Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ankstyvasis muzikinis ugdymas

  Prenatalinio muzikinio poveikio esmė. Prenatalinio muzikinio ugdymo galimybės. Prenatalinio muzikinio ugdymo poveikis psichofiziniam vystymuisi. Prenatalinio muzikinio ugdymo rezultatai. Mamos muzikos mokykla. Prenatalinis muzikinis ugdymas – pirmasis vaiko dorinimo etapas. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. Dėmesys žmogaus sveikatai. Kaip pagimdyti talentingą vaiką. Netradicinis muzikinis ugdymas. Muzikinis sveikatos modeliavimas. Išskirtinių gabumų vaikai.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-04-18
 • Archeologiniai paminklai

  Įvadas. Archeologinių paminklų istorija, tyrinėjimai. Pilkapiai. Senovės kapinynai, laidojimo būdai. Marvelės kapinynas Kaune. Piliakalniai. Jurgaičių (Domantų) piliakalnis. Punios piliakalnis.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2007-05-09
 • Darbo sauga įmonėse

  Įvadas. Darbo saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas pramonės įmonėse. Saugos ir sveikatos darbe norminių aktų laikymosi pramonės įmonėse bei nelaimingų atsitikimų aplinkybių ir priežasčių analizė. Statistinė apžvalga. Saugos darbe instrukcijų rengimo ir instruktavimo analizė. Saugaus darbo sąlygų kontrolės pramonės įmonėse tikrinimų duomenys. Darbo, saugos ir sveikatos darbe pažeidimai. Nelaimingi atsitikimai darbe. Saugaus darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Pramoninė ventiliacija ir kondicionavimas. Triukšmas. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Dopingo poveikis ir žala organizmui

  Įvadas. Dėstymas. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys. Medicininės priežastys. Sporte. Visuomenėje. Išvados.
  Sportas, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
 • Ekologinis ugdymas (2)

  Įvadas. Ekologinio ugdymo ypatumai miesto ir kaimo mokyklose. Įvadas. Popamokinio ekologinio ugdymo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Veiklos programa skirstoma i dešimt dalių. Jeigu ekologinio ugdymo programa bus sėkmingai įgyvendinta, bus pasiekti tokie laimėjimai. Informacinių technologijų taikymas pasaulio pažinimo pamokose. Įvadas. Išvados. Gamtotyros metodo įtaka trečios klasės moksleivių gamtamokslinei kompetencijai ir nuostatoms pasaulio pažinimo pamokų atžvilgiu. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo išvados. Gamtamokslinis ugdymas pradinėje mokykloje: moksleivių patirtis, vertinimai ir nuostatos. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika ir tiriamųjų charakteristika. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-11
 • Filmų, spektaklių, parodų aptarimas, etiniai pokalbiai, ekskursijų, turistinių žygių, kelionių, išvykų organizavimas pradžios mokykloje

  Įvadas. Filmų, spektaklių, parodų aptarimas. Meno parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Apibendrinimas.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-13
 • Jonas Jablonskis (2)

  Įvadas. Jono Jablonskio gyvenimas. J. Jablonskio kelionės po įvairius miestus. J. Jablonskio darbai. Bendrinė kalba. Kalbos norminimo principai. 1901 m. Gramatika. 1925 m. "Lietuvių kalbos vadovėlis". Žemaitės raštų redagavimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2007-04-13
 • Kalbos kultūra (37)

  Įvadas. Kalbos kultūra – mokyklai. Kalbos kultūra plačiau. Kalbos etiketas. Retorika. Intonacija. Pantomimika. Mimika. Gestai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(10 puslapių)
  2007-05-04
 • Kognityvinės ir bihevioristinės teorijų pritaikymo sferos socialiniame darbe (2)

  Įvadas. Dėstymas. Piaget idėjos. Klinikinis tyrimo metodas. Pagrindiniai kognityviniai procesai. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės raidos stadijos Piaget teorijoje. Kognityvinės teorijos vertinimas. Kognityvinė teorija apie moralės raidą. Socialinė kognityvinė kryptis. Elgesio įvairiomis situacijomis. Tyrinėjimas. Elgesio įvairiomis situacijomis įvertinimo būdai. Socialinės - kognityvinės krypties vertinimas. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Biheviorizmas. Elgesio akcentavimas. Klasikinė sąlyginė reakcija. Operantinis sąlygojimas. Paskatinimo taisyklės. Socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinės teorijos vertinimas. Bihevioristinė teorija apie mokymo vaidmenį. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2007-05-08
 • Krepšinio žaidimo poveikis žaidėjo fizinei būklei

