Šperos.lt > Psichologija
Psichologinė asmenybės analizėĮvadas. Darbo tikslas – psichologinė asmenybės analizė. Temperamentas. Charakteris. Gabumų įvertinimas. Bendravimo stilius. Emocinės reakcijos streso metu. Gyvenimo vizija. Išvados. Skaityti daugiau
Psichologinė krizė ir savižudybės problemaĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti psichologinės krizės ir savižudybės fenomeno svarbiausius aspektus. Psichologinės krizės samprata. Krizės stadijos. Krizių tipai. Psichologinės krizės. Krizės samprata, priežastys. Krizė ir stresas. Savižudybė, jos grėsmė, krizės požymiai. Statistiniai duomenys ir savižudybių būdai. Savižudybių dinamika ir tipologija. Skaityti daugiau
Psichologinės situacijos aprašymas ir analizėĮvadas. Konfliktinė situacija. Konflikto analizė. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktų orientacijos. Konflikto baigtis. Išvados. Skaityti daugiau
Psichologiniai aspektai sporteKaip Lietuvoje autoriai atskleidžia psichologinius aspektus sporte? Sportas. Skaityti daugiau
Psichologiniai matavimaiPowerPoint pristatymas - konspektai. Psichologinių tyrimų tikslas. Psichologiniai matavimai – duomenų rinkimas. Kas yra duomenys? Naudojami aprašymui kintamieji. Šalutiniai kintamieji. Tyrimo būdai. Psichologinių matavimų ypatumai. Psichologiniai matavimai. Kai kurios mokslinio stebėjimo charakteristikos. Fizikinių pėdsakų panaudojimas. Sukurto produkto panaudojimas arba produkcijos pėdsakas. Minėtų pėdsakų panaudojimo problemos. Matavimo dydžiai. Skirtumų tarp dydžių įvertinimas. Mato samprata. Skirtumo matavimas. Kai kurių matų pavyzdžiai. Euklido metrika, kai p=2. Manheteno metrika p=1. Eliptinė metrika. Psichologiniai matavimai. Matavimai psichofiziologijoje. Koreliaciniai tyrimai. Koreliacijos įvertinimas. Tiesinis ryšys. Ryšio tarp intervalinių dydžių grafinis nustatymas. Tiesinys ryšys. Regresinės linijos nustatymas. Regresinė linija ir koreliacijos koeficientas. Ryšio grafinis nustatymas. Netiesinio ryšio grafinis nustatymas. Ryšio tarp įvairių kintamųjų nustatymas. Koreliacijos koeficientai. Kiti koreliacijos koeficiento analogai. Kiti koreliacijos koeficientai, analogai. Koreliacijos koeficiento analogai. Matavimai psichofizikoje. Reakcijos greičio (laikų) matavimo metodikos. Reakcijos greitis. Reakcijos greičio matavimo metodai. Parametrai įtakojantys reakcijos greitį. Psichologiniai faktoriai įtakojantys reakcijos greitį. Donderso RL matavimo metodikos. Psichofizikiniai matavimai. Vidurinės reikšmės metodas. Santykinis arba diferencialinis slenksčio matavimas. Akiplotis. Prievartinio atsako metodas. PA metodai. Psichometrinė kreivė. Sprendimo priėmimo teorija ir žmogaus jautris. Sprendimo priėmimas – galimos klaidos ir teisingi atsakai. Atsakymų variantai ir jų kaina. Sprendimo priėmimo – struktūrinis modelis. Sprendimo priėmimo – matematinis modelis. Sprendimo priėmimo kriterijai. Optimizavimo sąlygų radimas. Optimizavimo sąlygos. Kriterijų optimizavimas. Optimizavimo pavyzdžiai. Sprendimas, kai kainos nelygios. Operatoriaus charakteringa kreivė. Subjektyvių skirtumų matavimai psichofizikoje. Styvenso skirtumų matavimo metodas. Dviejų n. dydžių įtaka slenksčiui. Skalių normalizacija. Sten ir stanine skalės. Testų validumas. Konstrukto validumas. Validumo vertinimo pavyzdžiai. Validumas ir koreliacijos koeficientas. Patikimumas. Patikimumo įvertinimas. Bendra testo dispersija Sx2. Bendra dispersija. Patikimumo formulė. Skalių patikimumas. Pavyzdžiai. Testo atsakymo klaidos (Se2) dispersiją? Išvados. Testo patikimumo didinimas. Testo validumas. Validumas. Testo efektyvumo įvertinimas. Pavyzdys. Ryšys tarp validumo ir efektyvumo. Teorinis ryšys