Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos namų darbai
Psichologijos namų darbai

(61 darbai)

Mano bendravimo ypatumaiBendravimo psichologija. Tikslas – suvokti savo bendravimo ypatumus, atrasti savo bendravimo silpnąsias ir stipriąsias savybes. Mano komunikacijos schema, kuria aš dažniausiai vadovaujuosi bendraudama, kokius poreikius patenkinu bendraudama. Kaip išreiškiu save bendraudama su kitais, koks Aš manęs vaizdas bendravime? Kaip parodau savo emocijas, kokių emocijų vengiu bendraudama? Kaip atrodo mano žodinis bendravimas, koks pranešimo aspektas dominuoja, kai aš klausau pašnekovo, kokia kalba – AŠ ar TU vadovaujuosi? Kokius nežodinio bendravimo ženklus rodau? Kaip klausausi savo pašnekovo? Kaip elgiuosi konfliktų metu, kokia strategija dažniausiai vadovaujuosi? Kaip mano individualūs skirtumai (charakterio savybės, temperamentas) pasireiškia bendravime, kokios savybės padeda, o kokios trukdo bendravimui? Skaityti daugiau
Mokinių dėmesio ypatumų tyrimasĮvadas. Tyrimo tikslas: nustatyti individualius tiriamųjų dėmesio savybių ypatumus. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas, apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokytojas — klasės vadovasKlasės klimato samprata, jo reikšmė sėkmingam klasės funkcionavimui. Klasės klimato kognityvinė plotmė. Blogo klimato priežastys. Mokytojo poveikio būdai. Klasės klimato psichosocialinė plotmė. Skaityti daugiau
Mokslinės publikacijos analizė: "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje"Įvadas. Analizuojama Editos Pakalnienės ir Rasos Barkauskienės mokslinė publikacija "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje". Skaityti daugiau
Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimasSavęs kaip mokytojo pažinimas. Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas. Tyrimas. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Nežodinis bendravimas (4)Įžanga. Kūno kalba. Neverbalinio bendravimo reikšmė. Lingavimas pirmyn ir atgal. Muistymasis. Į šoną palenkta galva. Galvos loštelėjimas atgal. Galvos linkčiojimas. Nulenkta galva. Galvos kasymasis. Trūkčiojimas pečiais. Veido kalba. Akys. Akių kontaktas. Antakiai. Šypsena. Kandžiojamos lūpos. Balso tembras. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės nūdienos psichologijos kryptysPagrindinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija. Psichoanalizė. Neopsichoanalizė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė psichologija. Pagrindinės nūdienos psichologijos krypčių klasifikavimo lentelė. Išvados. Skaityti daugiau
Poreikių įtaka žmogaus elgsenaiĮvadas. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Žmogaus poreikių piramidė. Elgesio motyvavimo esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Poreikių sąveika. Išmokimo įtaka elgsenai. Išorinė trauka. Nagrinėjamos temos reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Požiūris į mirtį ir mirštančiuosiusKintantis mirties pobūdis. Požiūris į mirtį. Mirtį ignoruojanti visuomenė. Psichologijos požiūris į mirtį. Mirties baimė. Lytiniai skirtumai. Amžiaus skirtumai. Kultūriniai skirtumai. Mirštantis žmogus. Kubler-Ross indėlis. Graži mirtis. Slaugos ligoninės. Savižudybė, pagalba nusižudyti ir eutanazija. Sielvartas ir gedėjimas. Skaityti daugiau
Problema-konfliktasĮvadas. Kas tai yra konfliktas? Konfliktinės situacijos priklausančios nuo gamybos. Konfliktinės situacijos priklausančios nuo psichologinių ypatybių. Konfliktų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Problemos analizėSportininkų pasiekimai ir problemos. Problemos analizė. Skaityti daugiau
Profesijos pasirinkimasMano pasirinkimas. Klausimai, kurie buvo pateikti apklausos dalyviams. Apklaustųjų atsakymai (7). Atsakymų analizė. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Projekciniai testaiĮvadas. Projekcinių testų charakteristika. Projekcinių testų pavyzdžiai. Namo, medžio ir žmogaus piešimo testas. Šeimos piešinio psichologinė analizė. Nesančio gyvūno piešimo metodika yra projekcinė. Liušerio testas (pagal spalvas). Skaityti daugiau
Psichologija (19)Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Konformizmas, jį sukeliantys veiksniai. Asmenybės autonomija. Nežodinio bendravimo būdai: gestai, kūno kalba, apranga, daiktai, prisilietimai. Nežodinės kalbos reikšmė bendravimo metu. Skaityti daugiau
Psichologija (34)Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant. Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Konstruktyvaus elgesio konfliktinėje situacijoje strategijos. Skaityti daugiau
Psichologija (41)Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Vertybių funkcijos ir rūšys. Temperamento ir charakterio tarpusavio ryšys. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Psichologinis darnumas ir klimatas grupėje. Pateikti pavyzdžių. Skaityti daugiau
Psichologija (42)Temperamento tipai. Apibūdinti visų temperamento tipų atstovų elgseną konkrečioje situacijoje. Asmenybės statusas grupėje. Kas lemia asmenybės aktyvumą, tapsmą? Tikslai, siekiai, aspiracijos. Konstruktyvaus elgesio strategijos: "aš" teiginiai, empatija, alternatyvų aptarimas, savęs įvertinimas. Skaityti daugiau
Psichologija (46)Temperamento ir charakterio tarpusavio sąryšis. Kokios temperamento savybės ir charakterio bruožai padeda siekiant karjeros, bendraujant? Neverbalinio bendravimo būdai: asmeninės erdvės zonos, akių kontaktas, veido išraiška, balso charakteristikos. Neverbalinės kalbos reikšmė. Lyderio vaidmuo grupėje, lyderiavimo stiliai ir jų efektyvumas. Skaityti daugiau
Psichologija (69)Emocijos ir jausmai, jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenime. Komunikacijos rūšys. Komunikaciją lengvinantys ir sunkinantys veiksniai. Pateikti struktūros pavyzdžių. Konfliktų tipai, jų pasekmės. Elgesio stiliai konfliktinėje situacijoje. Pateikti konfliktinės situacijos pavyzdžių. Skaityti daugiau
Psichologijos savianalizėPsichologijos savianalizė. Ko savo gyvenime norėčiau išvengti? Ko nenorėčiau patirti? Skaityti daugiau