Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos namų darbai
Asmenybės psichologijos namų darbai

(80 darbai)

Pasakų terapijaĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti pasakų terapijos, remiantis C. G. Jungo teorija, metodika. Pasakos vertė. Psichologinė pasakos prasmė. Šiuolaikinės analitinės psichologijos kryptys. Analitinė terapija. Analitinės terapijos metodai. Pasakų terapija. Skaityti daugiau
Psichinės gynybos būdaiKompensacija. Racionalizacija. Nuvertinimas. Sureikšminimas. Savęs lyginimas su kitais. Projekcija. Išstūmimas. Neigimas. Sublimacija. Priešybė. Perkėlimas. Regresija. Skaityti daugiau
Psichologijos teorijosSituacija. Eriko Eriksono asmenybės teorija. Gordon Willard Allport – dispozicinė teorija. Abraham Harold Maslow – humanistinės krypties asmenybės teorija. Skaityti daugiau
S. Freud ir C. R. Rogers asmenybės teorijų palyginimasĮvadas. Laisvė-determinizmas. Racionalumas-iracionalumas. Holizmas-elementarizmas. Konstitucionalizmas-invairomentalizmas. Kintamumas – nekintamumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė – heterostazė. Pažinumo-nepažinumo. Skaityti daugiau
Savasties - savojo aš – suvokimas asmenybės teorijoseBendravimas (su savimi ir tarpusavio). Galimybės: - apsikeisti informacija, - pažinti save, - daryti įtaką kitiems. Sėkmingo bendravimo rodikliai. Socialinių poreikių tenkinimas. Teigiamas požiūris į save, subjektyvūs išgyvenimai. Pažintiniai procesai: savistaba, socialinis palyginimas, atsiskleidimas kitiems, pojūčiai, suvokimas. Asmenybė. Savęs pažinimas - savimonė, savęs įsivaizdavimas - aš vaizdas. Žinios apie save, savo vertės jausmas. Savigarba, simpatija. Asmenybės teorijos. Skaityti daugiau
Savęs vertinimas (2)Organizacijų valdymo teorijos namų darbas: "Aš organizacijoje" Savęs vertinimas. Mano stipriosios pusės. Mano silpnosios pusės. Noriu būti toks. Gyvenimo prasmė. Skaityti daugiau
Savianalizė (10)Darbo autoriaus savianalizė. Mano vertybių sistema. H. Eysencko temperamento tipo nustatymo testo rezultatai. Mano charakteris. Skaityti daugiau
Savianalizė (12)Temperamento tipas. Charakteris. Savęs vertinimas. Vertybės. Poreikiai. Motyvacija. Mokymosi motyvacija. Darbo motyvacija. Palinkėjimas sau. Skaityti daugiau
Savianalizė (22)Savianalizė. Charakterio savybės. Pasirinkimai. Konfliktai. Skaityti daugiau
Savianalizė (25)Psichologija. Savarankiškas namų darbas. Mokymosi motyvas. Poreikiai. Vertybių klausimas. H. Eysencko testas. Charakterio savybės. Kaip vertinu save? Konfliktų sprendimo modelis. Dalykinio bendravimo stilius. 3 ego būsenas. Priedai (A. Maslow poreikių piramidė. Mano vaidmenų struktūra). Skaityti daugiau
Savianalizė (8)Kodėl studijuoju VIKO? Mano poreikiai pagal Maslow. Mano vertybės, temperamentas, charakteris. Kaip save vertinu? Kokius vaidmenis atlieku? Kaip elgiuosi dalykinėse bei konfliktinėse situacijose? Priedas (1). Skaityti daugiau
Savianalizė (9)Darbo autoriaus savianalizė. Konfliktai. Bendravimo stilius. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimas (2)Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: nustatyti savo savigarbos, simpatijos sau ir savęs žeminimo lygį, remiantis Stolino klausimynu. Tyrimo metodika. Tiriamasis. Rezultatai. Rezultatu interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimas (3)Įvadas. Darbo tikslas- nustatyti savo savivertės lygį, remiantis Stolino klausimynu, t.y. nustatyti savo savigarbos, simpatijos sau, savęs žeminimo lygius. Metodika. Tiriamoji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimas (5)Literatūros apžvalga. Darbo tikslas – nustatyti savo asmenybės savigarbos, simpatijos sau ir savęs žeminimo lygius remiantis Stolino klausimynu. Savivertės tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės analizė, remiantis įvairiomis tipologijomisĮvadas. Kas yra temperamentas? Charakteris. Mano asmeninės ypatybės. Sangviniko elgesys bendraujant su skirtingo temperamento žmonėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (4)Įvadas. Asmenybė. Viktoras Emilis Franklis (Viktor Emil Frank). Asmenybės brandos požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (6)Įvadas. Asmenybės veiklos motyvacija. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacijos teorijos. Psichoanalitinė asmenybės teorija. Bruožų teorija. Bihevioristinė asmenybės teorija. Humanistinės krypties asmenybės teorija. Kognityvinė asmenybės teorija. Egzistencinės krypties asmenybės teorija. Savianalizė. Išvados. Skaityti daugiau
Sigmund Freud (Z. Froidas) ir Karen HorneyĮvadas. Laisvė - determinizmas. Racionalumas - iracionalumas. Holizmas – elementarizmas. Konstitucionalizmas - invaironmentalizmas. Kintamumas - pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė - heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Skaityti daugiau
Stresas - sudėtinga emocinė būsenaĮvadas. Stresas - sudėtinga emocinė būsena. Išskiriamos dvi stresų rūšys. Matthiasas Burischas vardija šiuos streso pradžios aspektus. Išvados. Skaityti daugiau