Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

Savižudybių problema LietuvojeĮvadas. Pirmas skyrius: Psichologinė krizė. Kas yra psichologinė krizė. Kaip žmonės išgyvena krizę. Psichologinių krizių kvalifikacija. Psichologinių krizių fazės. Psichologinių krizių priežastys. Pagrindiniai psichologinės krizės bruožai. Svarbu žinoti, kad... Antras skyrius: Savižudybės. Savižudybė - procesas. Vaikų depresija. Vaikų ir paauglių savižudybės. Pagyvenusių žmonių savižudybės. Vyrų ir moterų savižudybės. Savižudybių būdai. Kaip atpažinti pavojų. Rizikos faktoriai. Savižudybių tipai. Mitai ir tiesos apie savižudybes. Savižudybių prevencija . Intervencija. Ką sakyti ir kaip elgtis. Ko nesakyt ir kaip nesielgt. Postvencija. Kaip padėti sau. Kaip padėti kitiems. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Savižudybių problemosSavižudybių problemos. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Jaunuolių savižudybių determinantės. Savižudybių paplitimas jaunimo tarpe. Savižudybių aprašymai gali paskatinti savižudybei. Pagalba. Skaityti daugiau
Savižudžių sąmonės ypatumaiĮvadas. Savižudės sąvoka, priežastys, esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės analizė, remiantis įvairiomis tipologijomisĮvadas. Kas yra temperamentas? Charakteris. Mano asmeninės ypatybės. Sangviniko elgesys bendraujant su skirtingo temperamento žmonėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizėĮvadas. Motyvacijos samprata. Biologiniai poreikiai: vidiniai postūmiai. Aktyvacija. Kognityvinio disonanso teorija. Motyvų hierarchija Alkis. Seksualumas. Lytinis elgesys ir žmogaus vertybės. Laimėjimų motyvacija. Laimėjimų motyvacijos šaltiniai. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (2)Įvadas. Motyvacijos samprata. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Poreikių hierarchija. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorijos. Kognityvinės ir procesų teorijos. Savo veiklos motyvacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (3)Asmenybės veiklos motyvai. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Motyvaciją įtakojantys faktoriai. Pagrindinės elgesio motyvacijos teorijos. Maslow poreikių hierarchija. D.C. McClelland poreikių teorija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. D. Adams teisingumo teorija. Savianalizė. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (4)Įvadas. Asmenybė. Viktoras Emilis Franklis (Viktor Emil Frank). Asmenybės brandos požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (5)Įvadas. Tikslas: atskleisti savo asmenybės veiklos motyvaciją. Asmenybės veiklos motyvacija. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Faktoriai įtakojantys motyvaciją. Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė. Asmeninis darbo reikšmingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė (6)Įvadas. Asmenybės veiklos motyvacija. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Elgesio motyvacijos teorijos. Psichoanalitinė asmenybės teorija. Bruožų teorija. Bihevioristinė asmenybės teorija. Humanistinės krypties asmenybės teorija. Kognityvinė asmenybės teorija. Egzistencinės krypties asmenybės teorija. Savianalizė. Išvados. Skaityti daugiau
Seksualinės prievartos padaryta žala vaiko ir paauglio asmenybeiĮvadas. Seksualinės prievartos priežastys ir pasekmės asmenybei. Vaikų seksualinės prievartos priežastys. Seksualinės prievartos pasekmės. Seksualinę prievartą patyrusio vaiko jausmai. Skaityti daugiau
Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen an Beispiel LitauenKursinis darbas vokiečių kalba apie vaikų ir paauglių seksualinę prievartą Lietuvoje. Gegenstand und Schlüsselbegriffe. Kennzeichen von sexuellem Missbrauch. Die sexuelle Handlung. Die Abhängigkeitsbeziehung. Die Bedürfnisbefriedigung des Mächtigeren. Die mangelnde Einfühlung in das Kind. Das Gebot der Geheimhaltung. Kinder und Sexualität. Feststellungsprobleme. Hintergründe. Die Tätertypen sexueller Missbraucher von Kindern nach Groth. Täterbefragung über die Wirksamkeit vom Präventionsprogrammen. Ergebnisse der Untersuchung von Budin und Johnson. Warum können die Kinder den sexuellen Missbrauch ihren Eltern oder anderen Erwachsenen nicht mitteilen ( nach Monaco und Gaier (1988)). Situation in Litauen. "Kinderhaus"- eine nicht staatliche litauische Organisation für Kinder. Pädagogische Konsequenzen. Vorschläge für Abhilfe. Skaityti daugiau
Sigmund Freud (Z. Froidas) ir jo psichoanalitinė teorijaĮvadas. Z. Froido (Sigmund Freud) charakteristika. Z. Froido (Sigmund Freud) šeimyninis gyvenimas. Z. Froido (Sigmund Freud) darbo specifika. Psichoanalizė ir kaip ją suprato Z. Froidas (Sigmund Freud). Pagrindiniai Z. Froido (Sigmund Freud) psichoanalizės principai. Trinarė asmenybės psichikos struktūra. Psichoseksualinis vystymasis. Psichoseksualinio vystymosi stadijos. Gynybos mechanizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Sigmund Freud (Z. Froidas) ir Karen HorneyĮvadas. Laisvė - determinizmas. Racionalumas - iracionalumas. Holizmas – elementarizmas. Konstitucionalizmas - invaironmentalizmas. Kintamumas - pastovumas. Subjektyvumas – objektyvumas. Proaktyvumas – reaktyvumas. Homeostazė - heterostazė. Pažinumas – nepažinumas. Skaityti daugiau
Sigmundas FreudasĮvadas. Kaip ir kodėl Sigmundas Freudas sukūrė psichoanalizę? Asmenybės struktūra. Asmenybės raida. Psichoanalitinė terapija. Sapnai. Freudo idėjos šiuolaikinių tyrinėjimų šviesoje. Freudo idėjos – kaip mokslinė teorija. Kas padėjo Sigmundui Freudui suformuluoti pirmuosius psichoanalizės teiginius? Išvados. Skaityti daugiau
Skyrybų įtaka vaikamsTėvų skyrybos. Keletas tyrinėtojų nuomonių apie skyrybų įtaką vaikams. Vaikai aiškina skyrybas taip. Vaiko amžius skyrybų metu. Dažniausiai pasitaikančios vaikų problemos (kaip jis jaučiasi?). Kaip tėvai gali padėti vaikui? Kuo gali vaikui padėti pedagogas? Skaityti daugiau
Socialinio lyginimo įtaka savęs vaizdo formavimuiSocialinio lyginimo šaknys. Socialinis lyginimas. Kūno įvaizdis. Kritiško požiūrio į kūną formavimasis. Kūno įvaizdis ir socialinis lyginimas. Reklamų įtaka. Socialinio lyginimo įtaka moters kūno įvaizdžiui. Moters kūno įvaizdis žiniasklaidoje. Muzikinių TV įtaka kūno įvaizdžiui. Socialinis lyginimas ir vyrų kūno įvaizdis. Socialinis lyginimas ir ligos. Skaityti daugiau
Stresai asmeniniame gyvenime ir organizacijojeĮvadas. Pranešimo tikslas išsamiai aptarti streso sampratą, jo esmę, trumpai atskleisti stresų priežastis, pasekmes, bei stresų įveikimo būdus asmeniniame gyvenime bei organizacijoje. Streso samprata ir esmė. Stresų priežastys. Stresų pasekmės. Stresinės situacijos organizacijoje. Stresų mažinimo ir įveikimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
StresasStreso apibūdinimas, streso požymiai, priežastys, galinčios sukelti stresus, kas yra stresas, streso išvengimas, streso schema, gerasis ar blogasis stresas, ar galima išvengti streso, 7 praktiniai klausimai. Skaityti daugiau
Stresas - priežastys ir prevencijaStreso priežastys, sukėlėjai, organizmo reakcija į stresą, būdai, kaip išvengti streso ir skausmingų jo padarinių. Skaityti daugiau
......