Šperos.lt > Psichologija > Socialinė psichologija
Socialinė psichologija

(522 darbai)

Smurtas šeimoje (5)Įvadas. Fizinė prievarta. Emocine prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas, apleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Smurtas šeimose ir jo sprendimo būdaiĮvadas. Šeimyninis smurtas. Ką Jūs galite padaryti? Smurtas prieš vaikus šeimoje. Kaip apsaugoti vaikus nuo smurto ir prievartos. Smurto problema. Kiekvienas turėtumėme žinoti. Ką Jūs žinote apie vaikus ir smurtą? Smurtas namuose. Ką jūs galite padaryti? Smurtas prieš moteris. Tiesioginės kliūtys, su kuriomis susiduria smurtą patyrusios moterys. Išvados. Skaityti daugiau
Smurto ir prievartos atvejų moksleivių tarpe tyrimasTiriamieji: dviejų Vilniaus vidurinių mokyklų 7-tų klasių mokiniai (keturios klasės vienoje mokykloje ir dvi klasės kitoje mokykloje, viso 154 mokiniai). Tyrimo rezultatai. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas, apleidimas. Skaityti daugiau
Smurto ir prievartos pasireiškimas tarp vyresnių klasių moksleivių (Vilkaviškio miesto vidurinių mokyklų tyrimo pagrindu)Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti darbe sąrašas. Santrauka. Svarbių terminų ir santrumpų žodynėlis. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Prievarta ir smurtas – egzistencijos problema. Smurto kilmė ir vystymasis. Prievartos rūšys ir požymiai. Emocinė prievarta. Fizinė prievarta. Seksualinė prievarta. Nesirūpinimas vaikais, jų apleidimas. Paauglių priekabiavimas. Smurto prieš vaikus priežastys ir padariniai. Smurto priežastys. Pasekmės. Prievartos prevencija. Pedagoginis požiūris. Respublikinė prievartos prevencija. Vaikų prievartos mokykloje sustabdymo strategijos. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai (8). Skaityti daugiau
Smurto prevencinės programos mokykloseĮvadas. Smurto prevencinės programos. Visuomene paremtos prevencinės programos (Community-based Prevention Programs). Šeima paremtos prevencinės programos (Family-based Prevention Programs). Ta pačia amžiaus grupe paremtos prevencinės programos (Peer-focused Prevention Programs). Mokykla paremtos prevencinės programos (School-based Prevention Programs). Smurto prevencinių programų mokyklose tipai. Konfliktų sprendimas ir bendraamžių įjungimas (Conflict Resolution and Peer Mediation). Patyčių sumažinimas (Bullying Reduction). Socialinių gebėjimų vystymas (Social Competence Development). Švietimas apie narkotines medžiagas (Drug Education). Efektyviausios smurto prevencinės programos. Atrankos kriterijai (Selection Criteria). Programų aprašymai. Efektyviausios smurto prevencinės programos taikomos mokyklose. Nuostabaus amžiaus metai (The Indredible Years Series). Patyčių prevencinė programa (Bullying Prevention Program). Strategijos, skatinančios alternatyvų mąstymą (Promoting Alternative THinking Strategies, PATHS). Gyvenimo įgūdžių lavinimas (Life Skills Taining, LST). Centrinės Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dalies prevencijos projektas (Midwestern Prevention Project, MPP). Didelių galimybių programa (Quantum Opportunities Program, QOP). Efektyviausios smurto prevencinės programos skatinančios socialų gyvenimą. Slaugių lankymasis namuose prenataliniu ir kūdikystės periodu (Prenatal and Infancy Home Visitation by Nurses). Didieji Amerikos broliai ir seserys (Big Brothers Big sisters of America, BBBSA). Funkcinė šeimos terapija (Functional Family Therapy, FFT). Daugiasisteminė terapija (Multisystemic Therapy, MST). Daugiadimensinis gydymas - prižiūrėtojo globa (Multidimensional Tratement Foster Care, MTFC). Smurto prevencijos problema Lietuvoje ir galimi problemos sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Smurto šeimoje ir visuomenėje prevencijaSmurto visuomenėje ir šeimoje samprata. Smurto kilmė. Apibrėžimai. Smurto prigimtis/kategorijos. Smurto rūšys. Smurto atpažinimas, situacijos