Šperos.lt > Psichologija > Kognityvinė psichologija > Kognityvinės psichologijos referatai
Kognityvinės psichologijos referatai

(88 darbai)

Atmintis. Jos rūšys. Biologiniai atminties mechanizmai. Pagrindiniai atminties procesaiĮvadas. Atminties vieta smegenyse. Atminties rūšys ir procesai. Įsiminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atmintis. MokymasisĮvadas. Atmintis. Atminties veikimas. Informacijos kodavimas. Ilgalaikės atminties rūšys. Žinių organizavimas arba mokymasis, mąstymas. Mokymasis, elgesio formavimas. Skaityti daugiau
Dėmesio raidaDėmesio raidos analizė chronologiniu žmogaus amžiaus aspektu: atskirai trumpai aptariamas kiekvienas žmogaus raidos tarpsnis. Naujagimystė (1-28 dienų) / Kūdikystė (28 dienų-1metai) / Ankstyvoji vaikystė (1-3 metai). Pirmoji (vidurinioji) vaikystė (4-6 metai. Antroji (vėlyvoji) vaikystė (7-11 metų). Paauglystė (12-16 metų)/ Jaunystė(17-21 metų)/ Branda(22-60 metų. Išvados. Skaityti daugiau
Dėmesys (2)Dėmesio tipai. Dėmesys ir sąmonė. Dėmesys kaip pastanga ir sužadinimas. Dėmesys kaip sugebėjimas ar galimybė. Trukdymas, kaip dėmesio matavimo būdas. Struktūrinė interferencija ir gabumų interferencija. Selektyvus dėmesys. Dėmesio teorijos. Vieno kanalo filtravimo teorijos. Lankstus apimties išdėstymas. Sudėtinių šaltinių teorija. Veiksmo pasirinkimo požiūriai į dėmesį. Blokavimo atidumas ir struktūra tarp užduočių. Jutimo informacijos apdorojimas. Stropo efektas. Automatinis ir kontroliuojamas efektas. Vieno kanalo hipotezė. Įrodymai prieš vieno kanalo hipotezę. Skaityti daugiau
Dėmesys (4)Įvadas. Žmogaus nervų sistema. Dėmesio funkcijos. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Dėmesio skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Dėmesys ir atmintisDėmesys. Būdingosios dėmesio ypatybės. Bendroji dėmesio charakteristika. Pasyvusis ir aktyvusis dėmesys. Dėmesio apimtis ir vienumas. Dėmesio sąlygos. Apercepcija. Įdomumas. Dėmesio padariniai. Įspūdžių išskyrimo procesas. Psichologinė analizė. Abstrakcijos procesas. Atmintis. Atminties supratimas. Atminties žymės. Atminties momentai. Atminties pagrindo aiškinimai. Atminties reikšmė. Atminties formos. Mechaniškoji ir protinė (grynoji) atmintis. Atminties tipai. Atminties rūšys apimties ir laiko atžvilgiu. Žmogaus atmintis įvairiais amžiaus tarpsniais. Gero įsiminimo sąlygos. Pamiršimas. Skaityti daugiau
EmocijosEmocijos. Emocijų raiška. Emocijų išgyvenimas. Baimė. Pyktis. Laimė. Emocijų funkcijos. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Afektas. Aistra. Nuotaika. Depresija. Nerimas. Frustracija. Skaityti daugiau
Emocijos (4)Emocijų fiziologija. Emocijų raiška. Emocijų išgyvenimas. Emocijų teorijos. Emocijų rūšys. Emocijų reikšmė. Skaityti daugiau
