Šperos.lt > Psichologija > Psichologijos konspektai
Psichologijos konspektai

(82 darbai)

Profesinė psichologija (2)Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichologijos atsiradimas ir raida. Pagrindinės psichologijos šakos. Pagrindinės psichologijos mokslo kryptys (psichoanalitinė, bihevioristinė, humanistinė, kognityvinė psichologija). Psichologijos metodai (stebėjimai, eksperimentai, longitudinis, skerspjūvio, atvejo analizės metodai). Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichikos ir elgsenos ontogenezė ir filogenezė. Asmenybės samprata psichologijoje, brandos kriterijai. Charakteris ir temperamentas. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. Pojūčiai: rega, klausa, lyta, uoslė, skonis. Pojūčių adaptacija, absoliutus dirglumo slenkstis, sinestezijos. Suvokimas (suvokimo konstantiškumas, formos, erdvės suvokimo ypatumai, suvokėjo įtaka, iliuzijos, dėmesio ypatumai). Atmintis (procesai, rūšys, struktūra). Vaizduotė ir kūrybiškumas (vaizduotės rūšys, kūrybinis proceso ypatybės, kūrybingos asmenybės bruožai, kūrybiškumą lemiantys veiksniai ir kt.). Mąstymas ir kalba (rūšys, formos, mąstymo ir kalbos rūšys, mąstymo vystymasis - J. Piaget teorija). Intelektas (intelekto matavimai, normaliais pasiskirstymas, rūšys, intelekto raida, prigimties ir išmokimo problema). Sąmonė ir jos būsenos (sąmonė, pasąmonė, miegas, sapnai, hipnozė, narkotizuojančių medžiagų poveikis). Motyvai ir motyvacija (motyvacijos teorijos, poreikiai). Emocijos (ypatumai, funkcijos, emocinės būsenos). Profesijos psichologija (asmenybė ir profesija, profesijos tinkamumas, J. Holando teorija). Žmogaus raida (psichofiziologinė ir psichosocialinė raida, jų etapai, vystymosi užduotys, veikimo mechanizmai). Skaityti daugiau
Psichikos sveikata ir sutrikimaiPsichikos sveikata ir sutrikimai. Psichologinės pagalbos metodai. Psichodinaminis požiūris. Laisvosios asociacijos. Sapnų analizė. Priešinimosi terapijai analizė. Perkėlimo analizavimas. C. Rogers į klientą orientuota psichoterapija. Kognityvinis požiūris. Atrankinis apibendrinimas. Viskas arba nieko mąstymas. Elgesio krypties požiūris. Sisteminė desensibilizacija. Modeliavimas. Elgesio nykimas. Tinkamo elgesio paskatinimas. Netinkamo elgesio baudimas. Šeimos terapija. Psichologinės pagalbos būdų efektyvumo įvertinimas. Šilti, pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai tarp terapeuto ir kliento. Parama ir padrąsinimas. Kontrolės jausmas. Adaptyvių tendencijų paskatinimas. Problemos supratimas. Kliento savijauta. Aplinkinių nuomonė. Psichikos sutrikimų profilaktika. Skaityti daugiau
PsichodiagnostikaKlausimai ir atsakymai. Pažintinių procesų vertinimo metodai. Kai kurios mąstymo tyrimo metodikos. Intelekto testai. Savižynos klausimynai. Projekcinės metodikos. Vaikų piešiniai psichologinėje diagnostikoje. Individualaus taikomojo psichologinio tyrimo atlikimo struktūra. Mokslinio psichodiagnostinio tyrimo struktūra. Skaityti daugiau
Psichologija (11)Psichologijos samprata. Psichologijos šakos. Psichikos struktūra. Psichologijos raida. Psichologijos tyrimo metodai. Eksperimentas. Koreliacinis tyrimas. Atvejo analizė. Aparatūrinis registravimas. Tiesioginis stebėjimas. Apklausa. Psichologiniai testai. Žmogaus veiklos produktų rinkimas. Etnografija. Biologiniai psichikos pagrindai. Jutimai. Klausa. Uoslė. Skonis. Lytėjimas. Kūno padėties ir judėjimo (kinesteziniai) jutimai. Suvokimas. Išmokimas. Atmintis. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Motyvacija ir emocijos. Kitimas gyvenimo eigoje. Asmenybės teorijos. Psichinė sveikata ir psichikos sutrikimai. Psichologinės pagalbos būdai. Tarpasmeninių santykių psichologija. Tarpgrupinių santykių psichologija. Skaityti daugiau
Psichologija (16)Psichologijos mokslo apibūdinimas. Psichologijos dalykas ir objektas. Psichologijos istorijos santrauka. Psichologijos metodai. Psichikos aiškinimas. Sąmonė ir jos būsenos. Hipnozė. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Mokymasis. Intelektas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Motyvacijos klausimas. Socialinės percepcijos prigimtis. Skaityti daugiau
