Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija
Socialinė psichologija

(522 darbai)

Bendravimas (6)Bendravimo gyvybinė veikla. Bendravimo procesas. Gyvenimo trukmė: santykis su bendravimo gyvybine veikla. Branda ir senatvė. Priklausomybė/ nepriklausomybė bendravimo gyvybinėje veikloje. Priklausomybės būsena. Kūno negalios mažinimo strategija nepriklausomybei didinti. Bendravimą įtakojantys veiksniai. Biologiniai veiksniai. Veikiančios kūno struktūros. Kalbos vartojimo fiziniai aspektai. Psichologiniai veiksniai. Intelekto lygis. Emocijos. Žmonių santykiai. Kūno įvaizdis. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Verbalinė (žodinė) kalba. Rasė/etniškumas. Techninė kalba. Kūno kalba. Vertybės ir pažiūros. Diados ir organizacijos. Aplinkos veiksniai. Politiniai ekonominiai veiksniai. Technologinė pažanga. Technologija ir sveikatos priežiūra. Technologija ir konfidencialumas. Slaugos individualizmas bendravimo gyvybinėje veikloje. Individo gyvybinės veiklos vertinimas. Individo bendravimo gyvybinės veiklos vertinimas. Skaityti daugiau
Bendravimas (7)Įvadas. Komunikavimo procesas. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Organizacinis komunikavimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Organizacinio sprendimo priėmimo modeliai. Skaityti daugiau
Bendravimas (8)Įvadas. Bendravimo reikšmė žmogaus gyvenime. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas grupėseĮžanga. Kas yra grupė. Grupių rūšys. Bendravimo būdai. Asmenybės statusas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Lyderiavimas grupėse. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir asmenybių skirtumaiĮvadas. Tikslas – išnagrinėti individualius asmenybių skirtumus ir jų įtaką bendravimui. Bendravimas ir jo poreikis. Pagrindiniai individualūs asmenybių skirtumai. Bendravimas ir temperamentas. Ekstravertai ir intravertai. Sunkūs žmonės. Bendravimas ir savigarba. Empatijos reikšmė bendravimui. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir bendradarbiavimasBendravimas ir informacija: Informaciniai požymiai, Aureolės efektas, Konfliktinė informacija, Vertės sąlyga, Besąlyginio vertinimo principas, Natyvistinė orientacija. Draugystė ir patrauklumas. Atvirumas bendraujant. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendradarbiavimas ir konkurencija. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir jo būdaiĮvadas. Bendravimo apibūdinimas. Bendravimas ir kalba. Gero bendravimo elementai. Neverbalinis bendravimas. Klausymo įtaka bendravimui. Suvokimo įtaka bendravimui. Komunikacijos kryptys. Interakcinis bendravimas. Skaityti daugiau
Bendravimas ir komunikacijaĮvadas. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Stebėjimo analizė. Priedas (1). Skaityti daugiau
Bendravimas ir komunikacija, jų funkcijos ir formosĮvadas. Bendravimo apibūdinimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas. Išvados. Testas. Skaityti daugiau
Bendravimas ir konfliktaiĮvadas. Bendravimas. Bendravimo procesas. Tarpasmeninis bendravimas. Konfliktai. Kas tai yra konfliktas? Natūralus ir neišvengiamas konfliktas. Asmeninio konflikto stiliai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir motyvacijaBendravimo funkcijos. Bendravimo procesas. Suvokimas. Užkodavimas. Persiuntimas. Iššifravimas. Triukšmas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Neverbalinės bendravimo formos. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Žodžių žaismas. Asmenybė ir suvokimas. Perkrovimas. Kaip išspręsti bendravimo problemas? Organizacinis bendravimas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Pripažinimas (problemos pastebėjimas). Identifikacija. Problemos išaiškinimas (išsprendimas). Įvykdymas. "ekonominis" sprendimo priėmimo modelis. "administracinis" sprendimo priėmimo modelis. Motyvacija ir vykdymas. Ar tarnautojai, prieš pradėdami veiklą, visada apsvarsto ir numato savo poelgius? Ar pagrindinis tarnautojų motyvas yra didinti pastangas? Ar užtenka vien tik pastangų geriems rezultatams pasiekti? Įgūdžiai ir mokymas. Tikslai ir rolių nurodymas. Darbuotojų motyvavimas. Poreikiai. F. Hercbergo motyvacijos teorija. Motyvacijos, pagrįstos žmonių elgsena. Skaityti daugiau
Bendravimas ir savęs pažinimasBendravimas ir savęs pažinimas. Savęs pažinimas atsiveriant. Sėkmės intelektas. Skaityti daugiau
Bendravimas ir tarpasmeniniai santykiaiĮvadas. Bendravimas. Bendrasis apibūdinimas. Bendravimas kaip savitarpio pažinimas. Bendravimas – kaip žmogaus vertybė. Bendravimo būdai. Kas yra tarpasmeniniai santykiai. Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs. Kas yra tarpasmeniniai santykiai. Kuo tarpasmeniniai santykiai svarbūs. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir tarpasmeniniai santykiai (2)Įvadas. Darbo tikslai: išanalizuoti bendravimo meną, kaip vieną svarbiausių asmens poreikių, atskleisti asmeninio bendravimo ypatumus, išnagrinėti tarpasmeninius santykius, bei apžvelgti jų pobūdį. Bendravimo menas. Asmeninis (intrapersonalinis) bendravimas. Nežodinis bendravimas. Žodinis bendravimas. Tarpasmeniniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas ir tarpusavio pažinimasPowerPoint pristatymas. Aš vaizdo formavimosi esminiai aspektai. Daugialypio Aš vaizdo formos. Savęs suvokimas. Savęs pažinimas atsiveriant. Savigarba. Savęs vertinimo poveikis elgesiui ir kito žmogaus suvokimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Elgesys, kuris gali padėti išvengti socialinio suvokimo klaidų. Stereotipai ir atribucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas su skirtingo charakterio ir temperamento žmonėmisĮvadas. Bendravimas ir individualūs skirtumai. Bendravimas ir temperamentas. Kaip bendrauja ekstravertai ir intravertai. Bendravimas su "sunkiais" žmonėmis. Bendravimas ir savigarba. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimas. Bendravimo įgūdžiaiBendravimas. Bendravimo įgūdžiai. Bendravimo taisyklės. Asmeninės erdvės valdymas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Mūsų turimi daiktai. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Skaityti daugiau
Bendravimas. Bendravimo komponentai ir įgūdžių formavimasisPagrindiniai bendravimo įgūdžių formavimo komponentai. Motyvacija. Įsivaizdavimas ir jausmai. Vaidinimas. Modelių pamėgdžiojimas. Aiškaus pakartojimo formavimas. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Kalba kaip komunikacijai skirtų ženklų sistema. Kalbėjimas kaip komunikacijos rūšis. Kalbėjimo fiziologiniai mechanizmai. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Grįžtamasis ryšys. Kalbėjimo rūšys. Bendravimo įgūdžių išmokymas padedantis žmogaus vystymuisi. Bendravimo orientacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo būdaiĮvadas. Bendravimas – žmogaus vertybė. Bendravimo būdai. Neverbalinis bendravimas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga bei išvaizda. Prisilietimai. Garsiniai būdai. Verbalinis (žodinis) bendravimas. Savęs analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo būdai ir lygiaiBendravimas. Bendravimo apibūdinimas. Konfliktas. Bendravimo orientacijos. Bendravimo lygiai ir būdai. Skaityti daugiau
...