Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Visuomenės kišimasis į asmeninį gyvenimąĮvadas. Ko visuomenė gali teisėtai reikalauti iš individo. Žmogaus asmeninės savybės. Asmeninės ir visuomeninės žmogaus gyvenimo dalies atskyrimas. Visuomenės kišimasis į grynai asmeninį elgesį. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės organizacijų registravimasĮvadas. Visuomeninė organizacija. Visuomeninių organizacijų veiklos pagrindai. Registro paskirtis. Registro objektas. Registro tvarkymo įstaigos. Bendrieji registro duomenys. Registre kaupiami specifiniai duomenys. Narystės sutartis. Sutarties sąlygos. Audiovizualinio kūrinio autoriaus registracijos kortelė. Visuomeninės organizacijos "Atviras kodas Lietuvai" visuotinio narių susirinkimo protokolas. Visuomeninės organizacijos įstatai. Įstatų pakeitimams įregistruoti pateikiami šie duomenys. Registro duomenų naudojimas. Skaityti daugiau
Visuomenės sveikataVisuomenės sveikatos mokslas. Visuomenės sveikatos veiklos strategijos. "Sveikata visiems XXI amžiuje" politikos tikslai. "Sveikata visiems XXI amžiuje politikos" įgyvendinimas Lietuvoje. Praktinis pavyzdys: Visuomenės sveikatos problema - rūkymo paplitimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Visuomenės sveikata (3)Įvadas. Sveikata. Sveikata ir pusiausvyra. Sveikata ir aplinka. Artimesni visuomenės sveikatos tikslai PSO sveikatos strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijojeĮvadas. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje. Nusikalstamumo prevencijos kryptys. Visuomenės bendradarbiavimo nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės srityje iniciatyvos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Tarptautinis Alternatyvusis Teismas. Ugdymo įstaigų vaidmuo nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos veikloje. Specializuoti klubai ir jų vykdomos prevencijos programos. Nusikaltimų internete prevencija. Nusikaltimų degalinėse prevencija. Nusikalstamumo prevencija Vokietijoje. Visuomenės vaidmuo nusikalstamumo prevencijos veikloje Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo sprendžiant nusikalstamumo problemąĮžanga. Šiek tiek istorijos. "Mano kaimynai". Mokymasis dirbti kartu. Pagalba sau. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės vaidmuo sprendžiant nusikalstamumo problemasĮvadas. Visuomenės vystymosi prieštaravimai. Nusikalstamumo teorijos aiškinant. Nepilnamečių įtaka nusikalstamumui. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomeninė geografijaEkonomika. Sociologija. Visuomeninė geografija. Teritorinės sistemos. Mokslininkai prisidėję prie visuomeninės geografijos. Geopolitika. Eurocentrinė. Bipoliarinė. Policentrinė. Stiprios ir silpnos valstybės. Priklausomybės teorija. Modernizavimo teorija. Kapitalo kaupimas. Parama. Globalizacija. Pasaulinės ekonomikos globalizacijos apraiška. Faktai. Skaityti daugiau
Visuomeniniai valstybės pagrindaiĮvadas. Valstybės sąvoka. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai valstybės pagrindai. Visuomenės konfliktų rūšys. Valstybės gyvenimo kultūriniai pagrindai. Etosas, mitai ir politinės ideologijos. Religija ir valstybinė valdžia. Politinė kultūra ir viešoji nuomonė. Valstybės valdžios legitimacijos pagrindai. Skaityti daugiau
Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikaĮvadas. Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos formos. Visuomeninės organizacijos ir piliečių dalyvavimo viešajame administravime esmė. Visuomenės dalyvavimo įtakos centrinės bei vietinės valdžios institucijų sprendimams ypatybės. Pagrindinės piliečių dalyvavimo prielaidos. Visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus teisinis reguliavimas. Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis. Interesų grupės. Interesų grupių ir valdžios institucijų sąveikos modeliai. Interesų grupių veiklos formos. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). NVO ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatybės. NVO Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinė knygos istorijaVisuotinė knygos istorija (Rankraštinė knyga Azijos ir Afrikos valstybėse). Knyga Senovės Egipte. Papiruso gamyba. Knyga Mezopotamijoje. Raštas ir knyga Kinijoje. Arabų rankraštinė knyga. Knygų rinkiniai ir bibliotekos. Išvados Skaityti daugiau
Visuotinė kokybės vadyba organizacijos viduje ir jos kaštaiĮvadas. Visuotinės kokybės vadyba. Kultūros sistema. Techninė sistema. Valdymo sistema. Laiko normavimas. Pasitikėjimas. Baimė. Kaštai. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcijaĮvadas. Tikslas: išnagrinėti visuotinės kokybės ir darnaus vystymosi koncepcijos esmę. Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi esmė. Visuotinos kokybės vadybos koncepcija. Darnaus vystymosi raida. Dviejų dimensijų darnumas. Trijų dimensijų darnumas. Keturių dimensijų darnumas. darnaus vystymosi samprata ir tikslai. Darnaus vystymosi vertinimo galimybės ir problemos. Darnų vystymąsi skatinančios priemonės. Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadybaĮvadas. Kokybės reikšmė įmonei. Kokybės įvertinimas ir įteisinimas. Kodėl reikia siekti kokybės standartų? Kaip pasiekti kokybę? Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (10)Įvadinė dalis. Edvardsas Demingas. Džosefas Džuranas. Filipas B. Krosbis. Džeimsas Haringtonas. Kaoru – Išikava. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (14)Vadybinė veikla. Penki pagrindiniai principai užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Pagrindinės tradicinės vadybos ir VKV nuostatos. Kokybė. VKV teiginiai. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (20)Įvadas. Kokybės ir visuotinės kokybės vadybos teoriniai pagrindai. Visuotinė kokybės vadybos apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Vartotojų poreikių ir reikalavimų supratimas. Darbuotojų dalyvavimas tobulinimo procese. Nuolatinio tobulinimo kultūros sukūrimas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcijos principai. Visuotinės kokybės vadyba Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (21)Įvadas. Pramonės revoliucija ir įmonės sistema. Mokslinės vadybos pradžia. Valstybių lenktyniavimas dėl produktų rinkos ir jų kokybės. JAV kokybės revoliucija. Europos iššūkis pasauliui. Kokybės problemų sprendimas kituose kontinentuose. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Kokybės skatinimas ir kokybės priemonių gerinimo įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (4)Įvadas. Kokybės terminai. Bandymo ir kalibravimo laboratorijų akreditavimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Visuotinės kokybės vadyba (6)Įvadas. Visuotinės kokybės koncepcija. Kas yra kokybė? Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Kokybės sistemų svarba. Visuotinės kokybės sistemų kūrimo tikslai ir jų esmė. Išvados. Skaityti daugiau
......