tarp testo validumo ir efektyvumo. Grafinis pavyzdys. Skaičiavimo pavyzdys. Išvadų tęsinys. Dar kartą apie validumą ir efektyvumą. Validumo įvertinimas. Ryšys tarp validumo ir patikimumo. Pradinės žinios apie testus. Testų tipai. Testavimo metodai. Apklausa. Testavimo laikas. Grupių (grupinis) testavimas. Testavimas ir socialiniai santykiai. Socialiniai santykiai ir testavimas. Kiti faktoriai. Motyvacija. Apsimokymas. Šiek tiek papildomų žinių apie testus. Atsakų vertinimo koregavimas. Atsakų koregavimo pavyzdžiai. Vertinimas. Testų efektyvumas. Skaityti daugiau
Psichologiniai tipaiĮvadas. Tikslas – psichologiniai tipai pagal Jungą. Psichologinio tipo sąvoka. Psichologinių tipų istorija. Skirtingi požiūriai į individų tipologiją. Afekto įtaka psichologiniam tipui. Tipo diferencijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Psichologiniai vaikų muzikinio ugdymo aspektaiĮvadas. Muzikos reikšmė žmogaus gyvenime. Muzika ir psichologija. Muzikinis ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais. Prenatalinis muzikinis ugdymas. Muzikinis ugdymas ankstyvosios vaikystės laikotarpiu ir vaikų darželyje. Pradinukų muzikinis ugdymas. Paauglys ir muzika. Gydomoji muzikos galia — muzikos terapija. Išvados. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimasPsichologinis konsultavimas, pasitelkiant vieną iš neurolingvistinio programavimo metodų (NLP) - laiko linijų metodą. Psichologinės situacijos aprašymas. Psichologinė pagalba. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimas (2)Įvadas. Konsultavimas. Konsultanto ir kliento kontaktas. Konsultavimo rezultato samprata. Konsultavimo eiga. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimas (3)Psichologinio konsultavimo bendras apibūdinimas. Psichologinio konsultavimo apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos ir skirtumai. Asmenybės teorija ir konsultavimo praktika. Konsultavimo proceso struktūra. Konsultanto vaidmuo. Reikalavimai konsultanto asmenybei. Konsultanto ir kliento kontaktas. Kontakto apibūdinimas. Terapinė atmosfera. Emociniai terapinės atmosferos komponentai. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje. Problemų įvertinimas. Psichologinio konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimas (4)Įžanga. Bendrosios psichologinio konsultavimo problemos. Psichologinio konsultavimo apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsajos ir skirtumai. Asmenybės teorija ir konsultavimo praktika. Konsultavimo proceso struktūra. Konsultanto vaidmuo. Reikalavimai konsultanto asmenybei. Konsultanto vertybių sistema. Konsultanto profesinis pasirengimas. Konsultanto ir kliento kontaktas. Kontakto apibūdinimas. Terapinė atmosfera. Fiziniai ir emociniai terapinės atmosferos komponentai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Perkėlimas ir kontrperkėlimas konsultavime ir psichoterapijoje. Problemų įvertinimas. Pagrindiniai konsultavimo būdai ir procedūros. Psichologinio konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas. Etiniai psichologinio konsultavimo principai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimas (5)Psichologinis konsultavimas. Bendrosios psichologinio konsultavimo problemos. Pagrindinės psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos kryptys. Psichoanalitinė – psichodinaminė kryptis. Elgesio kognityvinė kryptis. Elgesio terapijos technikos. Kognityvinė terapija. Kognityvinės technikos: tuštumos užpildymas. Specifinės kognityvinės technikos. Egzistencinė - humanistinė kryptis. Konsultanto asmenybė. Konsultanto ir kliento kontaktas. Individualaus konsultavimo eiga. Vaikų psichologinis konsultavimas. Darbo su vaikais metodai. Skaityti daugiau