Emocijos (7)Įvadas. Tikslas yra apžvelgti, aprašyti emocijas, supažindinti su emocijomis. Emocijų samprata. Emocijos ir jausmai. Emocijų komponentai. Emocijų teorijos. Emocinės būsenos. Emocijų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos ir jausmai (2)Įvadas. Emocijų samprata. Psichologija biheivioristo požiūriu. Emocijų fiziologija. Poligrafas. Emocijų raiška. Emocijos ir ligos. Emocijų teorijos. Emocijų klasifikacija. Nuotaika. Afektas. Aistra. Stresas. Frustracija. Emocinės būsenos. Apatija. Skausmas. Nerimas. Agresija. Gėda. Nustebimas. Baimė. Pyktis. Džiaugsmas. Liūdesys. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos ir jausmai (4)Įvadas. Emocijų samprata. Emocijos ir jausmai. Emocijų ir jausmų samprata. Emocijų ir jausmų funkcijos. Jausmų ir emocijų ypatybės. Jausmų rūšys. Emocijų komponentas. Fiziologinis sužadinimas. Emocijų raiška. Emocijų išgyvenimas. Emocijų teorijos. Jameso-Lange teorija. Cannono-Bardo teorija. Schachterio dviejų veiksnių emocijų teorija. D.B. Lindsley emocijų aktyvacijos teorija. Roberto Zajonco teorija. Richardo Lazaruso teorija. Emocinės būsenos. Nuotaika. Afektas. Aistra. Stresas. Frustracija. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos ir jų būsenosĮvadas. Emocijos. Emocijų raiška. Emocinės būsenos. Emocijos kaip pagrindinės jausminės reakcijos. Emocijų funkcijos. Biologinė ir psichologinė emocijų prasmė. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos ir jų ypatumaiĮvadas. Emocijos ir jų ypatumai. Emocijos. Emocijų kilmės teorijos. Emocijų išraiška. Emocijų valdymas. Emocinės būsenos. Emocijų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Emocijos. Jų reikšmė žmogaus elgesiui (2)Emocijos samprata. Emocijų teorijos. Pažinimas ir emocijos. Emocinių reiškinių klasifikacija. Emocijų vaidmuo žmogaus elgesiui. Išvados. Skaityti daugiau
Garsų, spalvų, šviesos ir temperatūros poveikis atsipalaidavimuiĮvadas. Garsų poveikis atsipalaidavimui. Spalvų poveikis atsipalaidavimui. Chromoterapija. Šviesos poveikis atsipalaidavimui. Temperatūros poveikis atsipalaidavimui. Kvapų terapija. Išvados. Skaityti daugiau
IntelektasĮvadas. Diskusija dėl intelekto prigimties (A.Binet. N.Bayley, A.Jensenas, Č.Spirmenas, L.Terstonas, R.J.Sternbergas). Pagrindiniai intelekto tyrimo testai. Stanfordo -Binet testas. R.D.Wechsleris. Intelektinių sugebėjimų raida. Paveldimumo ir aplinkos poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Intelektas (12)Intelektas. Intelekto struktūra ir rūšys. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Intelektą įtakojantys veiksniai. Įvairūs intelekto skirtumai. Intelekto gerinimas. Skaityti daugiau
Intelektas (15)Įvadas. Pirmieji bandymai sukurti intelekto testus. Intelekto teorijos. Turinio klausimas. Proceso klausimas. Intelekto testai. Intelektas. Wechslerio intelekto testas. Testams svarbios savybės. Normalinio pasiskirstymo dėsnis. Intelekto kraštutinumai. Esminiai klausimai intelekto tyrimuose. Stabilus ar kintantis? Prigimtis ar išmokimas? Socialinių grupių palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Intelektas (16)Intelekto sąvoka. Intelektas: įgimtas ar įgytas? Aplinkos įtaka intelektui. Genų įtaka intelektui. Intelekto struktūra. Vienalytis intelektas. faktorių analizės metodas. Daugialypis intelektas ir jo klasifikacijos. Intelekto kintamumas. Intelekto matavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Intelektas (17)Įvadas. Intelekto testų raida. Intelekto testų ištakos. Šiuolaikiniai intelekto testai. Intelekto apibrėžimas. Intelekto matavimas. Intelekto struktūra. Intelektą lemiantys veiksniai. Genetiniai veiksniai. Aplinkos veiksniai. Intelektinių sugebėjimų raida. Išvados. Skaityti daugiau
...