Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

Savivertės tyrimas (4)Literatūros apžvalga. Darbo tikslas: Nustatyti savo savigarbos, simpatijos sau ir savęs žeminimo lygius. Tyrimo metodika. Tiriamasis. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Savivertės tyrimas (5)Literatūros apžvalga. Darbo tikslas – nustatyti savo asmenybės savigarbos, simpatijos sau ir savęs žeminimo lygius remiantis Stolino klausimynu. Savivertės tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė - krizės apraiškaĮvadas. Savižudybė – kas tai? Autoagresija. Savižudybės samprata. Suicidinis sindromas. Krizės intervencijos modelis. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybių tipai. Savižudžių dvasinė būsena. Savižudybių anatomija. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (10)Savižudybės apibrėžimas. Savižudybės priežastys. Problemos svarba ir mastai. Savižudybių prevencija. Presuicidinis sindromas. Lietuvoje vykdoma savižudybių prevencija. Savižudybių prevencijos kryptys. Savižudybių prevencijos programos tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (2)Kodėl žmonės bando nusižudyti? Argi nėra visi savižudžiai pamišę? Ar kalbos apie savižudybę jos neskatina dar labiau? Kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? Kaip suprasti, kad kažkas tau svarbus ruošiasi žudytis? Tai ką aš galiu padaryti? Kaip veikia telefono paramos linijos? Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Patvirtinta savižudybių prevencijos programa. Skaityti daugiau
Savižudybė (4)Įvadas. Savižudybių statistika. Savižudybė ir kančia. Psichologinė krizė ir jos fazės. Savižudybės etapai. Savižudybės priežastys. Požymiai, padedantys atpažinti ketinantį nusižudyti žmogų. Ištraukim draugą iš bedugnės! Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (5)Savižudybė. Kaip galima padėti? Klaidingos nuomonės apie savižudybes. Kur kreiptis? Kur skambinti? Skaityti daugiau
Savižudybė (7)Savižudybė. Kaip elgtis ir bendrauti su bandžiusiais žudytis ar linkusiais į savižudybę paaugliais? Minčių, idėjų stadija. Ketinimas. Veiksmas. Savižudybės procesas. Mintys apie savižudybę. Pavojaus signalai. Psichologiniai faktai apie savižudybes. Psichologiniai savižudybės veiksniai. Ženklai. Skaityti daugiau
Savižudybė (8)Visuomenės problema: savižudybė. Paauglio savižudybė. Anapilin - dvi mokyklos klasės. Savižudybės procesas. Mitai apie savižudybę. Mokyklose - savižudybių prevencija. Kai tau labai sunku. Kodėl žmonės bando nusižudyti? Argi nėra visi savižudžiai pamišę? Ar kalbos apie savižudybę jos neskatina dar labiau? Tai kas gali padėti žudytis sumaniusiam žmogui? Kaip man suprasti, kad kažkas man svarbus ruošiasi žudytis? Man šiek tiek nepatogu; ar negalima to tiesiog praleisti? Tai ką aš galiu padaryti? Pagalba? Svarstymai? Bet ar svarstymai nėra tik bergždžias laiko gaišimas?Kalbėti, kalbėti, kalbėti. Reikia tik kalbėti. Kaip tai gali padėti? Kaip veikia telefono paramos linijos? O kaip aš? Ar aš kuo nors rizikuoju? Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Palaukit; juk savižudybė neteisėta! Argi tai nesustabdo? Argi žmogus neturi teisės žudytis, jei jis to nori? Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė (9)Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kodėl žmonės bando nusižudyti? Nuotaikos sutrikimai. Didžioji depresija. Biploninis sutrikimas. Nuotaikos sutrikimų aiškinimas. Nuotaikos sutrikimų įtaka savižudybei. Socialinių faktorių įtaka savižudybėms. Psichiatriniai savižudybių tipai. Tai ką aš galiu padaryti? Pagalba?.. Svarstymai?.. Kaip savižudybė paveikia šeimą ir draugus? Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė: sąmoningas siekimas nesiekti?