  Įvadas. Krepšinio charakteristika. Sportinė forma ir jos palaikymas. Sportinės formos reguliavimas. Fiziologine žaidimo charakteristika. Išvados.
  Sportas, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-09
 • Krepšinis 1921-1939 metais

  Įvadas. Įsibėgėjimas (1921—1939 m.). Krepšinio priešistorė. Naujo žaidimo atsiradimo priežastys ir sąlygos. Žaidimas pavyko. Pirmieji krepšinio žingsniai Lietuvoje (1921—1926 m.). Po dešimtmečio — vėl iš pradžių (1927—1936 m.). Didžioji 1937 m. staigmena. Derlingi tarptautinėmis varžybomis 1938-ieji. Išvados.
  Sportas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Krepšinis 1946-1951 metais

  1946. Jaunų jėgų telkimo metai. 1947. Pirmieji naujo derliaus metai. 1948. Provincijos krepšinio stiprėjimo metai. 1949. Naujų varžybų metai. 1950. Aktyvūs lietuvių išeivijos krepšinio metai. 1951. Vėl gražių pergalių, bet ir vargo metai.
  Sportas, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-27
 • Krepšinis. Spartaus kilimo laikotarpis (1946—1950 metais)

  Svarus periferijos žodis. LTSR čempionatuose — ieškojimai. Kitos respublikos varžybos (1946-1950 m.). Sėkmingi jaunųjų startai (1940— 1950 m.). Pirmieji TSRS čempionų medaliai (1946—1950 m.). TSRS aštuonių miestų turnyruose (1946—1950 m.). Krepšinio strategas. Gerai ir kitose šalies varžybose (1946—1950 m.). Tarybų Lietuvos krepšininkai TSRS rinktinėse (1947—1950 m.). Mūsų veteranas.
  Sportas, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-27
 • Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje

  Pasaulio pažinimo mokymo resursai pradinėje mokykloje (gyvosios gamtos kampelis, gamtos pažinimo klasė – kabinetas, mokomieji bandymų sklypai). Gamtos pažinimo klasė – kabinetas. Pradinių klasių gyvosios gamtos kampelis. Patalpos. Augalai. Gyvūnai. Mokomasis bandymų sklypas. Mokomasis bandymų sklypas pradinėje mokykloje. Gėlynai. Augalų kolekcinis skyrius. Medelynas – uogynas. Šiltadaržiai. Jaunųjų gamtos mylėtojų bandymų lysvelės. Sodas. Lauko klasė. Takai. Gyvatvorės. Sklypo dydis ir išplanavimas.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-17
 • Pedagogų bendravimo stiliaus įtaka vaiko socialinei brandai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendravimo samprata. Bendravimo stilių įvairovė. Anketinio tyrimo metodika ir organizavimas. Anketavimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Skyrybos ir jų pasekmės vaikų emocinei raidai

  Socialinio darbo tęstinių studijų kursinis darbas. Operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Šeimos konfliktai. Skyrybos ir jų poveikis vaiko emocinei raidai. Skyrybų pasekmės vaikams įvairaus amžiaus tarpsniais. Skyrybų socialiniai, psichologiniai, edukaciniai aspektai. Skyrybų išgyvenimo stadijos. Nutolusio priešstresinio periodo skyrybų stadija. Betarpiškas priešstresinis periodas. Betarpiško postresinio periodo skyrybų stadija. Nutolęs postresinis periodas. Vaiko emocinės reakcijos į tėvų skyrybas. Neigimas. Nerimas, vienišumas, tėvų pasirinkimo dilema. Praradimo baimė. Liūdesys, nusivylimas, depresija. Pyktis. Svajonės apie šeimos susijungimą, kaltės jausmas. Vaiko, patyrusio tėvų skyrybas, socialinės adaptacijos mokykloje ypatumai. Vaiko uždarumas kaip bendravimo su klasės draugais ir mokytojais trukdis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Vaikų, turinčių raidos sutrikimų mokymo bendrojo lavinimo klasėje ypatumai

  Įvadas. Bendrieji neįgalių vaikų, raidos dėsningumai. Veiksniai, lemiantys specialiųjų poreikių vaikų raidą. Vaikai, turintys intelekto sutrikimų. Intelekto sutrikimų samprata ir klasifikavimas. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ir ugdymo ypatumai. Kai kurie bendri nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ypatumai. Atskirų grupių nežymiai sutrikusio intelekto vaikų mokymosi sunkumų pobūdis. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas sutrikusio intelekto vaikams bendrojo ugdymo mokyklose. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-15