Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkos technologija. Užterštumo kontrolė

  Anotacija. Įvadas. Biosfera. Dirvožemio biota. Jos reikšmė gamtai ir žmogui. Neigiamos dirvožemio naudojimo pasekmės. Dirvožemio gerinimas. Užterštumo kontrolė. Vanduo. Jo reikšmė gamtai ir žmogui. Vandens tarša ir jos pasekmės. Nuotekų valymas. Apsauginės vandens juostos ir zonos. Apsauginiai želdiniai. Geriamojo vandens kokybės gerinimo būda. Užterštumo kontrolė. Atmosfera. Jos sandara. Oro reikšmė gamtai ir žmogui. Bendroji atmosferos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša. Mechaniniai oro teršalai. Mechaninių teršalų iš oro valymas. Oro cheminiai teršalai. Cheminių teršalų iš oro valymas. Technogeninė aplinkos tarša. Radiacinė aplinkos tarša. Radiacijos kontrolė. Elektromagnetinė spinduliuotė. Oro užterštumo kontrolė. Atliekos. Atliekų perdirbimas, deponavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(31 puslapis)
  2008-06-19
 • Aprašomoji statistika. Koreliacinės ir tiesinės analizės. Žmonių sveikatos ir priežiūros veikla

  Įvadas. Aprašomoji statistika. Metiniai augimo tempai. Padėties ir sklaidos charakteristikos. Histograma. Koreliacinė ir regresinė analizė. Koreliacijos koeficientai. Regresijos lygtys. Darbas iliustruotas grafikais (9) ir lentelėmis (15).
  Aprašomoji statistika, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Atskirų gyventojų sluoksnių diskriminacija ir skurdas

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Diskriminacija. Diskriminacijos bendros formos. Diskriminacijos specifinės formos. Tiesioginė diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Antidiskriminaciniai įstatymai. Skurdo rizikos rodikliai. Skurdo rizikos riba. Skurdo rizikos lygis pagal gyvenamąją vietą ir amžiaus grupes. Išvados
  Mikroekonomika, pristatymas(17 )
  2009-08-31
 • Baudžiamojo kodekso straipsnio analizė: 235 straipsnis

  Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio "Melagingi parodymai, išvados ir vertimas" analizė. Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos. Baudžiamojo kodekso 235 str. 1 dalies analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsnis: Analizei reikalingi kiti BK (Baudžiamojo Kodekso) straipsniai: Teisės normos užrašymas "Jei.., tai... priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-08-31
 • Darbo užmokesčio apskaita (7)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti darbo užmokesčio apskaitos organizavimo sampratą bei pavyzdį, kaip tokia apskaita atliekama įmonėje. Darbo užmokesčio sąvoka ir reglamentavimas. Darbo užmokesčio struktūra bei rūšys. Pagrindinis darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio sistemos. Laikinė darbo užmokesčio sistema. Vienetinė darbo užmokesčio sistema. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Praktinė dalis. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai Uždavinys. Uždavinio sprendimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-11-16
 • Europos valiutų rinka. Ofšorinės kompanijos ir bankai

  PowerPoint pristatymas. Europos valiutų rinka. Istoriniai faktai (2). Eurozona (2). Mastrichto kriterijai. Euro vaidmuo Europoje. Euro vaidmuo pasaulyje. Paplitimas (2). Šalys, nusistačiusios prieš euro įvedimą. Danija. Švedija. Jungtinė Karalystė (JK). Penki ekonominiai uždaviniai. Ofšorinė kompanija. Kaip galima įsigyti ofšorinę kompaniją. Pagrindiniai bruožai. Ofšoro privalumai (2). Kas naudoja ofšorą. Ofšorinių kompanijų panaudojimo pavyzdys (3). Ofšoriniai bankai. Ofšorinių bankų tipai. Kodėl verta atsidaryti ofšorinę banko sąskaitą. Pinigų plovimas. Legalumas: turto perkėlimas į ofšorą, ofšorinės banko sąskaitos. Ofšorai taikinyje.
  Finansai, pristatymas(30 )
  2010-05-03
 • Japonijos socialinės ir ekonominės raidos ypatumų analizė

