Šperos.lt > Psichologija
Požiūris į mirtį ir mirštančiuosiusKintantis mirties pobūdis. Požiūris į mirtį. Mirtį ignoruojanti visuomenė. Psichologijos požiūris į mirtį. Mirties baimė. Lytiniai skirtumai. Amžiaus skirtumai. Kultūriniai skirtumai. Mirštantis žmogus. Kubler-Ross indėlis. Graži mirtis. Slaugos ligoninės. Savižudybė, pagalba nusižudyti ir eutanazija. Sielvartas ir gedėjimas. Skaityti daugiau
Požiūris į šeimąŠeimos ir santuokos samprata. Šeimos ir santuokos sąvokų turinys. Skirtumai tarp santuokos ir šeimos. Nuomonių apie santuoką ir šeimos kūrimą įvairovė. Vyrų ir moterų požiūris į šeimą. Požiūris į šeimą ir santuoką kai kuriose pasaulio šalyse. Anglijos šeima. Amerikiečių šeima. Australijos šeima. Prancūzų šeima. Japonų šeima. Švedijos šeimos. Vokietijos šeima. Veiksniai, sąlygojantys lietuvių požiūrį į šeimą ir santuoką. Šeimos mikroklimatas . Ugdomosios programos. Šeimos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Prieraišumo jausmo formavimasisSamprotaujamojo tipo rašinys. Prieraišumo jausmo formavimasis. Prieraišumą aiškinančios teorijos. Skaityti daugiau
Problema-konfliktasĮvadas. Kas tai yra konfliktas? Konfliktinės situacijos priklausančios nuo gamybos. Konfliktinės situacijos priklausančios nuo psichologinių ypatybių. Konfliktų sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Problemos analizėSportininkų pasiekimai ir problemos. Problemos analizė. Skaityti daugiau
Profesijos pasirinkimasMano pasirinkimas. Klausimai, kurie buvo pateikti apklausos dalyviams. Apklaustųjų atsakymai (7). Atsakymų analizė. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Profesijos psichologijaĮvadas. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Savęs pažinimas. Darbo pasaulio pažinimas. Kodėl turime dirbti? Psichologinė darbo ir profesijos reikšmė. Kodėl renkamės dirbti tai, ką dirbame? Žinios apie galimybes. Rinkos sąlygos. Šeimos nuostatos, tradicijos ir lūkesčiai. Artimumo veiksniai. Socialinė padėtis. Pašaukimas. Profesijos pasirinkimo problemos sprendimas. Ar teisingai pasirenkame? Profesijų klasifikacija. Profesinio apsisprendimo turinys. Profesinio apsisprendimo raidos etapai. Profesijos pasirinkimo skirtumai priklausomai nuo lyties. Išvados. Skaityti daugiau
Profesinė psichologijaPsichologijos reiškinių prigimtis, ryšys su kt. tikrovės reiškiniais. Psichikos apibūdinimas ir funkcijos. Psichikos struktūra. Psichikos struktūra. Psichologijos objekto istorinė raida. Psichologijos mokslas, ryšys su kitais mokslais. Psichologijos istorijos etapai. Psichologijos kryptys. Psichologijos tyrimo metodai. Psichikos kilmė ir filogenezė. Dirglumas ir juntamumas. Refleksai, jų rūšys. Gyvūnų elgsenos formos. Sąmonės filogenezė:darbo ir kalbos vaidmuo. Žmogaus ir gyvūnų psichikos skirtumai. Sąmonės apibūdinimas. Psichikos ontogenezė, ją lemiantys veiksniai. Jutimo ir suvokimo apibūdinimas. Pojūčių klasifikacija ir bendrieji ypatumai. Jautrumo matavimas. Pojūčių slenksčiai. Jautrumo kintamumo formos. Bendrieji suvokimo ypatumai. Erdvės santykių suvokimas (atstumo, gilumo, daiktų formos ir dydžio suvokimas). Suvokimo iliuzijos. Dėmesio samprata, funkcijos veiksniai ir mechanizmai. Dėmesio savybės, ryšys, individualūs skirtumai ir jų tyrimas. Atminties funkcijos, rūšys ir fiziologiniai mechanizmai. Įsiminimo ir užmiršimo veiksniai. Individualūs atminties skirtumai ir jų tyrimas. Įsiminimo ir užmiršimo veiksniai. Individualūs