Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (5)Zigmundo Freudo knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (6)Zigmundo Freudo knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (7)Zigmundo Freudo knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (8)Zigmundo Freudo knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" (9)Zigmundo Froido "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" analizė ir santauka. Tikrinių daiktavardžių pamiršimas. Svetimų kalbų citatų pamiršimas. Vardų ir žodžių tvarkos pamiršimas. Maskuojantis vaikystės prisiminimų pobūdis. Kalbos klaidos. Skaitymo ir rašymo klaidos. Įspūdžių ir ketinimų užmiršimas. Apsirikimai. Simptominiai ir atsitiktiniai veiksniai. Kombinuotos klaidos. Tikėjimas atsitiktinumais ir prietarais. Bendra išvada. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Kasdienio gyvenimo psichopatologija". V. E. Franklis "Žmogus ieško prasmės"Zigmundo Froido knygos "Kasdienio gyvenimo psichopatologija" recenzija. Viktoro Emanuelio Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
Z. Froidas "Seksualinis žmogaus gyvenimas"Seksualinės formos. Neuroziniai simptomai. "Visų iškrypimų šaknys glūdi vaikystėje". Libido. Vaikų seksualiniai tyrinėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimasĮvadas. Psichodinaminė Z. Froido asmenybės teorija. Psichosocialinė E. Eriksono asmenybės teorija. Z. Froido ir E. Eriksono asmenybės teorijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Zigmundas FroidasPowerPoint pristatymas. "Psichoanalitikos tėvas". Sigmund Freud. Psichoanalizė kaip terapija. Pasąmonė. Sapnai. Ego, Id, Superego. Nerimas. Dualistinė asmenybės samprata. Kova su kančia: "gyvenimo technikos". Laimė. Menas kaip narkozė. Sąžinės kilmė. Froido posakis. Skaityti daugiau
Zigmundas Froidas. Psichoanalizė ir psichoterapijaĮvadas. Z. Froidas (S. Freud) ir psichoanalizės istorija. Z. Froidas. Psichoanalizė ir jos reikšmės. Psichoanalizė šiandien. Psichoterapijos sąvoka ir jos rūšys. Skirtumai tarp psichoanalizės ir psichoterapijos. Išvados. Skaityti daugiau
Zigmunto Froido asmenybės samprataApie asmenybę. Z. Froido gyvenimas ir veikla. Pagrindiniai psichoanalizės principai ir teiginiai. Asmenybės struktūros pagrindiniai dariniai. Konfliktų kilimo priežastys. Gynybos mechanizmų charakteristika. Kitų psichologų nuomonės apie asmenybę. Skaityti daugiau
Žmogaus asmenybė ir individualybėĮžanga. Dėstymas. Asmenybės esmė. Asmenybės formavimasis. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus gyvenimo fenomenasAmžiaus tarpsniai. Brofenbrennerio aplinkos įtakos modelis. Socializacijos apibrėžimai. G. Brown ekologinis modelis. A. Maslou teorija. E. Eriksonas. Skaityti daugiau
Žmogaus kūrybiškumasĮvadas. Kūrybiškumo sąvoka. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybos procesai. Kūrybinga asmenybė. Kūrybos poveikis ir praktinė nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus psichologijaĮvadas. Dėstomoji dalis: pagrindinės asmenybės psichologijos problemos. Prieštarmė prieš šias problemas nagrinėjančių teorijų nagrinėjimą. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Asmenybėje vykstantys procesai ir jų dinamika. Asmenybės vystymasis. Skaityti daugiau
Žmogaus psichologijos atspindys jo kalbos kultūrojeŽmonių tipai pagal kalbėseną ir bendravimą. Kalbos kodai. Puikiai bendraujantis žmogus. "Aš tik pajuokavau" sindromas. Nesuvokiantys ką kalba. Mėgėjas ginčytis. Menkintojas. Plepys. Paskalų skleidėjas. Šokinėjantis nuo vienos temos prie kitos. "Aš, mano ir man" sindromas. Mėgėjas kištis į svetimus reikalus. Mėgėjai išsipasakoti. Mėgėjas kalbėti užuolankomis. Nenuovokūs stačiokai. Besistengiantys likti nepastebimi. Nežiniukas. Melagis. Netikri švepliai. Etninių priemaišų mėgėjai. Nukrypstantys nuo temos. Užsikertantys ir lemenantys. Murmekliai. Kalbantys nuotrupomis. Dvejojantys pašnekovai. Amžini verkšlentojai. Mažakalbiai. Darantys malonę. Kiršintojai. Niurzgos. Pertraukinėtojai. Keikūnai. Išvados. Skaityti daugiau
Žmonių poreikiaiĮvadas. Poreikiai: esmė, klasifikacija ir realizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
...