Šperos.lt > Pedagogika > Specialioji pedagogika
Specialioji pedagogika

(170 darbai)

Psichologinė savirefleksija po pedagogo specialiosios praktikosPsichologinė savirefleksija pasibaigus žemesniųjų klasių specialiosios pedagogo praktikai. Aptariama: Bendravimas su mokiniais. Išvados apie pedagoginę veiklą. Kokiose pedagoginėse veiklos srityse, Jūsų nuomone, Jums sunkiausiai sekėsi? Kokios perspektyvos įveikti trūkumus, ko norėsite dar mokytis? Kokios stipriausios Jūsų, kaip mokytojo savybės? Kokiomis savybėmis Jūs labiausiai patraukėte mokinius? Jūsų individualaus pedagoginės veiklos stiliaus ryškiausios savybės? Kurias geras savybes ypač stengiatės tobulinti? Kurias slopinate? Kokia Jūsų nuomonė apie šią psichologinę užduotį? Kas šioje užduotyje Jums patinka, padės darbe? Kas Jums nepatinka? Kokius konkrečius klausimus po praktikos norėtumėte pateikti specialiosios psichologijos dėstytojams bei kitiems psichologams? Skaityti daugiau
Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrasĮvadas. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras. Sociokultūrinė aplinka. Tikslai ir siekiai. Vizija. Misija. Švietimas - ugdymas. Buities darbai. Muzikos terapija. Laisvalaikis, poilsis, kultūrinė veikla. Bendravimo būdai. Šeimos dalyvavimo darbo centro gyvenime privalumai ir bendradarbiavimo galimybės. Darbo centro veikla. Skuodo sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro valdymo struktūra. Skaityti daugiau
Smurtas prieš vaikus (13)Įvadas. Bendra charakteristika. Smurtą apibrėžiančios sąvokos. Naudojimo prieš vaikus smurto priežastys. Prievartos požymiai. Pasekmės, lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų rekomendacijų įvertinimas. Situacijos Lietuvoje įvertinimas. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). Išvados, galimi problemos sprendimo keliai. Skaityti daugiau
Socialinio darbuotojo galimybės ugdant vaikus sergančius autizmuĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti socialinio darbuotojo galimybes ugdant vaikus sergančius autizmu. Autizmo sąvoka. Ligos atsiradimo priežastys. Vaikų autistų ugdymas. Socialinio darbuotojo darbas su vaikais autistais. Metodai ir būdai dirbant su vaikais autistais. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo praktika: Kuršėnų vaikų globos namaiKuršėnų vaikų globos namų socialinė schema. Ryšiai su kitomis įstaigomis ir visuomene. Kuršėnų vaikų globos namų aplinkos ir išteklių analizė. Kuršėnų vaikų globos namų socialinis pasas. Kuršėnų vaikų globos namų veiklos planas. Socialinio pedagogo ketvirčio veiklos programa. Socialinio pedagogo mėnesio veiklos programa. Socialinio pedagogo savaitinės veiklos programa. Individualaus atvejo analizė. G.S. charakteristika (ištrauka iš dokumento skirto Šiaulių apskrities administracijos direktoriui). G.S. pagrindinės problemos. G.S. Individualus elgesio korekcijos planas. Pagalbos būdai G.S. turinčiam emocijų ir elgesio sutrikimų. Kritinė praktikos analizė. Skaityti daugiau
Specialybės renginio išplėstinis planas: Lietuvos nacionalinis muziejus – pilietinei visuomeneiRenginio pavadinimas: Lietuvos nacionalinis muziejus – pilietinei visuomenei. Renginio vieta. Data. Renginio trukmė. Dalyviai. Tikslai. Uždaviniai. Metodai. Forma. Renginio parengimas. Renginio eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Pabaiga. Renginio analizė. Skaityti daugiau
Specialieji vaikų ugdymo (si) poreikiaiĮvadas. Specialiųjų ugdymo(ugdymosi) poreikių samprata. Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių grupė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogika. Protinio atsilikimo samprata viduramžiais. Rega, regos sutrikimai. Surdopedagogika. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika (2)Vystymosi sutrikimų priežastys. Intelekto sutrikimai. Nežymiai sutrikusio intelekto vaikų vystymosi ir ugdymo ypatumai. Vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikų ugdymo kryptys. Mokymosi negalės. Girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimai. Regimojo suvokimo sutrikimas. Atminties sutrikimai. Audiovizualinio suvokimo sutrikimas. Elgesio sutrikimai. Emocijų sutrikimai. Savireguliacijos sutrikimai. Elgesio sutrikimą turinčių mokinių ugdymo ypatumai. Integracija. Individualizuotos ugdymo programos. Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje. Specialioji pagalba. Heterogeninės ugdymo grupės. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika (3)Didaktika. Mokymo procesas. Mokymo funkcijos. Mokymo turinys. Mokymosi sunkumų priežastys. Mokymosi negalės. Bihevioristinis ir konstruktyviais požiūris į ugdymą. Mokymo etapai. Mokymo principų taikymo taisyklės. Individualizuoto ugdymo programų rengimo principai. Svarbiausi aspektai, į kuriuos turi atsižvelgti bendrojo lavinimo mokykla, organizuodama SUP mokinių ugdymą. Užsienio kalbos. Vadovėlis (samprata). Kokybės kriterijai, pritaikymo požymiai. Mokymosi pasiekimai. Mokymo metodų klasifikacija. Reikalavimai mokymo metodams. Alternatyvieji mokymo metodai. Kokie alternatyvieji metodai taikomi specifinių mokymosi negalių turintiems vaikams? Aktyvaus mokymosi metodai. Pamoka. Mokinių, turinčių SUP poreikių 4 mokymosi formos. Skaityti daugiau
