Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Žmogus kaip mokslo tema: prasmės klausimasĮvadas. Johanas Gotlybas Fichtė. Kaip žmogus pažįsta pasaulį. Žinojimas. Gyvenimas. Būties prasmė. Išvada. Skaityti daugiau
Žmogus kaip ugdytinisĮvadas. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Ugdytinių skirtybės. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus kaip ugdytinis (2)Įvadas. Ugdymo samprata, reikšmė. Ugdymo subjektas- žmogus. Žmogus kaip ugdytinis. Žmogaus dvasios ugdymas. Žmogus - asmenybė ir individualybė. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijojeĖ.Fromo gyvenimas bei veikalai, jo filosofinė kryptis. Asmenybė, visuomenė, religija, gamtos ir socialinės sąlygos, įtakojančios žmogų. Kūrybiškumas. Produktyvusis mąstymas. Meilė. Skaityti daugiau
Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijoje (2)Ė. Fromo biografija. Filosofinės Ė. Fromo idėjos. Žmogiškumo kriterijus. Produktyvumas. Individo ryšiai su kitais. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijojeApie Platono gyvenimą ir veiklą. Žmogus Platono filosofijoje. Žmogus – tai kūnas, protas ir siela. Trejybinė žmogaus sielos struktūra. Protingas žmogaus gyvenimo sutvarkymas. Žmonių grupės pagal sielos pradus. Valstybės įtaka žmogui. Laimė ir meilė žmogaus gyvenime. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus Platono filosofijoje (2)Įvadas. Platono filosofija – ugdyti žmogų. Etika - mokslas apie moralę. Klasikinė keturių dorybių teorija. Poezija - Platono dieviškoji aistra. Platonas – idealistinės teorijos Europoje pradininkas. Platono Dialogai, "Sokrato apologija". Sokratas ir Meletas. Gėris - žmogaus prigimtinių savybių priežastis ir tikslas. Teisingumas – atitikimas pasaulio tvarkai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus socialinių santykių sistemojeĮvadas. Žmogus ir visuomenė. Konflikto tarp žmogaus ir visuomenės esmė. Individo pareigos valstybei. Valstybės pareigos individui ir visuomenei. Socialinis teisingumas. Socialinio teisingumo lygybė. Dalinis socialinis teisingumas. Žmogaus moraliniai principai. Žmogus šeimoje. Žmogus bendruomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus socialinių santykių sistemoje (2)Įvadas. Socialinių santykių raida. Pagrindiniai pirmykštės visuomenės bruožai. Pagrindiniai klasinės visuomenės bruožai. Žmogaus visuomeniškumo teorijos esmė. Teisingumo ir neteisingumo sąvokos (pagal Aristotelį). Teisingumo ir dorybės santykis. Teisingumas ir lygybė. Konfliktai ir neteisingumas. Žmogaus ir visuomenės santykių prieštaringumas. Susvetimėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonės patys teršia ir patys saugoPolimerai. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Užpildai. Tirpikliai. Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai. Skaityti daugiau
Žmonių aprangos raidaDrabužis, kostiumas ir mada. Pirmykštė bendruomenė. Akmens, bronzos ir geležies amžiai. Senovės Egiptas. Maždaug nuo 3000 iki 30 metų prieš Kristų. Senovės Graikija. Senovės Roma. Viduramžiai. Bizantijos kostiumas. Romaninio stiliaus kostiumas. Gotikos stiliaus kostiumas. Renesansas. Italų kostiumas. Ispanų kostiumas. Barokas. Prancūzų kostiumas. Ispanų kostiumas. Rokokas. Klasicizmas. Ampyras. Restauracija. Bydermejerio stilius ir romantizmas. 1870-1890 m. mada. Modernas. XX amžiaus drabužiai. Išvada. Skaityti daugiau
Žmonių baimėsĮvadas. Žmonių baimės. Baimių kilmė. Ataskaita. Respondentų charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Žmonių didžiųjų rasių biologiniai ypatumaiĮvadas. Skirstymas į rases. Fenotipiniai skirtumai. Odos spalva. Kūno sudėjimas. Kūno masės didėjimas. "Išsikišusių" kūno dalių didėjimas (ilgėjimas). Akių forma. Skaityti daugiau
Žmonių gyvenamojoje aplinkoje girdimas triukšmas bei triukšmo įtaka sveikataiĮvadas. Darbo tikslas: paanalizuoti sąsajas tarp buitinio triukšmo ir žmonių sveikatos. Triukšmo istorija. Lietuvos ir Europos gyventojų nuomonė apie triukšmo poveikį. Lietuvos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Europos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Triukšmo poveikis sveikatai. Triukšmo poveikio specifikacija. Specifinis triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių grupės. Asmenybės ir grupės santykiaiGrupių klasifikacijos. Mikro ir makro grupės. Formalios (oficialios) ir neformalios (neoficialios). Grupių raida. Psichologinis darnumas . Psichologinė atmosfera grupėje. Asmenybės ir grupės santykiai. Statusų hierarchija grupėje. Lyderių rūšys. Tarpasmeniniai santykiai. Skaityti daugiau
Žmonių grupių socialinės ypatybėsĮvadas. Žmogus kaip grupinė būtybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Socialiniai vaidmenys. Sąlyginės ir realios grupės. Makro- ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Klikos. Referentinės grupės. Asociacijos ir korporacijos. Asmenybės ir grupės santykiai. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Lyderis ir lyderiavimas. Lyderiavimo stilių samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymasĮvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymas organizacijojeŽmonių išteklių valdymas. Tradicinis požiūris. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo proceso etapai organizacijojeĮvadas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Žmonių išteklių valdymas ir strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių išteklių valdymo svarbaĮvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių valdymas (HMR). Žmonių išteklių politika. Poreikių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Atranka. Socializacija (orientavimas). Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Žmonių išteklių auditas. Išvados. Skaityti daugiau
......