Šperos.lt > Pramonė ir gamyba
Pramonė ir gamyba

(274 darbai)

Sūriai (2)Įvadas. Fermentiniai sūriai. Sūrių klasifikavimas pagal riebumą. Sūrių klasifikavimas pagal kietumą. Fermentinių sūrių bendrosios gamybos technologinė schema. Bežieviai sūriai. Sūrių Nokinimas. Tarkuojamieji sūriai ir jų asortimentas. Kietųjų ir punskiečių sūrių asortimentas. Minkštieji fermentiniai sūriai ir jų asortimentas. Fermentinių sūrių jusliniai Rodikliai. Sūryme Brandinti Sūriai. Pienarūgščiai fermentiniai sūriai. Sūrių ydos. Fermentinių sūrių milteliai. Fermentinių sūrių pakavimas, Laikymas. Fermentinių sūrių asortimentas. Išvados. Skaityti daugiau
Šaldymo ūkisĮvadas. Maisto produktų konservavimas šalčiu. Konservavimas aukštoje temperatūroje. Konservavimas žemoje temperatūroje. Atšaldymas. Atšaldymo trukmė ir greitis. Šaldomų produktų natūralūs nuostoliai. Maisto produktų atšaldymo technologija. Maisto produktų užšaldymas. Procesai, vykstantys užšaldomuose produktuose. Užšaldytų produktų išskiriama šiluma. Užšaldymo trukmė ir greitis. Užšaldymo būdai ir įrengimai. Šviežias šaldytas maistas. Šviežių uogų šaldymas. Šaldyti ar konservuoti maisto produktai. Šaldymo kameros, transportavimo įrenginiai. Šaldyklos kaip prekybos įmonių tipas. Maisto produktų laikymas. Leistina produktų laikymo trukmė. Įvairių veiksnių įtaka šaldytuvuose laikomų produktų nuodžiūvai. Maisto produktų laikymo sąlygos. Laikymo trukmės prailginimo pagalbinės priemonės. Krovinių gabenimo organizavimas. Transportavimo įrenginiai. Transporto priemonių pasirinkimas ir temperatūros sąlygos, kurių turi būti laikomasi gabenant greitai (labai) šaldytus ir šaldytus maisto produktus. Greitai gendančių krovinių gabenimas. Grūdų gabenimas geležinkeliu. Jūrų transportas. Automobilių transportas. Vėdinimas. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Šaltai rūkytų dešrų gamybos įrangaĮvadas. Santrauka. Darbo tikslas – nagrinėti įrangos įtaką šaltai rūkytų dešrų kokybei. Darbo uždaviniai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Technologinio proceso srauto diagrama su įranga. Technologinių įrengimų parinkimas. Įrenginių darbo laiko skaičiavimas ir grafikas. Įrenginių sąvadas ir jų užimamų plotų skaičiavimas. Įrenginių priežiūros programa ir montavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šarvuotų durų gamybos technologijaĮvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos / paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Atliekamų darbų technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Technologinė gamybos / paslaugų teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Šventinio pyrago gamybos technologijaŠventinio pyrago gamybos technologija X įmonėje. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Pagrindiniai konkurentai. Žaliavų, medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Šventinio pyrago gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Šventinio pyrago technologinė schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Taršos prevencija vyno pramonėjeBendroji apžvalga. Atliekų prevencija. Taršos prevencijos žingsniai vyno pramonėje. Taršos prevencija vynuogių auginime. Grybelio kontrolė. Energijos taupymas. Šaldomųjų agentų panaudojimo alternatyvos. Išpilstymo proceso racionalizacija. Nuotekų kiekio mažinimas. Procesų efektyvumas. Atliekų tvarkymo ir saugojimo strategijos. Skaityti daugiau
Technologinės praktikos ataskaita: medienos apdirbimo cechas UAB "Fornestas"Įžanga. Bendroji dalis. Medienos apdirbimo ir baldų pramonės vystymosi perspektyvos. Šiek tiek istorijos. Baldų pramonė šiandien. Baldų eksportas. Perspektyvos. Įmonės istorija. Įmonės aprūpinimas žaliavomis, pusfabrikačiais. Įmonės darbo rėžimas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Paruošų ir džiovinimo cechas. Cecho meistro pareigos. Darbo vietų aprūpinimas medžiagomis, gamybinėmis užduotimis. Žaliavų ir medžiagų sąnaudų mažinimo šaltiniai. Technologinio proceso struktūra. Technologiniai ir transportavimo įrengimai. Džiovyklos: konstrukcijos, režimai, darbo organizavimas. Džiovinimo kameros. Konstrukciniai džiovinimo kamerų elementai ir įrengimai. Mašininis cechas. Darbo vietų organizavimas. Technologinio proceso struktūra. Ruošinių kokybės kontrolė. Faneravimo režimai, defektai, kontrolės medžiagos. Darbo saugos reikalavimai ceche. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai. Būtinos saugos priemonės. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Įrengimų apkrovos nustatymas. Vidaus transporto įrengimai. Šablonų ir kitų kontrolės priemonių ūkis. Įrengimų priežiūros organizavimas. Apdailos ir surinkimo cechai. Apdailos technologinio proceso struktūra. Apdailos medžiagų charakteristikos. Lakų – dažų paruošimo skyrius ir jo paskirtis. Apdailos cecho laboratorija ir jos funkcijos. Surinkimo proceso technologija. Gatavos produkcijos pridavimo į sandėlį tvarka. Gaminio techninis aprašymas. Produkcijos kokybės nustatymo metodai. Individuali užduotis. Spintelė miegamojo komplektui. Priedai (10). Skaityti daugiau
