Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija
Socialinė psichologija

(522 darbai)

Bendravimo psichologija (4)Dalykinis pokalbis. Pokalbių funkcijos. Psichologinio konsultavimo pradmenys. Efektyvaus psichologinio konsultavimo prielaidos. Trijų interesantų problema. Konsultanto asmenybės bruožai. Kontakto elementai. Penki kopimo iš konflikto būdai. Konflikto sąvoka. Konfliktų lygiai. Konflikto analizė. Konflikto ciklas. Konflikto psichologinės savybės. Konfliktų rūšys. Konfliktų dinamika. Tarpininkavimo funkcijos. Tarpininkavimo taisyklės. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (5)Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Stresas ir bendravimas. Smurtas ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Asmeninės erdvės valdymas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Kritika bendravime. Konfliktus – susidūrimas. Bendravimo orientacijos. Kai kurie bendravimo šeimoje aspektai. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (6)Įvadas. Bendravimo menas ir mokslas. Poreikis bendrauti ir sėkmingas bendravimas. Asmenybė ir bendravimas. Socialinis suvokimas. Žodinis bendravimas. Nežodinis bendravimas. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktas ir bendravimas. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (7)20 klausimų bendravimo psichologijos testas. Atsakymai. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (8)Kas yra tarpasmeniniai santykiai. Priklausomybės poreikis. Priklausomybės komponentai. Asimetrinė priklausomybė. Mikelandželo efektas. Artumo (intymumo) baimė. Psichologinis atstumas, asmeninės ir tarpasmeninės ribos. Ribų reguliavimo būdai. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija (9)Bendravimo apibūdinimas. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Bendravimas kaip individų sąveika. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Bendravimo psichologija, temperamentasĮvadas. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Temperamentas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo samprataĮvadas. Bendravimo sąvokos apibūdinimas. Bendravimo rūšys. Poreikiai, kuriuos patenkiname bendraudami. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo samprata, struktūra, reikšmėĮvadas. Kas yra bendravimo psichologija. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo stiliaiĮvadas. Bendravimo procesas. Bendravimo problemos. Bendravimo stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo stilius ir turinysĮvadas. Bendravimo apibūdinimas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimo stiliai. Bendravimas šeimoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo sutrikimaiĮvadas. Teorinė dalis. Klaidingo bendravimo ypatumai. Netinkami tėvų elgesio tipai ir bendravimo klaidos. Patarimai tėvams, kad santykiai su vaikais būtų draugiški. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos konsultavimo teorijų paskirtis. Šeimos konsultavimo teorijos. Šeimos priešinimosi psichologinei paramai pagrindinės priežastys ir jos susilpninimas. Priešinimasis konsultacijų užbaigimui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo svarba žmogaus gyvenimeTeorinė dalis. Įvadas. Pagrindiniai bendravimo elementai. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Bendravimas ir jo būdai. Nesėkmingas bendravimas. Mokėjimas klausytis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo svarba žmogaus gyvenime (2)Įvadas. Poreikis bendrauti. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Rašytinis ir sakytinis kalbėjimas. Klausymosi menas. Klausymosi komponentai (sąlygos). Verbalinė (žodinė) kalba. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Kūno kalba. Žodžių ir kūno kalbos atitikimas. Akių kontakto ir "kūno kalbos" naudojimas bei interpretacija. Jausmų ir mimikos požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo šeimoje ypatumaiĮvadas. Bendravimo šeimoje ypatumai. Sutuoktinių bendravimas ir lūkesčiai. Pagrindiniai bendravimo elementai. Sėkmė ir nepasisekimas bendravime. Mokėjimas klausytis. Tikėjimas ir bendravimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Bendravimo technikos samprata ir reikšmėĮvadas. Bendravimo pedagogikos samprata. Svarbiausios bendravimo pedagogikos problemos. Bendravimo technikos samprata. Bendravimo technikos reikšmė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bendroji ir socialinė psichologijaBendrosios ir socialinės psichologijos egzamino klausimai (konspektas) VU. Labiausiai tinka neakivaizdinių socialinio darbo studijų studentams. Asmenybė, jos vystymasis asmenybės teorijos. Socialinės sąlygos. Priešpriešinės teorijos. Pasąmonė. Pastiprinimo formos. Reakcijos nebuvimas. Socialinio vaidmens samprata, vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialiniai vaidmenys ir bendravimas. Vaidmenų konfliktas ir jų sprendimas. Poreikio ir motyvo samprata. Biologiniai ir socialiniai poreikiai. Monistinės tendencijos aiškinant žmogaus elgesį. Siekių motyvas. Jo prieštaringumas. Socialinis spaudimas ir siekių motyvas. Trukdymo sau psichologija. Motyvų sąveika ir konfliktas. Žmogus – reagavimo objektas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Prožektoriaus efektas. Prisistatymo samprata. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Aukos strategija. Produkto asmenybė. Atgalinis ryšys ir savojo elgesio tikrinimas. Informacija, reaguojant į žmogų. Informaciniai požymiai. Konfliktinė informacija. Vertinimai reaguojant į žmogų. Stebėjimo įtaka vertinimo baimė. Elgesio priežasčių aiškinimas (atribucija), vidinė – išorinė atribucija. Ketinimo atribucija. Savęs vaizdas. Vertinimo standartai. Socialinio palyginimo reiškinys. Savęs vaizdo formos: faktiškasis, idealusis, privalomasis, nepageidaujamas, veidrodinis, parodomasis Aš. Savęs vaizdo turinys. Vertikalusis savęs vaizdo modelis. Socialinis stereotipas. Ego gynyba. Asmenybės identiškumo samprata. Identiškumo, užbaigtumo simbolis. Grėsmė identiškumui. Savęs vertinimo lygiai. Savęs priėmimo problema. Stigma. Vertybinės orientacijos, jų funkcijos Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos centriškumas. Nuostatos kitimas ir poveikis. Poveikis ir apeliacijos. Specifiniai poveikio metodai. Verbavimas. Komunikacija informacija, informacijos kodavimas. Empatija, jausmo identifikavimas, empatijos ugdymas. Prieraišumas. Prieraišumo stiliai. Bendravimas ir sąveika. Socialinis tinklas. Socialinė įtaka. Bendravimas socialinių mainų požiūriu. Socialinė kaina. Socialinis teisingumas. Skirstymo, atstatomasis, eigos teisingumas. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktus skatinančios ir stabdančios jėgos. Konkurencinis konfliktas. Pavydo psichologija. Emocinis priėmimas – atmetimas. Socialinė parama. Skaityti daugiau
Bihevioristinis šeimos konsultavimasBihevioristinis šeimos konsultavimas. Tėviškų sugebėjimų ugdymas. Sutuoktinių bendravimo korekcija. Bihevioristinis šeimos konsultavimas. Skaityti daugiau
Būdingi meilinimosi gestai ir signalai. Seksualinis priekabiavimasKas yra kūno kalba? Būdingi vyrų meilinimosi gestai. Būdingi moterų meilinimosi gestai. Prisilietimai. Jausmus ir geismą geriausia išduoda kūno kalba. Kabinimo menas. Ar bučinys neįpareigoja? Ar jūs lengva suvilioti? Neapdairūs bosai įsimyli sekretores. Seksualinis priekabiavimas. Pasireiškimo būdai. Atpažinimas praktikoje. Kaip atskirti seksualinį priekabiavimą nuo flirto ar draugiško dėmesio? Skaityti daugiau
Cheminė priklausomybė. Socialinio išmokimo teorijos, aiškinančios narkotikų ir alkoholio vartojimąĮvadas. Narkotikų ir priklausomybių rūšys. Bendra narkotikų/alkoholio veikimo schema. Narkotikų ir alkoholio vartojimą aiškinančios teorijos. Psichologinės narkotikų ir alkoholio vartojimą aiškinančios teorijos. Socialinio išmokimo teorijos, aiškinančios narkotikų ir Alkoholio vartojimą. Lūkesčių teorija. Įtampos sumažinimo teorija. Jėgos teorija. Moteriškumo teorija. Ankstyvoji alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
......