Šperos.lt > Psichologija > Asmenybės psichologija
Asmenybės psichologija

(537 darbai)

Kūrybiškumo tyrimas pagal E. P. TorencąTyrimo tikslas: Nustatyti kūrybinio mąstymo sugebėjimus keturiais rodikliais: gausumo, lankstumo, originalumo ir detalumo, išreikšti kūrybiškumo rezultatus. Skaityti daugiau
Kūrybos psichologija (2)Kūrybinių sugebėjimų struktūra. Kūrybinis (divergentinis) mąstymas, jo požymiai, komponentai. Kūrybinio mąstymo vertinimas, diagnostika. Kūrybos proceso etapai ir veiksniai. Kūrybiškos asmenybės modeliai, kūrybiškos asmenybės bruožai. Kūrybiškumo ir intelekto santykis, įvairių autorių požiūriai. Kūrybiškumo raidos dėsningumai, kūrybiškumą slopinantys ir skatinantys veiksniai. Įvairių autorių požiūriai į vaiko, paauglio ir suaugusiojo kūrybiškumo raidą. Kritiniai momentai individo kūrybiškumo raidoje. Skaityti daugiau
Lyčių stereotipų (per)kūrimas reklamoje, masinėje kultūrojeĮvadas. Žiniasklaidos santykis su lyties įvaizdžiu . Lyčių hierarchija. Sportas. Karo tarnyba. Pilietinės priedermės. Vyriška/moteriška televizija. Išvados. Skaityti daugiau
LyderiaiĮvadas. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Pagal lyderio santykiavimo su grupės nariais pobūdį, K. Levinas išskyrė tris lyderių tipus. Autokratas. Demokratas. Liberalusis. Vadovas turėtų atsižvelgti į tris jėgų grupes. Lyderiavimo teorijose skiriami tam tikri lyderių tipai pagal tai, kaip jie jais tapo. Transakciniai lyderiai. Transformaciniai lyderiai. Lyderių bruožai. Ieškant įvertinamų lyderiavimo bruožu, remiamasi dviem požiūriais. 7 būdingiausi lyderio bruožai. Vadovai piešia aiškų, bet labai siaurą lyderio portretą. Lyderystės teorijos. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. P. Hersey ir K.H. Blanchardo situacinis lyderiavimo modelis. F.E. Fiedlerio situacinis modelis. Bihevioristinė lyderiavimo teorija. R. Tonnenbaumas ir AV.H. Schmidtas – vieni pirmųjų teoretikų. Skaityti daugiau
Lietuvos tautos istorija, lietuvio charakterio ypatumai, juos lemiantys veiksniaiĮvadas. Lietuvos kraštas. Lietuvis, koks jis yra. Kitų nuomonė apie lietuvį. Išvados. Skaityti daugiau
Logoterapija kaip metodasĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti logoterapijos pagalbos naudingumą ir veiksmingumą žmogui, neturinčiam gyvenimo prasmės. Logoterapijos samprata. Namų darbas Nr.2. Logoterapija kaip metodas. Problema: logoterapijos metodas padeda žmonėms, praradusiems gyvenimo prasmę, ją atrasti. Išvados. Probleminis medis. Skaityti daugiau
Malonumo interpretacija S. Freudo ir J. Lacano psichoanalizėjePsichoanalizė kaip interpretacija. Malonumo principas ir realybės principas. Malonumo principo ekonominė prasmė. Realybės principo problema. Malonumo principo pamatai. Kartojimas. Erosas ir tanatas. Anapus malonumo principo. Edipo situacija. Edipo situacija kaip trauma. Jouissance – prasmę indukuojanti beprasmybė. Skaityti daugiau
Manipuliacijų samprata ir jų tipaiĮvadas. Manipuliacijų tipai ir pavyzdžiai. Manipuliatoriais negimstama. Išvados. Skaityti daugiau
Mano psichologinė charakteristikaĮvadas. Vėžiai svajokliai. Aš – meniškos sielos žmogus. Santykiai su aplinkiniais. Kas tai yra "Įlysti į kito kailį?". Vienas iš laimės šaltinių – šeima. Darbas mano gyvenime. Ką man reiškia spalvos? Aš – "Optimistas!!!". Išvados. Skaityti daugiau
Menas gyventiĮvadas. Mūsų uždaviniai. Tai, ko reikėtų atsisakyti. Tai reikėtų daryti. Savianalizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinio asmenybės tyrimasĮvadas. Psichologinė mokinio charakteristika. Priedas (1). Skaityti daugiau