  Įvadas. Ekonomika. BVP (Bendro vidaus produkto) dinamikos apžvalga. Infliacija. Tarptautinė prekyba. Eksportas. Importas. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Švietimo sistema. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių)
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2009-08-31
 • Kainodaros organizavimas: UAB "Tekstilė"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti kainodaros organizavimą įmonėje UAB "Tekstilė", pateikti keturis kainodaros skaičiavimo būdus. Teorinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas orientuojantis į išlaidas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainos nustatymas orientuojantis į konkurentus. Veiksniai, įtakojantys kainodaros sprendimus. Kainų politika ir jo tikslai. Kainų strategija ir jos tikslai. Kainodara skirtingose rinkos tipuose. Kainų nuolaidų sistema. Vidinė kainodara. Segmentinė kainodara. Kainų nustatymas tarptautinėje rinkoje. Praktinė dalis. UAB "Tekstilė" apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos organizavimas. Įmonės komercinės-ūkinės veiklos aprašymas Produktų realizavimo rinkos analizė. Šakos ir rinkos apibūdinimas. Trumpas šakos aprašymas. Rinkos tipo identifikavimas. Produkto kainos nustatymo principai UAB "Tekstilė". Įmonės naudojami kainų nustatymo metodai. Produkto EXW kainos skaičiavimas. Siūlo pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu Optimalaus kainų lygio skaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Kainodara, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-10-08
 • Kiekybiniai sprendimo metodai: bankrutavusios įmonės

  Įvadas. Darbo pagrindinis objektas yra bankrutuojančios įmonės, t. y. bankrutuojančių įmonių skaičius nuo 2004KI iki 2008K4. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Regresinei analizei reikalingų x atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozės. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-05-03
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (15)

  Gamybos planavimas. Gamybos planavimo uždavinys. Tikslas – rasti tokį sprendinį, kuriam esant tikslo funkcija įgytų ekstremalią reikšmę: max ar min. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys. Turime tris sandėlius (A1, A2, A3), kuriuose yra atitinkamai 120, 80, 110 vnt. nešiojamų kompiuterių. Šiuos gaminius reikia išvežioti į 4 mažmenines parduotuves. Reikia : rasti mažiausią bendrų pervežimų kainą; patenkinti visų gavėjų poreikius; panaudoti visas siuntėjų atsargos (išvežti). Išvados.
  Statistika, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-18
 • Kiekybiniai sprendimų metodai (20)

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti koreliacinę regresinę analizę, prognozavimą, pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavydžius ir padaryti išvadas. Atskirose kursinio dalyse kiekvienam tikslui bus iškelti tam tikri uždaviniai tikslui pasiekti. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,..,xn. Atrinkti x1,.., xn regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su atrinktais x1,.., xn. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė naudojant Linest ir Trend funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Turimų rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuojant vidutines kvadratines paklaidas. Išvados.
  Statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-10-08
 • Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumas

  Kokybės išlaidų samprata. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų valdymo ekonominis efektyvumas Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-11-16
 • Lietuvos valstybės skola ir jos kaita

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonomikos rezultatai 2008 IV ketvirtis – 2009 II ketvirtis Valstybės skola. Skolos samprata, skolinimosi tikslai bei priežastys. Valstybės skolos klasifikacija. Valstybės skolos struktūra bei kaita. Šalies skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. Skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-12-08
 • Moterų užimtumo lygis ir užimtumo centrai

  Įvadas. Darbo tikslas – užimtumo lygį panagrinėti tarp moterų. Lietuvos užimtumo politika. Užimtumo samprata. Valstybės užimtumo politika. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa. Gyventojų išsilavinimas. Užimtos ir bedarbės moterys pagal išsilavinimą. Vyresnių gyventojų mokymasis. Moterų užimtumo lygio samprata. Moterų užimtumo lygio tendencijos. Moterys verslininkės. Profesijų pasiskirstymas tarp lyčių. Moterų nedarbo lygio samprata. Moterų darbo užmokestis. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas. Moterų užimtumo centrai. ES veiksmai moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui. Europos Sąjungos (ES) parama. Distancinio mokymo programa. Išvados. PowerPoint pristatymas (18 skaidrių).
  Sociologija, referatas(26 puslapiai)
  2009-08-31
 • Namų ūkių statistinė analizė

  54 variantas. Įvadas. Kursinio darbo tikslai yra: Atlikti duomenų aprašomąją statistiką, statistiškai aprašyti naudojamus duomenis. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymą. Pagal gyventojų pajamas vienam namų ūkio nariui įvertinti skurdo rodiklius, skurdo ribai naudojant 50% vidutinių ekvivalentinių pajamų. Naudojant Džini indeksus nustatyti, namų ūkiuose gyvenančių mieste ar kaime didesnė nelygybė. Atliekant koreliacinę analizę nustatyti, ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos? Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių rodiklių analizė. Kokybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo lygio įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Koreliacinė analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-31
 • Organizacijos kultūra (14)

