Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija
Socialinė psichologija

(522 darbai)

Streso valdymasĮvadas. Kas yra stresas? Gerasis ir blogasis stresas. Streso požymiai. Streso valdymas. Skaityti daugiau
Studentų ir dėstytojų klausymosi įgūdžių tyrimasBendravimo ir komunikacijos apibūdinimas. Bendravimas kaip socialinė komunikacija. Klausymasis kaip socialinės komunikacijos dalis. Praktinis dėstytojų ir studentų klausymosi įgūdžių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusio žmogaus raidaPažintinės suaugusio žmogaus ypatybės. Psichosocialinės raidos stadijos. Suaugusiojo ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Senatvė. Asmenybės brandos kriterijai. C.G. Jungas. Eriksonas. Rodžersas. Skaityti daugiau
Svarbiausios problemos (valkatavimas, narkomanija). Priežastys. IdentifikacijaĮvadas. Valkatavimas. Benamystės priežastys. Narkomanija. Narkomanijos sukeliamos problemos. Kodėl dažniausiai jaunimas pradeda vartoti narkotikus? Kodėl jaunimas vartoja narkotikus? Kaip atpažinti, kad jaunuolis vartoja narkotikus? Narkotikai ir paauglystė. Išvados. Skaityti daugiau
Šeima (3)Šeimos rūšys. Šeimos kaita vakarų Europoje. Tradicinė, moderni ir alternatyvinė šeima. Šeimos gyvenimo ciklo modelis. Santuoka. Santuokinės laimės lyčių skirtumai. Patriarchatas ir gamyba. Skaityti daugiau
Šeima (5)Įvadas. Šeima. Tyrimo rezultatai. Tėvų ir vaikų konfliktai vaiko raidoje. Paauglystė – sunkiausias gyvenimo periodas. Konfliktai ir jų klasifikacija. Norų konfliktas. Priešingybių konfliktas. Nepriimtinų alternatyvų konfliktas. Tėvų ir vaikų bendravimas. Tyrimo procedūra. Tyrimo etapai. Tyrimo instrumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeima (6)Įvadas. Šeima ir jos vaidmuo. Teoriniai požiūriai į šeimą. Funkcionalizmas. Feminizmo koncepcijos. Santuoka ir skyrybos Britanijoje. Vienišo tėvo ar motinos namų ūkiai. Antroji santuoka. Atkurtosios šeimos. "Betėvystė". Bevaikės moterys. Šeimos modelių įvairovė: etniniai skirtumai Didžiojoje Britanijoje. Pietų azijiečių šeimos. Juodaodžių šeimos. Santuokos alternatyvos. Sugyvenimas. Gėjų ir lesbiečių partnerystės. Išvados. Darbas iliustruotas schema. Skaityti daugiau
Šeima kaip ugdymo institucijaĮvadas. Šeimos vaidmuo. Šeimos ugdomasis poveikis. Vaikų ugdymo planas, atsižvelgiant į jų metus. Savigarbos ugdymas. Draudimai ir apribojimai šeimoje. Lavinti protą – gerai, lavinti jausmus – dar geriau. Bausmės. Vaiko paruošimas suaugusiųjų pasauliui. Išvados. Skaityti daugiau
Šeima kaip visuomenės institucijaŠeima - kaip visuomenės institucija. Šeima – kaip referentinė grupė. Šeimos funkcijos. Žmonių giminės tęsimas. Vaikų socializacija ir auklėjimas. Ūkinė - ekonominė šeimos funkcija. Rekreacija. Bendravimas. Lytinių poreikių tenkinimas. Tautos etoso tęstinumas. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Šeimyninis bendravimasĮvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimas. Bendravimas šeimoje. Bendravimo priemonės. Sutuoktinių per dideli lūkesčiai. Sutuoktinių santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai, bendravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos analizė (2)Ekonominės – demografinės ir socialinės šeimos sąlygos. Pasirinkta šeima susideda iš penkių narių: tėčio, mamos ir trijų vaikų (dukros ir dviejų sūnų). Tik vienas sūnus dar tebegyvena su tėvais. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka ir bendravimo ypatumai. Šeimyninio gyvenimo stadijos. Sutuoktinių asmenybių apibūdinimas ir konfliktų sprendimas. Pasitenkinimo santuoka įvertinimas. Dominuojančių šeimos vertybių apibūdinimas, interesai, laisvalaikio užsiėmimai. Šeimos planai, vystymosi perspektyva. Šeimos, kaip socialinės grupės, įvertinimas, rekomendacijos šeimai. Skaityti daugiau
Šeimos analizė (3)Socialinės, ekonominės ir demografinės šeimos sąlygos. Ikivedybiniai santykiai. Šeimos mikroaplinka. Šeimos stadijos. Sutuoktinių asmenybių tyrimas. Šeimos planai: ateities perspektyvos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Šeimos funkcijų įtaka vaikų ugdymuiVaikų gimdymo funkcija. Vaikų ugdymo funkcija. Ūkinė–ekonominė funkcija. Tautos etoso tęstinumo funkcija. Rekreacinė funkcija. Komunikacinė funkcija. Emocinė funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos konsultavimas (2)Įvadas. Strateginės ir patirtimi pagrįstos šeimos konsultavimo krypčių lyginamoji analizė. Pagrindiniai teoriniai principai. Požiūris į problemą bei jos funkciją šeimos gyvenime. Šeimos vertinimo principai. Konsultavimo tikslas. Konsultanto vaidmuo terapiniame procese. Pagrindinės intervencinės technikos. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos krizės: alkoholizmas šeimoje ir visuomenėjeĮvadas. Alkoholizmas – šeimos liga. Alkoholizmo pasekmės individui ir visuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos krizės: mitas ar tikrovė?Įvadas. Šeimyninio gyvenimo krizės. Krizės šeimoje požymiai. Šeimos krizių periodai. Konfliktai šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Šeimos konfliktų sprendimai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Šeimos kūrimo principai ir motyvacijaŠeima – visuomenės pirminis kolektyvas. Šeimos sistemos struktūrinės dalis. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Šeimos socialinės funkcijos. Šeimos kūrimo motyvai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos psichologijaŠeimos samprata. Šeima ir santuoka. Šeimos funkcijos. Istoriniai šeimos sampratos aspektai. Šeimos gyvenimo ciklas. Šeimos gyvenimo ciklo fazės. Genogramos. Šeima kaip sistema. Struktūrinis požiūris į šeimą. Psichodinaminis šeimos modelis. Skaityti daugiau
Šeimos psichologija (2)Šeimos psichologijos samprata. mažai socialiniai grupei ir šeimai būdingi tam tikri požymiai. Šeimos poreikiai bei funkcijos. Šeimos struktūros psichologinė samprata. Šeiminiai vaidmenys. Šeimos raida – ciklas. Ikisantuokinis elgesys. Ikisantuokinio elgesio formos. Vedybų partnerio pasirinkimas. Filtrai. Psichopatijos. Patologinis charakteris. Santuoka. Jaunos šeimos psichologinės problemos. Pagyvenusių žmonių šeima. Jų psichologija. Tėvų ir vaikų santykių vystymasis. Brandi šeima ir jos problemos. Darnos samprata. Skyrybos. Našlystė. Konfliktai šeimoje. Skaityti daugiau
Šeimos psichologinis konsultavimasĮvadas. Šeimos konsultavimo teoriniai modeliai. Psichologinės paramos šeimai tipai. Psichologinės paramos šeimai rūšys. Šeimos konsultavimo ypatumai. Šeimos santykių korekcijos metodai. Reikalavimai šeimos konsultantui. Išvados. Skaityti daugiau
......