Psichologija (17)Psichologijos kaip mokslo formavimosi prielaidos. Pagrindinės psichologijos kryptys. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui. Pagrindinės sąvokos: pasąmonė, sąmonė, psichiniai procesai, būsenos ir savybės. Fundamentaliosios ir taikomosios psichologijos mokslo šakos. Mokslinio tyrimo strategijos: aprašomoji, eksperimentas, koreliacinis tyrimas. Duomenų rinkimo būdai arba metodikos: stebėjimas, jo rūšys, apklausa, psichologiniai testai: gabumų, asmenybės, projekciniai. Neurono struktūra ir funkcijos. Jautrumas ir jo ribos: slenksčiai, adaptacija, ribotos aplinkos poveikis, suvokimo be pojūčių dilema. Pojūčių sistemos: rega, klausa, odos pojūčiai, skonis, uoslė, kūno padėties ir pusiausvyros pojūčiai. Dėmesio rūšys, ypatybės ir skirtumai. Suvokimo ypatybės. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Pagrindiniai atminties procesai. Atminties rūšys pagal informacijos laikymo trukmę. Išmokymų rūšys: imprintingas, pripratimas ir kiti. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo ypatybės. Jausmus aiškinančios teorijos. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Asmenybės samprata. Sąvokos: žmogus, asmuo, asmenybė, individas. Poreikiai. Motyvai. Interesai. Žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Sugebėjimai. Temperamentas. Charakteris. Valia. Skaityti daugiau
Psichologija (18)Psichologijos šakos, kryptys ir galimybės. Psichologijos raidos apžvalga. Psichologijos kryptys. Psichika: jos sritys ir reiškiniai. Asmenybės ir jos struktūros samprata. Asmenybės teorijos. Apie Froidą ir kitus mokslininkus. Asmenybė - žmogaus vertingumas. Asmenybės veiklos motyvacija: poreikiai, interesai, vertybės, nuostatos. Individualios asmenybės savybės: temperamentas, charakteris, sugebėjimai, intelektas. Pažinimo procesai. Mąstymas ir kalba. Emociniai reiškiniai: jų ypatumai, vieta ir vaidmuo žmogaus gyvenime. Psichikos sutrikimai. Skaityti daugiau
Psichologija (22)Savęs vertinimas, jo lygiai. Veiksniai nuo kurių priklauso savęs vertinimo formavimasis. Savigarbos reikšmė bendravime, profesinėje veikloje. Bendravimo samprata. Efektyvaus bendravimo principai. Bendravimo etapai. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gero vadovo asmenybės savybės. Skaityti daugiau
Psichologija (23)Psichologijos objektas, šakos, susijusios disciplinos. Psichologijos ištakos. Ką tyrinėja šiuolaikinė psichologija? Temperamentas. Psichologiniai tyrimo metodai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Intelektas. Emocijos. Emocijų teorijos. Psichologijos metodai. Vaizduotė. S. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Skaityti daugiau
Psichologija (25)Psichologijos mokslo objektas. Psichikos samprata. Psichologijos teorijos: psichoanalizė, biheviorizmas, humanistinė teorija. Asmenybės samprata. Intelekto samprata ir intelekto matavimo būdai. Skinnerio eksperimentai. Banduros eksperimentai. Streso sąvoka ir teorijos. Psichinė savireguliacija. Motyvai ir emocijos. Skaityti daugiau
Psichologija (28)Asmenybės psichinės savybės. Temperamentų tipų psichologinės charakteristikos. Žmonių grupės ir jų psichologinės ypatybės. Tarpasmeniniai santykiai, jų rūšys. Žmonių komunikacijos psichologinės savybės. Skaityti daugiau
Psichologija (3)Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichikos ir elgsenos vystymasis. Psichologijos atsiradimas ir raida. Psichologiniai metodai. Psichoanalitinė psichologija. Bihevioristinė psichologija. Humanistinė psichologija. Kognityvinė psichologija. Jutimai. Suvokimas. Atmintis. Vaizduotė. Mąstymas. Intelektas. Sąmonė ir jos būsenos. Motyvai, emocijos ir jausmai. Profesijos psichologija. Asmenybės psichologija. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Jungo asmenybės teorija. Adlerio asmenybės teorija. Charakteris ir temperamentas. Asmenybė ir grupė. Skaityti daugiau