Specialioji pedagogika ir psichologijaNeįgaliųjų globos istorija. Neįgalumo samprata. Sutrikimų grupės. Socialinės problemos ir socialiniai vaizdiniai. Socialinis konstravimas. Socialinis diskursas. Socialinio negalios konstravimo ypatumai. Socialinės nuostatos į neįgalimuosius. Socialinė nuostata. Nespecialistų nuostatų į neįgaliuosius struktūrinis modelis (pagal Siller J. et al., 1967). Bendrieji vaikų vystymosi dėsningumai. Sutrikimai. Raidos sutrikimų priežastys. Dauno sindromas. Fenilketonurija. Turnerio sindromas. Kleinfelterio sindromas. Sensorinė ar socialinė deprivacija. Sutrikimai. Sutrikusios raidos vaikų pažinimo bendrieji ypatumai. Vaiko pažinimo metodai. Raidos sutrikimo įvertinimas. Įvertinimo principai. Brunerio pažinimo teorija. Vygotskio požiūris į pažinimo vystymąsi. Tėvų išgyvenimai gimus neįgaliam vaikui. Intelekto samprata. H. Garnerio intelekto teorija. R. Sternbergo apibrėžtas intelektas. Intelekto sutrikimas. Protinio atsilikimo laipsniai. Svarbus adaptyvinis elgesys. Nežymiai sutrikęs intelektas. Pažintinės veiklos ypatumai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Valios, emocijų ypatumai. Veiklos strategijų nenaudojimas ar ribotas naudojimas. Fizinio vystymosi ypatumai. Asmenybės ypatumai. Ugdymo ypatumai. VPA ir ŽPA ugdymo ypatumai (Kauffman). Gyvenimas bendruomenėje. Įsidarbinimas. Apsaugotos darbo vietos trūkumai. Jo Coach. Klausos sutrikimai. Klasifikavimas. Klausos sutrikimų priežastys. Pagal klausos neišsivystymą kurtieji skirstomi. Ankstyvosios diagnostikos svarba. Diagnozuojant vaiko negalę svarbu. Usherio sindromas. Bendraujant su mažu vaiku. Klausymasis ir išgirdimas. Sutrikusios klausos asmenų ugdymo metodai. Specifinės kalbinio bendravimo priemonės. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų raidos ypatumai. Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai. Sutrikimams būdinga. Kalba. Klasifikacija. Kalbėjimo sutrikimai. Rinolalija. Dizartrija. Kalbėjimo tempo sutrikimas. Balso sutrikimai. Kalbos sutrikimai. Rašymo ir skaitymo sutrikimai. Sutrikusios regos asmenys. Regėjimo aštrumas. Regėjimo sutrikimas. Silpnaregystė. Aklumas. Regėjimo netekimo padariniai. Regos sutrikimai, regėjimo netekimo priežastys. Asmenų vaizdinių ypatumai. Aplinkos sutvarkymas. Emocinio faktoriaus įtaka. Atitraukiančios emocijos. Judesio ir padėties sutrikimai. Klasifikacija. Priežastys. Pagrindinės grupės. VCP. Galūnių netekimas. Neurodinaminio vystymosi terapija. Ankstyvas ugdymas. Individualios pagalbos šeimai organizavimo etapai. Aktyviam ugdymui svarbu. Elgesio emocijų ir raidos sutrikimai. Psichinės sveikatos požymiai. Sutrikimai gali būti konstatuoti kai. Šalia to būtini tokie požymiai. Klasifikacija. Hiperaktyvumo pirminiai simptomai. Antriniai simptomai. Priežastys. Paplitimas. Terapinis poveikis. Skaityti daugiau
Specialiojo pedagogo praktikos bendrojo lavinimo mokykloje ataskaitaPamokų protokolai. Pamokų planai. Aprašymas apie vaikus. Tvarkaraštis. Savirefleksijos. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (1). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (2). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Lietuvių kalba. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7b klasė. 2 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: Dalykas: Lietuvių kalba. Stebėtų pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų. Protokolas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 4b klasė. 5 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje ataskaita. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 7b klasė. 2 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai. Dalykas: Lietuvių kalba. Stebėtų pratybų analizė. Stebėtų specialiojo pedagogo vedamų pratybų protokolas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 4b klasė. 