Šperos.lt > Referatai
Referatai

(20793 darbai)

Visiškas užimtumas LietuvojeVisiško užimtumo lygis Lietuvoje. Darbo jėga Lietuvoje. Uždavinių sprendimas. Skaityti daugiau
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis, administracija, darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimasVisiškos materialinės atsakomybės sutartis, administracija, darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Skaityti daugiau
Vyskupas Merkelis Giedraitis - Žemaitijos apaštalasĮvadas. Religinės studijos. Naujų kunigų rengimas. Ryšiai su jėzuitais. Apaštališkoji veikla. Tridento susirinkimo nutarimų vykdymas. Knygų leidyba. Parapijų tvarkymas. Mintys apie kanonizaciją. Išvados. Skaityti daugiau
VystymasisĮžanga. Darvino biologinio vystymosi teorija. Wallace įnašai. Ištvermingas-Weinberg principas. Palyginimas: Lamarck'as prieš Darviną. Darvino įtakos. Mokslinio išskaitymo metodai. Ribos iki Darvino teorijos. Morfologinės ir biologinės sąvokos. Bio-vystymasis: gyventojai prieš Asmenis. Mechanizmai genetiniam pakitimui. Genetinis specializavimas. Darvino kikiliai. Speciation prieš sueinantį vystymąsi. Adaptacijos sąvoka. Pertraukta pusiausvyra. Vertė/apribojimas: teorija biologinis vystymasis. Kintamas buvimo paaiškinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vystymosi krizėsKas yra krizė? Vystymosi krizių skirstymas. Gimimo krizė. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Septintųjų gyvenimo metų krizė. Paauglystės krizė. Gyvenimo vidurio krizė. Išėjimo į pensiją krizė. Mirimo krizė. Skaityti daugiau
Vystymosi psichologijaKūdikystė. Sensomotorinio intelekto stadija. Pirmųjų metų krizė. Priešmokyklinio ugdymo stadija. Priešmokyklinukų būdingos problemos. Skaityti daugiau
Visual FoxPro valdymo elementai ir objektaiAnotacija. Įvadas. Literatūros apžvalga. Visual FoxPro priemonės duomenų bazėms tvarkyti. Visual FoxPro aplinka. Objektinio programavimo elementai. Kam reikalingas programavimas? Objektinis programavimas prieš modulinį programavimą. Objektinio programavimo principai. Kapsuliacija. Paveldėjimas. Polimorfizmas. Visual FoxPro programos struktūriniai elementai (konstrukcijos). Programos rašymas, kompiliavimas, vykdymas. Automatinis klasių sudarymas (Visual Class Designer). Išvados. Skaityti daugiau
Visuminė paklausa ir pasiūlaĮvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyraĮvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyra (2)Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Temos aktualumas. Teorinė dalis. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos pokyčiai. Žemėjančios bendrosios paklausos kreivės formą lemia trys veiksniai. Visuminės paklausos šokai. Visuminė pasiūla. Praktinė dalis. Visuminės paklausos grafikai. Visuminės pasiūlos grafikai. Klasikinės pusiausvyros modelio grafikas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuminė paklausa ir visuminė pasiūlaĮvadas. Visuminė paklausa ir visuminė pasliūla. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos apskaičiavimas ir lemiantys veiksniai. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį (lt). Miesto ir kaimo piniginės išlaidos (lt). Vartojimo išlaidų kitimas 2006–2008 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos struktūraReferatas "Visuminė pasiūla, jos struktūra". Įvadas. Visuminė pasiūla. Veiksniai, darantys įtaka visuminės pasiūlos kreivės poslinkiui. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Klasikinė visuminė pasiūlos kreivė. Trumpalaikiai visuminės pasiūlos svyravimai. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenė – žmogaus tapimo žmogumi esminė sąlyga ir veiklos laukasŽmogus – visuomeninė būtybė. Žmogaus ir pasaulio ryšys. Filosofų požiūris į žmogų, visuomenę ir valstybę. Visuomeniškumas. Visuomeniškumo bruožai. Kiekybiniai visuomenės pakitimai. Vidiniai struktūriniai visuomenės pakitimai. Visuomenės makroanatomijos analizė. Pirmykštės visuomenės anatomija. Klasinė visuomenė. Žmogaus visuomeniškumo konfliktai. Šeima. Bendruomenė. Bendruomenės poreikiai. Bendradarbiavimo sritys. Bendruomenės problemos. Tauta. Tauta kaip bendrija. Tautos vientisumo faktoriai. Žmonija. Tautinės bendruomenės. Šiuolaikinių technologijų poveikis žmonijai. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenė ir asmenybė. Individo prisitaikymo visuomenėje galimybės ir problemosĮvadas. Visuomenė ir asmenybė pagal struktūrinio funkcionalizmo teoriją. Konflikto reikšmė visuomenės gyvenime. Individo savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenė ir žmogusĮžanga. Visuomenė ir žmogus. Individas ir vaidmuo. Laisvės fenomenas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės dalyvavimas sportiniame judėjimeĮvadas. Individualus piliečių dalyvavimas sportiniame judėjime. Apie sportą. Neprofesionalus sportas. Profesionalus sportas. Techninių sporto šakų atsiradimas ir piliečių dalyvavimas jame. Plaukimo veteranų sporto sąjūdžio pradžia Lietuvoje. Sportas mokslo įstaigose. Sportas mokykloje. Sportas universitete. Piliečių fizinis aktyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės informavimo priemonėsĮvadas. Žiniasklaidos priemonės. Radijas ir televizija. Kinas. Knygos, laikraščiai, žurnalai. Reklama. Internetas. Išvados. Skaityti daugiau
Visuomenės informavimo priemonių reglamentavimo ir savitvarkos institucijosVisuomenės priemonių savireguliavimo institucijų sistema. Žurnalistų etikos inspektorius. Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Kultūros ministerija. Skaityti daugiau
Visuomenės institucijosŽmogus, jo prigimtis ir veiklos galimybės. Visuomenė, valstybė, kultūra. Socialinės sistemos ir jų kaitos prielaidos. Visuomeninio gyvenimo ypatumai. Skaityti daugiau
Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritisVisuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis. Valstybės aplinkosauginė funkcija. Valstybės aplinkosauginės funkcijos istorinis pobūdis. Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė. Valstybės aplinkosauginės funkcijos. realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologiniai reikalavimai. Jų esmė. Ekologinių reikalavimų sistema. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinių teisės normų samprata. Ekologinių teisės normų rūšys. Ekologiniai teisiniai santykiai. Skaityti daugiau
......