Psichologija (31)Psichologijos kaip mokslo formavimosi prielaidos. Pagrindinės psichologijos kryptys. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui? Pagrindinės sąvokos: sąmonė, pasąmonė, psichiniai procesai, būsenos, savybės. Fundamentaliosios ir taikomosios psichologijos mokslo šakos. Mokslinio tyrimo strategijos: aprašomoji, eksperimentas, koreliacinis tyrimas. Duomenų rinkimo būdai arba metodikos: stebėjimas, jo rūšys, apklausa, psichologiniai testai: gabumų, asmenybės, projekciniai. Neurono struktūra ir funkcijos. Jautrumas ir jo ribos: slenksčiai, adaptacija, ribotos aplinkos poveikis, suvokimo be pojūčių dilema. Pojūčių sistemos: rega, klausa, odos pojūčiai, skonis, uoslė, kūno padėties ir pusiausvyros pojūčiai. Dėmesio rūšys, ypatybės ir skirtumai. Suvokimo ypatybės. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Pagrindiniai atminties procesai. Atminties rūšys pagal informacijos laikymo trukmę. Išmokimų rūšys: imprintingas, pripratimas ir kt.. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo ypatybės. Jausmus aiškinančios teorijos. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Asmenybės samprata. Sąvokos: žmogus, asmuo, individas, asmenybė. Poreikiai. Motyvai. Interesai. Žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Sugebėjimai. Temperamentas. Charakteris. Valia. Skaityti daugiau
Psichologija (33)Psichikos struktūra, sąmonė savimonė, pasąmonė. Psichinių ir fizinių reiškinių ryšys. Psichologijos tyrimo metodai, tyrimo strategijos. Tyrimo strategija. Tyrimo technikos. Jutimo ir suvokimo apibūdinimas. Fiziologiniai pagrindai. Jutimo ir suvokimo aktyvumas, motoriniai komponentai. Bendrieji jutimo dėsningumai. Bendrieji suvokimo ypatumai. Dėmesys. Dėmesio veiksniai. Dėmesio ypatybės individualūs skirtumai. Atmintis. Atminties posistemės ir rūšys. Atminties veiksniai. Individualūs atminties skirtumai. Atminties procesai, užmiršimas. Mąstymas. Mąstymo turinio formos (vaizdiniai, sąvokos, sprendimai). Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys, tipai ir raidos stadijos. Emocijos ir jausmai. Emocijų reiškinių savybės, funkcijos ir raiškos formos. Emocijų teorijos. Emocijų ir jausmų formos: stresas ir frustracija. Temperamento neurofiziologiniai pagrindai. Temperamento ypatybės. Temperamento tipų klasifikavimas. Psichologinis temperamento apibūdinimas. Charakteris, jo struktūra, jo ypatybių simptokompleksai. Charakterio bruožai ir asmenybės nuostatos. Charakterio formavimasis. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Intelektas ir amžius, intelektas ir kūrybiškumas. Intelekto kraštutinumai. Psichoanalitinė Z. Froido asmenybės teorija. Analitinė Jungo ir individualioji Adlerio asmenybės teorija. Humanistinė asmenybės teorija. Psichologijos mokslo atsiradimas; objektas, tikslas, uždaviniai. Psichologijos mokslo šakos, ryšiai su kitais mokslais. Asmenybės bruožų teorija. Skaityti daugiau
Psichologija (35)Psichologijos samprata. Psichologijos šakos, ryšiai su kitais mokslais. Psichologijos raida. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Priklausomybės samprata. Psichologijos metodai. Pažinimo psichologija. Atmintis. Įsiminimas. Užmiršimas. Mąstymas. Vaizduotė. Vaizdinių vaizduotėje pertvarkymo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys. Emocijos ir jausmai. Asmenybė. Freudas (psichoanalitinė kryptis). G.G.Jungas (analitinė kryptis). Rogerso (humanistinė kryptis). Valia. Temperamentas. Charakteris. Sugebėjimai. Intelektas. Socialinė psichologija. Socialinis suvokimas. Bendravimo psichologija. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupės ir asmenybė. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Raidos ir pedagogika ir psichologija. Pedagoginė psichologija. Skaityti daugiau
Psichologija (36)Psichologija. Psichika, funkcijos, struktūra. Psichika, pagrindinės psichikos reiškinių formos. Ontogenetinė psichikos raida, esminiai sąmonės požymiai ir savojo "aš" vaizdas. Psichikos raida ontogenezėje - prenatalinis laikotarpis (rizikos faktoriai). Psichologinio tyrimo galimybės ir būdai. Specifinis raidos ir psichologijos metodas. Asmenybės samprata, struktūra, įvairūs požiūriai į asmenybės raidą. Temperamentas, savybės, tipai, charakteristika. Charakteris, struktūra ir sąlygojantys veiksniai. Ryšys su temperamentu. Sugebėjimai, struktūra, specialūs pedagoginiai sugebėjimai. Asmenybės kryptingumas, pagrindinės kryptingumo raiškos formos. Žmogaus psichologinę raidą skatinantys veiksniai. Sensityvumo laikotarpiai žmogaus psichinėje raidoje, reikšmė raidai. Žmogaus pažintinė sfera, Ž. Pjažė, Dž. Briuneris apie šios sferos raidą ir etapus. Intelektas, jo veiksniai. Moralė, jos raida. Ž. Pježė, L. Kohlbergas apie moralės lygius ir stadijas. Asmenybės emocinė sfera. Suaugusio žmogaus emocinės būsenos. Vaikystės amžiaus tarpsnio psichologinis apibūdinimas. Paauglystės psichologinis apibūdinimas. Krizės, jų priežastys ir įveikimo būdai. Bendravimas, aspektai, bendravimo būdai, neverbalinio bendravimo formos. Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų profilaktika. Dėmesys, savybės, rūšys, veiksniai. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, savybės ir ypatumai. Atmintis, jos procesai, rūšys, formos ir tipai. Individualūs atminties skirtumai. Įsiminimas. Užmiršimas. Mąstymas, jo operacijos, rūšys, lygiai ir tipai. Vaizduotė, rūšys, vaizdinių pertvarkymo būdai. Vaizdinių vaizduotėje pertvarkymo būdai. Valia, valios akto struktūra, valios vystymas. Pagrindiniai psichikos raidos etapai pagal E. Eriksoną (krizės ir pavojai). Skaityti daugiau
Psichologija (37)Psichologijos problematika. Psichologijos mokslo objektas, pagrindinės šakos ir metodai. Psichologijos problematika. Psichologijos mokslo objektas. Pagrindinės psichologijos šakos. Fundamentaliosios psichologijos šakos. Taikomosios psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Psichologijos mokslo raida. Žmogaus elgesio fiziologiniai pagrindai. Psichikos struktūra. Pažinimo procesai. Jutimai ir suvokimas. Dėmesys, jo rūšys ir savybės. Atmintis, jos rūšys, struktūra. Pagrindiniai atminties procesai. Mąstymas ir kalba. Mąstymo rūšys. Mąstymo raida. Individualūs mąstymo skirtumai. Patologinio mąstymo bruožai. Vaizduotė ir jos rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Emocijos. Jų įvairovė, raiška ir atpažinimas. Emocijų kilmės teorijos. Valia. Pagrindinės savybės ir asmenybiniai skirtumai. Poreikiai ir jų hierarchija. Motyvai ir jų kaita. Asmenybės struktūra. Individualios savybės. Temperamentas ir charakteris. Asmenybės teorijos: psichodinaminės krypties teorijos. Bruožų krypties teorijos. Bihevioristinės krypties teorijos. Skaityti daugiau
Psichologija (39)Psichologija. Biologinė psichologijos kryptis. Bihevioristinė psichologijos kryptis. Kognityvinė psichologijos kryptis. Psichoanalitinė psichologijos kryptis. Humanistinė psichologijos kryptis. Socialinė - kultūrinė psichologijos kryptis. Psichologijos krypčių palyginimo pavyzdžiai. Lyginamoji psichologijos krypčių lentelė. Skaityti daugiau
Psichologija (4)Psichologija. Biologiniai psichologijos pagrindai. Nervų sistemos sandara. Genetika. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Suvokimas. Suvokimo organizavimas. Pastovumas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Išmokimas, išmokimo apibrėžimas. Klasikinis sąlygojimas. Instrumentinis ir operantinis sąlygojimas. Stimulo generalizacija ir diskriminavimas. Sąlyginių reakcijų gesimas. Išmokimas ir mokymasis žmogaus vystymesi. Pastiprinimas ir bausmė. Socialinis išmokimas. Atmintis. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Atminties treniravimas. Kalba ir mąstymas. Informacijos perdirbimo modelis. Sąvokos, jų išsidėstymas, hierarchija, sudarymas. Induktyvusis ir deduktyvusis mąstymas. Vaizdinis mąstymas ir kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Kalba ir komunikavimas. Kalbos lygiai. Kalbos vystymasis. Motyvai ir emocijos. Motyvacijos teorijos. Alkis, seksualinis elgesys, socialiniai ir pasiekimo motyvai. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos. Skaityti daugiau
Psichologija (40)Psichologijos objektas. Psichologijos istorija. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Psichikos samprata. Psichiniai reiškiniai, procesai, būsenos. Miegas, meditacija, autogeninė treniruotė, hipnozė. Sąmonės lygiai ir būsenos. Pažinimo procesai. Suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Išmokimas. Intelektas. Protinis amžius ir intelekto koeficientas. Raidos psichologija. Asmenybės psichologija. Psichoanalitinės asmenybės teorijos. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. C.G. Jung - analitinė (gelmių) psichologija. A. Adler - individualioji psichologija. Bihevioristinės asmenybės teorijos. Asmenybės bruožų teorijos. Humanistinės asmenybės teorijos. Socialinės-kognityvinės asmenybės teorijos. Asmenybės įvertinimas. Skaityti daugiau
...