atminties skirtumai ir jų tyrimas. Mąstymo apibūdinimas. Ryšys su jutiminiu pažinimu ir kalba. Mąstymo formos. Mąstymo operacijos, rūšys, individualūs skirtumai ir jų tyrimas. Mąstymas sprendžiant problemą (uždavinį). Intelektas: apibūdinimas, struktūra, rūšys, matavimas. Vaizduotės funkcijos, rūšys ir individualūs skirtumai. Vaizdų kūrimo būdai vaizduotėje. Kalbos ir kalbėjimo apibūdinimas. Kalbos funkcijos. Žodžio funkcijos, jo reikšmė ir prasmė. Minčių kodavimas ir dekodavimas kalbėjime. Kalbos rūšys ir jų psichologinė struktūra. Emocijų ir jausmų samprata. Emocijų funkcijos, savybės, klasifikacija. Emocinių išgyvenimų formos. Emocijų fiziologiniai pagrindai. Valios samprata ir funkcijos. Asmenybės valios savybės. Motyvo samprata ir rūšys. Poreikiai ir kiti motyvaciniai dariniai. Poreikių rūšys. Asmenybės samprata ir funkcijos. Bendras asmenybės teorijų apibūdinimas. Z. Froido asmenybės apibūdinimas. Asmenybės psichoanalitinės teorijos. Asmenybės bihevioristinės ir humanistinės teorijos. Asmenybės tipų ir bruožų teorijos. Asmenybės savęs vertinimas ir savigarba. Aš – vaizdas. Jo struktūriniai komponentai. Asmenybė ir grupė. Grupės samprata ir rūšys. Grupės normos ir asmenybės vaidmenys grupėje. Grupės struktūra. Statusas. Grupės lyderis ir vadovas: jų funkcijos ir tipai. Grupės lyderiai ir grupės. Grupės narių padėtys grupėje. Tarpasmeniniai konfliktai, jų priežastys ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Profesinė psichologija (2)Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichologijos atsiradimas ir raida. Pagrindinės psichologijos šakos. Pagrindinės psichologijos mokslo kryptys (psichoanalitinė, bihevioristinė, humanistinė, kognityvinė psichologija). Psichologijos metodai (stebėjimai, eksperimentai, longitudinis, skerspjūvio, atvejo analizės metodai). Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichikos ir elgsenos ontogenezė ir filogenezė. Asmenybės samprata psichologijoje, brandos kriterijai. Charakteris ir temperamentas. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorijos. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos. Pojūčiai: rega, klausa, lyta, uoslė, skonis. Pojūčių adaptacija, absoliutus dirglumo slenkstis, sinestezijos. Suvokimas (suvokimo konstantiškumas, formos, erdvės suvokimo ypatumai, suvokėjo įtaka, iliuzijos, dėmesio ypatumai). Atmintis (procesai, rūšys, struktūra). Vaizduotė ir kūrybiškumas (vaizduotės rūšys, kūrybinis proceso ypatybės, kūrybingos asmenybės bruožai, kūrybiškumą lemiantys veiksniai ir kt.). Mąstymas ir kalba (rūšys, formos, mąstymo ir kalbos rūšys, mąstymo vystymasis - J. Piaget teorija). Intelektas (intelekto matavimai, normaliais pasiskirstymas, rūšys, intelekto raida, prigimties ir išmokimo problema). Sąmonė ir jos būsenos (sąmonė, pasąmonė, miegas, sapnai, hipnozė, narkotizuojančių medžiagų poveikis). Motyvai ir motyvacija (motyvacijos teorijos, poreikiai). Emocijos (ypatumai, funkcijos, emocinės būsenos). Profesijos psichologija (asmenybė ir profesija, profesijos tinkamumas, J. Holando teorija). Žmogaus raida (psichofiziologinė ir psichosocialinė raida, jų etapai, vystymosi užduotys, veikimo mechanizmai). Skaityti daugiau
Projekciniai testaiĮvadas. Projekcinių testų charakteristika. Projekcinių testų pavyzdžiai. Namo, medžio ir žmogaus piešimo testas. Šeimos piešinio psichologinė analizė. Nesančio gyvūno piešimo metodika yra projekcinė. Liušerio testas (pagal spalvas). Skaityti daugiau
