Šperos.lt > Pramonė ir gamyba
Pramonė ir gamyba

(274 darbai)

Gamybinės atsargos. Materialinių išteklių taupymasPowerPoint pristatymas. Gamybinės atsargos. Atsargų dydžių išreiškimo būdai. Absoliutinės atsargos. Santykinės atsargos. Atsargų dydžio lėmimas. Materialinių išteklių taupymas. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: fermentinio sūrio ir kazeino gamyba "Kauno sūrinė"Biržų akcinės pieno bendrovės filialo "Kauno sūrinė" įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Įkūrimo ir reorganizavimo laikotarpiai. Organizacinė forma. Svarbiausieji pasiekimai. Ekonominiai santykiai. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Valdymo formos ir santykiai. Darbo santykiai. Išoriniai ryšiai su šalies ir užsienio partneriais. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės ir komercinės veiklos kryptys. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų naudojimo efektas ir efektyvumas. Kapitalo sudėtis ir struktūra, apsirūpinimas kapitalu. Apsirūpintumas žaliavomis. Darbo ištekliai ir apmokėjimas už darbą. Ekonominiai (gamybos) kaštai. Bendroji ir prekinė produkcija. Įplaukos, pelnas ir jų veiksniai. Ūkinės veiklos efektyvumas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: kietų baldų gamyba AB "Idėjų parkas"Įvadas. Medienos apdirbimo ir baldų pramonės vystimosi perspektyvos. Įmonės istorija. Įmonės gaminama produkcija ir jos realizavimo keliai. Įmonės aprūpinimas žaliavomis, pusfabrikačiais. Įmonės darbo režimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įmonės darbo režimas. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Mašininis cechas. Darbo vietų organizavimas. Technologinio proceso struktūra. Ruošinių kokybės kontrolė. Įrengimų apkrovimo nustatymas, jų charakteristikos. Įrengimų charakteristikos. Vidaus transporto įrengimai. Technologinio proceso ir produkcijos kokybės kontrolės organizavimas. Darbų saugos reikalavimai ceche. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Apdailos ir surinkimo cechai. Apdailos technologinio proceso struktūra. Apdailos medžiagų charakteristikos. Surinkimo proceso technologija. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Apmušimo cechas. Minkštų baldų konstrukcijos. Naudojamos apmušimo medžiagos. Minkštinančios medžiagos. Apmušimo medžiagos. Minkštų baldų technologija. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Projektavimo skyrius. Naujų gaminių projektavimo metodika. Naujų gaminių įdiegimo į gamybą procedūros. Individuali užduotis. Įmonės analizė. Gaminys. Mayerline prekystalis. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas UAB "Rietavo komunalinis ūkis"Bendroji dalis. Įmonės valdymas. Apskaitos politika. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Bendrovės ilgalaikio turto apskaitos politika. Ilgalaikio turto įsigijimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nurašymas. Informacija finansinėje atskaitomybėje. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Darbininkų darbo užmokestis. Darbo užmokesčio mokėjimas. Atostoginių, išeitinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Atsiskaitymas su valstybinio socialinio draudimo skyriumi. Atsiskaitymas su valstybine mokesčių inspekcija. Nedarbingumo lapelių pašalpos skaičiavimas bei mokėjimas iš darbdavio lėšų. Kapitalo ir rezervų apskaita. Gamybos apskaita. Pardavimo ir pajamų apskaita. Metinė finansinė atskaitomybė. Įmonės statistinių formų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Gamybos analizė: kanceliarinių prekių gamybaUAB "X" gamybos analizė. Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. UAB "X" įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Gaminių nomenklatūra. Gaminiai mokyklai. Gaminiai biurui. Pagrindiniai konkurentai. Naudojamos žaliavos, jų tiekėjai. Pagrindiniai vartotojai. Piešimo sąsiuvinių gamybos technologija. Piešimo sąsiuvinių gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Technologinė piešimo sąsiuvinių gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Gamybos apimtis ir ją sąlygojantys veiksniaiMikroekonomikos savarankiškas darbas. Tikslas. Užduotis. Išvados. Lentelės, skaičiavimai, grafikai. Skaityti daugiau
Gamybos funkcija ir gamybos kaštaiTikslas. Teorinė dalis. Bendrasis, vidutinis ir ribinis produktai bei jų tarpusavio priklausomybė. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Vidutinis darbo produktas. Vidutinis kapitalo produktas. Ribinis produktas. Ribinis darbo produktas. Ribinis kapitalo produktas. Raštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Užduotis. Gamybos funkcija. Firmos kaštai. Skaityti daugiau
Gamybos istorija ir dabartisĮvadas. Gamybos istorija. Priešistoriniai laikai. Pramoninis perversmas. Garo amžius. Verpimo pramonė. Anglių kasyba. Elektros amžius. Metalo amžius. Žemės ūkio ir maisto gamybos perversmas. Nafta ir dujos. Šiuolaikinė gamybos samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos išlaidosĮvadas. Gamybos išlaidų rūšys ir jų klasifikacija. Tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų apskaitos registrai. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Užsakyminis kalkuliavimo metodas. Tiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose . Netiesioginės išlaidos pilnosios gaminių savikainos kalkuliavimo metoduose. Skaityti daugiau
