Šperos.lt > Pramonė ir gamyba
Pramonė ir gamyba

(274 darbai)

Veiklos kūrimo ir vykdymo organizavimasĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Daiktinė specializavimo forma.(pertraukiamo veikimo srovinė linija). Srovinės gamybos charakteristika. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas (teorija). Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai (tik detalei su tvntmin). Gamybos ciklo trukmė. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Veleno savikainos skaičiavimasKursinio projekto užduotis: Veleno 6P80G.20.023 savikainos skaičiavimas. Įvadas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Techninių darbuotojų ir tarnautojų atlyginimas su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams aptarnavimams. Pardavimų išlaidos. Bendros ir administracinės išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Savikainos sektorinė struktūrinė diagrama. Lūžio taško grafikas. Reziumė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Verslumas - ketvirtas gamybos veiksnysĮvadas. Verslo samprata ir jo funkcijos. Verslininko funkcijos. Verslumo – kaip gamybos veiksnio samprata. Verslumo plėtotės veiksniai. Verslumo ugdymas. Išvada. Terminų žodynas. Skaityti daugiau
VynasVyno istorija. Viso pasaulio vynų etiketės. Vyno gamyba. Vyno klasifikacija. Vyno asortimentas. Vyno kokybė ir jos vertinimas, pakavimas ir laikymas. Vaisvynis. Skaityti daugiau
Vynas (3)Definicija. Vyno istorija . Vyno gamyba ir vartojimas. Vyno rūšys ir klasifikacija. Vyno rūšys. Vyno klasifikacija. Vyno kokybės rodikliai. Prekės kodai. Prekių Harmonizuotoji sistema (HS). Kombinuota prekių nomenklatūra (CN). Gamintojai ir tiekėjai. Skaityti daugiau
Vyriškos odinės avalynės gamybaKuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Organizavimo proceso darbai ir tarpusavio priklausomybė. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Virtų rūkytų dešrų gamybos baro rekonstrukcijaVirtų dešrelių technologinio proceso schema. Technologinio proceso organizavimo grafikas. Technologinės įrangos parinkimas ir projektavimas. Įrengimų darbo organizavimo grafikas. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų skaičiavimas. Šalčio, garo, vandens, elektros energijos, šilumos skaičiavimai. Šalčio poreikio skaičiavimas. Elektros poreikių skaičiavimas. Garo poreikio skaičiavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Santechniniai skaičiavimai. Apšildymas. Ventiliacija. Skaityti daugiau
Vokietija (16)PowerPoint pateiktis. Istorija. 1990m.- Vakarų ir Rytų Vokietijos susijungimas. Dabar Vokietija. Vokietijos federacinė respublika. Faktai apie Vokietiją. Paviršius. Klimatas. Gyventojai. Vokietijos vieta ir vaidmuo ES. Mineraliniai ištekliai. Pramonės šakos. Žaliavos. Pramonė. Vokietijos žemės ūkis. Infrastruktūra. Prekyba. Darbas iliustruotas paveikslėliais (14 skaidrių). Skaityti daugiau
Žaliavos, jų strateginė ir ekonominė reikšmė. Energetinės ir nerūdinės žaliavosĮvadas. Pramonė ir jos šakos. Kasybos pramonė. Apdirbamoji pramonė. Maisto produktų ir gėrimų pramonė. Tekstilės pramonė. Mašinų, prietaisų ir įrenginių pramonė. Cheminių medžiagų ir produktų pramonė. Medienos ir medinių dirbinių pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Energijos pramonė. Elektros energijos gamyba ir tiekimas. Saulės energija. Bangų mūšos energija. Vandens tiekimas. Vandens energija. Geoterminė energija. Biomasės panaudojimas. Augalinės biomasės kuras. Biologinės dujos. Biodegalų ir bioalyvų gamyba ir naudojimas. Vėjo energija. Dujų tiekimas. Anglys. Nafta. Produktai, gaunami iš naftos, jų naudojimas. Naftos distiliacija. Išvados. Santrauka. Priedai (7). Skaityti daugiau
Žurnalo spausdinimo technologijos: "AJS spaustuvė"Įvadas. Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos ir paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos fazės. Vykdomi procesai ir operacijos. Technologinė žurnalo gamybos schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Žuvies sudėties kitimas technologinių procesų metuĮvadas. Darbo tikslas susipažinti ir paanalizuoti žuvies sudėties kitimą technologinių procesų metu. Biocheminė žuvies sudėtis. Pagrindinių medžiagų sudėtis žuvų mėsoje. Vanduo. Baltymai. Fosfolipidai arba fosfatidai. Sterinai. Karotinoidai. Vitaminai. Angliavandeniai. Fermentai. Maistinė žuvų vertė. Energetinė vertė. Žuvies pokyčiai šaldymo metu. Fizikinės savybės. Vandens įšalimo dinamika. Histologiniai pakitimai. Biocheminiai pakitimai. Mikrobiologiniai pakitimai. Žuvies pokyčiai išdorojimo metu. Žuvies pokyčiai sūdymo metu. Žuvų sūdymo esmė ir įtaka kokybei. Žuvų sūdymo būdai ir jų įtaka gatavos produkcijos kokybei. Žuvies pokyčiai rūkymo metu. Fizikiniai ir biocheminiai pakitimai. Žuvies pokyčiai laikymo metu. Biocheminiai procesai. Kvėpavimas. Hidrolizė. Mikrobiologiniai procesai. Rūgimas. Puvimas. Pelėjimas. Cheminiuose procesuose. Išvados. Skaityti daugiau
Žuvininkystės ir žuvies produktų gamybos technologijaTrumpa žuvininkystės ir žuvies pramonės istorija. Žuvininkystės metodai. Lietuvos žuvininkystės teigiami ir neigiami faktoriai. Žuvų perdirbimo pramonė ir prekyba. Naujų technologijų ir kvalifikuotų specialistų įgyvendinimo priemonės. Vidaus vandenų žuvininkystės plėtra. Žuvų perdirbamosios pramonės plėtra. Žuvies prekybos firma "Lignesa". Sūdytos žuvies technologinis procesas. Gamybos ir produkcijos kontrolė. Lietuvos žuvininkystės galimybės ir grėsmės. Strateginiai žuvininkystės tikslai ir uždaviniai. Mokslo tiriamieji darbai, mokymas, konsultavimas. Skaityti daugiau
Žuvis (2)Įvadas. Žuvies cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Žuvies kūno sandara. Žuvų klasifikavimas. Šviežios žuvies kokybės rodikliai. Atšaldytos žuvys. Sušaldytos žuvys. Sūdytos žuvys. Rūkytos žuvys. vytintos žuvys. Džiovintos žuvys. Įdomu ir naudinga. Rinkos tiriamasis darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Žuvys (9)Cheminė žuvų sudėtis jų maistinė vertė. Šviežios žuvys. Žuvų klasifikavimas. Žuvys klasifikuojamos ne tik pagal šeimas, bet ir pagal kitus požymius. Atšaldytos žuvys. Užšaldytos žuvys. Sūdytos žuvys. Džiovintos žuvys. Vytintos žuvys. Rūkytos žuvys. Žuvų ikrai. Žuvų konservai. Žuvų konservų pavadinimai. Skaityti daugiau
...