Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija > Asmenybės psichologijos analizės
Asmenybės psichologijos analizės

(33 darbai)

Savianalizė (20)Savianalizė "Savęs link". Įvadas. Iš kur aš? Kokia aš esu. Aš ir kiti. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Savianalizė (21)Psichologijos savianalizė. Kokie mano motyvai? Poreikiai. Vertybės. Temperamentas. Pažink save. Mano konfliktų sprendimo būdas yra mišrus. Meilė. Priedas (Mano vaidmenų struktūra). Skaityti daugiau
Savianalizė (4)Darbo autoriaus savianalizė. Temperamentas. Intelektas. Savęs vertinimas. Konfliktas. Savęs pažinimas. Skaityti daugiau
Savianalizė (6)Darbo autoriaus savianalizė. Įžanga. Vertybės. Charakteris. Temperamentas. Kaip vertinu save? Priedai (2). Skaityti daugiau
Savianalizė (7)Darbo autoriaus savianalizė. Motyvai. Mano darbo motyvai. Saugumas. Meilė. Pagarbos ir savigarbos poreikiai. Vertybės. Ttemperamentas. Charakterio savybės. Konfliktų sprendimo būdas. Priedas (Mano vaidmenų struktūra). Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (2)Įvadas. Motyvacijos samprata. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Poreikių hierarchija. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Kognityvinės ir procesų teorijos. Savo veiklos motyvacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (3)Asmenybės veiklos motyvai. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Motyvaciją įtakojantys faktoriai. Pagrindinės elgesio motyvacijos teorijos. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. D. Adams teisingumo teorija. Savianalizė. Išvados. Skaityti daugiau
Seksualinės prievartos padaryta žala vaiko ir paauglio asmenybeiĮvadas. Seksualinės prievartos priežastys ir pasekmės asmenybei. Vaikų seksualinės prievartos priežastys. Seksualinės prievartos pasekmės. Seksualinę prievartą patyrusio vaiko jausmai. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (4)Įžanga. Laisvė – determinizmas. Racionalumas – iracionalumas. Holizmas – elementalizmas. Kintamumas – pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homostazė –heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (9)Viktoro Emilio Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" analizė. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (14)Zigmundo Froido knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" analizė. Pagrindinės Froido teorijos idėjos. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (3)Zigmundo Froido knygos "Kasdieninio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (9)Zigmundo Froido "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" analizė ir santauka. Tikrinių daiktavardžių pamiršimas. Svetimų kalbų citatų pamiršimas. Vardų ir žodžių tvarkos pamiršimas. Maskuojantis vaikystės prisiminimų pobūdis. Kalbos klaidos. Skaitymo ir rašymo klaidos. Įspūdžių ir ketinimų užmiršimas. Apsirikimai. Simptominiai ir atsitiktiniai veiksniai. Kombinuotos klaidos. Tikėjimas atsitiktinumais ir prietarais. Bendra išvada. Skaityti daugiau