Įvadas. Savižudybė – išsilaisvinimas? Savižudybė – nusikaltimas. Savižudybė Imanuelio Kanto veikale "Dorovės metafizikos pagrindai". Savižudybės esmė Artūro Šopenhauerio "Gyvenimo išminties aforizmuose". Alberas Kamiu ir jo kūrinio "Sizifo mitas" sąsaja su savižudybe. Absurdo laisvė. Savižudybė Albero Kamiu romane "Krytis". Savižudybė Viljamo Džeimso esė "Ar verta gyventi?". Hermano Hesės romano "Stepių vilkas" ryšys su savižudybe. Hermano Hesės esė "Paslaptys" ir savižudybės esmė joje. Milano Kunderos romanas "Nemirtingumas" ir savižudybė. Žmonių pragyvenimo lygis ir savižudybės. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (10)PowerPoint pristatymas. Savižudybės samprata. Savižudybės etapai. Suicidinis sindromas. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Savižudybių tipai. Savižudžiams būdingi bruožai. Tipiški pavojaus ženklai, besiruošiančių žmonių žudytis, gali būti. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (11)Įvadas. Savižudybės samprata. Savižudybės etapai. Suicidinis sindromas. Savižudybių priežastys ir riziką didinantys faktoriai. Somatinės ligos. Darbo situacija. Psichikos sutrikimai. Socialiniai veiksniai. Situacija šeimoje. Idealizavimas žiniasklaidoje. Savižudybių tipai. Egoistinės savižudybės. Altruistinės savižudybės. Privalomosios altruistinės savižudybės. "Fakultatyvinės" altruistinės savižudybės. Grynai altruistinės savižudybės. Anoniminės savižudybės. Fatalistinės savižudybės. Maniakinė savižudybė. Melancholinė savižudybė. Įkyrumų nulemta savižudybė. Automatinė savižudybė. Savižudžių dvasinė būsena. Savižudybėms būdingi bruožai. Ambivalentiškumas. Impulsyvumas. Rigidiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (12)Įvadas. Savižudybės grėsmė. Savižudybių tipai. Kaip atpažinti pavojų. Savižudybių prevencija. Intervencija. Postvencija. Kaip padėti sau. Mitai ir tiesos apie savižudybes. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (2)Savižudybės samprata. Fizinis ir psichologinis skausmas. Savižudybės procesas. Psichologinio poreikio grupės. Savižudžio samprata. Užuominos prieš savižudybę. Perspektyvinis ir retrospektyvusis požiūris. Aleksitimija. Dichotomiškas mąstymas. Prevencija. Artimo pagalba. Mitai ir tikrovė. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (5)Įvadas. Depresija, kaip pagrindinė savižudybių priežastis. Depresija - kas tai yra? Depresijos diagnostiniai kriterijai. Sunkiausia visų depresijų komplikacija - savižudybė. Savižudybės Lietuvoje. Savižudybių procesas. Depresija ir savižudybės. Ką gali pirminė sveikatos priežiūra? Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodo aprašymas. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Savižudybės (6)Įvadas. Kodėl žmonės žudosi? Vaikų savižudybės. Krizės požymiai. Savižudybių statistika. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės (8)Įvadas. Statistikos išvados. Savižudybės mieste ir kaime. Vyrų ir moterų savižudybės. Savižudybės įvairiais amžiaus tarpsniais. Savižudybių būdai. Savižudybių tipai pagal E. Durkheim. Savižudybės uždarose institucijose. Kultūrinės nuostatos ir savižudybės. Verterio efektas. Savižudiško elgesio pamėgdžiojimo mechanizmai. Žiniasklaida ir savižudybės. Savižudybės imitacijos įrodymai. Mėginimai išvengti Verterio efekto. Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba. Hemlock draugija, DGHS ir gydytojo Jacko Kevorkiano savižudybės mašina. Požiūris į savižudybes ir jų prevenciją Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės fenomenasĮvadas. Savižudybės proceso vystymasis. Savižudybės analizė. Savižudybės rizikos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės samprata ir jos priežastysĮvadas. Savižudybės samprata. Savižudybės priežastys. Depresija. Mokymosi sutrikimai. Fizinė negalia ir ligos. Šeimos įtaka suicidiniam elgesiui. Išorės veiksnių įtaka polinkiui žudytis. Žiniasklaidos įtaka savižudybei. Mokymosi sunkumai. Išvados. Skaityti daugiau
......