Gamybos kaštai (2)Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos kaštai ir jų struktūraĮvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos klasifikacija. Gamybos kooperacijaĮvadas. Gamybos samprata. Gamintojų tipai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos operacijos. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai. Gamybos lygiai. Darbo pasidalijimas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK). Gamybos kooperacija. Kooperavimas darbo pasidalijimo požiūriu. Svarbiausi tikslai, kurių siekiama skatinant kooperaciją tarp įmonių. Kooperacijos skatinimo priemonės. Tarptautinė kooperacija. Tarptautinių firmų kooperacija. Tarptautinės kooperacijos formų strateginiai aljansai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos masto ekonomija: esmė ir empiriniai tyrimaiĮvadas. Masto ekonomijos išraiška. Gamybos masto ekonomijos veiksniai (išraiškos), tyrimai. Efektyvaus masto minimumas. Pajamos dėl gamybos masto. Rezultatyvumas dėl gamybos masto. Masto ekonomija ir mažėjančios pajamos. Nuostoliai dėl masto. Masto antiekonomija – kada ji pasireiškia? Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos organizavimasGamybos procesų klasifikavimas. Projektinė gamyba. Vienetinė gamyba. Serijinė gamyba. Srovinė gamyba. Nenutrūkstama gamyba. Gamybos organizavimas. Pramonės įmonė. Pagrindiniai įmonės bruožai. Įmonė kaip sistema. Įmonių klasifikavimo kriterijai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Pramonės įmonės vietos pasirinkimas. Gamybos procesas. Gamybos proceso schema. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Išdėstymas. Pramonės reikšmė. Gamybinio pajėgumo planavimas. Gaminti ar pirkti? Įmonės tikslų sistema. Gamybos planavimas ir kontrolė. Gamybos materialinių išteklių valdymas. Atsargų kontrolė. Kodėl yra laikomos atsargos. Atsargų kontrolės grafikai. Maksimalūs atsargų lygiai. Tiksliai laiku. Darbo organizavimas. Darbo tyrimas. Lygio nustatymas. Verslo proceso inžinerija. Gamyba minimaliais ištekliais. Švaistymas. Metodai, kurie siekia jį pašalinti. Darbas gamybos ląstelėse. Kaizen (nuolatinis pagerinimas). Žuvies skeleto diagramos. Kokybės būreliai. Konkurencija. Kritinio kelio analizė. Tinklo analizė. Paprastas tinklas. Tinklų sudarymo taisyklės. Fiktyvūs darbai. Nekritiniai darbai ir laiko rezervas. Tinklo analizės pritaikymai. Skaityti daugiau
Gamybos organizavimas: AB "Vilniaus degtinė"Įvadas. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti AB "Vilniaus degtinė" gamybos organizavimą. Gamybos proceso tipų charakteristika. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Pagalbinės gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos planavimas: AB "Kauno šiltnamiai"Matematinio modelio samprata. Gamybos planavimo uždavinys. Simpleksinė lentelė. AB "Kauno šiltnamiai" pristatymas. Bendrovės ūkinė veikla. AB "Kauno šiltnamiai" optimalios gamybos programos skaičiavimai. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos planavimas: metalo konstrukcijos UAB "Litana ir Ko"Įmonės istorija. Įmonės UAB "Litana ir Ko" valdymas. Organizacinės struktūros tipas. Įmonės valdymo strategija. Gamybos planavimas. Įmonės tikslai. Įmonės strateginiai planai. Įmonės išlaidų struktūra, jos kitimo tendencijos. Personalo organizavimo analizė. Darbuotojų kaita. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas įmonėje. Darbuotojų atestavimo organizavimas. Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Darbuotojų skatinimo sistema. Įmonės kultūros apibūdinimas. Gamybos organizavimas. Įmonės gaminama produkcija. Darbo jėga. Marketingas. Prekių ar paslaugų paskirstymo kanalai, pardavimų vietos. Tiesioginio marketingo priemonių naudojimas įmonėje. Konkurencija. Marketingo plėtros perspektyvos įmonėje. Kokybė ir jos kontrolė. Nuolatinė orientacija į aukščiausius kokybės kriterijus. Ekonominiai rezultatai. Įmonės horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė. Įmonės horizontali balanso finansinė analizė. Įmonės vertikali balanso finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Gamybos planavimo bei transporto uždavinysGamybos planavimo uždavinys: Įmonė gamina dideles ir mažas spalvotas medines pjaustymo lentutes. Mažai pjaustymo lentutei reikia 0,5m2 medienos, dideliai – 1m2 medienos, taip pat atitinkamai reikia dažų 0,4l : 0,5l. Vienai mažai lentutei pagaminti reikia 5 darbo laiko sąnaudų (4 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda), didelei lentutei – 6 darbo laiko sąnaudų (5 žmogaus darbo valandos ir 1 mašinų darbo valanda). Pelnas už vieną maža pjaustymo lentelę yra 5lt, už didelę 8lt. Turimi ištekliai yra 20m2 medienos, 10 l dažų, 40 žmogaus darbo valandos, 15 mašinų darbo valandų. Transporto uždavinys: Įmonė, prekiaujanti mediena iš ąžuolo, liepos bei pušies, turi atitinkamai tiek medienos: 120m2, 115m2, 80m2. Šią mediena superka pagrindinės 4 lentpjūves, kiekvienai lentpjūvei reikia atitinkamai 100 m2, 80m2, 60m2, 75m2 medienos. Skaityti daugiau
Gamybos plėtros planavimasĮvadas. Gamybos planavimas. Jo uždaviniai ir tikslai. Plėtros planų rengimas. Ilgalaikis verslo vystymas. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Skaityti daugiau
Gamybos procesasĮvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Išvados. Skaityti daugiau
...