Šperos.lt > Pramonė ir gamyba
Pramonė ir gamyba

(274 darbai)

Pieno produktų technologinis aprašasGrietinėlės technologinis procesas. Fasavimas ir pakavimas. Sąlygos, reguliuojančios ženklinimą ir etikečių naudojimą. Sandėliavimo ir transportavimo reikalavimai. Produktų gamybos kontrolė ir priežiūra. RVASVT sistema pieno pramonės įmonėse. RVASVT privalumai. RVASVT sistemos taikymas. RVASVT sistemos įdiegimo etapai. RVASVT sistemos parinkimas. Produkto apibūdinimas. Produkto panaudojimo srities apibūdinimas. Srautų diagramos sudarymas. Fiziniai RV. SVT nustatymas. Mikrobiologiniu požiūriu yra dvi svarbiausios SVT sritys. Kritinių ribų nustatymas kiekvienam SVT. Monitoringo sistemos sudarymas kiekvienam SVT. Dokumentų ir įrašų vedimas. Skaityti daugiau
Plačiaformatės (pjaustomos) produkcijos darbų apimties skaičiavimasDarbo tikslas: Plačiaformatės (pjaustomos) produkcijos darbų apimties skaičiavimas pagal technologinius procesus. Darbo užduotis. Darbo atlikimas. Išleidžiamos produkcijos charakteristikos. Gamybinė užduotis plėvelės pjaustymui. Skenavimo ir maketavimo darbų trukmės skaičiavimas. Plėvelės pjaustymo trukmės skaičiavimas. Plėvelės klijavimo trukmės skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pluošto tiekimas karštuvamsĮvadas. Pluoštas. Pluošto tiekimas. Tiektuvės. Svarstyklinės tiektuvės. Bunkerinis tiektuvas. Automatinė tiektuvė. Rezervinės tiektuvės. Č-600-L (NVS) tiektuvas. Išvados. Skaityti daugiau
Polivinilacetato (PVA) klijų dispersijosĮvadas. Polivinilacetalo ( PVA) gaminamų klijų rūšys. Vandeniui (drėgmei) atsparūs PVA klijai. PVA klijų KM-3, D2, D3, D4 cheminės ir fizikinės savybės. PVA emulsinė polimerų sintezė ir jos produktai. PVA plėvelių susidarymas iš lateksų. PVA adhezinės savybės. PVA klijų apibendrinimas. Skaityti daugiau
Popieriaus kiekio skaičiavimaiDarbo tikslas. Darbo užduotis: Apskaičiuoti knygos reikiamą spaudai popieriaus kiekį su nuobiromis, spausdinant lapinėmis spaudos mašinomis. Apskaičiuoti žurnalo reikiamą spaudai popieriaus kiekį su nuobiromis, spausdinant lapinėmis spaudos mašinomis. Darbo duomenys. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Popierius ir kartonasPopieriaus istorija. Popierius ir kartonas. Popieriaus gaminimo tvarka. Lietuvos popieriaus – kartono gamyklos. Jų asortimentas. Kartono rūšys. Kokybė. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: alaus gamyba UAB "Švyturys-Utenos Alus"Įvadas. Susipažinimas su įmone. Įmonės istorija. Juridinis įmonės statusas. Apdovanojimai. Šakos (rinkos), kurioje įmonė veikia, apibūdinimas. Įmonės vizija, vertybės ir tikslai. Įmonės padaliniai ir darbuotojai. Gaunamos pajamos iš pagrindinės veiklos. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: drabužių siuvimas UAB "Dangija"Įvadinė dalis. Įmonės atsiradimo istorija. Esama situacija ir ateities perspektyvos. Rinkos situacija. Įmonės atsiradimas. Geografinė padėtis. Valdymas. Padalinių funkcijos. Įmonės valdymo struktūra. Vadovo valdymo stilius. Darbo proceso organizavimas įmonėje. Pareigybinė instrukcija. Marketingas. Konkurentai. Marketingo komplekso elementai. Rėmimo priemonės. Prekių ir paslaugų kitimo tendencijos. Įmonės kainų politika. Apskaita. Įmonės pirminiai duomenys vykdant apskaitą. Apskaitos procesas įmonėje. Pirminiai dokumentai naudojami įmonėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamykla AB "Stumbras"Įvadas. Trumpa įmonės istorija. Veiklos kryptys. Asortimentas. Orginali lietuviška degtinė. Stumbro šimtmečio degtinė. Stumbro duonos degtinė. Trejos devynerios. Žalios devynerios. "Stumbro" starka. Gloria. Kriaušių skonio ir slyvų skonio Gloria. Poema - karališkųjų slyvų likeris. Likeris Krupnikas. Gamybinis pajėgumas. Žaliavų resursai. Du pasirinkti gaminiai, receptūros ir jų technologinės schemos. Trauktinės "Rudens dvelksmas" gamybos žaliavos. Trauktinės "Rudens dvelksmas" technologinė schema. Svarainių morso ruošimas. Vanilės antpilo ruošimas. Cukraus sirupo ruošimas. Deginto cukraus (karamelės) virimas. Mišinio kupažavimas. Filtravimas ir išlaikymas. Išpilstymas ir apipavidalinimas. Trauktinės "Rudens dvelksmas" 1000 dal receptūra. Trauktinės "Saldymetis" gamybos žaliavos. Trauktinės "Saldymetis" 1000 dal receptūra. Jusliniai rodikliai. Žaliavų ir gatavų gaminių kontroliuojami rodikliai ir juos reglamentuojantys dokumentai. Degtinės gamybos saugos ir kokybės reikalavimai prekės įpakavimas. Produktams gaminti naudojamos įranga. Kainos. Išvados Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio (įmonės) organizavimasUžduotis: Organizuoti ūkinę, gamybinę veiklą įmonėje pagal technologinius reikalavimus ir nustatymus. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Paruošimo baras. Apdirbimo baras. Surinkimo baras. Pastatai. Paruošimo ir apdirbimo barų plotai. Surinkimo baro plotas. Pagalbinės veiklos patalpų plotai. Aprūpinimo veiklos patalpos. Medžiagos. Energija. Metinis energijos poreikis įrenginių varikliams varyti. Patalpoms apšviesti sunaudojama elektros energija. Poreikis suspaustam orui. Garo, sunaudojamo patalpoms apšildyti poreikis. Poreikis vandeniui. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas laike. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrusis operacijų derinimo būdas. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrusis operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas apdirbimo srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Aprūpinimo ir pagalbinių tarnybų organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Vidaus transporto organizavimas. Transporto priemonių poreikio nustatymas. Kitų tarnybų organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Energetikos ūkio organizavimas. Kontrolės organizavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Transporto darbuotojų skaičius. Kitas pagalbinis personalas. Vadovai, specialistai. Organizacinė valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio organizavimasĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Srovinės gamybos charakteristika. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trukmė. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Baro (cecho) organizacinė valdymo struktūra. Gamybinės struktūros formavimas. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (2)Įžanga. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje ir tarpoperacinių atsargų apskaičiavimas. Gamybinės struktūros formavimas. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (3)Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai – technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma (srovinė linija). Pastatai. Pagrindinės veiklos. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės gamybinio padalinio organizavimas (6)Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams. Technologinė specializavimo forma (A,B,C veikloms). Daiktinė specializavimo forma. Vienadaiktė srovinė linija( D-K veikloms). Daugedaiktė srovinė linija (D-K veikloms). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo patalpos. Medžiagos. Visų rūšių energija. Veiklos organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje. Tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Gamybinės struktūros parinkimas. Personalo poreikio nustatymas ir valdymo. struktūros parinkimas. Pagrindiniai darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės įmonės kūrimas ir organizavimasPramonės gamybinio padalinio (įmonės) kūrimas ir organizavimas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pastatai. Medžiagos. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Medžiagų atsargos ir sandėlių ūkis. Kitos tarnybos. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Gamybinės struktūros formavimas (mišri specializacija). Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Vadovai, specialistai, tarnautojai. Organizacinė valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Pramonės organizavimasVeiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai. Veiklos organizavimo elementų poreikis. Gamybiniai - technologiniai įrengimai. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Pertraukiamo veikimo srovinė linija. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Administracinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai, tarnautojai. Medžiagos. Energija. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Darbo grafikų formavimas pertraukiamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Pagalbinės ir aptarnavimo veiklos organizavimas. Remonto ūkio veiklos organizavimas. Sandėlių ūkio organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Kontrolinė korta. Gamybinės struktūros formavimas. Organizacinė valdymo struktūra. Lentelės (25). Skaityti daugiau
