Šperos.lt > Pramonė ir gamyba
Pramonė ir gamyba

(274 darbai)

Gamybos technologija: UAB "Vilniaus duona plius"Įvadas. Pradiniai duomenys. Technologijos reikšmė. UAB "Vilniaus duona" gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos, paslaugų nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų medžiagų tiekėjai. Vartotojai. "Grūdėtosios Močiutės duonos" technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologijos gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos teikimo technologijos analizė: saldainių įmonė UAB "Saldi pagunda"Įvadas. Pradiniai duomenys apie įmonę. Naudojami ištekliai. Įmonės gamybos apžvalga. Tikslai ir planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Keletas mūsų prekių su aprašymais ir pavyzdžiais. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavos, paslaugos ir jų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Saldainių gamybos technologijos. Gamybos tipas, gamybos fazės. Technologinė gamybos teikimo schema. Procesų ir operacijų detalizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos teorijaPowerPoint pristatymas. Gamybos funkcija. Izokvančių žemėlapis. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas. Gamybos stadijos. Skaityti daugiau
Gamybos teorija (2)PowerPoint pristatymas. Verslo organizavimo formos. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija. Izokvantinė kartograma ir gamybos veiksnių pakeičiamumas. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Gamybos veiksnių pakeičiamumas: ribinė techninio keitimo norma. Skaityti daugiau
Gamybos tipai ir jų charakteristikaVienetinės gamybos įmonė. Vienetinės gamybos privalumai ir trūkumai. Vienetinės ir masinės gamybos tipų techninė ir ekonominė charakteristika. Skaityti daugiau
Gamybos tipai ir jų charakteristika (2)Gamyba. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos procesų rūšys. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso lankstumas. Skaityti daugiau
Gamybos valdymas: UAB "Pergalės koncernas"Įvadas. UAB "Pergalės koncernas" įrengimų techninės galimybės. UAB "Pergalės koncernas" darbų saugos įvadinė instrukcija. Ruošinių gamybos būdai. Kompresorinio pieno šaldymo agregato PŠ-4,5A iki 200 litrų talpos pagrindiniai duomenys, konstrukcijos aprašymas, darbo principas ir saugumo reikalavimai. Kompresorinis – kondensatorinis agregatas AKK–4,5A. Techninis aprašymas ir eksploatacijos instrukcija. Gamybos procesų organizavimo principas. Transporto organizavimas. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Medžiagų tiekimas gaminio gamybai. Gamybos rodiklių analizė. Darbo procesų tobulinimas. Kontrolės metodų taikymas. Pjovimo įrankių geometrinių elementų matavimo būdas ir priemonės. Matavimo tikslumo kontrolės įrankiai ir prietaisai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos valdymo informacinės sistemosĮvadas. Įmonės gamybos valdymo informacinės sistemos struktūra. Gamybos valdymas. Apskaita (transakcijų apdorojimas). Administravimas. Technologinių procesų valdymas. Verslo procesams skirtos informacinės sistemos. MRPII pranašumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos valdymo praktika mėsos produktus teikiančioje organizacijoje: AB "Kaišiadorių paukštynas"Charakteristika. Darbuotojai. Darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis. Gamybos ciklas. Valdymo struktūra. Proceso dalyviai. Planavimas. AB "Kaišiadorių paukštynas" planai. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos veiksnių rinkosĮvadas. Gamybos veiksnių rinkos. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Pusiausvyra konkurencinėje gamybos veiksnių rinkoje. Monopsoninės gamybos veiksnių rinkos. Monopolinės gamybos veiksnių rinkos. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos veiksnių rinkos ir jų ypatybėsPowerPoint pristatymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų bei gamybos veiksnių rinkų. Ekonominiai ištekliai. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių vertinimo kainomis reikšmė ir sudėtingumai. Ekonominių išteklių paklausa kaip išvestinė paklausa. Gamybos veiksnių ribinio produktyvumo teorija. Ribinis pajamų produktas. Gamybos veiksnių perkamo kiekio taisyklė. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos firmoje. Kintamojo gamybos veiksnio paklausa tobulos konkurencijos rinkoje. Darbo paklausos kreivės definicijos patikslinimas. Kelių gamybos veiksnių optimalus derinimas. Optimalaus derinimo taisyklė. Mažiausių kaštų taisyklė. Pelno maksimizavimo taisyklė. Skaityti daugiau