Technologinių įrenginių ir kredito pagrindimas, bei atsipirkimo nagrinėjimas verslo programojeĮvadas. Technologinių įrenginių ir kreditų panaudojimo bei finansavimo pateikimo svarba verslo programoje. Technologinių įrenginių pasirinkimo įtaka prekės (paslaugos) konkurencingumui. Gamybinis planas. Gamybos išlaidos. Grynųjų pinigų cirkuliavimo prognozė ir kredito gavimo bei atsipirkimo nagrinėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tekinimas (3)Tekinimas ir tekinimo grupės staklės. Tekinimo peiliai ir jų įtvirtinimas staklėse. Ruošinių parinkimas, įtvirtinimo būdai. Ruošinių parinkimas. Ruošinių tvirtinimas staklėse. Fasoninių paviršių tekinimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis bei paveikslėliais. Skaityti daugiau
Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumaiĮvadas. Trafaretinės spaudos mašinų konstrukcijų ypatumai. Trafaretinių spaudos formų gamyba. Rėmai. Tinklelis. Trafareto gamyba. Trafareto eksponavimas. Spaudos formos plovimas po eksponavimo. Rakelis. Trafaretinių spaudos mašinų konstrukcijų įvairovė. Išvados. Skaityti daugiau
Traškučių gamybos procesas KiMs įmonėjeGamybos valdymo teoriniai pagrindai. Vadybos turinys. Gamybos proceso esmė. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai. Gamybos valdymo praktinė dalis. Įvadas. Darbo tikslai. Informacija apie kompanija. Bendri faktai. Gaminami produktai. Užimama rinkos dalis. Darbuotojai. Gamyba. Produktai. Paskirstymo kanalai. Kokybės valdymas. Gamybos valdymas. Administravimas. Gamybos linijos. Gamybos procesas. Gamybos įranga. Traškučių paklausa. ABC analizė. Mėnesio gamybos planas kiekvienam produktui. Mėnesio gamybos planai traškučių gamybos linijai. Kaštų valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Turizmo įmonės paslaugų technologijos ir organizavimas: UAB "Eurogidas"PowerPoint pristatymas. Šio referato tikslas. Pradiniai duomenys. Įmonės įkūrimas. Paslaugų nomenklatūra. Naudojamos žaliavos bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. vartotojai. Gamyba. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas. Technologinė paslaugų teikimo schema. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Tuštumėtų plokščių srautinė agregatinė gamybaGamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Srautinės – agregatinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Gamybos organizavimo dalis. Bendros žinios apie gaminį ir gamybos būdą. Gaminio aksonometrija. Pagrindinės gaminio charakteristikos. Technologinio rėžimo charakteristikos. Technologinių įrengimų darbo ciklogramų sudarymas. Operacijų trukmių grafiko sudarymas. Darbo saugos reikalavimai. Skaityti daugiau
Ūkinės veiklos analizė: įmonė "Detalija"Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Gamybos apimtis metams. Medžiagų poreikis metams. Būtinas įsigyti medžiagų kiekis per metus. Einamosios maksimalios ir draustinės atsargos metams. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už atliekamas operacijas. Metinės gamybinės programos imlumas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio metinė suma, įmonės mokėtina socialinio draudimo suma. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio metinė suma ir įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienai detalei ir visai gamybos programai. Gamybinių įrengimų metinis nusidėvėjimas. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui metams. Įmonės mėnesio netiesioginės gamybos išlaidos, netiesioginės išlaidos kiekvienai detalei. Detalių gamybinė savikaina ir pardavimo kaina. Įmonės mėnesio veiklos sąnaudos. Parduotos produkcijos vertė ir savikaina. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas, turto pelningumas ir apyvartumas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaisių ir daržovių skyriaus analizė: parduotuvė UAB "Norfa"Įvadas. Darbo tikslas – Nustatyti UAB "Norfa" daržovių ir vaisių skyriaus pažeidimus. Įmonės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Vandens garų sorbcijaĮvadas. Vandens garų sorbcija. Šiluminiai efektai sorbcijos metu. Pluoštų brinkimas. Drėgnumo nustatymo metodai. Svėrimo metodai. Kondicine masė ir kondicinis drėgnumas. Tekstiles medžiagų šlampumas. Laidumas orui, garams, vandeniui. Laidumas orui. Laidumas garams. Laidumas vandeniui. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Vandens paruošimo alaus gamybai būdų analizėAnotacija. Įvadas. Lietuvos higienos normos HN24:2003 bei vandens, skirto alaus gamybai, keliamų reikalavimų palyginimas. Vandens paruošimo alaus gamybai būdai. Apibendrinimas. Summary. Skaityti daugiau
Vanduo chemijos pramonėjeVanduo chemijos pramonėje. Atmosferinis vanduo. Vandens kokybė. Vandens kietumas. Skaityti daugiau
VarškėĮvadas. Produktų grupės charakteristika. Lietuvoje yra keturi varškės gamybos būdai. Pieno paruošimas varškės gamybai. Pieno užraugimas ir rauginimas. Varškės sūreliai. Klasifikavimas. Kokybės reikalavimai. Rinkos tyrimas arba tiriamas asortimentas. Išvados. Skaityti daugiau
Varškės gamybos cechasĮvadas. Darbo tikslai - gebėti įmonės priimamus sprendimus pagrįsti ekonominiais skaičiavimais, įvertinant gamybos padalinio sąnaudas ir pelningumą. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos skaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidų pagalbinėms medžiagoms/ žaliavoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamajam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Cecho pastatų apšildymo išlaidos. Einamasis cecho pastatų remontas. Išlaidos spec. Drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė.Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai- ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
...