Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Cementbetonio dangaMonolitinė cementbetonio danga ir jos skaičiavimas. Cementbetonio dangos storio nustatymas. Cementbetonio dangos ant sustiprinto pagrindo skaičiavimas. Temperatūros įtaka cementbetonio dangai. Cementbetonio dangos stiprumas. Standžios dangos konstrukcijos pagrindo storio nustatymas. Skaityti daugiau
Cemento gamybos technologijos stebėjimas: AB "Akmenės cementas"Įmonės istorija. Veikla. AB "Akmenės cementas". Žaliavos. Gamyba. Cemento markės. Pagrindiniai gaminamo cemento rodikliai. Aplinkosauga. Perspektyvos. Skaityti daugiau
Chemia leczyReferatas lenkų kalba. Chemia leczy. Dawne czasy. Rewelacyjne odkrycie Semmelweisa. Precz z bólem! Chemia a medycyna. Czy budowa cząsteczek związku chemicznego ma wpływ na jego właściwości lecznicze? Jak działają niektóre leki na organizm? Leki przeciwbólowe. W objęciach narkozy. Kwas salicylowy. Salicylan sodu. Kwas acetylosalicylowy. Salicylamid. Salicylami - inaczej amid kwasu salicylowego. Aspiryna. Morfina. Rola chemii i fizyki we współczesnym świecie. Skaityti daugiau
Chemija (29)Atomo sandara. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Metalai. Metalų fizikinės savybės. Metalų cheminės savybės. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Skaityti daugiau
Chemija (3)Apie chemijos pagrindus. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizikinės savybės. Skaityti daugiau
Chemija (41)Metalų fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Pagrindinės termodinamikos sąvokos. Pirmasis, pagrindinis, termodinamikos dėsnis, arba energijos tvermės dėsnis. Lavuazjė ir Laplaso dėsnis. Pagrindinis termochemijos, arba Heso, dėsnis. Atomo sandara. Atomo modeliai. Atomų branduoliai. Atomo branduolio sudėtis. Izotopai ir izobarai. Cheminės jungties tipai. Kovalentinės jungties savybės. Kovalentinis ryšys. Joninis ryšys. Metališkasis ryšys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės jungtys, kompleksiniai junginiai. Skaityti daugiau
Chemija (46)Atomo sudėtis. Cheminės jungtys. Kompleksiniai junginiai. Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Metalų cheminės ir fizinės savybės. Skaityti daugiau
Chemija (52)Parašykite sieros rūgšties ir vario sulfato empirines ir grafines formules bei šių junginių disociacijos lygtis. Elemento atomo išorinio energetinio lygmens elektronų kvantų skaičių reikšmės yra šios: n=4, l=0, m=0, s=±1/2. Parašykite šio elemento elektroninę formulę nurodykite laisvų (neužpildytų elektronais) d orbitalių kiekį. Trivalentės geležies oksidas redukuojamas aliuminiu. Apskaičiuokite, kaip ir kiek kartų reikia padidinti ar sumažinti slėgį sistemoje, kad tam tikros reakcijos greitis padidėtų 9 kartus. Koks 1,5M Na2CO3 tirpalo tūris reikalingas 5 litrams 2٪ tirpalo, kurio tankis 1,02 g/cm3, paruošti? Parašykite molekulines reakcijos lygtis. Parašykite molekulines ir jonines reakcijų lygtis reaguojant šių tirpalams. Apskaičiuokite 0,01 M KOH tirpalo pH ir pOH, jei kalio hidroksido disociacijos laipsnis ά = 1. Vienas galvaninis elementas sudarytas iš nikelio ir magnio plokštelių, pamerktų į vandenį, kitas iš šių plokštelių, pamerktų praskiestą HNO3 tirpalą. Sudarykite abiejų galvaninių elementų elektrochemines schemas ir parašykite ant elektrodų vykstančių procesų elektronines lygtis. Nikelį (Ni) tirpiname šaltose koncentruotose HCl, H2SO4 rūgštyse. Parašykite vykstančių oksidacijos – redukcijos reakcijų molekulines ir elektronines lygtis. Jei reakcija nevyksta, paaiškinkite kodėl. Skaityti daugiau
Chemija (54)Atomo sandara. Cheminės jungties tipai. Valentinių jungčių ir molekulinių orbitalių teorijos. Medžiagų sandara. Cheminė termodinamika ir termochemija. Metalų savybės. Polimerai. Skaityti daugiau
Chemija žmogaus gyvenime: FosforasĮvadas. Darbo tikslas: pasistengti kuo daugiau sužinoti apie fosforą, fosforo junginius. Istorija. Fosforo bendrosios, atomo, cheminės ir termodinaminės savybės. Gavimas ir savybės. Cheminės savybės. Fosforo oksidas. Fosfinas. Ortofosfatinė rūgštis. Ortofosfatai. Fosforo panaudojimas. Fosforas žmogaus gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Chemija žmogaus gyvenime. Buityje naudojami valikliai, jų sudėtis, poveikis žmoguiĮvadas. Valymo metodai. Valymo tikslai. Buitinės chemijos skirstymas. Valiklių sudėtinės medžiagos. Veikliosios valiklių medžiagos. Pagalbinės valiklių medžiagos. Valiklių kenksmingumas pagal rūšis. Valiklių sudėtis. Chloro junginiai. Būtiniausių valymo priemonių namuose sąrašas. Kaip išsirinkti valymo priemones? Pavojingumo simboliai ir jų reikšmės. Išvada. Skaityti daugiau
