Šperos.lt > Pedagogika > Mokslas ir švietimas
Mokslas ir švietimas

(253 darbai)

Mokykolos blioteka kaip ugdymo aplinkaMokyklos biblioteka. Bibliotekos aplinka. Aplinkos įtaka besilankantiems. Tyrimo aprašymas. Skaityti daugiau
Mokymo procesą sąlygojantys veiksniaiPowerPoint pristatymas. Mokymasis. Psichologiniai mokymosi veiksniai. Nusiteikimas mokytis. Stropumas. Charakteris. Dėmesys. Pažinimo procesų aktyvumas. Savarankiškumas. Įgimti gabumai. Fiziologiniai mokymosi veiksniai. Socialiniai mokymosi veiksniai. Mokymąsi skatinantis veiksnys yra visa krašto gynybinė – kultūrinė situacija. Pedagoginiai mokymosi veiksniai. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacijos problema ir sprendimaiStraipsnių analizė apie mokymosi motyvaciją, motyvacijos nebuvimą ir šios problemos sprendimo galimybes. 5 straipsniai: "Mokymosi motyvacijos problema ir jos sprendimo galimybės". "Mokymo turinio įtaka kuriant mokinio vertybių sistemą". "Socialinių veiksnių ir mokymosi nesėkmių sąsajos". "Mokymosi visą gyvenimą motyvacija: pedagogų požiūris". "Savarankiškas mokinių darbas nuolatinio mokymosi procese". Skaityti daugiau
Mokinių motyvacija ir mokymosi kokybėPowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Kas yra motyvacija? Motyvacijos rūšys. Kas mažina motyvaciją? Kas mažina motyvaciją? Kas didina motyvaciją? Kas yra kokybė? Kas Jus skatina mokytis? Ar mokymosi kokybė priklauso nuo mokymosi sąlygų? Ar iškeistumėte šią mokslo įstaigą į kitą? Ar daug įtakos mokymuisi sudaro jauki aplinka? Ar esate patenkinti mokytojų darbu? Ar naudojatės korepetitorių paslaugomis? Ar norėtumėte mokytis užsienyje? Išvados. Išvados (2). Pasiūlymai. Pasiūlymai (2). Skaityti daugiau
Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybės ir jų tobulinimas pradinėje mokyklojeĮvadas. Bendradarbiavimo samprata. Bendravimas – bendradarbiavimo pagrindas. Bendradarbiavimo samprata pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo reikšmė ir organizavimo principai. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo būdai ir formos. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybių tobulinimo pradinėje mokykloje empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo reikšmė, būdai ir formos. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybių tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir mokykla Senovės GraikijojePowerPoint pristatymas. Graikų raštas. Rašto pavyzdžiai. Graikų mokyklos. Mokyklos vaizdai. Mokslo ir technikos laimėjimai. Atradimai. Herodotas. Demokritas Abderietis. Sokratas. Platonas. Platono Akademija. Aristotelis. Skaityti daugiau
Moksleivio teisių ir pareigų ugdymas sociologiniu-pedagoginiu aspektu Lietuvoje ir VokietijojeĮžanga. Teisių ir pareigų aiškinimas Vokietijos bendruomenėje. Reinaldo Eichholzo aiškinimas vaikų teisių gerbimo klausimais. Teisių ir pareigos harmonija ("Deutsche Allgemeine"). Vaiko pozicija teisių ir pareigų kontekste. Reglamentuotos vaikų ir tėvų teisės ir pareigos. Situacija mokyklose teisių ir pareigų klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatyme esančios moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Šiaulių miesto X mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės bei pareigos. Darbo ir esamos situacijos, teisių ir pareigų ugdymo srityje, analizė. Frankfurto (Vokietija) bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslinė ir technologinė kūrybaĮvadas. Mokslinė kūryba ir jos objektas. Technologinė kūryba ir jos objektas. Mokslo sandara. Technologijos sandara. Mokslinių tyrimų samprata. Technologinės kūrybos samprata. Mokslo ir technologijos organizacijos struktūros Lietuvoje. Mokslo kategorijos. Metodologija. Metodologijų metodai. Technologinės kūrybos metodai. Informacija. Bibliografinis aprašas. Informacijos paieška. Mokslinės ir technologinės kūrybos eiga. Eksperimentinis tyrimas. Technologinės kūrybos eiga. Mokslinės ir technologinės kūrybos rezultatų įforminimas. Mokslinio tiriamojo darbo struktūra. Mokslinio straipsnio struktūra. Referatyvinių kūrinių įforminimas. Mokslinis pranešimas. Magistro darbo recenzija. Mokslinio darbo redagavimas. Mokslinės informacijos pateikimas žodine forma. Skaityti daugiau
