Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika > Specialiosios pedagogikos kursiniai darbai
Specialiosios pedagogikos kursiniai darbai

(24 darbai)

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, sprendžiant specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje, klausimusĮvadas. Integruotas specialiųjų poreikių vaikų ugdymas kaip sudėtinė socialinės integracijos proceso dalis. Vaikų su specialiais poreikiais integruoto ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokyklose. Specialių poreikių apibūdinimas ir mokytojų požiūris į specialių poreikių vaikus. Vaiko specialių poreikių tenkinimas. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas sprendžiant integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje klausimus. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, integracija Lietuvos mokykloseĮvadas. Klausos sutrikimai, jų ypatumai. Kurtieji vaikai. Neprigirdintieji. Kurčių vaikų mokymo procesas. Kurčiųjų mokymo procesas. Kurčių vaikų atminties lavinimas. Kurčiųjų vaikų meninis ugdymas. Neprigirdinčių vaikų mokymas. Integruotas mokymas. Dokumentai, reglamentuojantys sutrikusios klausos asmenų ugdymą Lietuvoje. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo ugdytinių medžiagų ir jų savybių ir fizikinių reiškinių pažinimo žinios, supratimas ir vertybinės nuostatosĮvadas. Vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimo mokinių mąstymo, atminties, dėmesio, suvokimo, kalbos ir kalbėjimo, elgesio bei mokymosi motyvacijos ypatumai. Negyvosios gamtos mokymas specialiojoje mokykloje. Lavinamųjų klasių mokinių medžiagų ir jų savybių ir fizikinių reiškinių pažinimo žinios, supratimas ir vertybinės nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose ypatumaiĮvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose veiksmingumą. Sutrikusio intelekto vaikų ugdymo namuose ypatumai. Žymiai sutrikusio intelekto vaikų pedagoginė psichologinė charakteristika. Ugdymo namuose teisiniai pagrindai. Pedagoginės veiklos planavimas, ugdant žymiai sutrikusio intelekto vaikus namuose. Žymiai sutrikusio intelekto vaiko ugdymo namuose veiksmingumas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Individualių ugdymo programų analizė. Individualios ugdymo programos rengimas. Išvados. Skaityti daugiau