Šperos.lt > Pramonė ir gamyba > Pramonės ir gamybos referatai
Pramonės ir gamybos referatai

(121 darbai)

MėsaĮvadas. Mėsos charakteristika. Kiaulienos klasifikavimas. Mėsos kokybės rodikliai. Pakitimai mėsoje laikymo metu. Mėsos ir jos produktų ženklinimo spaudai. Išvados. Skaityti daugiau
Metalo apdirbimo ir mašinų gamybos perspektyvos LietuvojeMetalo apdirbimas, Akcinė bendrovė "Vienybė", Istorija, Technologijos, Mašinų gamyba, Uždaroji akcinė bendrovė "Baltic Master", Istorija, Įmonės veiklos kryptys, Gaminiai. Įmonių ekonomikos referatas, apie dvi vienas iš didžiausių Lietuvoje, metalo apdirbimo ir mašinų gamybos įmonių perspektyvas, prisitaikant prie šiuolaikinės rinkos. Skaityti daugiau
Nafta ir jos eksploatavimas LietuvojeNafta ir jos eksploatavimo pradžia Lietuvoje. Pagrindinės su nafta ir jos produktais. dirbančios įmonės. AB "Geonafta". UAB "Minijos Nafta". UAB "Manifoldas". UAB "Genčių nafta". AB "Mažeikių nafta". AB "Klaipėdos nafta". Šių metų naftos išgavimo rodikliai. "Vakarų ekspreso" straipsnis. Naftininkai gyventojus lepina pažadais. Nafta Kuršių mariose. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Nafta LietuvojeĮvadas. Lietuvos nafta ir dujos, jų panaudojimo galimybės. AB "Mažeikių nafta". Apie bendrovę. Veikla. Naftos perdirbimo įmonė. Ekologija. Sauga darbe. Skaityti daugiau
Naftos pramonė LietuvojeCivilizacijos kraujas. Naftos ištekliai nenumaldomai tirpsta. Energijos išteklių rojaus nebus. Alternatyvios energetikos plėtra – neišvengiama. Nafta Lietuvoje. Nafta. Naftos produktai. Naftos paplitimas. Didžiausi naftos baseinai. Fiziniai naftos perdirbimo būdai. Naftos naudojimas. Naftos gavyba Lietuvoje. Lietuvos naftos ūkis. Skaityti daugiau
Operatyvaus gamybos valdymo teorija "just-in-time"Įžanga. Istorija ir sistemos esmė. Įžanga JIT (just-in-time) diegimą ir integravimą. Mąstymo revoliucija. 5S darbo vietos pagerinimui. Srautinė gamyba. Standartizuotos operacijos. Keleto procesų valdymas. JIT įdiegimas ir integravimas. Japonijos kultūra ir jos poveikis JIT sėkmei. Diegimo tikslai. Keliai į sėkmingą įdiegimą. Tiekėjai. Ne automobilių pramonės įmonės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) automobilių pramonė. General Motors. Kliūtys mažoms įmonėms. Sistemos privalumai ir ribotumai. Sistemos privalumai. Sistemos ribotumai. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalių darbo sąlygų sudarymas (2)Įžanga. Veiksniai, įtakojantys darbo sąlygas. Psichofiziologiniai veiksniai. Estetiniai veiksniai. Socialiniai psichologiniai veiksniai. Sanitariniai higieniniai veiksniai. Patalpų mikroklimatas. Cheminiai veiksniai. Patalpų apšvietimas. Triukšmas darbo vietose. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Slenkantis darbo grafikas. Laisvas darbo grafikas. Sutrumpinta darbo savaitė. Jaunų asmenų apsaugos reglamentavimas. Darbo sauga. Nelaimingi atsitikimai darbe. Darboviečių įrengimo reikalavimai. Higieniniai reikalavimai. Gamybinės buities reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Technologiniai reikalavimai. Priešgaisriniai reikalavimai. Darbo įrenginiai. Minimalūs reikalavimai mobiliesiems darbo įrenginiams. Bendrosios atsargos priemonės visiems darbo įrenginiams. Socialinis draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
Optimalus gamybos planas (2)Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada. Skaityti daugiau
Padėklų gamybos technologija UAB "Raivyra"Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Padėklų gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Pakartotinis popierius perdirbimas ir gaunami produktaiĮvadas. Popierius. Popieriaus gamybos istorija. Popieriaus ir jo perdirbimo sąvokos. Popieriaus perdirbimas. Popieriaus perdirbimo tikslai ir privalumai. Perdirbimo procesas. Popieriaus perdirbimas namie. Gaunami produktai. Išvados. Skaityti daugiau
Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakosĮvadas. Lietuvos pramonės analizė. Bendra Lietuvos išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės analizė. Maisto ir gėrimų gamyba. Aprangos ir tekstilės gamyba. Medienos ir baldų pramonė. Chemijos pramonė. Mašinų ir įrangos gamyba. Lietuvos pramonės galimybių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Perspektyviausios Lietuvos pramonės šakos (2)Mėsos perdirbimo pramonė. Pieno perdirbimo pramonė Chemijos pramonė. Išvados. Skaityti daugiau
