Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas > Mokslo ir švietimo referatai
Mokslo ir švietimo referatai

(136 darbai)

Universitetinės vadybos studijos ŠkotijojeSummary. Įvadas. Edinburgo universitetas. Aderbeen universitetas. Abertay Dundee universitetas. Strathclyd’o Universitetas. Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema ir finansavimas IspanijojeSummary. Įžanga. Universidad de Zaragoza. Universiteto raida ir struktūra. Universiteto valdymas. Priėmimas į universitetą. Studijos. Studento laisvalaikis. Studijų finansavimas. Mokslinis tiriamasis darbas. Sevilijos Pablo de Olavide universitetas. Universiteto ryšiai su užsienio universitetais. Universiteto tikslai. Geografinė universiteto padėtis. Biblioteka. Akademinė informacija. Universidad Autònoma de Barselona. Apie universitetą. Studijų pakopos. Akademinis kalendorius. Vertinimo sistema. Stipendijos ir specialieji apdovanojimai. Studentų laisvalaikis. Savanorių organizacija. Universitat de València. Valdymo ir atstovavimo organai. Universiteto miestelių išsidėstymas. Priėmimas į universitetą. Studijos. Tarptautiniai ryšiai. European University Barselona. Apie universitetą. Studijų programos ir reikalavimai stojantiems. Vertinimo sistema, lankomumas. Kitų universitetų paskaitų užskaitymas ir studentų mainai. Prašymų pateikimas ir studijų finansavimas. Studentų gyvenimas. Gyvenimo išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas supažindinti su aukštojo mokslo sistema, suteikti visą galimą informaciją apie universitetinių studijų sistemą Lietuvoje. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Aukštojo mokslo istorija Lietuvoje. Aukštojo mokslo sistemos elementai. Tikslai ir uždaviniai. Aukštojo mokslo erdvė, Bolonijos deklaracija. Bolonijos proceso apžvalga. Universitetinės studijos. Studijų pakopos. Bakalauro studijos. Magistro studijos. Doktorantūros studijos. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Universitetinių studijų sistema ŠvedijojeAnotacija. Göteborgo (Gioteborgo) universitetas. Apžvalga. Bakalauro studijos. Kreditai. Studijų moduliai. Studijų programos. Kvalifikacijos laipsniai. Magistro studijos. Studijų organizavimas. Fakultetai. Studentų sąjunga. Studentų keitimosi programos. Keltas faktų. Skaityti daugiau
Vadybos ir verslo administravimo studijų programos VokietijojeĮvadas. Pagrindiniai studijų principai. Darbo galimybės. Studijos universitetuose. Studijos taikomųjų mokslų universitetuose. Verslo administravimo studijų programos pavyzdys. Štutgarto taikomųjų mokslų universitetas. Bazinės studijos. Pagrindinės studijos. Praktinių studijų semestras. Tarptautinio verslo vadybos studijų programos pavyzdys. Furtvangeno universitetas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų auklėjimo ypatumai JaponijojeJaponų išsiauklėjimas. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijoje. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijos mokyklose. Skaityti daugiau
Vaikų darželių istorinė raida LietuvojeĮvadas į vaikystės pedagogikos studijas. Įvadas. Pirmieji vaikų darželiai Lietuvoje. Vaikų darželių samprata. Vaikų darželių ištaka ir raida. Klaipėdos vaikų darželių istorinė raida. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos šalių švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Struktūriniai švietimo sistemų skirtumai. Švietimo sistemos struktūrų įvairovė. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Aukštesnysis ir aukštasis mokymas. Edukacinių reiškinių Skandinavijoje savitumas. Skaityti daugiau
Viduramžių mokyklų sistemaViduramžių sąvoka ir skirstymas. Mokslo raida. Mokyklos ir universitetai. Išvados. Skaityti daugiau
Vidurinė mokykla Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos ValstijoseĮvadas. Šveicarijos ir JAV politinių sistemų apžvalga. Šveicarijos ir JAV švietimo sistemos. Šveicarijos ir JAV Vidurinių mokyklų valdymas ir finansavimas. Vidurinių mokyklų pedagogų rengimas bei statusas Šveicarijoje ir JAV. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus pedagoginis universitetasTrumpa istorija. Universiteto valdymas. Senatas. Rektorius. Universiteto dabartis. Universiteto apdovanojimai. Fakultetai ir institutai. Studijos Vilniaus pedagoginiame universitete. Skaityti daugiau
Vilniaus pedagoginis universitetas (2)Pedagoginio instituto įkūrimas Klaipėdoje. Instituto perkėlimas į Panevėžį. Instituto perkėlimas į Vilnių ir Universiteto statuso suteikimas. Universiteto fakultetai. Universiteto padaliniai. VPU studentų atstovybė. VPU kolektyvai. Skaityti daugiau
Vokietijos ir Švedijos švietimo sistemaĮvadas. Vokietijos švietimo sistema. Šalies apibūdinimas. Švietimo sistema. VDR švietimo sistema. VFR švietimo sistema. Švietimo sistema po Vokietijos susivienijimo. Požiūris į švietimo tikslus. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinė mokykla. Bendrojo lavinimo mokykla. Pagrindinė mokykla. Realinė mokykla. Jungtinė mokykla. Gimnazija. Profesinis rengimas. Aukštasis mokslas. Specialusis ugdymas. Suaugusiųjų mokymas. Mokytojai ir jų rengimas. Švedijos švietimo sistema. Šalies apibūdinimas. Švietimo sistema. Mokyklų sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Vokietijos ir Švedijos švietimo sistemų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos švietimo sistemaŠalies apibūdinimas. Švietimo sistemos ir jos istorinės raidos apžvalga. VDR ugdymo tikslai ir pati švietimo sistema. VFR švietimo sistema. Šiuolaikinė susivienijusios mokyklos švietimo sistema. Vokietijos aukštosios mokyklos. Vokietijos liaudies aukštesniosios mokyklos. Pedagoginių kadrų rengimas. Švietimo finansavimas. Švietimo ypatumai, susiformavę po Vakarų ir Rytų Vokietijų susijungimo. Išvados. Skaityti daugiau
Žalingų įpročių paplitimas tarp jaunimoĮvadas. Šeima, alkoholis, nikotinas. Edukacinė veikla. Auklėjimas. Vertybės. Išvados. Skaityti daugiau
Вильнюсская техническая коллегияDarbas rusų kalba. Vilniaus technikos kolegijos istorija. Specialybės. Skaityti daugiau
...