Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Business plan: cafe "Dreamland"Darbas anglų kalba. Verslo planas: kavinė "Dreamland". Introduction. The café "Dreamland"– catering company for all family, but the main customers will be children. Details of business. Personnel selection and demands. Administration. Operating personnel. Product. Price. Competition. Marketing. Evaluation of customers. Premises and equipment. SWOT. Conclusion. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Brilliant Shine"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: car wash "Giminės"The Business. Our professional background. Business structure. Vision. Personnel. Market Analysis Summary. Market Segmentation. Target Market Segment Strategy. Service Business Analysis. Competition and Buying Patterns. The Customers. Equipment required. Advertisement. Sales Forecasts. Financial Profile. Skaityti daugiau
Business plan: company "Tru gamers"Darbas anglų kalba. Įmonės biznio planas. Executive Summary. Company Summary. Company Ownership. Company Management. Start-up Summary. The product life cycle. Services. Market Analysis. Market Size. Competition. Competitor’s Analysis. Target Market. Product (Service). Price. Place. Promotion. Tru Gamers’ Objective. Pest Analysis. Personnel Plan. Financial Plan. Sales Forecast. Break – Even Analysis. Projected Cash Flow. Projected Profit and Loss Account. Projected Balance Sheet. Conclusion. Appendix. Skaityti daugiau
Business plan: windows shading "Shadow"Darbas anglų kalba. Verslo planas: langų tamsinimo firma. Introduction. The Point of Proposed Project. Business Idea. Project Idea. Primary Points. Marketing Plan. Environment Analysis. SWOT Analysis. PESTLE Analysis. Marketing Set. Product. Determination of Price. Distribution. Sponsorship. Organisational Plan. Organisational Structure. Personnel Selection. Findings. Appendixes. Skaityti daugiau
Business strategy: RyanairDarbas anglų kalba. Įmonės strategija: Ryanair. Summary. Introduction. Strengths. Weaknesses. Ryanair's Competitive Advantage. Sustainability of Ryanair’s Low-cost Strategy. Conclusion & Recommendations. References. Priedai (2). Skaityti daugiau
Businnes plan: hotel "Palm Tree"Darbas anglų kalba. Executive summary. Company’s description. Vision. Mission statement. Location. Physical condition. Facilities and services. Style and type of operation. Positioning of the hotel. Human Resources. Recruitment. Selection. Social and environmental. Technological. Business strategy. Marketing plan. Factors. Clientele analysis. Target market. Market analysis. The competitors and competitive rivalry (Five Porter’s forces). SWOT analysis. Strategy and tactics. Sales strategy. Porter’s five force. Threat of entrants. Power of Supplier. The power of buyer. Threats and Substitutes. Risks assessment. Control. Cause and effect analysis. Operating budget. Skaityti daugiau
Būsto kreditai Lietuvos bankuoseĮžanga. AB "Swedbank". AB "SEB". UAB "Medicinos bankas". KB "Vilniaus kreditas". AB "DNB". AB "Nordea". KB "Akademinė kredito unija". KB "Kauno kredito unija". AB "Danske bankas". UAB "Šiaulių bankas". AB "Citadele bankas". KB "Sostinės kreditas". Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto kreditasĮvadas. Bankininkystės ištakos ir raida. Bankų teikiamų paslaugų specifiškumas. Būsto kreditavimas. Kredito samprata. Būsto kredito teikimo sąlygos. Valstybės remiamų būsto kreditų lengvatos. Būsto kredito rinka Lietuvoje. Būsto kredito perspektyvos. Išvados ir pasiūlymas. Priedai (2). Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Skaityti daugiau