Pramonės organizavimas įmonėjeĮvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui. Gamybiniai - technologiniai įrengimai pagrindiniame gamybos procese. Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Technologinė specializavimo forma. Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai. Pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Medžiagos. Įrankiai. Energija. Veiklos organizavimas. Pagalbinės veiklos ir aptarnavimo organizavimas. Remonto ūkis. Sandėlių ūkio organizavimas. Kitos veiklos organizavimas. Įrankių ūkio organizavimas. Medžiagų atsargų valdymas. Kokybės kontrolės organizavimas. Vidaus transporto organizavimas. Kitų veiklų organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas nutrūkstamo veikimo srovinėje linijoje, tarpoperacinės atsargos (įdirbiai), jų mažinimo galimybės. Gamybinės struktūros parinkimas. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Specialistai, vadovai. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės organizavimas įmonėje (2)Įžanga. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Gamybiniai-technologiniai įrengimai. Paruošimo baras - technologinė specializavimo forma. Apdirbimo baras-daiktinė specializavimo forma. Srovinės gamybos charakteristika. Surinkimo baras (surinkimo srovinėje linijoje). Pastatai. Pagrindinės veiklos pastatai pagalbinės, aptarnavimo veiklos ir kokybės kontrolės patalpos. Tarnybinės ir buitinės patalpos. Personalas. Pagrindiniai (gamybiniai) darbininkai. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai. Budinčių šaltkalvių ir budinčių elektrikų skaičius. Kontrolierių skaičius (DSk) apskaičiuojamas. Remonto darbininkų (staklininkų ir šaltkalvių) skaičius (DSrem) apskaičiuojamas. Kito pagalbinio personalo rekomenduojama sudėtis. Baro(cecho) organizacinė valdymo struktūra. Medžiagos. Visų rūšių energija. Patalpoms apšviesti sunaudojama elektros energija. Poreikis suspaustam orui. Garo, sunaudojamo patalpoms apšildyti, poreikis. Poreikis vandeniui. Technologiniams tikslams. Buitiniams tikslams. Veiklos organizavimas. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas. Operacijų derinimo būdai. Nuoseklusis operacijų derinimo būdas. Lygiagretusis operacijų derinimo būdas. Mišrus operacijų derinimo būdas. Darbo grafikų formavimas surinkimo baro srovinėje linijoje. Tarpoperacinių atsargų (įdirbių) apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pramonės plėtros programos projektasSubalansuotos pramonės plėtros įtaka pramonės konkurencingumui. Pramonės subalansuotos plėtros pagrindiniai privalumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės. Įvairių suinteresuotųjų šalių vaidmuo pramonės subalansuotos plėtros procese. Pramonės įmonių vaidmuo subalansuotos plėtros procese. Valdžios institucijų vaidmuo. Kitų suinteresuotųjų šalių vaidmuo. Programos tikslai ir uždaviniai. Subalansuotos pramonės plėtros programos veiklos kryptys. Sąlygų, skatinančių subalansuotos pramonės plėtros diegimą, kūrimas. Techninio potencialo vystymas ir parama pramonės įmonėms diegiant subalansuotos pramonės plėtros priemones. Pažangių mokslo tiriamųjų darbų ir inovacijų diegimo gamyboje skatinimas. Programos įgyvendinimo priemonių planas. Priemonių planas. Įvairių lėšų panaudojimo galimybės. Pramonės būklės analizė subalansuotos plėtros požiūriu. Programos įgyvendinimas. Subalansuotos pramonės plėtros priemonės. Užsienio šalių vykdomos subalansuotos pramonės plėtros politika ir jos rėmimo praktika. Skaityti daugiau
Pramonės restruktūrizavimo problemosĮžanga. Pramonės restruktūrizavimas Lietuvoje. Pramonės restruktūrizavimo problemos. Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......