Psichikos sveikata ir sutrikimaiPsichikos sveikata ir sutrikimai. Psichologinės pagalbos metodai. Psichodinaminis požiūris. Laisvosios asociacijos. Sapnų analizė. Priešinimosi terapijai analizė. Perkėlimo analizavimas. C. Rogers į klientą orientuota psichoterapija. Kognityvinis požiūris. Atrankinis apibendrinimas. Viskas arba nieko mąstymas. Elgesio krypties požiūris. Sisteminė desensibilizacija. Modeliavimas. Elgesio nykimas. Tinkamo elgesio paskatinimas. Netinkamo elgesio baudimas. Šeimos terapija. Psichologinės pagalbos būdų efektyvumo įvertinimas. Šilti, pagarba ir pasitikėjimu grįsti santykiai tarp terapeuto ir kliento. Parama ir padrąsinimas. Kontrolės jausmas. Adaptyvių tendencijų paskatinimas. Problemos supratimas. Kliento savijauta. Aplinkinių nuomonė. Psichikos sutrikimų profilaktika. Skaityti daugiau
Psichikos sveikatos politikaPowerPoint pristatymas. Kas yra psichikos sveikata? Psichikos sveikatą ir jos sutrikimus lemia. Visuomenės psichikos sveikata siejama su. Psichikos sveikatą bloginantys veiksniai. PSO rekomendacijos. Valstybinės psichikos sveikatos 2005-2010 metų strategija. Įdomu. Skaityti daugiau
Psichikos tyrimo ypatumai. Trumpa tyrimo metodų charakteristikaĮvadas. Elgesio ir psichikos procesų tyrimo kryptis. Psichologijos sritys. Mokslinė veikla. Mokslinis požiūris. Mokslinis metodas. Psichologijos metodai. Aprašymas. Koreliacija. Eksperimentas. Teigiamos ir neigiamos laboratorinio tyrimo metodų pusės. Išvados. Skaityti daugiau
Psichinė sveikata ir psichikos sutrikimai: taikymo metodaiPowerPoint pristatymas. Pristatymo tikslas. Pristatymo uždaviniai. Psichikos samprata. Psichinė sveikata ir jos svarba. Pojūčių ir suvokimų sutrikimai (1). Pojūčių ir suvokimų sutrikimai (6). Atminties sutrikimai. Atminties sutrikimai (2). Jausmų sutrikimai (1). Jausmų sutrikimai (5). Mąstymo sutrikimai. Mąstymo sutrikimai (2). Valios sutrikimai (1). Valios sutrikimai (3). Potraukių sutrikimai. Potraukių sutrikimai (3). Dėmesio sutrikimai. Dėmesio sutrikimai (2). Skaityti daugiau
Psichinės gynybos mechanizmaiĮvadas. Gynybos mechanizmai. Sublimacija. Neigimas. Išstūmimas. Projekcija. Priešybė. Racionalizacija. Izoliavimas. Panaikinimas. Atvirkštinis reagavimas. Identifikavimas. Konversija. Introjekcija. Kompensacija. Perkėlimas. Regresija. Išvados. Skaityti daugiau
PsichoanalizėApie psichoanalizę. Psichoanalizės teorija, Freudas, psichinis asmenybės modelis, Ego, superego, Jungas, asmenybės teorija, Asmeninė pasąmonė, kolektyvinė pasąmonė, Anima ir animus. Skaityti daugiau
Psichoanalizė (2)Psichoanalizė. Z. Freudas. C.G. Jungas. Kolektyvinė pasąmonė. Skaityti daugiau
Psichoanalizė (3)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Psichoanalizė. Sigmundas Freudas. Du psichoanalizės teiginiai. Skaityti daugiau
PsichodiagnostikaKlausimai ir atsakymai. Pažintinių procesų vertinimo metodai. Kai kurios mąstymo tyrimo metodikos. Intelekto testai. Savižynos klausimynai. Projekcinės metodikos. Vaikų piešiniai psichologinėje diagnostikoje. Individualaus taikomojo psichologinio tyrimo atlikimo struktūra. Mokslinio psichodiagnostinio tyrimo struktūra. Skaityti daugiau
Psichofizinės įtampos reguliavimas, relaksacinis kvėpavimas, psichogeninė treniruotėĮvadas. Psichofizinės įtampos reguliavimas. Relaksacinis kvėpavimas. Psichogeninė treniruotė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......