Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Biudžeto deficitas: priežastys, pasekmės ir finansavimo būdaiĮvadas. Biudžeto deficitas. Jo atsiradimo priežastys. Biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto finansavimo būdai. Lietuvos biudžeto padėtis. Biudžeto politikos vykdymo problemos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficito valdymas. Skaityti daugiau
Biudžeto esmė, sudarymo principai, sandaraĮvadas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas: Pagėgių savivaldybėĮvadas. Darbo tikslas yra bendrais bruožais apžvelgti Pagėgių savivaldybės finansų sistemą. Savivaldybių finansavimas. Pagėgių savivaldybės biudžeto vykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto pajamos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidų plano įvykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės darbo užmokesčio struktūra. 2009 metų Pagėgių savivaldybės biudžetas. Skolinimasis ir skolų limitai. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto politikaVyriausybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto politika. Valstybės išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Transferinės išmokos. Transferiniai išmokėjimai. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir naudojimas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas prieš biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Biudžeto subalansavimo – fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Skaityti daugiau
Biudžeto procesas tarpukario LietuvojeĮvadas. Biudžeto raida. Lietuvos biudžetas tarpukario Lietuvoje. Valstybės kontrolė 1919 – 1940 metais. 1919 – 1940 metų statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto reformaĮvadas. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto sudarymo ir tvirtinimo pagrindai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Lietuvos valstybės biudžetinė sistema. Lietuvos biudžetinės sistemos formavimas. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Savivaldybių biudžetas. Savivaldybių biudžetų formavimas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžeto išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Biudžeto samprataĮvadas. Biudžeto sąvoka. Fiskalinės politikos ir biudžeto samprata. Biudžetinis procesas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto programos esmė. Valstybės biudžeto programų projektų vertinimo principai. Išvados. PowerPoint pristatymas. Skaityti daugiau
Biudžeto sistemos reforma (4)Įvadas. Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai. Valstybės biudžeto sandara, formavimo principai ir panaudojimas. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Biuro eskizinis projektasBiuro interjeras. Patalpų pasirinkimas. Darbo priemonės. Baldai. Darbo kėdė. Kiti biuro reikmenys. Darbo patalpos įrengimas. Sienos. Lubos. Grindys. Langai. Durys. Biuro apšvietos skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Biuro sistemų technologijų analizėĮvadas. Duomenų rengimo ir valdymo technologijos. Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistema Microsoft Exchange. Sistemos paskirtis ir taikymo sritis. Technologijos sukūrimas. Pagrindiniai sistemos moduliai ir jų atliekamos funkcijos. Užduočių registravimas. Rodiniai. Paieška ir ataskaitos. Sistemos reikalavimai. Reali sistemos nauda. Kai kurie neigiami aspektai ir alternatyvos. Intranetas – įmonės informacijos valdymo įrankis. Intraneto nauda. Elektroninis paštas. Kai kurie neigiami aspektai. Informacijos sklaidos ir grupių darbo technologijos. Vietiniai kompiuterių tinklai (LAN). Tipiniai LAN sprendimai. Bevielio duomenų perdavimo technologijos. Bevieliai tinklai pastatuose. Bevielis ryšys tarp pastatų. Nauda įmonėms. Priedas (2). Skaityti daugiau
Biurokratija (2)Biurokratijos samprata. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Skaityti daugiau
Biurokratija (3)Įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Išnašos. Skaityti daugiau
Biurokratija (5)Įvadas. Biurokratija. Biurokratijos samprata. M. Weberio biurokratijos modelis. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos ištekliai. Biurokratinis personalas ir jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratinis politikos formavimas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratija (7)Įvadas. Biurokratijos sąvoka. Valdžios biurokratija. Biurokratinis mechanizmas. Biurokratų asmeniniai santykiai. Biurokratų kontrolė. M. Vėberio biurokratijos modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratija ir demokratinė kontrolėĮvadas. Biurokratijos kontrolės mechanizmai. Biurokratijos atsakomybės didinimas. Demokratinė ginkluotojų pajėgų kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Biurokratija. Wėberio požiūris į biurokratiją. Idealios biurokratijos tipas. M. Wėberio teorijos reikšmė. Biurokratija ir demokratija. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratija šiuolaikinėse demokratinėse valstybėseĮvadas. Viešoji biurokratija. Politinė kultūra ir viešasis administravimas. Beasmenės taisyklės ir organizacijos. Laisvė ir prievarta. Pasitikėjimas ir nepasitikėjimas: biurokratijos galios teorija. Politika ir viešasis administravimas. Biurokratija ir politinės partijos. Administracinė reforma. Politika. Viešasis administravimas dvidešimt pirmame amžiuje. Valdymas naujame tūkstantmetyje. Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimo principaiĮvadas. Biurokratija. Maxo Weberio biurokratijos teorija. Biurokratijos formavimo principas pagal M. Weberį. Racionali M. Weberio biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimo principai (2)įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratijos atsiradimo prielaidos. Idealusis biurokratijos tipas. Idealiojo biurokratijos tipo bruožai. Racionalioji M. Vėberio (Weber) biurokratija. "Geležinis biurokratijos narvas". Išvados. Skaityti daugiau
Biurokratijos formavimosi principaiĮvadas. Biurokratijos sąvokos. Semantinis biurokratijos traktavimas. Biurokratija kaip racionalumas. Biurokratija kaip nelankstumas. Biurokratija kaip susvetimėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
......