įvertinimas. Smurto priežastys. Ekologinis modelis. Keturi ekologinio modelio lygiai. Jaunimo smurtavimo priežastys. Individualus lygis. Biologinės priežastys. Psichologinės ir elgesio priežastys. Tarpasmeninis lygis. Šeimos įtaka. Bendraamžių įtaka. Bendruomenės lygis. Gaujos, ginklai ir narkotikai. Socialinė integracija. Visuomenės lygis. Demografinė ir socialinė situacija. Pajamų nelygybė. Politika. Kultūra. Vaikų apleidimo ir nepriežiūros priežastys. Individualus lygis. Amžius. Lytis. Kitos charakteristikos. Tarpasmeninis lygis. Lytis. Šeimos sudėtis ir pajamos. Šeimos dydis ir namų ūkis. Asmenybės ir elgesio charakteristika. Šeimos istorija. Smurtas tarp vyresniųjų/partnerių. Kitos charakteristikos. Bendruomenės lygis. Skurdas. Socialinis kapitalas. Visuomenės lygis. Smurto prieš intymius partnerius priežastys. Individualus lygis. Smurto šeimoje istorija. Alkoholio vartojimas. Asmeniniai sutrikimai. Tarpasmeninis lygis. Bendruomenės lygis. Visuomenės lygis. Smurto prieš vyresnius/pagyvenusius priežastys. Individualus lygis. Tarpasmeninis lygis. Bendruomenės ir visuomenės lygis. Seksualinės prievartos prieš vaikus priežastys. Seksualinės prievartos priežastys. Individualus lygis. Faktoriai skatinantys vyrus prievartauti. Alkoholis ir narkotikai. Psichologiniai faktoriai. Tarpasmeninis lygis. Grupinis išprievartavimas. Ankstyvose vaikystės aplinka. Šeimos garbė ir seksualinė skaistybė (nekaltybė). Bendruomenės lygis. Skurdas. Fizinė ir socialinė aplinka. Visuomenės lygis. Įstatymai ir politika. Socialinės normos. Globalinės tendencijos ir ekonominiai faktoriai. Jaunimas ir mitai apie seksualinę prievartą. Smurto tarp jaunimo prevencija. Individualus lygis. tarpasmeninis lygis. Bendruomenės lygis. Visuomenės lygis. Rekomendacijos. Vaikų apleidimo ir nepriežiūros prevencija. Pagalbos šeimai programos. Visuomenės sveikatos programos. Gydymo ir kt. pagalbos teikimo programos. Teisinės ir kitos panašios priemonės. Bendruomenės pastangos. Visuomeninis požiūris. Rekomendacijos. Išvados. Smurto prieš intymius partnerius prevencija. Individualus lygis. Bendruomenės lygis. Geros praktikos principai. Rekomendacijos. Smurto prieš vyresnius/pagyvenusius prevencija. Seksualinės prievartos prevencija. Individualus lygis. Sveikatos priežiūra. Bendruomenės lygis. Visuomenės/politinis lygis. Rekomendacijos. Kiti moksliniai tyrinėjimai. Veiksmingų reakcijų nustatymas. Didesnis dėmesys pirminei prevencijai. Lytinis priekabiavimas sveikatos apsaugos sektoriuje. Išvados. Įstatymai. Skaityti daugiau
Social influencePowerPoint pristatymas. What is social influence? Following what others do. Solomon Asch conformity experiment cards. Conformity conclusions. What affects conformity? Groupthink. When does groupthink occur? Compliance. Techniques to gain compliance. Industrial-organizational (I/O) psychology. Obedience: Following direct orders. Obedience. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (10)Socialinė psichologija. Socialinis suvokimas. Įspūdžio formavimosi mechanizmai. Socialinio suvokimo iškraipymai. Kazualinė atribucija. Socialinio mąstymo klaidos. Atribucijų šaltiniai. Nuostatos. nuostatos neturi poveikio elgesiui? Kada elgesys turi poveikį nuostatoms? Socialiniai stereotipai. Prietarų ir stereotipų formavimosi kognityviniai pagrindai. Prietarų įtakos mažinimas. Grupės. Individo veikla grupėje. Konformiškumas. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (11)Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderio funkcijos. Lyderių tipai (tipologija). Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Socialinio suvokimo dėsningumai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (12)Socialinės psichologijos mokslo dalykas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Aš – vaizdas (aš – koncepcija). Aš – vaizdo samprata. Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Socialiniai vaidmenys. Socialinio vaidmens samprata ir turinys. Socialinio vaidmens stadijos (su vaidmeniu susiję lūkesčiai, socialinio vaidmens supratimas, socialinio vaidmens priėmimas, socialinio vaidmens vykdymas). Socialinių vaidmenų konfliktai. L. Festingerio kognityvinio disonanso teorija apie nuostatų pasikeitimo mechanizmą. Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys: stereotipai, vertybinės orientacijos. Socialinių nuostatų formavimo būdai (mėgdžiojimo, identifikavimo, patyrimo ir mokymosi vieta nuostatų formavime). Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Priežastingumo lokusas. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus klausymosi būdai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statutų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (13)Socialinės psichologijos objekto apibrėžtis. Grupės samprata. Grupės funkcijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Socialinio suvokimo dėsningumai. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (14)Įvadas. Kas yra bendravimas. Bendravimo būdai. Bendravimo grupių rūšys. Grupės tikslai ir normos. Grupės struktūra. Komunikacija. Konfliktai. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (15)Socialinė Psichologija Socialinė psichologija. Veiksniai, turintys įtakos socialinei sąveikai. Socialinės psichologijos tyrimo objektas. Šiuolaikinės socialinės psichologijos akcentai. Socialinės psichologijos santykis su kitais mokslais. Bendri reikalavimai apklausai. Stebėjimas. Stebėjimo variantai. Stebėjimo minusai. Eksperimentas. Testai, anketų forma. Aš – vaizdas. Bendrieji-konkretieji aspektai. Žmonių grupės. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Tarpasmeniniai santykiai. Konfliktas. Neverbalinis bendravimas. Aš - vaizdo įtaka bendravimui. Realieji – parodomieji aspektai. Parodomojo aš pateikimo priežastys. Kaip žmonės manipuliuoja. Trokštamasis aš. Kognityviniai ir afektyvūs aspektai. Veiksniai turintys įtakos aš jausmui. Neadekvataus savęs vertinimas. Grupė ir asmenybė. Priežastingumo lokusas. Bendravimo funkcijos. Aureolės efektas. Referentinė grupė. Savęs vertinimas. Bendravimo apibūdinimas. Svarbiausi bendravimo aspektai (struktūra). Bendravimas ir komunikacija. Gestų interpretavimas. Aktyvus klausymas. Neadekvataus vertinimo šaltiniai. Socialiniai vaidmenys. Vaidmuo. Socialinių vaidmenų stadijos. Socialinių vaidmenų konfliktai. Kaip tvarkomasi su vaidmenų konfliktais? Įprastos rinkimosi stadijos. Motyvacija ir individualūs žmonių tipai. Padedantys žmonės. Direktyvūs žmonės. Konsoliduojantys žmonės. Prisitaikantys žmonės. Statusų hierarchija grupėje. Aš vaizdas. Aš vaizdo turinys. Aš vaizdo formos. Nežodinis bendravimas. Nuostata. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Nuostatų formavimo būdai. Socialinės psichologijos tikslas ir uždaviniai. Konflikto struktūra. Vertybinės situacijos. Aktyvaus klausymosi reikšmė. Sėkmingo bendravimo aspektai. Komandos vaidmenys. Natūralus lyderis ar vadovas. Veiklos žmogus. Idėjų žmogus. Kontaktų žmogus. Organizatorius. Tikrintojas. Teisėjas. Komandos darbuotojas. Socialinės nuostatos. Nuostatų komponentai. Nuostatų formavimasis. Grupė. Bendradarbiavimo strategijos pagrindiniai žingsniai. Bendravimas ir sąveika. Nuostatų pastovumas. Kas svarbu įtikinimui? Kognityvinis disonansas. Festingeris. Festingerio "kognityvinio disonanso teorija". Nuostatos ir elgesys. Nuostatų rūšys. Klausymo funkcijos. Klausymo barjerai. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo ypatumai. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (16)Socialinės psichologijos objektas, reikšmė, tikslai ir uždaviniai, ryšiai su kitomis psichologijos šakomis ir kitais mokslais. Socialinė psichologija. Socialinės psichologijos objektas. Socialinės psichologijos tikslai ir uždaviniai. Socialinės psichologijos ryšiai su kitomis psichologijos šakomis. Socialinės psichologijos ryšiai su kitais mokslais. Socialinės psichologijos reikšmė. Socialiniai poreikiai. Socialiniai vaidmenys. Nuostata. Socialinė nuostata. Nuostatų savybės. Nuostatų rūšys. Nuostatų funkcijos. Nuostatų formavimas. Nuostatų formavimosi būdai. Socialinės psichologijos metodai. Sociometrija. Referentometrija. Stebėjimo metodas. Socialinė grupė. Bendravimo psichologija. Bendravimas. Bendravimo procesas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės Aš vaizdas formos. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Verbalinė komunikacija. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Konfliktai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų sprendimo strategijos. Grupės samprata, jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipologijos. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Grupės struktūros plotmės. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių tipologijos. Lyderių funkcijos. Konformizmo tyrimai socialinėje psichologijoje. Paklusimo tyrimai socialinėje psichologijoje. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (17)Socialiniai poreikiai. Bendriausi bendravimo principai. Asmenybinis bendravimas. Kompetentingo bendravime žmogaus charakteristika. Tarpusavio suvokimas. Socialinis suvokimas. Suvokimo proceso ypatumai. Kategoriškumas. Fiksacija. Suvokimo tikslumas/netikslumas. Suvokimo tikrinimas. Papildomos priemonės suvokimo klaidoms išvengti. Žodinis bendravimas. Pranešimų samprata, tipai. Semantinės taisyklės. Klausymasis ir girdėjimas. Klausymosi tipai. Brownel efektyvaus klausymosi modelis. "Sugedusio telefono" principas. Geras klausytojas M. Burkley-Alen. Nereflektyvus klausymasis. Reflektyvus klausymasis. Klausymasis norint padėti. Atsakymų tipai. Vertinimas. Analizavimas. "Aš" vaizdas. Savimonė. "Aš" vaizdo charakteristika. "Aš" vaizdo kognityviniai-afektyvūs aspektai. "Aš" vaizdo subjektyvumas. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo turinys. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. "Aš" vaizdo formos. "Aš" vaizdo daugiadimensiškumas. Kokius dar išskiria "Aš" vaizdus. Parodomasis (reprezentacinis) "Aš". "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. "Aš" vaizdo labilumas ir rigidiškumas. Paskutinis lašas. Savaime išsipildančios pranašystės. Psichinės gynybos būdai. Kontrolės lokusas. "Aš" vaizdo keitimas. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo lygiai. Savęs vertinimas. Veiksniai. "Aš" vaizdas. Aspiracijų lygis. Aplinkinių žmonių įvertinimas. Savęs lyginimas su kitais. Neverbalinis bendravimas. Kūno kalba. Neverbalinio bendravimo funkcijos. Neverbalinis bendravimas. Charakteristika. Neverbalinis ir verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas-rūšys. Poza. Gestai. Veido išraiška, akys (žvilgsnis). Džiaugsmo emociją. Nuostaba. Balsas. Artikuliacija. Amplitudė. Intonacija. Garsumas. Kalbos greitis. Lytėjimas, prisilietimas. Apranga. Jausmai. Valdyti galima tai, kas turi vardą. Priežastys dėl kurių neišreiškiame savo jausmų. Konfliktai. Etologinė. Grupinės dinamikos. Frustracijos-agresijos. Sociometrijos. Interakcionistinė. 2 laikotarpio kryptys. Konflikto samprata, tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Pagrindiniai vidinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų tipai. Neurotinių konfliktų tipai. Vidinių asmenybės konfliktų sprendimas. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Tipai. Konflikto dinamika-etapai. Konflikto dinamika-fazės. