Šperos.lt > Psichologija
Mokinių dėmesio ypatumų tyrimasĮvadas. Tyrimo tikslas: nustatyti individualius tiriamųjų dėmesio savybių ypatumus. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas, apdorojimas. Rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių vertinimo sistemos tikslaiMokinių vertinimo sistemos tikslai. Ar pažymiai nėra tiesiog farsas, jei visais būdais vertinant mokinius taip dažnai yra daroma klaidų ir vienų mokytojų vertinimas taip skiriasi nuo kitų mokytojų vertinimo? Ar pažymiai ir testavimas trukdo ar padeda mokymuisi? Ar nėra taip, kad pažymiai ir tikrinimo sistemos dažnai sukelia mokinių įtampą ir nerimą, ir dėl to mokiniai pradeda sukčiauti? Viena iš mokinio pasiekimų vertinimo galimybių ("Mokininio pasisekimo knygelė"). Vertinimo uždaviniai. Skaityti daugiau
Mokytojas — klasės vadovasKlasės klimato samprata, jo reikšmė sėkmingam klasės funkcionavimui. Klasės klimato kognityvinė plotmė. Blogo klimato priežastys. Mokytojo poveikio būdai. Klasės klimato psichosocialinė plotmė. Skaityti daugiau
Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių analizėDarbo tikslas – atskleisti priežastis, dėl kurių moksleiviams atsiranda nenoras lankyti mokyklos. Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių atsiradimo prielaidos ir aplinkybės. Mokyklos nelankymo priežastys. Vaiko asmenybėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Paslaugos iš švietimo sistemos iškritusiems vaikams. Informacijos šaltinių analizės išvados. Tyrimo metodika. Respondentų atrankos pagrindimas. Anketos pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Moksleivių vengiančių lankyti mokyklą pasiskirstymas pagal lytį. Asmenybinės moksleivio mokyklos nelankymo priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios aplinkybės. Moksleivių veikla pabėgus iš pamokų. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mokslinės publikacijos analizė: "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje"Įvadas. Analizuojama Editos Pakalnienės ir Rasos Barkauskienės mokslinė publikacija "Draugystės kokybė ir sąsajos su bendraamžių grupės priėmimu paauglystėje". Skaityti daugiau
Moters įvaizdis televizijos reklamojeReklama. Stereotipai. Moters įvaizdžiai reklamoje. Skaityti daugiau
Moters seksualumo vieta krikščioniškoje Vakarų EuropojePraeities puslapiais. Psichologinės ir fiziologinės moters. seksualumo menkinimo šaknys. Senojo Testamento epocha. Naujojo Testamento epocha. Viduramžiai ir Renesansas. "Iš purvo ant pjedestalo". Moters auklėjimas. Kolektyvinė pasąmonė. Sąmonės ir seksualinė revoliucija. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija mokytis ir išmokimasĮvadas. Motyvų ir motyvacijos samprata. Mokymosi motyvų ir motyvacijos samprata. Išmokimas. Išmokimo teorijos. Elgesio formavimas paskatinimu. Elgesio formavimas baudimu. Išvados. Skaityti daugiau
Muzikos poveikis vaiko intelekto raidai ir jos taikymas ugdymeĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar muzikos mokymasis, muzikinė aplinka turi įtakos vaiko gebėjimų bei intelekto raidai ir trumpai aptarti muzikos taikymo galimybes. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Požiūris į muziką kultūros raidoje. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Psichofiziologinis muzikos poveikis. Muzikos žanrų įtaka psichinei veikla. Intelekto samprata. Intelektų ir sugebėjimų įvairovė. Aplinkos ir genetiniai veiksniai intelekto formavimesi. Gabiųjų vaikų savybės. Muzikos panaudojimas intelektui lavinti. Muzikos parinkimas, lavinant intelektą. Muzikinių veiklų panaudojimas, lavinant intelektą. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Muzikos terapijos poveikio analizė pacientams, turintiems psichosomatinių sutrikimųSantrauka. Įvadas. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės bei poveikis. Garso pojūčiai ir savybės. Žmogaus klausos organų sandara ir veikla. Garso savybės, jų taikymas. Biorezonansas ir akustinis organizmo laukas. Reikšmingiausios muzikos funkcijos, veikiančios emocinę bei intelektualinę sferą. Muzikos daromos įtakos hipotezės. Psichofiziologinis muzikos poveikis žmogaus funkcijoms bei vidiniam pasauliui. Muzika ir emocijos. Įvairių muzikos žanrų įtaka žmogaus psichinei veiklai. Muzikos terapija. Kai kurie muzikos terapijos istoriniai aspektai. Šiuolaikinės muzikos terapijos kilmė. Muzikinių intervalų charakteristika. Muzikos terapija - nespecifinis psichoterapijos metodas. Bendra muzikos terapijos metodų apžvalga. Individualios muzikos terapijos taikymas. Grupinės muzikos terapijos taikymas. Veiksniai įtakojantys muzikos terapijos efektyvumą. Muzikos kūrinių pasirinkimas terapijai. Konsonansas – pagrindinė raminamoji muzikinės psichoterapijos priemonė. Vibroakustinė stimuliacija. Šiuolaikinės muzikos terapijos problemos. