Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Biurokratijos gyvybingumo viešajame sektoriuje analizėĮvadas. Biurokratizmas- kaip iškreipta viešojo administravimo forma. Biurokratijos demokratinė kontrolė. Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime. Kontrolė - viena iš teisėtumo užtikrinimo garantijų. Valstybės ir biurokratijos vaidmuo kuriant viešojo administravimo modelį Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos vaidmuo modernioje valstybėjeBiurokratijos atsiradimas modernioje valstybėje. Biurokratijos organizavimas modernioje visuomenėje. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Idealus biurokratijos tipas ir jos bruožai modernioje visuomenėje. Biurokratija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos vaidmuo modernioje visuomenėjeĮvadas. Biurokratijos fenomenas. Sąvoka. Max'o Weber'io idealusis biurokratijos mechanizmas. Max'o Weber'io teorijos reikšmingumas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Biurokratijos vaidmuo šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas ir kontrolės formos. Biurokratijos privalumai ir disfunkcijos. Biurokratijos neišvengiamumo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos vaidmuo politikos formavimeĮvadas. Biurokratijos fenomeno apibūdinimas. Biurokratijos sąvoka. Pagrindiniai biurokratijos bruožai ir idėjos. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratinės politikos strategijos. Biurokratinės politikos trūkumai. Demokratinė biurokratijos priežiūra. Lietuvos savivaldybių problemos priimant sprendimus. Išvados. Skaityti daugiau
BiurokratizmasĮvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos teorijos. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Biurokratijos rekrutavimo būdai įvairiose pasaulio šalyse. Biurokratijos kontrolė. Išvados. Apie Saulėtekio darbus biurokratijos mažinimo srityje. Priedas. Skaityti daugiau
Biurokratizmas: prielaidos, formos, profilaktikaĮvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimo prielaidos. Biurokratijos teorijos. Idealusis biurokratijos tipas. Dabartinis M. Wėberio biurokratijos modelio vertinimas. Biurokratijos tipai. Biurokratijos rekrutavimo būdai įvairiose pasaulio šalyse. Biurokratijos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratizmo teorijaMakso Vėberio biurokratizmo teorija. Makso Vėberio valdžios ir biurokratijos problema. Etika Vėberio modelyje. Skaityti daugiau
BizantijaBizantijos imperija. Šv. Sofijos Bazilika. Bizantijos kultūra. Konstantinopolio cisternos. Bizantijos santykiai su kaimynais. Skaityti daugiau
Bizantija (3)Įvadas. Bizantija. Bizantijos architektūra. Bizantijos dailė. Išvados. Skaityti daugiau
Bizantija. Bizantijos kultūraĮvadas. Bizantijos imperija. Rytų Romos imperija po tautų kraustymosi. Bizantijos santykiai su kaimynais. Bizantijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bizantijos kultūraĮvadas. Kalba. Religija. Teisė. Ekonomika. Švietimas, mokslas. Architektūra, menas. Teatras. Bizantijos miestai. Buitis, kasdienybė, papročiai, gyvensena. Išvados. Skaityti daugiau
Blaise Pascalio ir Benedikto Spinozos Dievo samprata: lyginamoji analizėPirmojo prado klausimas filosofijoje. Benedictus de Spinoza ir Blaise Pascalis. Dievas, žmogaus santykis su dievu. Substancija. Skaityti daugiau
Blakstienuotųjų kirmėlių (turbellaria) anatomijaĮvadas. Bendroji plokščiųjų kirmėlių Platyhelminthes) charakteristika. Bendrieji turbeliarijų bruožai. Virškinimas. Danga. Nervų sistema ir jutimo organai. Šalinimo sistema. Dauginimosi sistema. Ekologija. Klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Blastomyces gentis ir Clostridium tetaniĮvadas. Tikslas: aprašyti Blastomyces genties ir Clostridium tetani taksonomiją, morfologines, kultūrines, biochemines savybes, sukeliamas ligas. Grybai ir bakterijos. Grybai. Bakterijos. Clostridium tetani. Blastomyces gentis. Išvados. Skaityti daugiau
Blezas PaskalisBlezas Paskalis. Biografija. Religingumas. Vidinis Paskalio konfliktas. "Mintys". Veikalo problematika. Dievo gailestingumas. Žmogaus tikroji prigimtis. Daiktai. Nuodėmių šaltiniai. Šventieji. Įkvėpimas. Krikščionybė. Skaityti daugiau
Blogiausios valdymo formos pagal PlatonąFilosofijos disciplines namų darbas (referatas). Įvadas. Oligarchija. Kaip ji atsiranda? Kokie papročiai ir kokios ydos? Kaip tampama oligarchu? Ar atitinka žmogus atitinka esama santvarka? Demokratija. Kaip atsiranda demokratija? Kokie žmonės gyvena demokratinėje santvarkoje ir kas jai būdinga? Kaip tampama demokratu? Ir ar žmogus atitinka santvarką? Tironija. Kaip atsiranda tironija? Santykiai tarp tironiškos visuomenes narių. Kaip virstama tironu? Kokios yra tirono savybės? Išvados. Skaityti daugiau
Blogio ir gėrio samprata filosofijojeĮvadas. Gėrio ir blogio sąvokos mitologiniame mąstyme ir natūrfilosofų mokymuose. Blogio samprata Pitagoro filosofijoje. Sokratas: "Gnothi seau-ton". Platonas: blogio idėja neegzistuoja. Aristotelio etika. Išvados. Skaityti daugiau
Blogos kokybės priežasčių analizėĮvadas. Blogos kokybės priežasčių analizė. Blogos kokybės priežastys gamyboje. Blogos kokybės priežastys paslaugose. Vartotojų poreikių analizė. Kokybės ir problemos apibrėžtis. Kokybės apibrėžtis. Problemos apibrėžtis. Kokybės kaina. Blogos kokybės kaina 5 Pasikartojančių kokybės problemų sprendimas. Kaip užkirsti kelią problemos Pasikartojimui. Kokybės taryba. Proceso kokybės komanda. Kokybės projekto grupė. Nuolatinis kokybės gerinimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (7 skaidrės). Skaityti daugiau
Blokų ir atributų kūrimas, redagavimas, savybėsAutoCad. Įvadas. Blokai. Jų kūrimas ir įterpimas. Blokų naudojimo privalumai ir trūkumai. Atributai. Jų priskyrimas blokams. Primityvių atributų redagavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Blokuojančių procesų šiaurės Atlanto regione ir temperatūros pietvakarių Grenlandijoje ryšiai žiemos ir vasaros sezonaisĮvadas. Tikslas – apžvelgti blokuojančių procesų pasikartojimo ir aktyvumo kaitą Šiaurės Atlanto regione bei jų poveikį Grenlandijos temperatūroms žiemos bei vasaros sezonais, naudojant ilgalaikius bei dirbtinai atkurtus duomenis iš pietvakarių Grenlandijos. Duomenys ir metodika. Blokuojančių procesų šiaurės Atlante ir temperatūros pietvakarių Grenlandijoje ryšiai. Blokuojančių procesų ir temperatūros ryšiai žiemos metu. Blokuojančių procesų ir temperatūros ryšiai vasaros metu. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......