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Oponento priverstinis klausymo principas. Konfliktiškų asmenybių tipai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (2)Santykiai kaip socialinės psichologijos objektas. Komunikacinė emocijų funkcija.Socialinės psichologijos tyrimai. Motyvacija. Nukreipiančioji emocijų funkcija. Psichologiniai poreikiai. Sąmonė. Savimonė.Socialinis suvokimas. Kalba. Socialiniai poreikiai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (3)Grupės samprata. Jos apibrėžtys socialinėje psichologijoje. Grupės funkcijos. Grupių tipai. Referentinių grupių bruožai. Stigmatizuotų grupių ypatybės. Statusinė grupės struktūros plotmė. Vaidmeninė grupės struktūros plotmė. Komunikacinė grupės struktūros plotmė. Lyderiavimo esmės sampratos. Lyderių funkcijos. Lyderių tipai. Bendri ir konkretūs savęs vertinimo aspektai. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (4)Aš vaizdas, socialiniai vaidmenys, socialinės nuostatos, socialinis suvokimas, bendravimo psichologija, žmonių grupės, konfliktų psichologija. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (5)Socialinės psichologijos objektas. Socialinių poreikių specifika. Poreikių įsisąmoninimo problema. Poreikių redukcionizmo reiškinys. Siekių poreikis. Jo prieštaringumas. Sėkmės atributai. Spaudimas pasiekti ir nesėkmės baimė. Rizikos psichologija. Vertybinės orientacijos ir siekių poreikis Daugiaplanė motyvacija. Motyvų konfliktas. Vertybių konfliktų problema. Trukdymo sau psichologija. Trukdymas sau ir gynyba. Socialinio vaidmens samprata. Socialinio vaidmens etapai. Vaidmens apibrėžtumo problema. Socialinio vaidmens ir bendravimo ryšys. Vaidmenų konfliktas ir jo sprendimo strategijos. Socialinio suvokimo samprata. Socialinis kategorizavimas. Žmogaus socialinio dirgiklio ypatumai. Reagavimo įsisąmoninimas. Viešasis ir privatusis Aš. Prožektoriaus efektas. Įvaizdžio kūrimas ir valdymas. Socialinis pageidaujamumas. Prisistatymas ir jo strategijos. Gynybiškumas prisistatant. Demonstravimosi elgsena ir jos motyvacija. Grėsmė įvaizdžiui. Įvaizdžio nerimas, įvaizdžio gelbėjimas. Produktai ir įvaizdis. Išoriniai atributai ir išplėstasis Aš. Išorinių atributų ir vertybių santykis. Atgalinis ryšys, jo atribucija. Demagogijos efektas. Elgesio tikrinimas. Jo lygiai. Informacija ir socialinis suvokimas. Informaciniai požymiai, jų prioritetai. Konfliktinė informacija. Prieštaringos informacijos sprendimo būdai. Informacijos vertinimas. Stebėtojų įtaka informacijos vertinimui. Vertinimo laukimo nerimas. Teigiamos ir neigiamos informacijos įtaka. Vertinimo sąlygiškumas. Vertinimo kriterijai. Dodge socialinės informacijos apdorojimo modelis. Stereotipiniai vertinimai. Netiesioginio stereotipizavimo reikšmė prognozuojant asmens savybes. Suvokiančio asmens įtaka socialiniam suvokimui. Kognityvinio stiliaus samprata. Nuostatos įtaka socialiniam suvokimui: Pigmaliono efektas. Suvokiamojo savybės. Požymis – kategorija socialiniame suvokime. Metaforinis apibendrinimas. Bendravimo įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Kauzalinės atribucijos teorijos prielaidos. Pagrindiniai kauzalizmo principai. Priežastingumo lokusas. Atribucijos ir asmenybės laisvės problema. Priežasčių pastovumas, kintamumas, kontrolė. Atribucijos darymo būdai. Priežasties adekvatumas, svoris. Unikalumas, nuoseklumas, apibrėžimas darant atribucinius sprendimus. Neigimo ir padidinimo principas atribucijose. Neteisingo sutikimo efektas. Sėkmės atribucija. Užduoties sunkumas, sėkmė ir gabumų atribucija. Nesėkmės poveikis motyvacijai. Nesėkmės atribucija ir įvaizdžio gelbėjimas. Vidinis grupės favoritizmas. Atsakomybės atribucija. Ketinimų atribucija. Taikomieji atribucijos teorijos aspektai. Priskiriamų ir faktiškų elgesio motyvų santykis. Savęs vertinimas ir Aš vaizdas. Naiviojo realizmo ir savęs vertinimo ryšys. Socialinis palyginimas, jo kryptys. Aš vaizdo formos. Bazinis Aš. Aš vaizdo turinys. Savęs aukštinimo ir Aš nuoseklumo teorijos. Hierarchinis Aš vaizdo modelis. Aš vaizdo segmentacija ir integracija. Stigmos samprata. Stigmatizavimas. Vengimo grupės. Stigmatizuotųjų identiškumas. Destigmatizacija. Identiškumo samprata. Identiškumo paieška, užbaigtumas, užbaigtumo simboliai. Iššūkis ir grėsmė