Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Žemės rutulio kalnų ištyrimo istorijaSeniausių tautų atradimai. Romėnų tyrinėjimai. Rytų Azijos senųjų tautų ištirti kalnai. Europa VII – XV amžiuose, kalnų tyrimo istorijoje. Didžiųjų atradimų epocha. Arabų tyrinėjimai Afrikoje XV amžiaus pabaigoje ir XVI amžiaus pradžioje. Magelano pirmosios kelionės tyrimai. Andų kalnų atradimas. Šiaurės Amerikos kalnų tyrimas. Skandinavijos kalnų tyrimas. Eurazijos kalnų tyrimas. Pietų Amerikos kalnų tyrinėjimas. Olandų kalnų tyrinėjimai Australijoje. Centrinės Azijos tyrinėjimai. Tyrinėjimai XVII amžiaus antroje pusėje ir XVIII amžiuje. Šiurės Europos tyrinėjimai. Karpatų ir Alpių tyrinėtojai. Vakarų ir Pietų Europos tyrinėtojai. Rytų Sibiro tyrinėjimas. XIX amžius ir XX amžiaus pabaiga. Uralo kalnų tyrinėjimas. Vakarų Europos kalnų tyrinėjimas. Sibiro ir Tolimųjų Rytų kalnų ištyrimas. Kaukazo kalnai. XX amžius. Šiaurės Amerikos. Pietų Amerikos. Europa. Azija. Įvadas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės sklypo projektavimasSituacijos analizė Naujoje Vilnioje. Gyvenamojo pastato, Naujoje Vilnioje sklypo projektavimas. Sklypo užstatymo dalys. Skaičiavimai. Projekto dalių kainų pasiskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės teisinė apsaugaĮvadas. Žemės teisinės apsaugos samprata. Bendrieji aplinkosaugos reikalavimai. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybinis aplinkos monitoringas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ribojimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai ribojimas Ekonominių aplinkos apsaugos priemonių reguliavimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Žemės ūkio bendrovės ir kooperatyvo panašumai ir skirtumaiĮvadas. ŽŪB ir kooperatyvo panašumai. ŽŪB ir kooperatyvo skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio bendrovės organizavimasĮvadas. Žemės ūkio bendrovė. Įmonės veiklos organizavimas. Žemės ūkio bendrovės organizacinės struktūros sudarymas. Organizavimo esmė. Delegavimas. Užduočių pasiskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio gamybos ištekliaiĮvadas. Žemės ūkio ištekliai teoriniu aspektu. Žemės ūkio išteklių sudėtis, vertinimas ir tarpusavio pakeičiamumas. Išteklių naudojimo ekonominis efektas ir efektyvumas. Žemės ūkio gamybos ištekliai. Žemės išteklių naudojimas ir ekonominis įvertinimas. Kapitalo ištekliai. Darbo ištekliai, jų naudojimas ir įvertinimas. Prognozės ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio gamybos sėkmėĮvadas. Faktoriai, lemiantys agrarinės gamybos siekius. Žemės ūkis ir jo savumai. Žemės ūkio gamybos suskirstymas. Žemės ūkio mokslo vaidmuo. Dirvožemis ir jo derlingumas. Žemė. Pagrindiniai gamybos fondai. Darbo jėgos ištekliai. Išvada. Skaityti daugiau
Žemės ūkio ir kaimo plėtra LietuvojeĮvadas. Bendras žemės ūkio situacijos apibūdinimas. Politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai aspektai. Kaimo plėtra - turizmas. Bendroji turizmo apžvalga. Turizmo augimo prielaidos. Turizmo esmė. Kaimo turizmas. Turizmo sąsajos. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipologiniai ypatumai. Kaimo turizmo plėtros nauda. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Kaimo plėtra Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Kaimo turizmo plėtros politika Europos Sąjungoje. Kaimo turizmo sąlygų gerinimo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybaĮvadas. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkio plėtrai. Užsienio prekybos struktūriniai pokyčiai. Užsienio prekybos geografiniai pokyčiai. Užsienio prekybos balansai. Išvada. Skaityti daugiau
Žemės ūkio įtaka klimatuiĮvadas. Kraštovaizdžio pokyčiai. Žmogaus veiklos žymės. Šiltnamio reiškinys. Ozono skylės. Rūgštūs lietūs. Žemės ūkio įtaka aplinkai. Žemdirbystė (lydiminė ir sėslioji). Masinis miškų naikinimas. Dirvožemio tarša. Išvadas. Skaityti daugiau