Mokslinių tyrimų metodologijaMokslo samprata. Mokslo ir visuomenės sąsaja. Mokslo raidos etapai. Senovės akmens amžius, naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Antikinės dialektikos esmė. Mokslas viduramžiais, scholastikos reikšmė. Šiuolaikinio mokslo pradžia. Mokslinis pažinimas, jo skirtumai nuo kitų pažinimo formų. Mokslinis ir kasdieninis pažinimas. Objektyvios realybės pažinimo būdai. Empirinio ir teorinio pažinimo ypatumai. Tyrimo būdai. Jų klasifikacija. Mokslinio tyrimo proceso struktūra. Temos pasirinkimas. Mokslinė problema. Hipotezės samprata. Tyrimo tikslo ir uždavinių formulavimas. Tyrimo planavimas ir organizavimas. Tiriamųjų imties samprata, bendri atrankos kriterijai ir jos nustatymo būdai. Tyrimo metodo samprata ir jiems keliami reikalavimai. Teoriniai metodai. Dokumentų analizės metodas. Stebėjimo metodo samprata. Mokslinis ir kasdieninis stebėjimas. Keliami reikalavimai stebėjimo metodui. Stebėjimo kintamieji. Stebėjimo registravimo rūšys. Stebėjimo būdai. Apklausa. Reikalavimai apklausos vedėjui, reikalavimai klausimams. Klausimų formos. Interviu metodas, jo paskirtis. Interviu tipai. Eksperimentiniai tyrimai. Eksperimentiniam tyrimui būtinos sąlygos. Eksperimentinių tyrimų formos. Preliminarūs tyrimai ir jų ypatumai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai, jų ypatumai. Kvazieksperimentiniai tyrimai, jų ypatumai. Eksperimentinių tyrimų rezultatų paklaidas lemiantys veiksniai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų skyriaus paskirtis. Tyrimų rezultatų aptarimo skyriaus paskirtis. Išvados. Mokslinio darbo santrauka. Kursinio darbo struktūros reikalavimai. Kursinio darbo gynimas. Skaityti daugiau
Mokslo ir studijų sistema nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iki šių dienųLietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Mokslas ir studijos sovietinėje Lietuvoje. Mokslas. Studijos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Mokslo ir studijų sistemos teisinė padėtis ir reformos. Aukštųjų mokyklų reforma. Valstybinių mokslo institutų reformos. Skaityti daugiau
Mokslo raidaĮžanga. Mokslo samprata. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Viduramžių mokslas. Renesanso laikotarpio mokslas. XVIII – XIX amžiaus mokslas. XX amžiaus mokslas. Kasdieninis ir mokslinis žinojimas. K. Popperio mokslo raidos koncepcija. T. Kūno mokslo raidos samprata. I. Lakatoso mokslinio tyrimo programos esmė. P. Feuerabendo metodologinio anarchizmo esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslo raidos etapai bei pažinimo proceso principai ir raidaPagrindiniai mokslo raidos etapai: senovės akmens amžiuje, naujajame akmens amžiuje, geležies amžiuje, viduramžiais, renesanso laikotarpiu. XVIII – XIX amžiuje, XX amžiuje. 3 mokslo pagrindiniai komponentai. Kasdienis ir mokslinis žinojimas. Objektyvios tikrovės pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Skaityti daugiau
Mokslo tiriamasis darbasMokslinių tiriamųjų darbų aktualumas ir rūšys. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų pateikimo formos. Mokslinio tiriamojo darbo rezultatų ir išvadų formulavimas. Mokslinė ir techninė informacija. Informacijos rūšys. Klasikiniai mokslinės informacijos šaltiniai. Kompiuterių ir INTERNETo įtaka mokslinės techninės informacijos kaupimui, apdorojimui ir platinimui. Naujų technologijų problemos. Mokslinės techninės informacijos įstaigos, jų teikiamos paslaugos. Informacijos klasifikavimas. Abėcėliniai ir sisteminiai katalogai. Mokslinio tyrimo procesas. Žinių ir literatūros studijavimas. Mokslinio tyrimo darbų planavimas ir organizavimas. Mokslinės-techninės kūrybos metodai. Patentotyra Lietuvoje. Mokslinio tiriamojo darbo eksperimentinė dalis ir eksperimentų apdorojimas. Mokslinių darbų rengimas. Pagrindiniai elementai sudarantys mokslinį straipsnį. Mokslinės konferencijos ir seminarai. Mokslinių pranešimų ruošimas. Mokslinio pranešimo elementai ir struktūra. Pranešimo skaitymas. Lietuvos mokslo sistema. Doktorantūra Lietuvoje. Lietuvos mokslo institucijos. Investicijos į mokslą. Mokslo finansavimas. Įvairūs mokslo finansavimo fondai. Mokslinių tyrimų vadybos aspektai. Mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimas. Inovacijos. Rytų Europos šalių galimybės dalyvauti Europos Sąjungos mokslinio tyrimo projektuose. Framework-6 programa. Europos technologinis bendradarbiavimas. Programa EUREKA. Mokslinių tyrimų darbų įvertinimas. Nacionalinės ir tarptautinės premijos. Skaityti daugiau
