Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos referatai
Asmenybės psichologijos referatai

(302 darbai)

Psichosocialinė rolių teorijaTeorijos ištakos. Pagrindiniai koncertai ir prielaidos. Teorijos teigiamos ir neigiamos pusės. Teorijos praktinis pritaikomumas. Skaityti daugiau
Racionalioji emocinė elgesio terapijaĮvadas. Racionaliojo emocinė elgesio terapija (REBT). Bendrieji bruožai. Teorija. Dvylika racionalių principų. Racionaliosios emocinės elgesio terapijos kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Reabilitacijos ir normalizacijos problema Lietuvoje ir pasaulyje savižudybių atžvilgiuĮvadas. Savižudybė. Savižudžių dvasinė būsena. Lytis ir amžius. Savižudybės būdai. Kultūrinių faktorių įtaka savižudybėms. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Savižudybių tipai (pagal E. Durkheimą). Psichiatrinių savižudybių tipai. Somatinės (kūno) ligos ir savižudybė. Suicidiškumas ir psichinė sveikata. Paauglystė ir savižudybės. Savižudybių prevencijos prasmė ir uždaviniai. Savižudybių prevencijos galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Reabilitacijos ir normalizacijos problema Lietuvoje ir pasaulyje sprendžiant savižudybių problemasĮvadas. Savižudybių paplitimas. Savižudybių paplitimas pasaulyje. Etiologija. Savižudybės prevencijos bei normalizacijos galimybės. Pirminės sveikatos priežiūros personalo svarba. Problemos susijusios su savižudybės normalizaciją ir prevenciją. Išvados. Skaityti daugiau
Regimojo dėmesio apimties priklausomybės tyrimasRegimojo dėmesio apimties priklausomybė nuo stimulo dydžio ir įprasminimo. Įvadas. Metodika. Rezultatai. Rezultatų analizė. Skaityti daugiau
S. Freud ir C.R. Rogers asmenybės teorijų palyginimas (2)S. Freudo (psichoanalitinė kryptis) ir C. Rogers, (humanistinė kryptis) asmenybės teorijų palyginimas. Įvadas. Psichodinaminė kryptis, Humanistinė kryptis. S. Freud ir C. Rogers asmenybės struktūros. Motyvacija. Asmenybės augimas ir vystymasis. Psichopatologija. Kitimai (psichinė sveikata). Psichoterapinių poveikių įtaka. Teorijų vertinimo kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
Sangvinikas arba isteriška asmenybėĮvadas. Kas aš esu? Man labiausiai tinkantys teigiami ir neigiami bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Sapnų reikšmėĮvadas. Sąvoka. Sapnų vieta mūsų gyvenime. Sapnų reikšmė senovėje. Sapnų vieta šiuolaikinėje visuomenėje. Sapno tikslas. Sapnai ir REM miegas. Sapnų klasifikavimas. Sapno simboliai. Ką sapnuoja žmonės? Erotiniai sapnai. Košmarai. Praktinės sapnų taikymo sritis. Sapnų įtaka medicinai. Sapnai ir asmenybės ugdymo praktika. Sapnai ir socialiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Savęs pažinimo reikšmė žmogaus gyvenimeĮvadas. Žmogus asmenybė. Asmenybės sąvoka. Žmogaus individualumas. Charakteris. Bendras apibūdinimas. Temperamentas. Temperamentas ir charakteris. Charakterio sąsajos. Charakteris ir jausmai. Charakteris ir valia. Charakteris ir sugebėjimai. Charakterio struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Savęs tobulinimo programa (gyvenimas pagal vidinį laikrodį)Savęs tobulinimo programos tikslas. Chronobiologija – teorinė dalis. Įvadas į chronobiologiją ir bioritmologiją. Viena organizmo diena. Pelėda ar vyturys. Kaip rytais greičiau pažvalėti. Kada ir ką reikia valgyti. Kaip geriausia įveikti vidurdienio kritinį momentą. Kada geriausia mokytis. Kada tinkamiausias laikas treniruotis. Kaip galima puikiai išsimiegoti. Kaip vakare atsipalaiduoti. Praktinio programos įgyvendinimo planas. Skaityti daugiau
Savęs vertinimas ir vertinimo veiksmaiĮvadas. Savęs suvokimo ir vertinimo svarba. Savęs vertinimo modeliai. Savęs vertinimo veiksniai (kriterijai). Savęs vertinimo lygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Savęs vertinimo ypatybėsĮvadas. Savęs vertinimo ypatumai. Savęs vertinimo samprata. Asmenybės savęs vertinimas įvairiuose teorijose. X-o asmenybės vertinimo tyrimas. X-o savęs tyrimas. Asmenybės savybės ir jų įvertinimo lentelė. Savęs vertinimo svarba ir reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
SavigarbaĮvadas. Savigarbos samprata ir jos vystymasis. Savigarbos samprata. Savigarbos vystymasis. Savęs vertinimas. Savęs vertinimo turinys ir lygiai. Pasitikėjimo savimi ir savosios vertės jausmo stiprinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Savigarba ir jos ugdymo būdaiĮvadas. Savigarbos šaknys. Realybė ir mitai apie savigarbą. Dešimt savigarbos šaknų. Turime vertinti save. Savigarba ir darbo santykiai. Savigarba ir meilė. Išvados. Skaityti daugiau
Savikontrolės problemosSutrikusi savikontrolė. Savikontrolės problemos. Problemos sprendimo metodas: Įvertinimas, Planavimas, Įgyvendinimas, Tikrinimas ir rezultatų apžvelgimas. Išvados. Skaityti daugiau
SavimonėĮvadas. Savęs vertinimo veiksniai ir jo formavimasis. Savojo "aš" – vaizdas. Formos. Vystymasis. Teigiamas ir neigiamas savęs vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
SavistabaReferatas "Savęs link". Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Iš kur aš esu? Koks aš esu? Ko aš siekiu? Mano poreikiai, motyvai, emocijos. Aš ir kiti. Ką aš norėčiau pakeisti. Išvados. Skaityti daugiau
SavivertėPagrindinės sąvokos. Savimonė, Aš-vaizdo suvokimas. Savivertės samprata. Savęs vertinimo veiksniai. Savęs vertinimo lygiai. Asmenybės įvertinimas. Savivertės tyrimas. Rezultatų interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimasĮžanga. Darbo tikslas - nustatyti savosios vertės jausmą remiantis Stolino klausimynu. Metodika. Tiriamieji. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė - krizės apraiškaĮvadas. Savižudybė – kas tai? Autoagresija. Savižudybės samprata. Suicidinis sindromas. Krizės intervencijos modelis. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybių tipai. Savižudžių dvasinė būsena. Savižudybių anatomija. Išvados. Skaityti daugiau
......