Vokietijos Federacinis bankas ir žemių centriniai bankai, monetarinė politika. Anglijos bankas, bankų priežiūra, monetarinė politika. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bankų sistema, federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba, finansinės kontrolės tarnyba, monetarinė politika. Šiuolaikinės bankininkystės pertvarkos. Skaityti daugiau
Cerebrinio paralyžiaus priežastys ir cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų ugdymo galimybėsĮvadas. Cerebrinis paralyžius. Liga, jos apibūdinimas, simptomai. Pagrindinės sąvokos. Vaikų cerebrinio paralyžiaus priežastys. Cerebrinio paralyžiaus klasifikacija. Spazminis cerebrinis paralyžius. Cerebrinio paralyžiaus sergančių vaikų psichinės ir emocinės raidos ypatumai. Cerebrinio paralyžiaus stadijos. Cerebrinį paralyžių turinčių vaikų ugdymas. Kokie specialistai gali padėti? Pagrindiniai cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų ugdymo principai. Sensomotorikos, kalbos ugdymo galimybės. Kineziterapija, ergoterapija, kiti ugdymo metodai ir būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Cezario pjūvis šunimsĮžanga. Indikacijos atliekant cezario pjūvį šunims. Anestezija. Tvarka vykdant operaciją. Konservativus cezario pjūvis. Radikalusis cezario pjūvis. Reanimacija šuniukams. Skaityti daugiau
Cicerono prigimtinis įstatymas, pilietybėĮvadas. Prigimtinės teisės samprata. Cicerono prigimtinės teisės paradigmos konstrukciniai elementai. Įstatymas – teisingumo ir neteisingumo teisėjas. Pilietis ir valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Cikliniai kodai, jų realizavimas, efektyvumo įvertinimasKodavimas: bendros sąvokos, kodų charakteristikos bei rūšys. Ciklinio kodavimo principai. Klaidų aptikimas naudojant ciklinį kodavimą. Klaidos vietos nustatymas. Formuojančiojo polinomo parinkimas. Sisteminių kodų vaizdavimas matrica. Ciklinių kodų vaizdavimas matrica. Koduojančiųjų įrenginių sudarymo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Children fearsDarbas anglų kalba. Vaikų baimės. Introduction. Fear of separation. Fear of school (especially kindergarten). Fear of baths. Fear of dogs. Fear of loud noices. Fear of the dark. Fear of the dantist. Fear of death. School-age children have fears too. Nightmares and night terrors fear. Fear of strangers. How parents can help. Conclusion. Most common early childhood fears. Generally children fears. Skaityti daugiau
......