Chemijos mokslo istorija LietuvojeSenojo Vilniaus universiteto chemikai. Chemija Stepono Batoro universitete. Chemija Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitete Kaune. Chemija Vilniaus universitete 1940-1943 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto veikla. Lietuvos mokslų akademijos 1998 m. premijos. Skaityti daugiau
Chemijos pramonė ir ekologinės problemosPramonės įmonės: Spalvotosios metalurgijos, Chemijos ir naftos perdirbimo įmonės, Cemento gamyklos ir kt. Oro tarša Lietuvoje. "Šiltnamio efektas". "Rūgštūs lietūs". Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Skaityti daugiau
Chemijos pramonė LietuvojeĮvadas. Chemijos pramonės reikšmė, problemos, procesai. Chemijos pramonė Europoje ir pasaulyje. Chemijos pramonė Lietuvoje. AB "Achema". Prekyba ir marketingas. Investicijos. AB "Sanitas". Gamyba. Pardavimai. Pagrindiniai ūkinės – finansinės veiklos rodikliai, jų dinamika. Bendrovės veiklos planai ir prognozės. AB "Mažeikių nafta". Gamyba. Naftos perdirbimo principai. Modernizacija. AB "Lifosa". Produkcija. AB "Akmenės cementas". UAB "Putokšnis". Išvados. Skaityti daugiau
Chemijos pramonės įtaka gamtai. Teršalai gamtojeBendrieji gamtosaugos aspektai. Oro tarša: "Šiltnamio efektas", "Rūgštūs lietūs", Poveikis žmogaus sveikatai. Vandens tarša: Lietuvos vandenų būklė, Sunkieji metalai, Poveikis žmogaus sveikatai. Chemizavimas. Nitratai. Pesticidai. Skaityti daugiau
Chemijos technologija. BiotechnologijaĮvadas. Chemijos technologija. Lietuva Chemijos pramonės kelionė į Nepriklausomą Lietuvą. Bendra chemijos pramonės situacija Lietuvoje. Azotinių ir fosfatinių trąšų gamyba. Vaistų gamyba. Acetatinių siūlų gamyba. Naftos produktai ir "Mažeikių nafta". Lietuvos chemijos pramonės įmonės. "Achema". Projektas "REACH". Pasaulis. Bendra pasaulio chemijos pramonės apžvalga. Siera ir sieros rūgštis. Soda. Vaistai. Mineralinės trąšos. Kaučiukas ir guma. Cheminiai pluoštai. Plastikai. Biotechnologija. Biotechnologija kaip mokslo šaka. Biotechnologijos kaip mokslo šakos atsiradimas. Biotechnologijos sritys. Biotechnologijos plėtros programos. Biotechnologijų pasiekimai 2005 metais. Biotechnologijų plėtra Lietuvoje. Biokuro naudojimas ir gamyba. Bioetanolio naudojimas pasaulyje. Bioetanolio gamyba Švedijoje. Bioetanolio gamyba Vokietijoje. Biodujų gamyba. Biodujų gamyba Vokietijoje. Biodegalų naudojimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė ir radiacinė žvalgybaĮvadas. Darbo tikslas – susipažinti su cheminės situacijos vertinimu teoriniu aspektu. Cheminė ir radiacinė žvalgyba. Cheminė žvalgyba. Radiacinė žvalgyba. Cheminės ir radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos prietaisai. Meteorologiniai matavimai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai. Elgesys cheminio ar radiacinio pavojaus metu. Elgesys cheminio užterštumo židinyje. Elgesys vietovėje,užterštoje radioaktyviosiomis medžiagomis. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimaiĮvadas. Maisto priedai. Toksinį poveikį sukeliantys metalai. Pesticidai. Nitratai. Maisto kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė priklausomybė. Socialinio išmokimo teorijos, aiškinančios narkotikų ir alkoholio vartojimąĮvadas. Narkotikų ir priklausomybių rūšys. Bendra narkotikų/alkoholio veikimo schema. Narkotikų ir alkoholio vartojimą aiškinančios teorijos. Psichologinės narkotikų ir alkoholio vartojimą aiškinančios teorijos. Socialinio išmokimo teorijos, aiškinančios narkotikų ir Alkoholio vartojimą. Lūkesčių teorija. Įtampos sumažinimo teorija. Jėgos teorija. Moteriškumo teorija. Ankstyvoji alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė tarša buityjeĮvadas. Buitinės chemijos ir asmens higienos priemonės. Skalbimo ir skalavimo priemonės. Balikliai. Valymo priemonės. Aerozoliai buityje. Aplinkos tarša cheminėmis priemonėmis. Cheminių priemonių sąsajos su sveikatai. Pagrindinės saugaus elgesio su cheminiais buities preparatais taisyklės. Išvados. Skaityti daugiau
......