Psichologinis konsultavimas (6)Psichologinis konsultavimas. Problemų įvairovė. Konsultavimo apibrėžimai. Psichoterapija. Psichoterapija gydomi. Psichologinis konsultavimas nuo psichoterapijos skiriasi. Specifiniai psichologinio konsultavimo bruožai. Konsultavimas ir psichoterapija turi kelias sudėtines dalis. Universalūs tikslai, minimi įvairių psichologinių konsultavimo teorinių mokyklų. Konsultavimo proceso struktūra. Kottler ir Brown modelis, išskiria 9 etapus. Pagrindinės psichologinio konsultavimo ir terapijos kryptys. Pagrindiniai terapiniai parametrai. Psichoanalitinė-psichodinaminė kryptis, kūrėjas Z. Freudas. Klasikinės psichoanalizės technikos. Elgesio–kognityvinė kryptis. Konsultanto asmenybė. Konsultanto vaidmuo konsultavimo procese. Konsultanto ir kliento kontaktas. Komponentai. Emociniai komponentai. Kontakto palaikymo įgūdžiai. Vaikų psichologinis konsultavimas. Humanistiniai principai. Psichologinio konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas. Grupinė psichoterapija. Psichoterapinės grupių tikslai. Psichoterapinių grupių įvairovė. Terapiniai veiksniai. Konsultanto asmenybė. Kūrimo darbo etapai, tikslai. Efektyvaus dalyvavimo grupėje prielaidos, galimos nesėkmės. Efektyvaus dalyvavimo grupėje įgūdžiai. Grupinės psichoterapinės nesėkmės. Skaityti daugiau
Psichologinis vystymasis kūdikystėjeFizinis kūdikio vystymasis. Psichologinis kūdikio vystymasis. Kūdikio bendravimas su suaugusiaisiais ir jų įtaka vaikui. Motina ir kūdikis. Kūdikio maitinimas ir jo svarba. Kodėl kūdikiai verkia. Išvados. Skaityti daugiau
Psichologinių tyrimų metodaiMokslinė psichologija. Tyrimo patikimumas ir tyrimo validumas. Tyrimo patikimumas. Psichologijos tyrimo metodų klasifikacija. Eksperimentinis tyrimo metodas. Eksperimentinio tyrimo ypatybės. Kintamieji ir jų rūšys. Šalutiniai kintamieji. Aprašomojo atskiro atvejo tyrimo charakteristika. Aprašomojo atskiro atvejo tyrimo taikymas. Ypatumai. Aprašomojo atskiro atvejo tyrimo trūkumai. Atskiro atvejo eksperimentas. Skaityti daugiau
Psichologo darbasMokyklos psichologo darbo objektas, uždaviniai ir turinys. Pagrindinės mokyklos psichologo darbo kryptys bei jų prioritetų klausimai. Profilaktinio darbo krypties mokyklos psichologo darbe problemos ir turinys. Psichologo darbas su paaugliais. Pagrindinių amžiaus problemų, santykių su suaugusiais, mokymosi, savimonės ir tapatumo raidos sunkumo įveikimo galimybės. Psichologo darbas su pedagogais. Psichologo darbas su ugdytinių tėvais. Psichologinis konsultavimas mokyklos psichologo darbe, jo ypatumai. Šviečiamasis psichologo darbas švietimo sistemoje. Švietimo sistemoje dirbančio psichologo profesinės veiklos etinės problemos. Etikos reikalavimai psichodiagnostikoje, psichokorekcijoje, šviečiamajame darbe bei konsultavime. Psichologo darbas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Psichologo darbas globos institucijose. Psichologo darbas su jaunesniais mokiniais. Adaptacijos mokykloje, pedagoginio parengtumo, mokymosi sunkumų, pažinimo raidos, motyvacijos ir kitų problemų sprendimas. Pedagoginio pasirengtumo problema. Pedagoginis apleistumas. Intelektualiai pasyvūs vaikai psichologo darbas su vyresniais mokiniais, jo specifika. Asmenybės raidos, gyvenimo prasmės paieškų, bendravimo problemų sprendimas. Identiteto ir vaidmenų pasikeitimas. Krizė. Diferenciacija. Bendravimas. Brendimas. Naujų brandesnių santykių su abiejų lyčių bendraamžiais ugdymas. Vyro ir moters socialinio vaidmens mokymasis. Vertinti savo kūną ir jį efektingai naudoti. Pasiekti jausminio nepriklausomumo nuo tėvų ir kitų suaugusiųjų. Pasirinkimas ir pasirengimas užsiėmimui. Pasiruošimas vedyboms ir šeimyniniam gyvenimui. Protinių sugebėjimų ir pilietinės savimonės ugdymas. Noras būti socialiai atsakingam. Formuoti vertybių sistemą. Skaityti daugiau
