Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (7)Viktoro Emilio Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (8)Viktoro Emilio Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (9)Viktoro Emilio Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" analizė. Skaityti daugiau
Vaikai, turintys Dauno sindromą. Ugdomojo proceso ypatybėsĮvadas. Psichologinis požiūris į vaiką su Dauno sindromu. Ligos priežastys. Simptomai. Vaiko su Dauno sindromu ugdymas. Vaiko su Dauno sindromu ugdymo institucijos. Dauno liga sergančio vaiko ugdymo rekomendacijos tėvams. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikystės autizmasĮvadas. Autizmo koncepcija. Autizmo rūšys. Hiperkineziniai sutrikimai. Elgesio sutrikimai. Emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje. Tikai. Gydymas. Biocheminiai metodai. Psichodinaminiai metodai. Neurosensoriniai metodai. Elgesio korekcija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko ir paauglio stebėjimo analizėVaiko anamnezė. Vaiko stebėjimo analizė. Pozicija. Požiūris į Jus. Požiūris į situaciją. Dėmesys. Bendras dėmesys. Kiti aspektai. Jausmai. Kalba. Kalba, ekspresyvioji kalba, jausminė kalba. Gestai ir neverbalinė kalba. Bendravimo turinys. Vaizdiniai, vaizdiniai-motoriniai, motoriniai gebėjimai. Elgesys. Elgesio problemos. Reakcija į nesėkmę. Pastiprinimai. Paauglio anamnezė. Paauglio stebėjimo analizė. Pozicija. Požiūris į Jus. Požiūris į situaciją. Dėmesys. Bendras dėmesys. Kiti aspektai. Jausmai. Kalba. Kalba, ekspresyvioji kalba, jausminė kalba. Gestai ir neverbalinė kalba. Bendravimo turinys. Vaizdiniai, vaizdiniai-motoriniai, motoriniai gebėjimai. Elgesys. Elgesio problemos. Reakcija į nesėkmę. Pastiprinimai. Stebėjimo išvados. Savianalizė. Skaityti daugiau
Vaiko pavasario atostogosMano pavasario atostogos, kai aš buvau vaikas. Igno Velykinės pavasario atostogos. Vaiko charakteristika. Vaiko aplinka. Vaikų atostogos tėvų pasakojimu. Vaiko atostogos, jo akimis. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų amžiaus neurozėsĮvadas. Neurozė, kas tai? Vaiko sveikata — tėvų neurozės atspindys. Šeimos vaidmuo ugdant neįgalų vaiką. Vaiko krizės ir nervingumas. Vaiko neurozės priežastys. Vaiko neurozės formos. Neurozės galima išvengti. Patarimai sergančiam neuroze. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų autizmasĮvadas. Autistų vaikų raidos ypatumai, sutrikimo eiga ir prognozė. Aspergerio sindromas. Autistų vaikų pagrindiniai ugdymo principai. Pastovi (struktūruota) aplinka. Ritmas. Sensorinė stimuliacija. Komunikacija. Praktinio vaikų autizmo atvejo aprašymas. Grupinė muzikinė veikla. Individuali muzikinė veikla. Pabaiga. Skaityti daugiau
Vaikų autizmas (2)Įvadas. Autizmo sindromo požymiai. Autizmo priežastys. Autizmo simptomatika. Vaikų pasižyminčių autizmo sindromu ugdymas. Autistiškų ir normalios raidos vaikų ikikalbinio ir kalbinio periodo komunikacijos ir kalbos plėtotės lyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų baimių ypatumaiĮvadas. Literatūros analizė. Vaikų baimės etiologija. Nerimas, baimė ir fobija. Jų formavimasis. Dažniau pasitaikančios vaikų baimės, fobijos ir nerimo apraiškos. Nerimas dėl išsiskyrimo. Mirties baimė. Tamsos baimė. Mokyklos baimė. Vaikų baimės ir amžius. Psichologinė pagalba vaikui, išgyvenančiam baimės jausmą. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodika ir eiga. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Vaikų baimių psichosocialinė analizėĮvadas. Teorinė dalis. Baimė. Baimės apibrėžtis. Vaiko baimė ir savivertė. Vaikų baimės, nerimas. Amžiaus tarpsnio sąlygotos baimės. Kaip atpažinti baimes. Kaip padėti vaikui įveikti baimes. Kada pastebima ankstyviausia nerimo, baimės apraiška? Tiriamoji dalis. Anketos rezultatai. Tėvų ir vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. TV laidos analizė apie baimes ir jų įveikimą. Vaikų baimės piešiniuose. Spalvų dėlionė. Vaikų baimių psichosocialinė lyginamoji analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Vaikų emocinės ir elgesio problemosBešeimių vaikų ir vaikų, gyvenančių su tėvais elgesio problemos. Įvadas. Vaikų, netekusių tėvų globos, psichosocialinės problemos ir jų priežastys. Bešeimių vaikų psichosocialinės problemos. Bešeimių vaikų emocinių ir elgesio problemų atsiradimo priežastys. Bešeimių ir vaikų gyvenančių su abiem tėvais,emocinių ir elgesio problemų ypatumų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizduotė ir jausmai: pyktis ir jo valdymasĮvadas. Vaizduotės ir jausmų apibrėžtis: Vaizduotės samprata ir pagrindiniai aspektai. Jausmų samprata ir pagrindiniai aspektai. Pykčio apibrėžtis. Pykčio samprata. Atsakomybė už savo pyktį bei teigiami pykčio aspektai. Pykčio valdymo problematika: Neteisingi pykčio išreiškimo būdai. Patarimai konsultantui ir konsultanto pasiūlymai. Teisingo pykčio valdymo klausimu. Išvados. Skaityti daugiau
Valgymo sutrikimų, požiūrio į savo kūną kaip į objektą, negatyvaus kūno vaizdo ir žemos savigarbos ryšysPratarmė. Įvadas. Valgymo sutrikimai. Valgymo sutrikimų samprata ir simptomai. Valgymo sutrikimus skatinantys veiksniai. Savęs sudaiktinimo (požiūrio į savo kūną kaip į objektą) teorija. Savęs sudaiktinimo samprata. Save sudaiktinančiam žmogui būdingi bruožai. Neigiami savęs sudaiktinimo padariniai. Savęs sudaiktinimas ir lyties faktorius. Savęs sudaiktinimas, tarpusavio santykiai artimiausioje socialinėje aplinkoje ir valgymo sutrikimai. Savęs sudaiktinimas, valgymo sutrikimai ir paauglystė. Savęs sudaiktinimo ir valgymo sutrikimų atsiradimo procesas bei jį atspindintis modelis. Savęs sudaiktinimo (taigi iš dalies ir valgymo sutrikimų) prevencija. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir hipotezės. Metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Skaityti daugiau
ValiaĮžanga. Žmogus yra valia. Valios savybės. Valios išskleidimo ir treniravimo būdai. Valios pratimai kasdien. Išvados. Skaityti daugiau
Valia (2)Kas toji valia ir valinga asmenybė. Valios veiksmai. Valios akto struktūra. Valios savybės. Kaip ugdyti valią. Skaityti daugiau
Valia (3)Valia – žmogaus galia. Valios ugdymo būdai ir priemonės. Jaunesnio amžiaus mokinių valios ugdymas. Bendrieji šio amžiaus vaikų valios bruožai. Valios ugdymas mokymo procese. Valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Paauglių valios ugdymas. Paauglių valios bruožai. Paauglių valios ugdymas mokymo procese. Paauglių valios ugdymas nepamokinėje veikloje. Išvados. Skaityti daugiau
Valia ir jos ugdymasĮvadas. Valios procesų sąveika. Fiziologiniai valios pagrindai. Valios veiksmo šaltiniai. Valios akto analizė. Asmenybės valios ypatybės. Valios ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Verterio efektasĮvadas. Pagrindiniai paauglių savižudybių rizikos veiksniai. Verterio efekto istorija. Šiuolaikiniai Verterio efekto tyrinėjimai. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Verterio efekto tyrimai Lietuvoje. Rekomendacijos žurnalistams. Kurto Cobaino savižudybė. Pavyzdys, kaip žiniasklaida gali prisidėti prie Verterio efekto prevencijos. Skaityti daugiau
...