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Apibendrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Narkomanijos problemaPowerPoint pristatymas. Narkotikai. Narkotikų, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas. Jaunimas. Tyrimai. Su narkotikais susijusios infekcinės ligos. Narkotikų vartojimas intraveniniu būdu. Infekcinių ligų prevencija. Hepatitas B. Hepatito B paplitimas. Hepatitas C. Hepatito C paplitimas. Infekcinių ligų prevencija narkotikus vartojančiųjų tarpe. Padėtis Vilniuje. Moksleivių narkotikų vartojimas. Narkotikų vartojimo priežastys. Narkotikų vartojimas ir kiti veiksniai. Naujausi duomenys apie narkotikų vartojimą Europoje (suaugusiųjų tarpe). Marihuanos ir kitų narkotikų vartojimo sąsajos tarp paauglių. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Narkotikai ir narkomanijaTruputis narkotikų vartojimo istorijos. Narkotikų vartojimo paplitimas Europoje ir Lietuvoje. Moksleivių narkotikų vartojimas. Narkotikų rūšys ir poveikis. Kodėl jaunuoliai vartoja narkotikus. Įvairūs gydymo metodai. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio grupės. Narkotikų vartojimas paauglystėje. Ankstyvoji diagnostika. Tradicinis požiūris į prevenciją. Informacijos pateikimas įvairioms amžiaus grupėms. Skaityti daugiau
Narkotikų vartojimo priežastysPaauglystės periodas. Trumpa narkotikų vartojimo prevencijos istorija. Dvi ligos stadijos. Narkotikų vartojimo biologinės priežastys. Asmenybės ypatybės ir psichologinės priežastys. Smalsumas ir nuolatinis noras patirti kuo daugiau malonumų. Noras būti kitokiu, madingu, laisvu. Nesuvokimas, ką daro ir kad tai yra pavojinga ir rimta. Vartojami narkotikai norint pamiršti problemas, užuot jas išsprendus. Vidiniai emociniai išgyvenimai. Nenorėjimas išsiskirti iš kitų. Vienišumo jausmas. Noras greičiau tapti suaugusiu. Neturėjimas ką veikti, neužimtumas. Atsakomybės ir įsipareigojimų vengimas. Žemas savęs vertinimas. Jausmų reguliavimas. Socialinės priežastys. Šeimos įtaka. Netinkamas auklėjimas šeimoje. Vaikas augo nepilnoje šeimoje. Piktnaudžiavimas narkotikais šeimoje. Vaikas patyrė dvasinių ir fizinių traumų. Draugų įtaka. Bendruomenės ryšių susilpnėjimas. Išvados. Klausimai. Skaityti daugiau
Narkotikų žala paaugliamsĮvadas. Narkotikų rūšys. Ecstasy. LSD. Amfetaminas. Kokainas. Heroinas. Narkotikų žala. Narkomanijos priežastys. Biologinės priežastys. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Skaityti daugiau
Nedarbo psichologiniai aspektaiĮvadas. Tyrimo tikslas. Teoriškai išnagrinėti ir empyriškai pagrįsti žmogaus psichologines problemos, kurias sukelia nedarbas. Teorinė dalis. Nedarbo reguliavimas. Kaip atsiranda psichologiniai sveikatos sutrikimai. Nedarbo ir psichologinių problemų ryšys. Empirinė dalis. Tyrimo etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Nelegalios migracijos grėsmės bei jų prevencijaNelegalios migracijos grėsmės Lietuvos Respublikai. Terorizmo, kaip nelegalios migracijos grėsmės apžvalga Lietuvoje. Organizuoto nusikalstamumo kaip nelegalios migracijos grėsmė Lietuvai. Prekyba žmonėmis. Nelegali migracija ir kitos susijusios grėsmės. Nelegali emigracija kaip grėsmė Lietuvai. Nelegalios migracijos grėsmių samprata ir prevencija Europos Sąjungoje (ES) bei NVS. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Europos Sąjunga. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Nelegalios migracijos problemos sprendimas Lietuvoje. Pajėgų sistema, siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT). Užsieniečių registracijos centras (URC). Migracijos departamentas prie VRM. Teisinės priemonės kovai su nelegaliais migrantais. Užsienio piliečių sulaikymas (Teisinis sulaikymo pagrindas). Lietuvos pasirašytos sutartys dėl grąžinimo. Neįsigaliojusios ratifikuotos sutartys. Neratifikuotos sutartys. Lietuvos kova su nelegalia imigracija. Nelegalios imigracijos pobūdis, priežastys ir mastai. Su nelegalia imigracija susijusios institucijos ir jų veiklos rezultatai. Skaityti daugiau
Neofroidizmas. Humanistinė teorija. EgzistencializmasNeofroidizmas. Humanistinė teorija. Egzistencializmas. Erich Fromm. Karen Horney. Harry Stuck Sullivan. Abraham H. Maslow. Carl R. Rogers. Skaityti daugiau
Nepilnavertiškumo kompleksasĮvadas. A. Adlerio teorijos pagrindas. Nepilnavertiškumo kompleksas. Nepilnavertiškumo komplekso kompensacijos būdai. Nepilnavertiškumo komplekso reikšmė individualiojoje asmenybės teorijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimasSavęs kaip mokytojo pažinimas. Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas. Tyrimas. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (4)Įvadas. Mokomasis tyrimas. Tyrimo tikslas: Nustatyti mokinio nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežastis ir suformuluoti konkrečias rekomendacijas, kurios padėtų sėkmingai mokytis. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo problema: Mokinių nenorėjimas arba nesugebėjimas mokytis. Tyrimo metodai. Tyrimo metodika. Bendros žinios apie mokines. Tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Savęs kaip mokytojo pažinimas. Skaityti daugiau
......