Psichologo/psichoterapeuto įvaizdis filmuose: "Šeštasis pojūtis", "Slėpynės" ir "Nuodėmės užkalbėjimas"Psichologo/psichoterapeuto įvaizdis šiuolaikinėje kultūroje. Darbas apie psichologų ir psichoterapeutų įvaizdį filmuose. Aptariami trys filmai M.N. Shyamalan "Šeštasis pojūtis", J.Polson "Slėpynės", A.Puipa "Nuodėmės užkalbėjimas". Filmai. Kodėl pakeičiau namų darbų užduotyje pateiktus atlikimo reikalavimus? M. Night Shyamalan psichologinis trileris "Šeštasis pojūtis". Filmo aprašymas. Psichologo Malkolmo Krovo kaip personažo analizė. John Polson mistinė drama "Slėpynės". Filmo aprašymas. Psichologo Deivido Callaway kaip personažo analizė. Algimanto Puipos drama "Nuodėmės užkalbėjimas". Filmo aprašymas. Filmo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
PsichoterapijaPsichoterapijos istorija. Psichoterapija. Psichoterapijos rūšys. Atskleidžiamoji (arba giluminė) psichoterapija. Paciento Ego stiprinimo psichoterapija. Palaikomoji psichoterapija. Pagrindiniai psichoterapijos principai. Psichoterapijos motyvacija. Psichoterapijos susitarimas. Psichoterapinė aplinka. Medicininė psichologija: Gydytojo profesija, Medicinos psichologo profesija, Medicininės psichologijos raidos veiksniai, Medicinos psichologijos sąsaja su psichiatrija, Psichiniai procesai, būsenos ir savybės medicininėje psichologijoje, Psichikos būsenos, Medicinos psichologijos problemos, Sergančio žmogaus psichika, Psichosomatiniai ir somatopsichiniai ryšiai, Medicininės psichologijos tyrimo metodai, Psichologiniai poveikio ir gydymo metodai, Psichohigiena, psichoprofilaktika ir psichologinė reabilitacija, Bendravimo ir deontologijos problemos medicininėje psichologijoje. Skaityti daugiau
Psichoterapija (2)Įvadas. Psichoterapija. Psichoanalizė. Humanistinė psichoterapija. Elgesio terapija. Kognityvinė terapija. Išvados. Skaityti daugiau
Psichoterapija (3)Psichoterapijos dalykas. Teorinės psichoterapijos kryptys. Racionalioji psichoterapija. Racionalioji emocijų psichoterapija. Psichoanalizė (dinaminė) psichoterapija. Biheviorizmas. Kognityvinė terapija. Egzistencinė psichoterapija. Psichodelinė psichoterapija. Transakcinė analizė (arba tėvai–vaikai mumyse). Goštauto terapija (tapti savimi). Pozityvi psichoterapija. Psichoterapijos poveikio būdai. Nespecifinis psichoterapijos poveikis. Specifinis psichoterapijos poveikis. Įsisąmoninimui dažnai trukdo tokie savigynos procesai. Emocinis perdirbimas. Specifinė psichoterapija. Įtaiga ir savitaiga. Autotreningas. Hipnoterapija ir autohipnoterapija. Grupinė psichoterapija. Pacientų su negalia biblioterapija. Pacientų su negalia reabilitacijos metodas - Landšaftas. Racionaliai mąstyti sveika. Psichologinis konsultavimas. Apibrėžimas ir tikslai. Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos sąsaja. Konsultantas. Konsultantas ir kliento kontaktas. Psichologinio konsultavimo eiga. Svarbiausios procedūros ir būdai. Kliento padrąsinimas ir nuraminimas. Problemų įvertinimas. Patarimai pradedančiam konsultantui. Konsultavimo pabaiga. Nerimas. Baimė ir fobinės reakcijos. Priešiškai nusiteikęs ir agresyvus klientas. Nemotyvuotas klientas. Klientas per didelius reikalavimus. Klientas jaučiantis kaltę. Veikiantis klientas. Isteriška asmenybė. Asmenybė su įkyrumais. Paranojiškas klientas/asmenybė. Šizoidinė asmenybė. Asociali asmenybė/klientas. Klientas su psichosomatiniais pobūdžio nusiskundimais. Depresyvus klientas su suicidiniais ketinimais. Klientas su suicidiniais ketinimais. Skaityti daugiau
......