Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas > Mokslo ir švietimo referatai
Mokslo ir švietimo referatai

(136 darbai)

Išsimokslinimo kaita LietuvojeĮvadas. Išsimokslinimo apibrėžimas. Lietuvos gyventojų išsimokslinimo raida 1980 – 2006 m. Išsimokslinimo įtaka nedarbui. Išvados. Skaityti daugiau
Italijos aukštojo mokslo sistemaĮvadas. Aukštasis Italijos mokslas. Aukštasis mokslas: konstituciniai principai ir tikslai. Universitetų sektorius. Trumpa istorija ir paskutinės reformos. Naujoji reforma. Reformos tikslai. Naujoji universitetų sistema. Buvusi sistema. Naujieji akademiniai laipsniai ir kvalifikacijos. Kursų tikslai. Kreditų sistema. Stojimo sąlygos. Studijų programų klasifikacija. Studijų programos, siūlomos Italijos universitetuose. Italijos Universitetai. Universitetinės organizacijos. Universitetų valdymas. Mokymo ir tiriamojo darbo struktūra. Mokymo nuostatai. Pagrindinės universitetinės institucijos. Švietimo, universitetų ir tyrimų ministerija (Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - MIUR). Nacionalinė universitetų taryba (Consiglio Universitario Nazionale - CUN). Italijos universitetų rektorių asociacija (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI). Nacionalinė universitetų studentų taryba (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU). Valstybinis universitetinės sistemos vertinimo komitetas. Nuotolinis mokslas. Neuniversitetinis sektorius . Įvadas. Švietimas meno ir muzikos srityse. Vykstančios reformos. Dailės akademijos. Taikomųjų menų akademijos. Muzikos konservatorijos. Valstybinės akademijos ir mokyklos. Kultūrinio paveldo institutai. Senovinių knygų ir dokumentų restauravimo mokykla. Tarptautiniai kultūros paveldo institutai. Lietuvos ir Italijos švietimų sistemų palyginimas. Skaityti daugiau
Italijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Aukštojo mokslo sistema Italijoje. Universitetinį išsilavinimą teikiančios institucijos Italijoje. Neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas. Galimybės studijuoti Lietuvos studentams Italijoje. Aukštojo mokslo sistema Lietuvoje. Universitetas. Kolegija. Bakalauras. Magistrantūra. Doktorantūra. Aukštojo mokslo finansavimas. Lietuvos ir Italijos švietimų sistemų skirtumai ir panašumai. Tikslai. Švietimo ateitis. Lietuvos bendradarbiavimas su užsieniu. SOCRATES studentų mainų programa. Išvados. Skaityti daugiau
Japonijos aukštojo mokslo sistemaĮžanga. Pagrindinis Japonijos švietimo įstatymas. Stojimas į Japonijos universitetus. Stojamieji egzaminai. Priėmimo į Japonijos aukštąsias mokyklas sąlygos. Kodėl verta pasirinkti studijas Japonijoje? Mokslas universitetuose. Japonijos švietimo sistema. Finansavimas. Mokestis už mokslą. Universitetinio išsilavinimo teikiamos galimybės. Vyrai ir moterys Japonijos universitetuose. Pagrindinės Japonijos universitetų problemos. Užsienio studentai Japonijoje. Japonijos universitetuose įgyjami laipsniai. Tokijo universitetas. Administracinis personalas (pagal Tokijo universiteto modelį). Stipendijos. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Japonijos švietimo sistemaŠvietimo politika. Švietimo ekonomika. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ir vidurinis mokymas. Profesinis mokymas. Aukštasis mokymas. Pedagogų rengimas. Suaugusiųjų ir tęstinis ugdymas. Skaityti daugiau
Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbaiĮvadas. Jono Laužiko biografija. Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai. Skaityti daugiau
Kinijos švietimo sistemaKinija. Įdomūs faktai apie Kiniją. Kinų raštas. Kinijos istorija. KINIJOS TIKĖJIMAS. Kinijos kultūros pasiekimai. Kinijos švietimas. Mokytojai. Pagrindinis ugdymas. Ikimokyklinė veikla. Pradinės ir vidurinės mokyklos. Mokymas. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Egzaminai. Protų "nutekėjimas" Kinijoje. Anti-japonų švietimas. Galimybės studijuoti Kinijoje. Interviu. Skaityti daugiau
Liaudies kalendorius. PavasarisVasario 3 diena. Vasario 24 diena. Balandžio 1. Didysis penktadienis. Priešvelykinis šeštadienis. Margučiai. Apeiginę prasmę turėjo ir žaidimai su margučiais. Jurginių šventės Skaityti daugiau
Lietuvių išeivijos mokyklų raida ir lituanistinis švietimas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lituanistinio švietimo ištakos ir raida. Lituanistinio švietimo istorijos tyrinėjimai. Lituanistinių mokyklų steigimas. Švietimo taryba. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos standartai"Lietuvių kalbos standartai (ką mokiniai privalo mokėti ir gebėti baigę 4 klasę)". Įvadas. Išsilavinimo standartai. Išsilavinimo standartų samprata. Išsilavinimo standartų struktūra. Išsilavinimo standartų funkcijos. Lietuvių kalbos standartai. Kalba kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Kalbotyros pradmenys. Komunikacinė veikla. Kalbėjimas ir klausymas. Skaitymas. Rašymas. Teksto suvokimas ir kūrimas. Tautosaka ir grožinė literatūra kaip meninė kūryba. Grožinio teksto suvokimas ir analizė. Literatūrologijos pradmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo integracija į Europos erdvesĮvadas. Integracijos sąvoka. Švietimo, mokslo ir studijų politika. Lietuvos švietimo ir mokslo politika. Mokslo ir studijų sistemos problemos. Europos sąjungos švietimo politika (pavyzdys). Lietuvos studentų galimybės studijuoti užsienyje. Lietuvos universitetų perspektyvos organizuojant tarptautines studijas. Dėmesys užsienio lietuviams. Tarptautinių ryšių plėtros perspektyvos. Europinės studijų institucijos. Europos koledžas. Centrinis Europos universitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo reformaĮvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir įvertinti aukštojo mokslo reformą Lietuvoje. Aukštojo mokslo reformos apžvalga. Reformos būtinumas. Reformos žingsniai 2009-2011 metais. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempusPrograma Erasmus. Tarptautinių ryšių komitetas. LSS narystė įvairiose organizacijose. Aukštojo mokslo uždaviniai spartinant ekonomikos augimo tempus. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės švietimo sistemų politikos ir strategijos palyginimasĮvadas. Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Jungtinės Karalystės švietimo sistemos analizė. Lietuvos švietimo sistemos analizė. Lyginamoji švietimo sistemų analizė. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų analizėĮvadas. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų apžvalga. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Suomijos švietimo sistemų palyginimasLietuvos Švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Svarbiausi ugdymo tikslai. Lietuvos švietimo principai. Švietimo sistemos struktūra. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Aukštesniosios mokyklos. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Valdymas ir finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos, problemos ir perspektyvos. Išvados. Suomijos švietimo sistema. Bendrasis kontekstas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Pagrindinės švietimo problemos, reformos ar perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Švedijos švietimasĮvadas. Lietuvos istorija. Lietuvos vardas. Lietuvos herbas. Lietuvos vėliava. Lietuvos geografija. Lietuvos sostinė ir kiti miestai. Lietuvos politinė sistema. Lietuvos gyventojai ir kultūra. Lietuva ir Europos integracija. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo reforma, jos koncepcija: tikslai, uždaviniai, principai ir situacijos analizė. Švietimo sistema. Suaugusiųjų (nenuoseklusis) mokymas. Papildomas ugdymas. Bendrasis vaikų ir jaunimo ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Mokyklinis ugdymas. Specialiosios mokyklos. Tautinių mažumų vaikų ir jaunimo ugdymas. Profesinis jaunimo ugdymas. Profesinės mokyklos. Kolegijos. Reformos apžvalga. Ugdymo bei studijų modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas. Socialinių pedagoginių mokymosi ir studijų sąlygų gerinimas. Rodikliai ir statistiniai duomenys. Švedija. Švedijos istorija. Švedijos vardas. Švedijos vėliava. Švedijos herbas. Švedijos geografija. Švedijos sostinė ir kiti miestai. Švedijos politinė sistema. Švedijos gyventojai ir kultūra. Švedija ir Europos integracija. Švedijos švietimo sistema. Mokyklų sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Šveicarijos švietimo sistemų palyginimasĮvadas. Lietuvos švietimas. Šveicarijos švietimas. Ugdymo filosofija ir tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programa. Žinių ir įgūdžių įvertinimas. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos valdymas. Finansavimas. Švietimo tyrimai. Pagrindinės švietimo reformos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Vengrijos švietimo sistemų palyginimasBendrasis kontekstas. Vengrija. Lietuva. Ugdymo filosofija ir tikslai. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos struktūra. Vengrija. Lietuva. Mokymo programos. Vengrija. Lietuva. Bendrojo ugdymo programos. Pagrindinio profesinio mokymo programos. Aukštesniųjų studijų programos. Neformaliojo švietimo programos. Aukštojo mokslo studijų programos. Žinių ir įgūdžių vertinimas. Lietuva. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pedagogų kvalifikacija. Vengrija. Lietuva. Švietimo sistemos valdymas. Lietuva. Vyriausybė. Švietimo ir mokslo ministerija. Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos. Apskrities viršininkas. Savivaldybės atstovaujamoji institucija. Vengrija. Finansavimas. Lietuva. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Vengrija. Lietuva. Švietimo problemos. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų politikaŠvietimo politikos referatas. Įvadas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų struktūros. Lietuvos švietimo sistemos struktūra. Vokietijos švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų palyginimas. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų panašumai. Lietuvos ir Vokietijos nacionalinių švietimo sistemų skirtumai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
...