Žemės ūkio mašinos (5)Žemės dirbimo mašinos. Plūgo paskirtis ir klasifikacija. Kultivatorių noragėlių tipai ir jų panaudojimo atvejai. Akėčios. Valkės, volai. Sėjamosios ir sodinimo mašinos. Sėjos būdai ir agrotechniniai reikalavimai. Sėjamosios mašinos. Bulvių sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Daigų sodinamosios pagrindinės dalys ir darbo procesas. Žolinių pašarų ruošimo mašinos. Žolinių pašarų paruošimo būdai. Šienapjovės. Grėbliai. Šieno ir šiaudų surinkimo mašinos. Mobilūs smulkintuvai. Šieno džiovinimas aktyviąja ventiliacija. Presai. Ruloninis presas. Tręšiamosios ir augalų apsaugos mašinos. Mineralinių trąšų barstomosios. Mėšlakratės technologinis darbo procesas. Srutų laistytuvai. Purkštuvai. Beicavimo mašinos technologinis darbo procesas. Valomosios ir džiovyklos. Sėklų skirstymas pagal įvairias jų savybes. Grūdų valomosios. Specialios valomosios. Grūdų džiovyklos. Linų, cukrinių runkelių ir bulvių nuėmimo mašinos. Linų nuėmimo mašinos. Cukrinių runkelių nuėmimo mašinos. Bulvių nuėmimo mašinos. Javų kombainai. Skaityti daugiau
Žemės ūkio problemos. Praktinė situacija LietuvojeĮvadas. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus apžvalga. Lietuvos žemės ūkio pagrindinės problemos. Pelningiausia auginti grūdines kultūras. Cukraus reforma. Augalininkystės produkcijos priklausomybė nuo oro sąlygų. Gyvulininkystės situacija Lietuvoje ir perspektyva. Pienininkystė ir jos perspektyvos Lietuvoje. Ekologinio ūkininkavimo galimybės ir problemos. Žemės reforma. Kvalifikuotos darbo jėgos stoka žemės ūkyje. Lietuvos žemės ūkio perspektyvos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. PowerPoint pristatymas (15 skaidrių). Skaityti daugiau
Žemės ūkio produktų eksporto skatinimas Europos sąjungoje ir LietuvojeĮvadas. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtros būtinybė. Žemės ūkio produktų eksporto reikšmė žemės ūkiui. Parama žemės ūkio produktų eksporto plėtrai. Žemės ūkio produktų eksporto ypatumai Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos eksporto plėtojimas. Bendrosios Europos sąjungos rinkos reikšmė eksporto skatinimui. Lietuvos žemės ūkio produktų eksportas į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio skleidžiamos taršos toksikologinės problemosĮvadas. Ekologinė žemdirbystė. Augalų apsauga. Žemės ūkio skleidžiama tarša. Oro tarša žemės ūkyje. Vandens tarša žemės ūkis. Dirvožemis ir jo tarša. Trąšų klasifikacija. Apie AB "Achema". Skystojo mėšlo šalinimo sistema. Pesticidų naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio technikaĮvadas. Plūgo raida. Sėjamųjų mašinų raida. Javų nuėmimo mašinų raida. Pirmosios savaeigės žemės ūkio mašinos. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio verslo aplinka ir jos tobulinimasĮvadas. Žemės ūkio verslo aplinkos sistema. Verslo ir ūkininko tarpusavio ryšys. Inovacijos versluose. Verslo rizika. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkio verslo organizavimas ir planavimasĮvadas. Žemės ūkio verslų planavimas. Planavimo sąvoka. Augalininkystės verslų planavimas. Kitų žemės ūkio verslų planavimas. Žemės ūkio verslų organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkis (2)Įvadas. Žemės ūkio naudmenų sudėtis ir struktūra. Žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenas. Žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymo pagal jos naudmenas, nuosavybės formas ir naudotojus. Žemės ūkio naudmenų ekonominis efektyvumas. Žemės ūkio naudmenų ekonominio efektyvumo didinimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės ūkis ekonomikojeĮvadas. Žemės ūkio reikšmė šalies ekonomikai. Lietuvos žemės ūkis tarptautiniame kontekste. Ištekliai. Žemė. Žmogiškieji ištekliai. Techniniai-energetiniai ištekliai. Žemės ūkio ekonominė ir organizacinė aplinka. Specialioji paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programa. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Žemės ūkio draudimas. Žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės subjektų struktūra. Išvada. Skaityti daugiau
Žemės ūkis Lietuvos Respublikoje. 1922 metų žemės reformaŽemės ūkis Lietuvos Respublikoje. 1922 metų žemės reforma. Išvados. Skaityti daugiau
......