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos kultūra. 7 savybės. Organizacijos kultūros lygiai. Paviršiniai bruožai. Istorija. Ceremonijos ir ritualai. Simboliai. Kalba. Nuostatos. Vertybės. Nebylūs įsitikinimai. Kaip kultūra prasideda. Organizacijos kultūros išsaugojimas. Darnus organizacijos kultūros vystymasis. Organizacijos kultūros vystymosi kaita. Kultūros keitimo procesas. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros stiprumas. Subkultūros ir kontrkultūros.
  Vadyba, pristatymas(18 )
  2010-04-22
 • Organizacijos kultūros formavimas įmonėje: transporto ir logistikos paslaugų teikimas

  Įvadas. Tikslas – ištirti pasirinktos įmonės organizacijos kultūros formavimąsi. Šiam darbo tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros funkcijos ir formavimasis. Praktinė dalis. Įmonės X veiklos apžvalga. Įmonės X kultūra. Privalumų ir trūkumų analizė. Išvados.
  Kokybės vadyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-08
 • Organizacijos vidinė aplinka (2)

  Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti organizacijos vidinę aplinką. Šio tikslo įgyvendinimui yra keliami tokie uždaviniai. Organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos samprata. Tikslai. Uždaviniai. Žmonės, struktūra, technologija. Technologija. Žmonės. Struktūra. Vidaus kintamųjų sąryšingumas. Darbo drausmė. Komunikacijos procesai organizacijoje. Darbuotojų komunikacija. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Profesinių sąjungų vaidmuo organizacijoje. Kultūra. Kultūros savybės. Kultūros funkcijos. Vidinės aplinkos analizė. Išvados.
  Komunikacija, referatas(18 puslapių)
  2010-10-08
 • Socialinio sektoriaus organizavimas (4)

  Klasikinės socialinės apsaugos tradicijos. Socialinės apsaugos sistema Europoje. Pagrindiniai Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą. Valstybinio socialinio draudimo paskirtis ir funkcijos. Socialinės apsaugos apibrėžimas. Socialinio draudimo rizikos. Sudėtinės socialinės apsaugos dalys. Socialinio draudimo ir socialinės paramos skirtumai. Socialinių paslaugų samprata ir rūšys. Viešasis administravimas ir naujoji viešoji vadyba: atsiradimas ir skirtumai. Naujosios viešosios vadybos pavyzdžiai Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) koordinavimo reglamentai socialinio draudimo srityje, jų paskirtis. Pagrindiniai reiškiniai, darantys įtaką socialinės apsaugos sistemoms ir jų reformoms Europos sąjungos (ES) valstybėse. Atviro koordinavimo metodo Europos sąjungoje (ES) samprata. Migruojančių asmenų socialinė apsauga Europos sąjungoje (ES): teisės aktai ir pagrindinės nuostatos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos institucijų sistema: socialinio draudimo ir socialinės paramos išmokas mokančios institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Lietuvos pensijų sistemos sandara. Socialinio draudimo, šalpos, socialinės paramos ir valstybinės pensijos, jų vieta pensijų sistemoje. Išankstinės pensijos). Pensijas mokančios institucijos. Kaupiamųjų pensijų sistemos reforma Lietuvoje 2003 metais: priežastys ir pagrindinės nuostatos. Ligos ir motinystės draudimo paskirtis, išmokų rūšys: struktūra, tikslai, uždaviniai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinių ligų paskirtis: struktūra, tikslai, uždaviniai. Lietuvos sveikatos draudimo sistema: struktūra, tikslai, uždaviniai. Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema: institucijos ir jų funkcijos. Socialinės paramos struktūra, tikslai, uždaviniai. Darbo ir užimtumo politikos samprata ir turinys. Užimtumo politiką įgyvendinančios institucijos. Trišalis principas socialinės apsaugos institucijų valdyme. Trišalės tarybos funkcijos. Socialinė partnerystė "Sodroje" ir Lietuvos darbo biržoje. Pagrindiniai senatvės pensijų organizavimo būdai: einamojo finansavimo (pay-as-you-go) ir kaupiamasis (funded). Profesinės pensijos. Vidinė ir išorinė komunikacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas. Elektroninės paslaugos viešajame sektoriuje ir jų svarba. Personalo valdymo ypatumai socialiniame sektoriuje. Vidaus audito samprata, rūšys ir skirtumai nuo išorinio audito. Strateginio planavimo samprata.
  Viešasis administravimas, špera(15 puslapių)
  2009-02-05
 • Tarptautinių bei vietinių krovinių pervežimu užsiimančios įmonės veiklos tyrimas

  Įvadas. Paslaugos teikimo technologinės operacijos. Valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Transportas ir logistika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-06-19
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po