Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Žmogiškosios kilmės vaistaiĮvadas. Žmogaus kaukolė ir kaulai. Kraujas. Oda ir plaukai. Motinos pienas. Taukai. Placenta, virkštelė. Šlapimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškosios patirties ir tikėjimo santykis religijojeĮvadas. Betarpiška arba netiesioginė žmogiškoji patirtis. Patirties ir tikėjimo santykis religijoje. Prielaida: Žmonės yra nepataisomai religingi; religija be galo svarbi. Išvada. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymasŽmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Verbavimas. Atranka. Socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimai, perkėlimai, pažeminimai ir atleidimai. Personalo valdymas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Pagrindiniai personalo valdymo aspektai. Personalo valdymo turinys ir uždaviniai. Personalo valdymo teoriniai pagrindai. Ikimokslinis valdymas – beteisio žmogaus koncepcija. Klasikinė valdymo teorija – ekonominio žmogaus koncepcija. Žmogiškųjų santykių teorija – socialinio žmogaus koncepcija. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atrankaĮvadas. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių samprata. Žmogiškųjų išteklių planavimo samprata. Planavimo, verbavimo, atrankos samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka, kaip organizacijos valdymo priemonė. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos etapai. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo, verbavimo ir atrankos būdai ir jų reikšmė organizacijos veikloje. Laisvų darbo vietų įtaka organizacijos žmogiškųjų išteklių vadybai. Žmogiškųjų išteklių poreikio įtaka viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus organizacijų darbui. Laisvų darbo vietų analizė Lietuvoje. Lietuvos darbo rinkos ypatumai, kaip išorinė aplinka ir jos įtaka organizacijos žmoniškųjų išteklių vadybai, viešajame ir privačiame sektoriuose. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atrankaĮvadas. Darbo tikslas būtų atskleisti žmogiškųjų išteklių poreikio planavimo sampratą ir būdus. Žmogiškųjų iškelių poreikio samprata. Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka. Žmogiškųjų išteklių poreikis bei planavimas. Žmogiškųjų išteklių verbavimas ir atranka. Personalo atrankos metodai. Testavimas. Interviu. Biografijos tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Darbo sutarčių vadybiniai variantai ir jų administravimas. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių strateginis valdymasĮvadas. Strateginis valdymas viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškieji ištekliai. Strateginio valdymo ypatumai viešojo sektoriaus organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba ir valdymas. Sąsajos su organizacijos strateginiu valdymu. Strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas. Strateginės analizės etapas. Strategijos kūrimo etapas. Žmogiškųjų išteklių strateginio valdymo metodologija. Žmogiškųjų išteklių strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių teorija: Douglas McGregorĮvadas. Ankstyvieji požiūriai. Teorija X ir Y. D. McGregoro darbų kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių ugdymo svarba ir nuolatinio mokymo(si) organizavimasĮvadas. Žmogiškųjų išteklių mokymas(is)ir ugdymas. Mokymosi būdai. Ugdymas – profesinis tobulinimasis ir kvalifikacijos kėlimas. Švietimo plėtotė Lietuvoje. Besimokančios organizacijos bruožai. Žmogiškųjų išteklių didėjimo tendencijos Lietuvoje. Efektyvios švietimo naujovės Lietuvoje. Žmogiškųjų išteklių funkcijos. Lietuvoje tradicinė ekonomika virsta žinių ekonomika. Žmogiškųjų išteklių mokymo(si) organizavimo problemos ir kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių vadybos sistema įmonėje: kanceliarinių prekių pardavimas UAB "Servavita"Įvadas. Personalo parinkimo sistema analizuojamoje įmonėje. Trumpa įmonės apžvalga. Personalo paieškos tikslai ir būdai. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai. Personalo paieškos organizavimas. Personalo atrankos procedūra analizuojamoje įmonėje. Personalo atrankos proceso etapai. Pagrindiniai atrankos metodai. Atrankos pokalbis, jo organizavimas. Kompetencijų modeliavimas ir lavinimas analizuojamuoje įmonėje. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai. Personalo vertinimas analizuojamuoje įmonėje. Personalo vertinimo tikslai ir nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas. Personalo vertinimo turinys (vertinamos sritys). Personalo vertinimo metodai. Personalo vertinimo procedūra. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymasĮvadas. Kaip surandami tinkami darbuotojai? Atrankos agentūros Vilniuje. Darbuotojų nuoma. Darbdavio išskirtinumo formavimas. Kas yra brand’as? Kultinių brand’ų galia. Septynios Auksinės Kultinio Branding’o Taisyklės. Kada Brand’as nepasiekia tikslo?Darbdavių brand’ai Lietuvoje - "Lietuvos Ryto" skelbimai. Eurovaistinė. AstraZeneca. Hilti. Zara. Olympic Casino. "BMS". "VP Market". "Tobis". Deloitte – audit, tax, consulting, financial advisory. English First. Janssen Pharmaceutica. Volvo. "Coca- Cola HBC". Komentarai - išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas (2)Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Valdymo sprendimo priėmimo samprata. Darbas su personalu. Skatinimo - atlyginimo sistema ir jos diegimas organizacijoje. Poreikiai. Valdžios poreikis. Laimėjimų poreikis. Narystės poreikis. Kaip motyvuoti personalą krizės sąlygomis. Kuo tokia padėtis pavojinga. Kaip pateikti informaciją. Personalo vertinimas. Personalo vertinimo problema, keičiantis personalo vaidmeniui. Personalo vertinimo uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas (3)Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. ŽI valdymo procesas. Darbo paklausa ir pasiūla. Žmonių ištekių planavimas. Darbuotojų verbavimas ir atranka. Socializacijos (adaptacijos) paskirtis. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Tyrimo bei tobulino tikslas. Žmogiškųjų išteklių sisteminis valdymo požiūris. Žmogiškųjų išteklių politika ir strategija. ŽI auditas. Žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas AustralijojeŽmogiškųjų išteklių valdymas (ŽIV) Australijoje, Aplinkos pokyčiai, Darbo jėgos charakteristikos: demografiniai ypatumai ir įvairovė, Gamybos technologija ir darbo organizavimas, Organizacinė strategija, Organizacinė kultūra, Žmogiškųjų išteklių (ŽIV) praktikos tendencijos, Įmonės strategijos ir žmogiškųjų išteklių valdymo (ŽIV) strategijos suderinimas, Lanksčių darbo sąlygų sudarymas ir į šeimą orientuoto valdymo praktika, Komandinės struktūros, Investicijos į žmogiškųjų išteklių valdymo sistemas, Padidėjusi teisinių paslaugų paklausa, Padidėjęs dėmesys veiklos vertinimui: jo išmatavimui bei atlygių sistemai, Ateities iššūkiai. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas individualioje įmonėjeĮvadas. B. Naruševičienės individuali įmonė. Organizacijos galia – žmogus. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Vakancinės vietos išanalizavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija (adaptacija). Mokymas ir tobulinimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Veiklos vertinimas. Atrankos ypatumai B.Naruševičienės IĮ. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų išteklių valdymas tarptautinėje įmonėjeĮvadas. Tarptautinių žmogiškųjų išteklių valdymas Johnson&Johnson įmonėje. Strateginis žmogaus išteklių vaidmuo tarptautiniame versle. Trys darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogaus išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Talentų paieška. Emigranto nesėkmė ir kultūrinis šokas. Repatriacija. Personalo mokymas. Tarptautinės veiklos rezultatų įvertinimas. Personalo kompensacijos. Tarptautiniai darbo santykiai. Skiriamieji darbo bruožai visame pasaulyje. Darbo kokybė ir sąnaudos. Darbo jėgos mažinimas. Tarptautinės darbo rinkos susiformavimo tendencijos. Kompanijų strategija tarptautinių darbo santykių srityje. Tarptautinės darbo rinkos skirtumai. Moterų padėtis tarptautiniame versle. Sėkmės strategijos moterims vadovėms tarptautiniame versle. "Sony" kintančių žmogiškųjų išteklių iššūkiai. "Sony" žmogiškųjų išteklių filosofija. "Sony" mokymas ir sugebėjimų vystymas. "Sony" gamybos darbo jėga. Įmonės socialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogiškųjų santykių koncepcijaĮžanga. E. Mėjo tyrimai. Žmogiškųjų santykių mokykla. Mary Parker Follett tyrimai. X ir Y vadybos teorijos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Žmogiškumo samprata. HumanizmasĮvadas. Žmogaus sąmonė. Pasąmonė. Socialinė filosofija. Filosofinė antropologija. Humanizmas. Humanizmo atsiradimą įtakojantys veiksniai. Humanizmo bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogui naudingos bakterijosĮvadas. Probiotikai. Bakterijos. Antibiotikai. Penicilinas – dėka bakterijų. Streptomicinas. Bakterijų reikšmė pramonėje. Bakterijų reikšmė maisto pramonėje. Pieno rūgšties fermentacija. Kefyras. Rūgpienis. Pasukos. Jogurtai. Mikrobų vaidmuo žemės ūkyje. Mikrobų panaudojimas kitose pramonės šakose. Cheminių medžiagų gamyba. Pluoštinių augalų apdirbime. Avalynės pramonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus - gamtos parazitasĮrodykite E. Odumo dėsnį: "Žmogus – gamtos parazitas". Įvadas. Gyvūnų įvairovės nykimas. Miškų nykimas ir džiuvimas. Atliekų problema. Pavojingos atliekos. Technologijų be atliekų kūrimas. Oro tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogus - mašinaĮvadas. Antuano de Sent-Egziuperi ir Vinco Vyčino požiūriai į mašinas ir technikos pažangos santykį su žmogumi. Išvados. Skaityti daugiau
......