Mokinio charakteristikaMano pasirinktas ir aprašomas vaikas yra mano sūnus Domantas. Jam netrukus sukaks 17 metų. Gyvena pilnoje šeimoje, turi jaunesnę seserį, kuriai dabar 5,5 metų. Domantas vyriausias vaikas šeimoje. Charakteristika pagal Z. Froido asmenybės teoriją. C.G. Jungo asmenybės teorija. A. Adlerio asmenybės teorija. A.H. Maslou asmenybės teorija. Skaityti daugiau
Mokinio psichologinė charakteristikaĮvadas. Analizė. Mokymosi rezultatai. Laisvalaikio užsiėmimai. Anketos rezultatų aptarimas. Charakterio nustatymas. Išvada. Skaityti daugiau
Mokinio psichologinė charakteristika (2)Įvadas. Vaiko psichologinės charakteristikos tyrimui pasirinkau Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinį Kęstutį. Analizė. Charakterio nustatymas: melancholikas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Moters ir vyro psichologiniai ypatumaiĮvadas. Lyčių skirtumai. Vyro ir moters jausmai, meilė. Erotinė stimuliacija. Konfliktai tarp moters ir vyro. Laisvalaikis. Vaikų auklėjimas. Moters ir vyro potraukis alkoholizmui. Ar moteris ir vyras gali būti draugais? Dirbančių moterų diskriminacija šiuolaikinėje visuomenėje bei seksualinis priekabiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų, patyrusių smurtą šeimoje, gyvenimo kokybės analizėĮvadas. Gyvenimo kokybės (GK) samprata. Gyvenimo kokybės gerovės suvokimo pagrindų sistema. Asmenybės bruožai ir jų plėtotė. Šeima Lietuvos gyventojų GK vertybių skalėje. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, jų priežastys ir pasekmės. Smurto ir depresijos ryšys. Patirto smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija (5)Poreikiai ir motyvai. Poreikių apibūdinimas. Poreikių hierarchija. Motyvų esmė ir funkcijos. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Motyvų kova ir kaita. Motyvacija. F. Hercbergo motyvacijos teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. J. Adamso teisingumo teorija. McCleland motyvacijos teorija. Motyvacijos samprata. Laimėjimų motyvacija. Vidinė motyvacija ir laimėjimai. Profesinė motyvacija. Skaityti daugiau
Motyvacija (6)Įvadas. Smalsumas. Išmokimo džiaugsmas. Savipilda. Savigarba. Laimėjimai ir lūkesčiai. Kompetencija - pakankamumas. Konkurencija. Formalaus statuso įtvirtinimas. Darbo/veiklos pobūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija (9)Motyvacija. Motyvacijos apibrėžimas. Poreikių teorijos (apie motyvaciją). Maslow hierarchija. Herzberg dviejų faktorių teorija. McClelland pasiekimų motyvacijos teorija. Teisingumo teorija. Galimybių teorija. Galimybių teorijos įvertinimas. Bihevioristinis požiūris į motyvaciją. Pastiprinimo teorijos įvertinimas. Vidinė (intrinsic – vidinis, tikras, esminis) motyvacija. Vidinės motyvacijos teorijos įvertinimas. Uždavinių kėlimo (reguliavimo) teorija. Motyvacijos teorijų įvertinimas. Skaityti daugiau
Motyvacija ir emocijos (2)Motyvacija. Motyvacijos teorijos. Instinktai. Homeostatinės teorijos. Homeostazė. Hull’o paskatų sumažinimo modelis. Kognityvinio pastovumo teorija. Maslow savirealizacijos teorija. Pasiekimų motyvacija. Emocijos. Emociniai komponentai. Sąmoningas emocijų išgyvenimas. Fiziologiniai pokyčiai. Elgesio pokyčiai. Emocijų klasifikacija. Emocijų teorijos. Darwin’o evoliucijos teorija. James-Lange teorija. Cannon’o teorija. Kognityvinės teorijos. Šiuolaikinės evoliucinės teorijos. Skaityti daugiau
......