Būsto kredito draudimas: UAB "Būsto paskolų draudimas"Įžanga. Paskolos gavimo sąlygos. Reguliarios pajamos. Būsto kredito suma. Pradinis įnašas. Kredito terminas. Kredito valiuta ir palūkanų norma. Kredito grąžinimas. Grąžinimo metodai. Draudimo įmokų tarifai. Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos. Kreditų draudimas statantiems arba rekonstruojantiems būstą. UAB "Būsto paskolos draudimas". Komercinių bankų kreditavimo sąlygos. UAB "Būsto paskolų draudimas" veikla 2000-2004 metais. Valstybės parama, norintiems įsigyti būstą (2004m.). Valstybės remiami būsto kreditai. Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus. Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti. Išvados. Skaityti daugiau
Būsto paskolų kitimas ir naudojimas LietuvojeSantrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti esmines būsto paskolų naudojimo ir kitimo tendencijas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Banko paskolos ir kredito samprata. Palūkanų normos. Būsto paskolos. Būsto kredito gavimo procesas. Paskolos grąžinimo būdai. Būsto paskolų kitimo ir naudojimo analizė. Lietuvos būsto paskolų apžvalga. "Hansabanko", SEB Vilniaus banko ir DNB Nord būsto paskolų sąlygos. Būsto paskolų likučiai pagal apskriti. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problemaĮvadas. Būties sąvokos samprata. Būties problema egzistencializme. Būtis pagal Platoną. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį. Būtis ir Dievas. Būtis ir jos priešstata. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema filosofijoje (2)Įvadas. Būties sąvokos samprata. Kasdieninė būties sąvoka. Normalizmo ir realizmo požiūriai į būtį. "Gamta yra būtis" (M. Heideggeris ir kt.). Būties prasmė. Būties prasmė pagal M. Heideggerį. Būties prasmė ir beprasmybė A. Šliogeris. Būtis kaip pasaulis, kaip visuminė tikrovė. Būtis kaip pagrindas pagal Heideggerį. Būtis ir Dievas A. Šliogeris. Būtis ir būtybė A. Maceina. Būtis ir grožis. Būtis ir jos priešstata. Būtis ir nebūtis A. Šliogeris. Būties ir nebūties santykis A. Čanyševas. "Kodėl yra esatis, o ne niekas?". Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema filosofijoje (3)Įvadas. Būtis – kas tai? Būties sampratos kitimas amžių eigoje. M. Heideggeris ir jo indėlis istoriniam būties aiškinimui. Senosios Vakarų teorijos. M. Heideggeris. Platonas. Tomas Akvinietis. Parmenido samprata. Anaksimandro apeironas. Aristotelis - "nejudąs judintojas". Kitos teorijos. Būtis ir nebūtis. Apibendrinta istorinė žmogaus būtis. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema marksizmo filosofijojeĮvadas. Būties problema marksizmo filosofijoje. Marksizmo požiūris į žmogų. Išvados. Skaityti daugiau
Būties problema šiuolaikinėje filosofijojeBūties problema filosofijoje. A. Šopenhaueris. Karlo Markso visuomeninės būties teorija. Filosofai egzistencialistai. Nikalojaus Hartmano "kritinė ontologija". Arsenijus Čanyševas. Skaityti daugiau
Būties problema viduramžių filosofijojeĮvadas. Savęs pažinimas yra Dievo pažinimas. Laiko analizė. Etikos ir istorijos samprata. Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir Gėris. Būties hierarchija. Dievo egzistavimo įrodymai. Dievo buvimo įrodymų problema. Išvados. Skaityti daugiau
Būties samprata antikojeĮvadas. Antikinės filosofijos atstovai. Ikisokratinė filosofija. Jonijos filosofija. Italikų filosofija. Klasikinė filosofija. Platoniškoji ontologija. Aristotelio ontologija. Išvados. Skaityti daugiau
Būties samprata Aristotelio filosofijojeĮžanga. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Kas yra būtis? Išvados. Skaityti daugiau
Būties samprata filosofijojeĮvadas. Būties samprata antikoje. Dievo metafizika. Dievas ir pasaulis. Sąmonė, siela. Supratimo raida. Naujųjų amžių ir šiuolaikinė egzistencializmo mokykla. R. Dekartas – "mąstau, vadinasi, esu". Gyvenimą lemia buvimas. Išvados. Skaityti daugiau
......