5 mokiniai. Dalykas: matematika. Pratybų analizė. Pasirinkto mokinio stebėtos veiklos klasėje protokolas (1). Klasė: 3a klasė. Pamokos analizė. Teiktos individualios pagalbos pasirinktam mokiniui protokolas (1). Dalykas: matematika. Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: matematika. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (2). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (3). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimai: 2 klasė. Dalykas: matematika. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (4). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 5 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete planas (5). Klasė, mokiniai, jų raidos sutrikimas: 7 klasė. Dalykas: Lietuvių kalba. Pamokos eiga. Refleksija (1). Refleksija (2). Refleksija (3). Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo metodaiĮvadas. Specialusis ugdymas ir metodologija. Mokymo metodai vaikams su protine negale. Mokymo metodai vaikams su klausos negale. Mokymo metodai vaikams su regos negale. Mokymo metodai vaikams su fizine negale. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo proceso kokybėSpecialiojo ugdymo proceso kokybė. Mokykla. Pamoka. Mokinių aktyvumas. Tarpdalykinė integracija. Papildomoji medžiaga. Mokytojų ir mokinių pedagoginė sąveika. Bendradarbiavimas (kontaktas). Mokytojo individualus ryšys su mokiniu. Grupinis ar kolektyvinis mokymas. Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo–reabilitacijos įstaigų aplinkos pritaikymas judesio ir padėties sutrikimų turintiems asmenimsĮvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti specialiojo ugdymo įstaigų mokytojų nuomonę apie mokyklų aplinkos pritaikymą. Fizinių ir judėjimo sutrikimų apibūdinimas. Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Neįgaliųjų padėties gerinimas. Teisiniai pagrindai. Neįgaliesiems svarbių objektų sąrašas. Statistika. Trūkumai, organizuojant/teikiant paslaugas vaikams su negalia. Tyrimo organizavimas ir metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Specialiosios pedagogikos raida Lietuvos mokykloseĮvadas. Neįgaliųjų specialiojo ugdymo ir globos organizavimas nepriklausomoje Lietuvoje 1918 – 1940 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas, auklėjimas ir globa 1940 – 1944 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas ir globa 1944 – 1990 m. Ugdymo įstaigų tinklas 1991 – 2001 m. Išvados. Skaityti daugiau
Specialių poreikių mokiniams teikiamos pedagoginės-psichologinės paramos ypatumaiĮvadas. Specialiųjų poreikių mokinių tipologijos. Šiuolaikinės sąvokos "specialiųjų poreikių vaikai" samprata. Sutrikusio intelekto mokiniai. Elgesio sutrikimai. Mokytojų vaidmuo teikiant pedagoginę-psichologinę paramą specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos moksleivius. klasifikavimas. Pedagoginė parama specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos, teikiamos specialių poreikių turintiems mokiniams N sanatorinėje internatinėje mokykloje analizė. Trumpa N sanatorinės internatinės mokyklos charakteristika. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Problemų, kylančių teikiant pedagoginę-psichologinę paramą N įstaigoje patirtis ir perspektyvos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių įvertinimasĮvadas. Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimas ir įvertinimas. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių (sup) vertinimo teoriniai metodologiniai aspektai. Raidos ypatingumų apibūdinimas ir klasifikacijos. Vertinimo modeliai ir procedūros. Vertinimo modelių apžvalga. Vertinimo procedūrų apžvalga. Specialių ugdymosi poreikių įvertinimo ir tenkinimo organizavimas. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimo ir įvertinimo principai. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo eiga. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo nuoseklumas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvaiĮvadas. Mokymosi motyvai. Mokymosi motyvų samprata. Mokymosi motyvų klasifikacijos. Mokymosi motyvų veiksmingumas. Sėkmės motyvo vaidmuo mokymosi motyvacijoje. Kitų motyvų vaidmuo mokymosi motyvacijose. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimasĮvadas. Geografijos pamokos teoriniai aspektai specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos mokinių geografinių vaizdinių formavimo psichologiniai ypatumai. Priežasties – padarinių ryšių nustatymas geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimo ir nustatymo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
......