Gamybos veiksnių rinkos ir pajamosĮžanga. Gamybos veiksnių rinka. Darbo rinka. Tobulos konkurencijos darbo išteklių rinka. Indiferentinė ir darbo pasiūlos kreivės. Darbo pasiūlos teorijos taikymas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Skaityti daugiau
Gaminio ekologinis projektavimasĮvadas. Projekto organizavimas. Vadovybės pritarimas. Darbo grupės formavimas. Bendravimas. Skatinančiųjų veiksnių analizė. Gaminio pasirinkimas. Audeklo aplinkos apsaugos analizė. Buvio ciklo vertinimas iki EKO projektavimo. Naujo gaminio koncepcijos kūrimas. Alternatyvos. Koncepcijos kūrimas. Buvio ciklo vertinimas po EKO projektavimo. Gaminio būvio ciklo "iki" ir "po" EKO projektavimo palyginimas. Projekto įgyvendinimas. Projekto įvertinimas ir tolimesnės veiklos planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gaminio konstravimas ir technologinio proceso projektavimasMedienos gaminių technologijos kursinis projektas. Gaminio konstravimas. Virtuvės baldų apžvalga, naujovės, analogų analizė. Funkcinių matmenų analizė. Naudojamų medžiagų aprašymai ir charakteristikos. Karkaso aprašymas ir schema, surinkimo vienetų konstrukcija. Junginiai, naudojama furnitūra, surinkimo schema. Konstrukcinių elementų unifikacija. Skydinių detalių įlinkis. Gaminio įpakavimas. Technologinio proceso projektavimas. Medienos ir kitų medžiagų sąnaudų bei furnitūros kiekio skaičiavimas. Gaminio detalių ir surinkimo vienetų pakeičiamumas. Gaminio konstrukcijos analizė. Gaminio gamybos technologinio proceso stadijos, tipinių technologinių procesų ir operacijų sekos. Mechaninio apdirbimo procesai. Technologinė korta 1. Technologinė korta 2. Metinės gamybos programos ir technologinių įrenginių reikmės skaičiavimas, technologinių įrenginių išdėstymas. Skaityti daugiau
Gaminių pakavimasGaminio pakuotės paskirtis. Gaminio pakuotės funkcijos. Apsaugos funkcija. Identifikavimo ir rėmimo funkcija. Papildomų patogumų funkcija. Išlaidų pakuotei dalis prekių kainoje. Gaminio pakuotės elementai. Gaminių pakuočių tipai. Maisto prekių pakuočių tipai. Ne maisto prekių pakuočių tipai. Skaityti daugiau
Gamintojo elgseną lemiantys veiksmaiĮvadas. Gamybos organizavimo formos. Gamybos funkcija. Gamybos išteklių skirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Geriausi prieinami gamybos būdai stiklo gamybos pramoneiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Stiklo pramonė. Pagrindiniai stiklo pramonės produkcijos sektoriai. Procesai vykdomi stiklo gamyboje. Faktoriai nuo kurių priklauso išmetamųjų dujų kiekis ir energijos sunaudojimas. Pagrindinės krosnys naudojamos stiklo gamyboje. Taršą mažinančių priemonių skirstymas. Stiklo pramonėje pagrindinis dėmesys skirtas teršalams išmetamiems į orą. Dulkės ir kietosios dalelės. Anglies monoksidas. Sieros oksidai. Azoto oksidai (NOx). Fluoridai (HF) ir chloridai (HCl). Išvados. Skaityti daugiau
Giros rauginimo gamybos proceso automatizavimo projektasĮvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projekto aprašymas. Analitinė dalis. Užduoties ir automatizavimo objekto analizė. Projektinė dalis. Automatizavimo uždavinių nustatymas. Automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Automatizavimo schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. Automatinio reguliavimo sistemos (ARS) ryšių schemos sudarymas, analizė, elementų paskirties aiškinimas. ARS ryšių schemos elementų ir reguliatoriaus elementų pasirinkimas (jutikliai, vykdikliai, skaičiuokliai ir pan.). Darbo išvados. dwg. brėžiniai: principinė elektrinė schema, sandaros schema. Priedai (5). Skaityti daugiau
Horizontalusis komparatoriusMatavimo priemonės. Matavimo rezultatai. Sukauptos paklaidos grafikas. Skaityti daugiau
Įmonės gamybos analizė: ŽŪK "Jurbarko linų verslas"Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. Linų auginimas. Dirvų linams ruošimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Linų priežiūra. Linų rovimas. Linų klojėjimas. Šiaudelių dorojimas. Šiaudelių realizavimas. Pirminių linų apdirbimas fabrike, realizavimas. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
......