Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas > Mokslo ir švietimo referatai
Mokslo ir švietimo referatai

(136 darbai)

Švietimo įstaigų įvairovė ir išorinio diferencijavimo prielaidosĮvadas. Švietimo ir ugdymo įstaigų įvairovė (tipai). Specialiųjų ugdymo įstaigų tinklas. Mokyklos pasirinkimas. Integruotas ugdymas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Švietimo kaitaĮvadas. Švietimo kaita. Švietimo kaitos samprata. Pagrindiniai švietimo kaitos principai. Kaitos proceso struktūra. Planinga švietimo kaita. Kaitos modeliai. Švietimo vadovų veikla kaitos sąlygomis. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos LietuvojeŠvietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas. Skaityti daugiau
Švietimo politikaĮvadas. Švietimo politikos apibrėžimas. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Ideologinės ir etinės švietimo politikos ištakos. Skaityti daugiau
Švietimo politika (2)Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos lygmenys. Švietimo politika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo politika Lietuvoje (2)Įvadas. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Švietimo politikos samprata. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Lietuvos Švietimo politikos paradoksai europinės švietimo kaitos kontekste. Skaityti daugiau
Švietimo politikos strategijų palyginimas: Lietuvos ir Estijos šveitimo strategijosĮvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimas Estijoje. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo raidaĮvadas. Ugdymo mokslo kryptys XX amžiuje. Skaityti daugiau
Švietimo raida LietuvojeĮvadas. Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas. Skaityti daugiau
Švietimo reforma Lietuvoje atgavus nepriklausomybęĮvadas. Švietimo reformos. Švietimo reformos XX amžiaus pabaigoje. Reformos švietimo sistemoje per 10 nepriklausomybės metų. Specialiojo ugdymo nuostatos. Jaunimo pagrindinio profesinio rengimo nuostatos. Aukštojo mokslo nuostatos. Suaugusiųjų švietimo nuostatos. Pedagogų atestacija. Švietimo koncepcija. Švietimo finansavimas. Švietimo sistemos kokybė. Švietimo strategijos 2003 – 2012 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos ValstijoseĮvadas. Aukštasis mokslas JAV. Stojimas į aukštąsias mokyklas. Studentų vertinimo sistema. Finansavimas. Skaityti daugiau
Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (2)Įvadas. Vidurinis išsilavinimas JAV. JAV mokyklų pagrindinė pedagoginės minties raida. JAV mokyklų socialinės ir pedagoginės funkcijos. Vidurinis išsilavinimas JAV (high school). Vidurinio išsilavinimo tikslai. Ugdymo turinio veiksniai. Aukštasis išsilavinimas JAV. Koledžai ir universitetai: klasifikacija ir skirtumai. Studijų kokybė. Aukštojo mokslo finansavimas. Bakalauro studijos (bachelor's). Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka. Magistrantūra (master's). Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo sistema kaip ugdymo sudedamoji dalisIkimokyklinio ugdymo reikšmė. Šeimos ir pradinės mokyklos sąveika ugdymo procese. Švietimo sistemos dalys. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo sistemos pokyčiaiŠvietimo sistema. Pokyčiai Lietuvos mastu ir atskiruose regionuose. Švietimas. Besimokantieji pagal švietimo lygmenis. Bendrieji švietimo rodikliai. Ikimokyklinio ugdymo rodikliai. Bendrojo mokyklinio ugdymo rodikliai. Profesinio mokymo rodikliai. Aukštesniojo mokslo rodikliai. Neuniversitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Universitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo vadyba (3)Įvadas. Švietimo vadybos apibrėžimas. Bendrosios vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos skirtumai nuo klasikines vadybos. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo vadybos sistemos Vokietijoje ir ŠvedijojeĮžanga. Vokietijos švietimo sistema. Švedijos švietimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Teatro vaidmuo formuojant jaunąją kartąĮvadas. Šiame referate nagrinėsiu teatro įtaką jauno žmogaus gyvenime, taip pat nepamiršiu ir taip vadinamo "probleminio" jaunimo, nes teatras, netgi ir Lietuvoje, kartais naudojamas kaip prevencinė priemonė suvaldyti tokiam jaunimui. Teatro vaidmuo vaikystėje. Teatro stovyklos. Teatriniai renginiai vaikams ir jaunimui. LTSR valstybinis jaunimo teatras. Šiuolaikinių teatrų jaunimui tematika. Tarptautinis festivalis "Bildučiai". Tarptautinis universitetų teatrų forumas. "Teatro fantomas". Pasaulinė teatrų vaikams ir jaunimui diena. Teatro įtaka kurčiųjų pasauliui. Forum teatro metodika. Nusikalstamumo prevencija mokyklose ir globos namuose, taikant forumo teatro metodą. Forumo teatras nusikalstamumo ir narkomanijos prevencijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimo proceso planavimas: metodologija, resursai, struktūraĮvadas. Mokslinis tyrimas ir jam keliami reikalavimai. Mokslinio tyrimo planavimas. Planų rūšys ir požymiai. Tyrimo proceso planas. Mokslinio tyrimo programa. Išvados. Skaityti daugiau
Ugdymas senovės GraikijojeUgdymas senovės Graikijoje. Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai. Antikos pedagogikos teorijos pradininkai (Sokratas, Platonas ir kt.) ir jų pedagoginės idėjos. Skaityti daugiau
Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimasĮvadas. Ugdymo proceso samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymo tikslo samprata. Abstraktaus ugdymo modelis. Sudėtinės ugdymo dalys. Sudėtinių ugdymo dalių sąveika. Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. Ugdymo savybės. Bendriausios funkcinės ugdymo priemonės. Ugdymo suskirstymas. Ugdytojai. Šeimos ugdomasis poveikis. Mokyklos ugdomasis poveikis. Grupės ugdomasis poveikis. Bažnyčios ugdomasis poveikis. Kultūros institucijų ugdomasis poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
...