Šperos.lt > Psichologija > Raidos psichologija > Raidos psichologijos referatai
Raidos psichologijos referatai

(131 darbai)

Prenatalinis periodas, jo fazėsĮvadas. Prenatalinis periodas. Gemalo raida. Vaisiaus raida. Išvados. Skaityti daugiau
Problemos paauglystėjeĮžanga. Ar tikrai paauglys lygu rūpesčiai? Paauglystė ir agresija. Meilė ir paauglystė. Išvada. Skaityti daugiau
Psichologinės raidos teorija pagal Z. FreudąTeorijų paskirtis. Psichoanalitinė teorija. Pagrindiniai Freudo teorijos teiginiai. Gynybos mechanizmai. Agresijos prigimtis. Žmogaus raidos stadijos psichoanalitinėje teorijoje. Skaityti daugiau
Raidos ypatumai ankstyvojoje vaikystėjeĮvadas. Ankstyvoji vaikystė. Piaget pažinimo vystymosi stadijos ankstyvojoje vaikystėje. Kalbos raida. Ankstyvoji vaikystė Sigmund‘o Freud‘o psichoanalitinėje teorijoje. Emocijos ir jausmai. Vaikų emocijų ir elgesio sutrikimai ir jų korekcija. Vaiko asmenybės vystymosi sąlygos. Tėvai ir trečiųjų vaiko gyvenimo metų krizė. Žaidimai. Žaidimų tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos krizės: paauglystėĮvadas. Noras įsilieti į grupę - noras iš jos išsiskirti. Noras būti savarankišku - pagalbos laukimas bei noras būti suaugusiu - nepasitikėjimas suaugusiųjų pasauliu. Jautrumas, pažeidžiamumas - demonstratyvus agresyvumas bei romantikos siekimas - cinizmas. Noras turėti savo požiūrio tašką - noras turėti autoritetą. Bendravimo siekimas - vienatvės poreikis. Seksualiniai pergyvenimai - seksualinės patirties baimė. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (11)Įvadas. Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Gyvenimo pradžia – prenatalinis vystymasis ir gimimas. Pirmieji dveji gyvenimo metai. Kūdikystė. Žaidimų metai. Vaiko kalbos raida. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologija (8)Įvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Raidos psichologijos tyrimo metodai ir asmenybės raida nuo gimimo iki mirtiesBendrai apie raidos psichologijos tyrimo metodus. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Natūralus stebėjimas. Natūralus ir laboratorinis eksperimentas. Interviu. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Longitudinis tyrimas. Dienoraščio metodas. Skersinio pjūvio metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Seksualinę prievartą patyrusių vaikų konsultavimasĮvadas. Seksualinės prievartos prieš vaikus apibūdinimas. Psichologinė pagalba seksualinę prievartą patyrusiam vaikui. Išvados. Skaityti daugiau
Senatvė - socialinis, psichologinis procesasĮvadas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Socialinės ir biologinės senėjimo teorijos. Pagrindiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Pagalba senyvo amžiaus žmonėms. Senstančiam žmogui būdingi sveikatos sutrikimai ir medicininė pagalba. Socialinė pagalba senatvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Senų žmonių gyvenimo kokybės vertinimasŽmogaus gyvenimo raida. Žmogaus vystymosi periodai ir amžiaus tarpsniai. Amžiaus ir senėjimo samprata. Senatvėje vykstantys pokyčiai. Fiziniai pokyčiai senstant. Psichikos kitimas. Socialiniai pokyčiai. Gyvenimo kokybės samprata. Sveikatos samprata. Sveikatos trikampis. Veiksniai įtakojantys gyvenimo kokybę ir pilnatvę. Veiksniai lemiantys gyvenimo kokybę. Gyvenimo kokybės kriterijai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Skyrybos ir jų poveikis vaikuiĮvadas. Kai tėvai išsiskiria. Griūvantis pasaulis. Kaip pasidalinti vaiką? Tvenkiasi debesys. Būtina kalbėtis. Naujas gyvenimas. Berniukai ir mergaitės protestuoja skirtingai. Tėvų skyrybos ir vaikas. Tėvų konfliktai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikas aiškina skyrybas. Šeštadieninis tėtis. Tėvų skaičius ir gyvenimo pilnatvė. Šeštadieninis tėtis. Tėčio pakaitalas. Skyrybų priežastys. Klaidingas santuokinio gyvenimo įsivaizdavimas. Finansinės problemos. Skyrybų pasekmės vaikams. Ilgalaikės neigiamos skyrybų pasekmės. Pastoracinė veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Smurto įtaka vaiko vystimuisiĮvadas. Smurto įtaka vaiko vystymuisi. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Seksualinė prievarta. Prievartos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Socializacija vaikystėje (4)Įvadas. Socializacijos samprata. Žmogus socializacijos procese. Socializacijos institucijos: visuomenė, šeima, mokykla. Visuomenės vaidmuo socializacijoje. Šeimos vaidmuo vaikų socializacijoje. Ugdymo institucijų vaidmuo vaikų socializacijoje. Vaikų socializacija ir suaugusieji. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumaiĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socializavimo(si) prielaidos. Vaikų psichomotorinės raidos įvertinimas. Specialiųjų poreikių vaikų žaidimo gebėjimų ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybėsĮvadas. Psichologinės raidos stadijos. Jaunas – senas. Suaugusio ir senstančio žmogaus raidos ypatybės. Saviraida. Kokios psichologinės katastrofos gali ištikti žmogų? Senatvė. Asmenybės subrendimo kriterijai. Psichologinių trūkumų sprendimas. Malonumai. Senstančio žmogaus sunkumai ir galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Suaugusiojo socializacijos samprataProfesinė socializacija. Resocializacija. Tėvystės socializacija. Šeima- žmogaus socializacijos produktas. Sutuoktinių santykiai. Tėvų autoritetas. Bendravimas. Religinės organizacijos. Papročiai ir tradicijos. Mikrosociumas. Suaugusiųjų mokymasis. Išvada. Skaityti daugiau
Suaugusiojo žmogaus raidaĮvadas. Suaugusiojo žmogaus psichologinės raidos stadijos. Jauno suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vidutinio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Vyresnio suaugusiojo psichologinė charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Subrendusio jausmo atsiradimas paauglystėjeĮvadas. Brendimo laikotarpis. Paauglystė. Konfliktai. Agresija. Bendravimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Šeima - svarbiausias vaiko socializacijos institutasĮvadas. Dabartinis šeimos institucijos supratimas. Socializacijos samprata ir jos ypatumai. Šeima – viena iš vaiko socializacijos institutų. Išvados. Skaityti daugiau
...