Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinės teisės principai (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti administracinės teisės funkcijas ir principus. Teisės principų samprata. Teisės principų sąvoka ir jų raiškos formos Principų rūšys. Praktinė teisės principų reikšmė. Administracinės teisės principų sistema. Bendrieji Lietuvos administracinės teisės principai. Įstatymų viršenybė. Teisingumo principas ir jo įgyvendinimas įstatymų leidybos bei vykdomosios valdžios srityje. Protingumo principas. Viešumas – administracinės teisės principas Kontrolė – administracinės teisės principas. Atsakomybė – administracinės teisės principas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-10-04
 • Administracinės teisės samprata

  Įvadas. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės sąvokos apibrėžimas. Administracinės teisės funkcijos. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sistema. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Administracinės teisės samprata, normos, subjektai

  Įžanga. Administracinė teisė. Kas tai? Administracinės teisės normos. Administracinės teisės subjektai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
 • Administracinės teisės samprata, principai, bruožai

  Įvadas. Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė (pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). Administracinės atsakomybės tikslai ir būdingi bruožai. Administracinei atsakomybei būdingi principai. Organai, nustatantys administracinę atsakomybę. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-11-24
 • Administracinės veiklos valdymo teorija ir jos atstovai

  Įvadas. Administracinės veiklos valdymo teorija ir jos atstovai. Henri Fayol. Luther Gulick. Lyndall F. Urwick. Mary Parker Follett. Chester I. Barnard. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-11-30
 • Administraciniai teisės pažeidimai žinybingi valstybės sienos apsaugos tarnybai. Šių administracinių teisės pažeidimų formavimo ypatumai

  Įvadas. Valstybės sienos apsaugos tarnybai žinybingi administracinės teisės pažeidimai. Administraciniai teisės pažeidimai, padaryti pasienio kontrolės punktuose. Administracinės teisės pažeidimai, padaryti pasienio ruože. Kiti VSAT žinybingi administracinės teisės pažeidimai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų formavimo ypatumai. VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Suformuotų VSAT žinybingų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, nutarimo priėmimas. Apibendrinimai.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-02
 • Administraciniai teisiniai santykiai

  Įžanga. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir požymiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių subjektai. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-15
 • Administraciniai teisiniai santykiai (2)

  Įžanga. Dėstymas. Administracinių teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Administracinių teisinių santykių ypatumai ir struktūra. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-09-18
 • Administraciniai teisiniai santykiai (3)

  Įžanga. Teisinių santykių ir administracinių teisinių santykių samprata. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių subjektas. Administracinių teisinių santykių objektas. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Administraciniai teisiniai santykiai (4)

  Įžanga. Administracinių–teisinių santykių samprata. Administracinių–teisinių santykių požymiai. Administracinių–teisinių santykių rūšys. Administracinių–teisinių santykių turinys. Administracinių–teisinių santykių subjektai. Administracinių–teisinių santykių objektas. Administracinių–teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2008-01-23
 • Administraciniai teismai

  Įvadas. Lietuvos respublikos teismų sistema. Administraciniai teismai. Administracinių teismų sistema. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo funkcijos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo struktūra. Apygardos administracinis teismas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2006-12-15
 • Administracinio proceso ir administracinių bylų ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti administracinio proceso ir administracinių bylų teisenos santykį. Administracinio proceso ypatumai. Proceso sampratos analizė. Administracinio proceso išskirtinumas. Administracinės bylų teisenos ypatumai. Teisenos samprata. Administracinių bylų teisenos vieta administraciniame procese. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-19
 • Administracinio proceso principai ir jų sistema

  Įvadas. Administracinio proceso principai ir jų sistema. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-07
 • Administracinio teisės pažeidimo samprata, požymiai ir sudėties teisinė charakteristika

  Įvadas. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Juridinė administracinio teisės pažeidimo sudėties analizė. Administracinio teisės pažeidimo objektas. Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Administracinės teisės pažeidimo požymiai. Administracinės teisės pažeidimo ir nusikaltimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo skirtybės. Administracinės teisės pažeidimo skirtumai nuo civilinės teisės delikto. Aplinkybės, pašalinančios veiklos pavojingumą visuomenei ir priešingumą teisei. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-04-21
 • Administracinio teisės pažeidimo subjektai

  Įžanga. Administracinė teisė. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo subjektai. Paprasti asmenys. Pareigūnai. Administracinės nuobaudos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Administracinis teisės pažeidimas (2)

  Įvadas. Administracinė teisė. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinio teisės pažeidimo apibrėžimas. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Administracinis teisės pažeidimas (3)

  Įvadas. Administracinė teisė. Administracinės teisės normos. Administraciniai teisiniai santykiai. Administracinių teisinių santykių struktūra. Administracinių teisinių santykių turinys. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Administracinių teisės pažeidimų prevencija. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus. Pagrindiniai administracinės teisės pažeidimai. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės teisės taikymas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-12-18
 • Administracinių bylų procesiniai terminai, išlaidos ir įrodymai

  Įvadas. Procesiniai terminai. Administracinių bylų išlaidos. Įrodymai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-04
 • Administracinių bylų teisenos sąvoka ir uždaviniai

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kas yra Administracinių bylų teisena ir kokias funkcijas ji atlieka. Administracinių bylų teisenos sąvoka. Administracinių bylų teisenos uždaviniai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-28
 • Administracinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos problemos

  Administracinių ginčų samprata ir jų vieta administraciniame procese. Administracinių ginčų ikiteisminis nagrinėjimas. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo subjektai ir jų kompetencija. Administracinių ginčų ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos problemos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-10-01
Puslapyje rodyti po