Šperos.lt > Pramonė ir gamyba > Pramonės ir gamybos referatai
Pramonės ir gamybos referatai

(121 darbai)

Pramonės restruktūrizavimo problemosĮžanga. Pramonės restruktūrizavimas Lietuvoje. Pramonės restruktūrizavimo problemos. Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Prekių mokslas: audiniaiĮvadas. Įmonės aprašymas. Audinių asortimentas pagal grupavimo požymius. Apie UAB "Audėjas" audinius. Audinių ženklinimas. Tarptautinė standartizacijos organizacija. UAB "Audėjo" Europos Sąjungos (ES) parama. Išvados. Skaityti daugiau
Pusvilnonio siūlo gamyba: UAB "Alkida"Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Pusvilnonio siūlo technologinis procesas. Pusvilnonio siūlo technologinio proceso operacijos. Technologinė pusvilnonio siūlo gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Rapsų spaudimo technologijos diegimo projektasĮvadas. Kas yra biodyzelinas. Biodyzelino gaminimas Lietuvos ekonominėmis sąlygomis. Rinkos apžvalga. Biokuro gamybos bei vartojimo ypatumai Lietuvoje. Biodyzelino vartojimas pasaulyje. Biodyzelino gamybos schema. Biodyzelininių degalų gamybos technologijos. Biodyzelininių degalų savybės ir kokybė. Techniniai aspektai. Rapsų perdirbėjai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Sagų prisiuvimo mašinosĮvadas. Sagų su dviem ir keturiom skylutėm prisiuvimo procesas grandininio dygsnio pusautomačiais. Mašinos eksploatacija ir techninis aptarnavimas. Skaityti daugiau
Siūlų projektavimasĮvadas. Tekstilės gaminių projektavimas. Verpalų paskirtis ir bendros charakteristikos. Mišinio komponentų charakteristikos. Cheminio pluošto charakteristikų apskaičiavimas. Verpalų charakteristikų apskaičiavimas. Matematinis modelis mišinio sudėčiai optimizuoti. Grafinė dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (26). Skaityti daugiau
Spaustuvė "Lietuvos rytas". Gamybos technologija: žurnalas "TV antena"Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Poligrafija. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veikos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Žurnalo "TV antena" gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Sūriai (2)Įvadas. Fermentiniai sūriai. Sūrių klasifikavimas pagal riebumą. Sūrių klasifikavimas pagal kietumą. Fermentinių sūrių bendrosios gamybos technologinė schema. Bežieviai sūriai. Sūrių Nokinimas. Tarkuojamieji sūriai ir jų asortimentas. Kietųjų ir punskiečių sūrių asortimentas. Minkštieji fermentiniai sūriai ir jų asortimentas. Fermentinių sūrių jusliniai Rodikliai. Sūryme Brandinti Sūriai. Pienarūgščiai fermentiniai sūriai. Sūrių ydos. Fermentinių sūrių milteliai. Fermentinių sūrių pakavimas, Laikymas. Fermentinių sūrių asortimentas. Išvados. Skaityti daugiau
Šaldymo ūkisĮvadas. Maisto produktų konservavimas šalčiu. Konservavimas aukštoje temperatūroje. Konservavimas žemoje temperatūroje. Atšaldymas. Atšaldymo trukmė ir greitis. Šaldomų produktų natūralūs nuostoliai. Maisto produktų atšaldymo technologija. Maisto produktų užšaldymas. Procesai, vykstantys užšaldomuose produktuose. Užšaldytų produktų išskiriama šiluma. Užšaldymo trukmė ir greitis. Užšaldymo būdai ir įrengimai. Šviežias šaldytas maistas. Šviežių uogų šaldymas. Šaldyti ar konservuoti maisto produktai. Šaldymo kameros, transportavimo įrenginiai. Šaldyklos kaip prekybos įmonių tipas. Maisto produktų laikymas. Leistina produktų laikymo trukmė. Įvairių veiksnių įtaka šaldytuvuose laikomų produktų nuodžiūvai. Maisto produktų laikymo sąlygos. Laikymo trukmės prailginimo pagalbinės priemonės. Krovinių gabenimo organizavimas. Transportavimo įrenginiai. Transporto priemonių pasirinkimas ir temperatūros sąlygos, kurių turi būti laikomasi gabenant greitai (labai) šaldytus ir šaldytus maisto produktus. Greitai gendančių krovinių gabenimas. Grūdų gabenimas geležinkeliu. Jūrų transportas. Automobilių transportas. Vėdinimas. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Šarvuotų durų gamybos technologijaĮvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos / paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Atliekamų darbų technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Technologinė gamybos / paslaugų teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Šventinio pyrago gamybos technologijaŠventinio pyrago gamybos technologija X įmonėje. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Šventinio pyrago gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Šventinio pyrago technologinė schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Taršos prevencija vyno pramonėjeBendroji apžvalga. Atliekų prevencija. Taršos prevencijos žingsniai vyno pramonėje. Taršos prevencija vynuogių auginime. Grybelio kontrolė. Energijos taupymas. Šaldomųjų agentų panaudojimo alternatyvos. Išpilstymo proceso racionalizacija. Nuotekų kiekio mažinimas. Procesų efektyvumas. Atliekų tvarkymo ir saugojimo strategijos. Skaityti daugiau
Technologinių įrenginių ir kredito pagrindimas, bei atsipirkimo nagrinėjimas verslo programojeĮvadas. Technologinių įrenginių ir kreditų panaudojimo bei finansavimo pateikimo svarba verslo programoje. Technologinių įrenginių pasirinkimo įtaka prekės (paslaugos) konkurencingumui. Gamybinis planas. Gamybos išlaidos. Grynųjų pinigų cirkuliavimo prognozė ir kredito gavimo bei atsipirkimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaisių ir daržovių skyriaus analizė: parduotuvė UAB "Norfa"Įvadas. Darbo tikslas – Nustatyti UAB "Norfa" daržovių ir vaisių skyriaus pažeidimus. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Vandens garų sorbcijaĮvadas. Vandens garų sorbcija. Šiluminiai efektai sorbcijos metu. Pluoštų brinkimas. Drėgnumo nustatymo metodai. Svėrimo metodai. Kondicine masė ir kondicinis drėgnumas. Tekstiles medžiagų šlampumas. Laidumas orui, garams, vandeniui. Laidumas orui. Laidumas garams. Laidumas vandeniui. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Verslumas - ketvirtas gamybos veiksnysĮvadas. Verslo samprata ir jo funkcijos. Verslininko funkcijos. Verslumo – kaip gamybos veiksnio samprata. Verslumo plėtotės veiksniai. Verslumo ugdymas. Išvada. Terminų žodynas. Skaityti daugiau
VynasVyno istorija. Viso pasaulio vynų etiketės. Vyno gamyba. Vyno klasifikacija. Vyno asortimentas. Vyno kokybė ir jos vertinimas, pakavimas ir laikymas. Vaisvynis. Skaityti daugiau
Vynas (3)Definicija. Vyno istorija . Vyno gamyba ir vartojimas. Vyno rūšys ir klasifikacija. Vyno rūšys. Vyno klasifikacija. Vyno kokybės rodikliai. Prekės kodai. Prekių Harmonizuotoji sistema (HS). Kombinuota prekių nomenklatūra (CN). Gamintojai ir tiekėjai. Skaityti daugiau
Žaliavos, jų strateginė ir ekonominė reikšmė. Energetinės ir nerūdinės žaliavosĮvadas. Pramonė ir jos šakos. Kasybos pramonė. Apdirbamoji pramonė. Maisto produktų ir gėrimų pramonė. Tekstilės pramonė. Mašinų, prietaisų ir įrenginių pramonė. Cheminių medžiagų ir produktų pramonė. Medienos ir medinių dirbinių pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Energijos pramonė. Elektros energijos gamyba ir tiekimas. Saulės energija. Bangų mūšos energija. Vandens tiekimas. Vandens energija. Geoterminė energija. Biomasės panaudojimas. Augalinės biomasės kuras. Biologinės dujos. Biodegalų ir bioalyvų gamyba ir naudojimas. Vėjo energija. Dujų tiekimas. Anglys. Nafta. Produktai, gaunami iš naftos, jų naudojimas. Naftos distiliacija. Išvados. Santrauka. Priedai (7). Skaityti daugiau
Žuvies sudėties kitimas technologinių procesų metuĮvadas. Darbo tikslas susipažinti ir paanalizuoti žuvies sudėties kitimą technologinių procesų metu. Biocheminė žuvies sudėtis. Pagrindinių medžiagų sudėtis žuvų mėsoje. Vanduo. Baltymai. Fosfolipidai arba fosfatidai. Sterinai. Karotinoidai. Vitaminai. Angliavandeniai. Fermentai. Maistinė žuvų vertė. Energetinė vertė. Žuvies pokyčiai šaldymo metu. Fizikinės savybės. Vandens įšalimo dinamika. Histologiniai pakitimai. Biocheminiai pakitimai. Mikrobiologiniai pakitimai. Žuvies pokyčiai išdorojimo metu. Žuvies pokyčiai sūdymo metu. Žuvų sūdymo esmė ir įtaka kokybei. Žuvų sūdymo būdai ir jų įtaka gatavos produkcijos kokybei. Žuvies pokyčiai rūkymo metu. Fizikiniai ir biocheminiai pakitimai. Žuvies pokyčiai laikymo metu. Biocheminiai procesai. Kvėpavimas. Hidrolizė. Mikrobiologiniai procesai. Rūgimas. Puvimas. Pelėjimas. Cheminiuose procesuose. Išvados. Skaityti daugiau
...