identiškumui. Totalitarinis ir Panteono Aš. Nuostatos samprata. Nuostata ir suvokimas. Nuostatos komponentai. Nuostatos centriškumas. Informacijos šaltinio prestižas ir nuostatos kitimas. Siuntėjo ketinimų, patikimumo suvokimas ir nuostatos kitimas. Informacinis libiškumas ir nuostatos kitimas. Informacijos vienpusiškumas – abipusiškumas ir nuostatos kitimas. Verbavimo psichologija. Bumerango efektas. Kalbos įtaka nuostatoms. Kojos duryse ir užtrenktų durų metodai. Pliuralistinis nežinojimas. Apeliacijos keičiant nuostatas. Emocinė, baimės apeliacijos. Vaidmenų atlikimas ir nuostatų kitimas. Elgesio komponento keitimas nuostatoje. Grupė ir nuostatų kitimas. Kognityvinio disonanso teorija, jos empirinis pagrindimas, privalumai ir trūkumai. Vertybinės orientacijos, jų reguliuojančioji funkcija. Vertybių konfliktas. E.Fromm vertybinių orientacijų samprata. Komunikacija, informacijos kodavimas. Verbalinis, akustinis informacijos kanalai. Verbalizavimas. Daugiaplaniai priėmėjai. Empatija, jausmo identifikavimas. Empatijos sužadinimas, ugdymas. Empatija slopinantys veiksniai. Prieraišumo samprata. Funkciniai prieraišumo modeliai. Ainsworth prieraišumo interpretacija. Bendravimas sąveikos aspektu. Socialinis tinklas. Konformizmas, jį nulemiantys veiksniai. Mažumos įtaka daugumai. Socialinė įtaka, jos priemonės. Manipuliavimas žmonėmis, makiavelizmas. Teisingumo psichologija. Paskirstymo, atstatymo, eigos teisingumas. Socialinių mainų teorija. Socialinė kaina. Panašumas ir bendravimas. Byrne metodas. Asimiliacijos efektas. F. Heider panašumo ir bendravimo teorija. Atsiribojimas, skirtumų pabrėžimas. Priklausomumas bendraujant. Priklausomumo požymiai. Priklausomumas ir įsipareigojimas. Mikelandželo efektas. Priklausomumas instinktų ir išmokimo teorijos požiūriu. Instrumentinė ir emocinė priklausomybė. Simbiozė. Asimetrinė priklausomybė. Savarankiškumas, jį skatinantys ir slopinantys veiksniai. Saitų samprata. Dominavimas-paklusimas. Dominavimas ir pranašumas, jo siekimo būdai. Atsiskleidimas, jo funkcijos. Kognityviniai slaptumo aspektai. Artumo samprata. Artumo baimė. Psichologinis atstumas, jo palaikymo būdai. Artumo dilema. Idealizavimas, idolo poreikis. Idealizavimo mažėjimo priežastys. Tarpasmeniniai konfliktai, juos skatinančios ir slopinančios priežastys. Prestižas ir tarpasmeniniai konfliktai. Rungtyniavimo konfliktas. Pavydo psichologija. Konflikto konstruktyvumo prielaidos. Emocinis priėmimas – atmetimas. Saugos poreikio vieta šiuose procesuose. Pritarimo mitas. Emocinis atmetimas ir agresija. Atmetimas ir atsiribojimas. Emocinio priėmimo į grupę ypatumai. Emocinio priėmimo sąlyginumas. Informacinis emocinio priėmimo – atmetimo aspektas. Jautrumo atmetimui samprata. Priėmimo-atmetimo maskavimas. Priėmimo-atmetimo atribucijos. Grupės samprata. Referentinė grupė. Grupės nario identiškumas. Socialinė kategorizacija. Kryžminė kategorizacija. Asmens ir/ar grupės identifikacija. Grupės norma. Grupės sutelktumas, jį nulemiantys veiksniai. Asmenybės statusas grupėje. Jį nulemiantys veiksniai. Įveikos samprata. Įveikos strategijos. Įveikos stilius. Aplinkos kontrolė. Išmoktas bejėgiškumas. Skaityti daugiau
Socialinė psichologija (6)Įspūdžio formavimasis. Vertė. Vidurkio principas. Nuoseklumas. Aureolės efektas. Nuoseklumo išlaikymas. Teigiamo vertinimo tendencija. Informacijos perdirbimo dėsniai. Suvokimo veiksniai. Kontekstas. Centriniai bruožai. Išskirtinumas. Gyvumas. Negatyvumo efektas. Kategorizacija. Schemos. Savęs suvokimas. Suvokimo tikslumas. Subjektyvi perspektyva. Emocijos. Neverbalinė komunikacija. Vizualinis kanalas. Asmeninė erdvė. Gestai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Paralingvistinis kanalas. Atribucija. Nuostatos ir nuostatų apibrėžimas. Kognityvinis disonansas. Reakcija. Baimė. agresija. Argumentų stiprumas. Afiliacija. Prisirišimas. Vienišumas. Artumas. Skaityti daugiau
......