Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija
Socialinė psichologija

(522 darbai)

Sociometrinis tyrimas (11)Klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Poilsio kriterijaus išvados. Mokslo kriterijaus išvados. Fantastikos kriterijaus išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (12)Vilniaus Gabijos gimnazijos, IX B klasės sociometrinis tyrimas. Įvadas. Sociometrinių tyrimų metodai. Metodika. Lentelės. Sociogramos. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (13)Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimo uždaviniai. Darbo eiga. Sociometrinė kortelė. Tiriamųjų sąrašas. Duomenų apdorojimas. Sociometrinė matrica. Pogrupiai gauti pagal mokymosi kriterijų. Pogrupiai gauti pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (14)Įžanga. Uždaviniai ir tikslai: Nustatyti kiekvieno grupės nario statusą; Nustatyti vyraujančius pogrupius grupėje; Nustatyti vyraujančius ryšius grupėje. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Eiga. Duomenų sutvarkymas. I lentelė. Su kuo norėtum sėdėti viename suole? I lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. II lentelė. Su kuo norėtum praleisti kartu laisvalaikį? II lentelės sociometrinė matrica. Abipusiai pasirinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (3)Sociometriniam tyrimui pasirinkta ikimokyklinė vaikų darželio grupė. Tyrimo objektas - lyčių tolerancija. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (4)Tyrimo tikslas. Tiriamosios grupės apibūdinimas. Metodika. Tyrimo eiga. Grupės sutelktumas. Grupės integratyvumas. Rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (5)Įvadas. Sociometrinis metodas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Duomenų susisteminimas. Sociograma. Sociometrinės matricos. Tyrimo eiga. Tyrimui buvo pateikti šie klausimai. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Sociograma remiantis laisvalaikio kriterijumi. Diados grandinė pagal laisvalaikio kriterijų. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (6)Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokslo kriterijaus išvados. Poilsio kriterijaus išvados. Pasitikėjimo kriterijaus išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (7)Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodika. Tiriamųjų sąrašas. Sociogramos. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (8)Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodika. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga. Darbo kriterijaus matrica. Poilsio kriterijaus matrica. Pasitikėjimo kriterijaus matrica. Išvados. Moksleivių pasirinkimai. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas (9)Įvadas. Sociometrinis metodas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Metodika. Mokinių sąrašas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija, 9b klasėĮvadas. Tyrimo eiga. Rezultatų tvarkymas. Sociometriniai indeksai. Glaudumas ir integralumas. Sociogramos. Laisvalaikio kriterijus. Mokslo kriterijus. Žiedinė sociograma. Piramidės formos sociograma. Rezultatų aptarimas. Laisvalaikio kriterijaus rezultatų aptarimas. Mokslo kriterijaus rezultatų aptarimas. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: grupės tarpusavio santykiaiTyrimo tikslas buvo nustatyti grupės tarpusavio santykius, išsiaiškinti, kas klasėje yra lyderiai, mėgstamieji, priimtieji, izoliuotieji, atstumtieji. Nustačius grupės lyderius galima į juos orientuotis siekiant vienaip ar kitaip paveikti grupės narius. Sociometrija. Metodika. Pagrindiniai duomenys. Tyrimo eiga. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: tarpusavio santykiai vaikų darželio grupėjeĮvadas. Darbo tikslas: Taikant sociametrijos metodą išsiaiškinti tarpusavio santykius vaikų darželio grupėje; Suprasti psichologinius procesus, vykstančius grupėje; Analizuoti asmenybės ir grupės santykius, pateikti konstruktyvius pasiūlymus nepalankaus statuso grupėje keitimui. Teorinė medžiagos analizė. Sociometrinio tyrimo kriterijai ir atlikimo būdai. Metodologinė dalis. Metodika. rezultatai ir jų analizė. Kiekvieno grupės nario sociometrinis statusas. Išvados. Skaityti daugiau
Sociometrinis tyrimas: Vilniaus Gerosios Vilties mokyklos 7 klasėĮvadas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti tarpusavio santykius mokinių grupėje. Tyrimas. Tyrimo eiga. Tiriamųjų sąrašas. Rezultatų tvarkymas. Sociometrinė matrica. Sociogramos. Sociometrinio tyrimo išvados. Skaityti daugiau
Sociopsichologiniai turizmo ir rekreacijos motyvaiĮvadas. Turizmo rūšys. Turisto motyvacija. Žiemos turisto keliavimo motyvai. Bastūno sociopsichologiniai motyvai. Išvados. Skaityti daugiau
StereotipaiStereotipai. Stereotipų rūšys. Stereotipų formavimasis. Asmeniniai stereotipai. Šeimyniniai stereotipai. Visuomeniniai stereotipai. Išvados. Skaityti daugiau
Stresai ir jų valdymo būdaiĮvadas. Žmogaus gebėjimai valdyti stresą arba atsparumas stresui. Reakcija į stresą. Streso poveikis. Streso valdymas. Stresas ir jo mažinimo būdai darbo aplinkoje. Streso valdymo patarimai. Išvados. Skaityti daugiau
Stresas (14)Įvadas. Streso sukėlėjai. Streso pasekmės. Stresų rūšys. Stresoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Stresas (15)Įvadas. Stresas. Streso požymiai. Fiziniai simptomai. Psichikos simptomai. Elgsenos simptomai. Teigiami ir neigiami stresai. Veiksniai galintys sukelti stresą. Jei norite patirti mažiau streso. Kaip atsispirti stresui? Išvados. Skaityti daugiau
......