Pienas (2)Pienas ir jo produktai. Pieno ir jo produktų charakteristika. Cheminė sudėtis. Gamybos aprašymas. Pieno ir jo produktų kokybė. Pieno kokybės reikalavimas. Sutirštinto pieno ir pieno miltelių kokybės reikalavimai. Pieno ir jo produktų ydos. Rinkos tyrimas. Pieno asortimentas. Sutirštinto pieno asortimentas. Pieno miltelių asortimentas. Rinkos tyrimo asortimento pateikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pieno pramonės verslo situacijos Lietuvoje apibūdinimasĮvadas. Maisto pramonė – pienas, pieno produktai. Situacija pieno sektoriuje. Kooperatyvai pradeda daryti įtaką rinkai. Pieno tyrimų įkainiai. Pieno kainos skaičiavimo metodika. Pieno pramonės verslo situacija Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Pieno pramonės problemos. Pieno pramonės problemų sprendimo būdai. Pieno pramonės perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Pieno produktų technologinis aprašasGrietinėlės technologinis procesas. Fasavimas ir pakavimas. Sąlygos, reguliuojančios ženklinimą ir etikečių naudojimą. Sandėliavimo ir transportavimo reikalavimai. Produktų gamybos kontrolė ir priežiūra. RVASVT sistema pieno pramonės įmonėse. RVASVT privalumai. RVASVT sistemos taikymas. RVASVT sistemos įdiegimo etapai. RVASVT sistemos parinkimas. Produkto apibūdinimas. Produkto panaudojimo srities apibūdinimas. Srautų diagramos sudarymas. Fiziniai RV. SVT nustatymas. Mikrobiologiniu požiūriu yra dvi svarbiausios SVT sritys. Kritinių ribų nustatymas kiekvienam SVT. Monitoringo sistemos sudarymas kiekvienam SVT. Dokumentų ir įrašų vedimas. Skaityti daugiau
Pluošto tiekimas karštuvamsĮvadas. Pluoštas. Pluošto tiekimas. Tiektuvės. Svarstyklinės tiektuvės. Bunkerinis tiektuvas. Automatinė tiektuvė. Rezervinės tiektuvės. Č-600-L (NVS) tiektuvas. Išvados. Skaityti daugiau
Polivinilacetato (PVA) klijų dispersijosĮvadas. Polivinilacetalo ( PVA) gaminamų klijų rūšys. Vandeniui (drėgmei) atsparūs PVA klijai. PVA klijų KM-3, D2, D3, D4 cheminės ir fizikinės savybės. PVA emulsinė polimerų sintezė ir jos produktai. PVA plėvelių susidarymas iš lateksų. PVA adhezinės savybės. PVA klijų apibendrinimas. Skaityti daugiau
Popierius ir kartonasPopieriaus istorija. Popierius ir kartonas. Popieriaus gaminimo tvarka. Lietuvos popieriaus – kartono gamyklos. Jų asortimentas. Kartono rūšys. Kokybė. Skaityti daugiau
Pramonės organizavimas įmonėje (2)Įžanga. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Gamybiniai-technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - technologinė specializavimo forma. Apdirbimo baras-daiktinė specializavimo forma. Srovinės gamybos charakteristika. Surinkimo baras (surinkimo srovinėje linijoje). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Budinčių šaltkalvių ir budinčių elektrikų skaičius. Kontrolierių skaičius (DSk) apskaičiuojamas. Remonto darbininkų (staklininkų ir šaltkalvių) skaičius (DSrem) apskaičiuojamas. Kito pagalbinio personalo rekomenduojama sudėtis. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Patalpoms apšviesti sunaudojama elektros energija. Poreikis suspaustam orui. Garo, sunaudojamo patalpoms apšildyti, poreikis. Poreikis vandeniui. Technologiniams tikslams. Buitiniams tikslams. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas surinkimo baro srovinėje linijoje. Tarpoperacinių atsargų (įdirbių) apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės plėtros programos projektasSubalansuotos pramonės plėtros įtaka pramonės konkurencingumui. Pramonės subalansuotos plėtros pagrindiniai privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės. Įvairių suinteresuotųjų šalių vaidmuo pramonės subalansuotos plėtros procese. Pramonės įmonių vaidmuo subalansuotos plėtros procese. Valdžios institucijų vaidmuo. Kitų suinteresuotųjų šalių vaidmuo. Programos tikslai ir uždaviniai. Subalansuotos pramonės plėtros programos veiklos kryptys. Sąlygų, skatinančių subalansuotos pramonės plėtros diegimą, kūrimas. Techninio potencialo vystymas ir parama pramonės įmonėms diegiant subalansuotos pramonės plėtros priemones. Pažangių mokslo tiriamųjų darbų ir inovacijų diegimo gamyboje skatinimas. Programos įgyvendinimo priemonių planas. Priemonių planas. Įvairių lėšų panaudojimo galimybės. Pramonės būklės analizė subalansuotos plėtros požiūriu. Programos įgyvendinimas. Subalansuotos pramonės plėtros priemonės. Užsienio šalių vykdomos subalansuotos pramonės plėtros politika ir jos rėmimo praktika. Skaityti daugiau
...