Šperos.lt > Psichologija
Uždavinių sprendimo (mąstymo) ypatumų tyrimasĮvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir atskleisti individualius tiriamųjų uždavinio sprendimo ypatumus, palyginti šiuos ypatumus jaunesnio bei vyresnio amžiaus tiriamųjų grupėse. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės ir eiga. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė. Rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
V. E. Franklis "Žmogus ieško prasmės". Žmogiškoji prasmė ir dvasinis brandumasŽmogiškoji prasmė ir dvasinis brandumas remiantis V.E. Franklio knyga "Žmogus ieško prasmės". Pateikti savo požiūrį remiantis knyga. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės"Viktoras Emilis Franklis, jo veikla. Pirmoji knygos "Žmogus ieško prasmės" dalis. Kalinio psichinių reakcijų raidos fazės. Antroji knygos dalis – logoterapija. Svarbiausi logoterapijos principai. Knygos sukeltas įspūdis. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (2)V. Franklio kūrinio "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (3)V. Franklio kūrinio "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
V. Franklis "Žmogus ieško prasmės" (5)V. Franklio knygos "Žmogus ieško prasmės" recenzija. Skaityti daugiau
V. Preiffer "Gyveni vienas nebūk vienišas"V. Preiffer knygos "Gyveni vienas nebūk vienišas" aprašymas. Įvadas. Dėstymas. Knygoje pateikta 10 teiginių apie vienatvę kuriuos autorė stengiasi paneigti. 3 skyrius. 5 skyrius. 6 skyrius. 7 skyrius. Išvados. Skaityti daugiau
V.E. Franklis "Vis vien sakyti gyvenimui Taip"Viktoro Emanuelio Franklio knygos "Vis vien sakyti gyvenimui Taip" recenzija. Skaityti daugiau
Vadovavimas (15)Autorių indėlį į bendrą darbą atspindinti lentelė. Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Motyvacija. Vadovo kalba. Klausymas. Elgesio teorija. Vadovo veiklos analizė. Veiklos sėkmės priežastys. Faktoriai lemiantys sėkmingą vadovavimą. Patarimai norint tapti dar geresniu vadovu. Skaityti daugiau
Vaiko sveikata motinos ir tėvo santykių įtakojeĮvadas. Poros tarpusavio santykiai. Vaiko sveikata motinos ir tėvo santykių įtakoje. Atleidimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų auklėjimas JaponijojeSocialinė padėtis Japonijoje. Šeimos tradicijos. Prostitucija. Tėvų-vaikų santykiai. Etika ir estetika vaikų auklėjime. Bendravimas. Skaityti daugiau
Vaikų psichologinis konsultavimasĮvadas. Vaikų psichologinio konsultavimo apibūdinimas. Vaikų ir suaugusiųjų psichologinio konsultavimo skirtumai. Šeimos vaidmuo vaikų psichologiniam konsultavime. Pagrindinės vaikų konsultavimo teorinės kryptys. Psichoanalitinė - psichodinaminė kryptis. Elgesio kognityvinė kryptis. Egzistencinė – humanistinė kryptis. Vaikų konsultavimo technikos. Žaidimų terapija. Meno terapija. Psichodrama metodas. Pasakų sekimas, kūrimas, istorijų pasakojimas Biblioterapija. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų seksualinė prievartaĮvadas. Vaiko seksualinės prievartos apibrėžimai. Vaiko seksualinio išnaudojimo prielaidos, teorijos. Vaikų seksualinės prievartos požymiai, padariniai. Pagalba seksualinę prievartą patyrusiam vaikui. Skaityti daugiau
Vaikų seksualinis smurtas šeimojeSmurto samprata. Smurto vaikų atžvilgiu apibrėžimas. Smurto vaikų atžvilgiu priežastys. Vaikus žalojantiems tėvams būdingi bruožai. Seksualinis smurtas vaiko atžvilgiu. Seksualinio smurto vaiko atžvilgiu apžvalga. Kas tai yra seksualinis smurtas vaiko atžvilgiu. Seksualinio smurto vaiko atžvilgiu aktualumo pagrindimas. Vaikų neskelbimo apie seksualinį smurtą priežastys. Kaip sumažinti smurtą bei apsaugoti vaikus. Kaip padėti vaikui patyrusiam seksualinį smurtą. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų stresasPowerPoint pristatymas. Įvadas. Streso sąvokos aiškinimas. Stresas būna trumpalaikis ir ilgalaikis. Stresą sukeliantys veiksniai. Vaikų psichosocialiniai stresoriai. streso požymiai. Stresas ir jo įveika vaikystėje. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdinės haliucinacijosDarbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Kaip kuriamas pasaulio modelis. Regos analizatorius. Haliucinacijos. Haliucinacijų tipai. Haliucinacijos, pasireiškiančios sveikiems ir turintiems patologinių sutrikimų žmonėms. Vaizdinės haliucinacijos. Šizofrenija. Eidetizmas. Baltoji karštinė. Déja vu. Kolektyvinės haliucinacijos. Psichotropinių medžiagų vartojimo sukeliamos haliucinacijos. Narkotikai. Narkotinių medžiagų poveikis Centrinei Nervų Sistemai. Haliucinogenų rūšys. Natūralūs haliucinogenai. Sintetiniai haliucinogenai. Haliucinogenų poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdinio mąstymo tyrimas (2)Įvadas. Vaikų vaizdinio mąstymo tyrimas. Tyrimo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Instrukcija tiriamajam. Domenų sutvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizduotės proceso tyrimas. Asmenybes temperamento tyrimasVaizduotė. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizdinių formavimosi tyrimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių atkuriamosios vaizduotės tyrimas. Vidutininiojo mokyklinio amžiaus mokinių erdvinės vaizduotės tyrimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių erdvinės vaizduotės turimas. Vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių kurybinės vaizduotės tyrimas. Įvairaus amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Išvados. Temperamentas. Tipologinių vidutiniojo ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių savybių tyrimas. Išvada. Skaityti daugiau
Vėberio-Fechnerio dėsnio patikrinimas (2)Įvadas. Eksperimentinio darbo tikslas: Patikrinti, ar galioja Vėberio-Fechnerio dėsnis tiriant 400 pikselių, 200 pikselių, 100 pikselių, 50 pikselių ilgio tieses ir jų pokyčius. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Darbo priemonės. Instrukcija tiriamajai. Tyrimo eiga. Skaičiavimuose naudotos formulės. Duomenų tvarkymas. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Vėberio–Fechnerio dėsnio nustatymasPažinimo procesų laboratorinis darbas NR. 1. Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Rezultatai ir jų analizė. Pirmosios serijos rezultatai. Serija. Antrosios serijos rezultatai. 2 serija. Pirmosios ir antrosios serijų rezulatatų palyginimas. Konstanta. Išvados. Skaityti daugiau
...