Mokslo tiriamasis darbas (2)Empirinis tyrimas ir tyrimo metodas. Tyrimo metodas. Literatūros studijavimas. Temos pasirinkimas. Mokslinio tyrimo procesas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo uždavinių tipai. Hipotezių rūšys. Reikalavimai hipotezėms. Informacijos rinkimo metodų klaidos. Reikalavimai, keliami duomenų apdorojimo planui. Informacijos rinkimo metodai. Pagrindiniai uždaviniai, sprendžiami renkant informaciją. Empirinių duomenų rinkimas. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikių tyrimų trūkumai. Dokumentų vertinimo kriterijai. Informacijos fiksavimo būdai dokumentuose. Dokumentų rūšys. Dokumentų analizė etapai (tradicinė). Tradicinė dokumentų analizė. Kontent analizė. Apklausa. Anketinė apklausa. Pagrindinės anketos dalys. Anketos klausimų rūšys. Atsakymų variantai. Anketinės apklausos rūšys. Anketinė apklausa paštu. Stebėjimas. Stebėjimo rūšys. Eksperimentas. Pagrindiniai eksperimentui keliami reikalavimai. Eksperimento rūšys. Laboratorinis eksperimentas. Natūralus eksperimentas. Duomenų apdorojimas ir analizė. Klaidos ir netikslumai, įtakojantys informacijos patikimumui. Pagrindinės informacijos analizės procedūros. Duomenų apdorojimas. Vidinis validumas. Išorinis validumas. Tiriamųjų atranka. Populiacijos sluoksniavimas. Nuokrypis (nukrypimas), atrenkant tiriamųjų imtį. Netikimybinė atranka. Patogioji atranka. "Sniego gniūžties" arba tinklinė atranka. Kvotų atranka. Tikslinė ir teorinė atranka. Tikimybinė atranka. Paprastoji atsitiktinė atranka. Sluoksniuotoji atsitiktinė atranka. Puokštinė (kekių) atranka. Sisteminė atranka. Kiekybiniai tyrimai. Apžvalginis tyrimas. Įvertinimo tyrimai. Poreikių įvertinimo tyrimas. Antrinė analizė. Delfų metodas. Metodologinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Veiklos srities tyrimas. Etnografinis tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Etnometodologinis tyrimas. Istorinis tyrimas. Atvejo tyrimas. Grupinis interviu. Mišrus tyrimų metodas – trianguliacija. Skaityti daugiau
Motiejaus Valančiaus švietėjiška veiklaXIX amžiaus švietimo situacija Lietuvoje. 1803 - 1831 metai. 1831 - 1861 metai. Motiejus Valančius. Motiejaus Valančiaus biografija. M. Valančiaus – švietėjas. M. Valančius ir blaivininkų sąjūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Muzikinis ugdymas ir teatrinė veikla ikimokyklinėje įstaigoje ir pradžios mokyklojeMeninis ugdymas. Vaikų meninis ugdymas. Visas meno sritis integruoja teatrinė vaiko raiška. Emocinis vertinimas meninėje kūryboje. Muzika — emocionalusis menas. Muzika su judesiais. Glostomasis (savi)masažas. Skaityti daugiau
Nacionalinės mokslo premijos laureatai 2001-2004 metaisAnnotation. Įvadas. 2001-ųjų metų nacionalinės mokslo premijos laureatai. KTU tekstilininkų įvertinimas. 2002 m. Lietuvos mokslo premijos. KTU mokslininkai – Lietuvos mokslo premijos laureatai. 2003 m. Lietuvos mokslo premijos. KTU mokslo premijos laureatai 2003 m. Paskirtos 2004 m. Lietuvos mokslo premijos. 2004 m. Nacionalinės mokslo premijos laureatai – KTU mokslininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Narkotikų vartojimo prevencija vyresniame mokykliniame amžiujeĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti narkotikų vartojimo prevenciją vyresniame mokykliniame amžiuje. Narkotikų rūšys ir poveikis. Narkotikų vartojimo priežastys. Paauglių narkotikų vartojimo etapai. Narkotikų vartojimo prevencija. Pagrindinės pirminės prevencijos strategijos. Prevencijos įgyvendinimas mokykloje. Praktinė dalis. Praktiniai pasiūlymai. Ar sunku pasakyti "ne"? "Mūsų mokykla - be narkotikų". Išvados. Skaityti daugiau
Neformalus ugdymas LietuvojeĮvadas. Truputis žinių apie neformaliojo ugdymo tyrinėjimą. Bendrosios lyginamosios neformaliojo ugdymo studijos. Specialieji neformaliojo ugdymo lyginamieji tyrimai. Integruotos lyginamosios studijos. Neformalusis švietimas, jo kryptys. Neformaliojo ugdymo biudžetas. Neformalusis vaikų švietimas. Jaunimo neformalus ugdymas. Jaunimo neformalaus ugdymo metodiniai principai. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Neturinčiųjų pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo integracija į socioekonominį pasaulį per mokymąsiĮvadas. Žmogus baigęs tik pradinę mokyklą. Individas baigęs tik pagrindinę mokyklą. Individas baigęs tik vidurinę mokyklą. "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo" analizė. "Mokymosi visą gyvenimą užimtumo strategijos" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
......